заради това не се дължи обезщетениние а само ОВ

Няма такъв вариант - осигуровки върху нищо.
Това, че в Д1 не сте попълнили клетката за нетен доход, не означава, че обезщетението не е платено. НОИ са приели документите, защото според тях обезщетението е платено. Самото подаване на Д1 за обезщетение по чл. 222, ал.1 се прави СЛЕД ПЛАЩАНЕНО на обезщетението. А в трудовата книжка не направихте ли запис?

Най-добре е да си оправите нещата с това обезщетение.
То май и нищо да не направят, след срока на договора служителката няма да може да "продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни", съответно договорът няма да премине в безсрочен. Или греша? Разбира се, аз бих пуснал заповед и т.н.
Точно така. Не може да стане безсрочен. Пък и нов не може да се сключи без да се прекрати майчинството.
Е, заемът с лихва си е вид сделка :)

Парите, платени на собственика могат да бъдат отчетени като:
- предоставен заем с договор , срок и лихва
- предоставени суми на подотчетни лица и последващо отчитане
- изплатено възнаграждение за личен труд или по договор за управление със съответното документиране, осигуровки и данъци.

Все пак това не трябва да е постоянна практика. Обяснете нещата на фирмаджията.
Прочетете какво пише в ЗКПО за скритото разпределение на печалбата.
Не ми се вижда нередно, но защо първо не си отчете аванса и върне парите. Макар и само по документи. Пък после да платите заплатите.. .
Можете да му разрешите целия отпуск, можете да разрешите само дните, полагащи се за три месеца, може изобщо да не разрешите. Решението е на шефа.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 15 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да прежалите 6 неотработени надници. Нямате право да искате да Ви връща пари. Ще трябва да издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск, та при следващия работодател да ползва 6 дни по-малко.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 5 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да му изплатите обезщетение за 4 дни неползван отпуск.
Надявам се че бях ясна и подробна.
начислява и данък по ЗДДФЛ
 :good:
Не разбрах на каква база са изчислени осигуровките? Казвате обезщетение но не сте го посочили.
Щом обезщетението е начислено без значение дали е изплатено или не трябва да удържите осигуровките от него.

И ако обезщетението не е платено трябва да ви остане салдо по 421 /задължение/
Защо осигуровките от работника се внасят в касата? Нали плащате обезщетение? Защо не ги удържате от обезщетението?

Както и да погледнете вноската от работник за погасяване осигурителни задължения не може да бъде приход, а само паричен поток по разчетите за осигуряване.
Работи на 21-ви. 21-и е нормален работен ден, а 2-ри е бил нормален почивен ден. Гледайте на дните като работни и почивни и забравете псевдотермина "отработване". Такова понятие няма. Поне от 10-20 години насам.
Ако договора е срочен с определен срок - 10.06.2015 год. - може с изтичане на срока.
Не само може, но са задължени да прекратят срочния ТД с изтичане на срока. Няма друга възможност.
Срокът за внавяне на данъка е 25-ти на месеца, следващ месеца на ПЛАЩАНЕ на заплатата. Няма значение по ведомост за кой месец е.
Справка - ЗДДФЛ.
И въобще ли не е регистриран като СОЛ?
ЕТто действа ли?
Според мен това си е оборот и не може да мине само с ОПР.
Да не говорим, че оборотът най-вероятно е облагаем по ЗДДС и е над 50000 за 12 месеца...
Тогава обезщетението ще си е  същото. Или поне така мисля. Нека знаещите да ме поправят, ако греша.
Ще се въздържа от коментар по освобождаването /поне не казвате "уволнение" или съкращение"/ и ще питам за новия договор. Кога го сключихте, на какво основание и най-вече - имате ли отработен ден в новата фирма?
Да не те плаша, но ...

КТ
Чл. 414. (1) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

А ето и чл. 350 за реда на издаване на нова ТК
Скрит текст :
Ти не може да му издаваш нова ТК, след като не започва работа за първи път. В КТ е обяснен реда за издаване на нова трудова книжка от ИТ.
За да признаеш трудовия стаж и професионален опит би трябвало да изискваш УП 2 и УП3. Не бих се доверила на справка от регистъра на НОИ, разпечатана от личния компютър на работника.
В такива случаи искам от работника да попълни декларация, че не ми е представил ТК. Не е задължително, до да съм спокойна, че после няма да ме обвини, че аз съм я загубила.
Ако и при напускане не донесе ТК, издаваш приложение 2 /ако не бъркам/ съгласно Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж
Декларация по чл.55 не е подадена, аз чл.73 е ясно и има време. Какви ще са последствията ако се подаде декларация с днешна дата. Решението за дивидентите е взето през ноември 2014

ЗДДФЛ
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
От мен имаш "да"
Ако ЕТ-то не работи, естествено.