Простете за невежеството, ама защо закръглявате дължимия корпоративен данък? Не трябва ли данъка да е 7,10, а не 7,00? Или е само заради примерните цифри?

Към 999777 но след начисляването ми ще се промени стойността по 123 в оборотката Ще се промени. И какво от това?
Би трябвало този данък да се удържа и внася от възложителя по договора, освен ако сумата се плаща през четвъртото тримесечие.

Ситуацията е аналогична на ситуацията с другите ГД. Разликата е в процента НПР и осигуровките.

Предполагам не сте свободна професия или друг вид самоосигуряващо се лице.
Какво те притесняват, щом има авторско право?
Скрит текст :

НПР е тази част от дохода, която не се облага с данък. НПР не са за ничия сметка
Може би е по-добре да съм на хонорар и да заплатя 10% плосък данък
Каква според теб е разликата между "хонорар" и "сума по ГД"? Никаква!
Притеснява ме факта, че по същото време има ТД. Единствената възможност да няма осигуровки е нещо около авторското право... Все пак тези 40% НПР, ако правилно са определени, говорят именно за авторско възнаграждение
А по този ГД за превода няма ли осигуровки? През същия период ли имате ТД?

Иначе сметките са елементарти 60 лв минус  24 лв (= 40% от 60) равно на 36 лв  От тези 36 лв се приспадат личните осигуровки, ако има такива /Не съм наясно с тези преводачески договори  -имат ли авторски права, нямат ли, .../ Ако няма осигуровки - данъка е 10% от 36 = 3,60 лв 
Не виждам нищо незаконно.
Изискването поне половината отпуск да се ползва наведнъж е спазено.
Работодателят има право да откаже ползването на отпуск през определен период поради производствена необходимост /случая с 29-31.12/
На 02.01.2014 може да се ползва отпуск за 2014. Заповедта за този отпуск се подава по-рано, т.е. - още през 2013
Ами тогава оправете нещата според изиксванията на чл. 27
Вижте чл. 27 от ЗДДФЛ. Спазили ли сте изискванията? А можете ли да отделите по обективен и неоспорим начин каква част от тока, водата и т.н са ползвани за дейността на ЕТ и каква част за нуждите на домакинството?
Първо влизате в Въвеждане, Дневник продажби. Избирате период 201312 и Запомни, След това Дневник покупки /последователността е без значение :)/ и там същото. След това правите запиc на диск
Годшният осигурителен доход се дели на 12 и по този начин е равен за всеки месец
Ако това от ноември 2012 до май 2013  на 4 часов трудов договор е единствения ти стаж с осигуровки за ОЗМ  -няма да имаш право
1. 119 не е само за работното време.
2. Ако искате ДС  -то винаги е по взаимно съгласие

Може да увеличите заплатата със заповед по чл.118, а може ДС по 119

Моля
Може и да не се осигурява  - ако си назначи управител :)
Най-вероятно  - не. За да се правят удръжки - трябва запорно съобщение от ЧСИ. Освен това - по ГД не е заплата, а възнаграждение. Ако не сте бюджетно предприятие, разбира се :) Щото там ГД, равносилни на прикрити трудови,  са много разпространени...
Осиг.доход за месеца не може да е над 2200, но никъде не се посочва този доход за колко дни е придобит. Ако наистина имате такъв доходсумарно от всички източници, в последната графа пишете 2200. В предните - каквото се е получило
Първосигнално бих отговорила пропорционално на дните, но ...
В края на краищата всичко ще си дойде на мястото с годишното изравняване на осигурителния доход
Въпрос на организация на документооборота :)
Аз имам работници, назначанани и уволнявани по 5-6 пъти, че и повече. За различни пероди, на различни основания и длъжности. Предпочитам всички данни да са на едно място.
3 дни по 1 час. Минимум. Повече - ако пише в договора
Моля
Има възможност за "закупуване" на стаж, но е малко скъпичко. По добре поработете още 5-6 месеца
Скрит текст :
Значи в случая пиша от /примерно/ 20.11.2013 до 01.01.2014 г. Тогава е освободено лицето. Сигурни ли сте? Защото на мен ми казват, че се пише последния календарен ден. Пример: Лицето е освободено на 01.01.2014 г. В печата пиша От 20.11.2013 до 31.12.2013 г.

Сигурното е "В печата пиша От 20.11.2013 до 01.01.2014"