след като е преминал инструктажът на работното място, обучението и изпитът  и на лицето му е разрешено да работи

Основанието е точно това времето се признава за стаж
Как да си търсите правото -  подате молба за отпуск и искате да получите отказ, съдържащ израза "няма право, защото не е работила" в писмена форма. С този документ отивате в ИТ. Е, първо  предупредете работодателя за намеренията си...
Разбира се горното е крайност и ще ви навлече неприятности, за това опитайте с добро.
Не виждам защо да не може
Ако в месеца имате отработени дни и два пъти по 5 - в неплатен отпуск без стаж се подават две Д1 - едната с ВО 01 и отработените вни, като попълвате съответните клетки /2-3 броя, колкото дойдат/ за прекъсване и за начало на осигураването и втора с ВО 28 и попълнени клетки за прекъсване и за начало на осигураването
Да попитам колко време след като пратите подписан мейл и получите входящ номер надвнесената сума по единната сметка се прехвърля по сметката, която сте указали?
Аз имам входящ номер от 12.03, но до сега няма промяна в сметките  :blink:
А 25-ти наближава...:blink:
да
А друг доход има ли?
Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия
Предприятията, несъставящи баланс са едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.
Обновлението е петото, версията - шеста. Първоначалната + 5 обновления.
:)
Работодателят може да откаже ползването без да дава обяснения. Във Вашия случай по-правилно е да откаже, но не е забранено и да се съгласи. Особено ако има желание да плаща на работника без да изисква работа, никой не може да го спре.
След като работникът е ползвал повече отпуск от полагащото му се според трудовия стаж, то ще му издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск. Така при следващия работодател ще има право на по-малко дни.
Ако не сте видели:
Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.

Новото във версия 6.06 е:
1. Направени са промени във валидационните таблици.
ако си СОЛ, какъв ГД можеш да имаш, който да не изисква да си изравняваш доходите? И аз не виждам какъв. Освен нещо, свързано с авторски права...

Не мога да разбера какво Ви притеснява изравняването на осиг.доход? В случая по-важното е, че при ГД няма осигуровки за ОЗМ.

ПП Само да подчертая - не съм съвсем наясно с майчинството и работата през този период.
От нашата СТМ ми казаха, че Наредбата е променена и периодичните инструктажи вече се правят 1 път в годината, а не както беше досега 3 пъти. Признавам си, не съм чела самата Наредба...
Това зависи от дейността на фирмата. Ако не сте длъжни да провеждате ежедневни инструктажи, то периодичните са през 1 година. За останалите са през 3 месеца..
Наредбата е променена преди 3-4 години.
колона 2, т. 9 месец февруари
т,18 28.02.2014 но плащам данъка за
за януари

При такъв запис се разбира, че плащате данъка върху заплатите, които са ПЛАТЕНИ ПРЕЗ м. февруари. Данъкът е ЗА февруари, независимо кои заплати сте платили през месеца. Може да са и от м.10.2012.

И не е нужно да пускате повече теми!
ГДД не трябва да се подава в ГР от никоя фирма.
Колкото до ГФО - как смятате, че можете да го подадете, след като фирмата не е /пре/регистрирана?
Ще подадете ГФО за 2013 в ТР заедно с ГФО за предходните години след като пререгистрирате фирмата. Или заедно с пререгистрацията.
Вие болния ли сте или счетоводителя?
Ако сте болния - зависи дали този болничен е започнал в началото на месеца или преди това, т.е. дали първите 3 работни дни от болничния са в рамките на този месец или не. Зависи и за какво е болничния  - общо заболяване, бременност, раждане...
При болничен, започнал от 01.03.2014 до 31.03.2014, нетното възнаграждение за м. 03. е около 91 - 92 лв
Колко ще получите от НОИ не мога да сметна. Поне по тези данни.
Не можах да разбера въпроса, но ще напомня някои неща:
1. Върху обезщетението за временна нетрудоспособност не се начислява/удържа данък
2. Осигуровките върху частта от обезщетението, което се плаща от работодателя, са както при работните дни.
3. Здравните осигуровки върху дните на болничния, обезщетявани от НОИ, са 4,8% върху 420 лв, пропорционално на работните дни и не се влияят от продължителността на болничния.
4. Осигуровките при болничните не са променени в сравнение с 2013 г.
При регистрация на трудов договор в НАП се носят попълнено уведомление и придружително писмо по образец. Не помня до колко уведомления можеше да се носят на хартиен носител и над колко - задължително на магнитен.
Декларациите за осигуровки са по-късно - до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен труда.
Добре е да се обърнете към счетоводител и/или специалист по ТРЗ.
И да не забравите договор със Служба по трудова медицина.
 Евентуалният вариант, който според мен е възможен е да спре самоосигуряването си и да бъде с ДУ в ЕООД и тогава, да подава лична годишна декларация (за ЕТ), но не в категорията СОЛ, т е. да не се попълва таблицата и да не доплаща... 

ова граничи с невъзможното. В ЕООД-то може да не е СОЛ, но щом ЕТ-то има дейност, пък било и само отдаването на имущество под наем, няма как ФЛ- собственик да не се регистрира като СОЛ.
Трабва да се вземе печалбата на ЕТ и да се направи изравняване на осиг.доход.
Понятието "личен труд в ЕТ" не съществува. Приема се, че цялата печалба на ЕТ-то е доход на собственика му.
Друго щеше да бъде, ако дохода от наем беше на ЕООД-то или на самото ФЛ.