:hmmm: :blink: :blink:
На всички въпроси, които задавате, има ясен отговор в нормативната база
И к'во му се чудите?  Трябва само да се чете.
“счетоводител съм “ но не професионален
водя счет на 2-3 фирми  и за туй се допитвам за правилно съставяне на документите
Е, тук повечето сме "професионални" счетоводители и с това си изкарваме хляба. Безплатните отговори са благотворителност и не всеки е навит да го прави без съществена кауза
Успех в дейността Ви!
Докато не са Ви отсвирили
Вече написах и в другата тема: "Икономията от счетоводно обслужване не винаги е най-доброто решение"
На всички въпроси, които задавате, има ясен и категоричен отговор в нормативната база
т.ако правилно съм Ви разбрал
разходите за работника не ги приспадам

а ОВ-СОЛ ги приспадам и става 25%+ ОВ на СОЛ и чак тогава 10%данък
Икономията от счетоводно обслужване не винаги е най-доброто решение
За доходите си по чл. 29, Ал 1 от ЗДДФЛ - не
те са включени в тези 25%
-да
или мога и да приспадна ОВ-СОЛ-222.23
750-222.23 и тогава данъка
- е, може да ги приспаданете само веднъж от общия доход като ФЛ . И като свободна професия и като ЗП.
от тези 800 приспадам и СОЛ-ОВ - 222.23
и остова данък в/у 577.77х10% = 57.78

Така. Ако добре се справяте с калкулатора.
Като е СОЛ трябва да Ви издаде документ за плащането с реквизитите на фактура
Има - ако се регистрирате като ЕООД, ЕТ, свободна професия, занаятчия, земеделски производител... И ако имате дейност

Нали вече имате 8. Остават Ви още 4
6 месеца за болничен за общо заболяване
12 месеца за болничен за бременност и раждане (от 45 дни преди термина та до 410-ия ден след това)
Болничният ще е 80% от средния осигурителен доход,  от последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността.
Болничният за бременност и раждане е 90% от средния осигурителен доход,  от последните 24 месеца преди месеца, през който започва 45-дневния болничен, но не по-малко от минималната заплата.
И в двата случая при определяне на средния доход, според това, какво се е случвало през последните 18 или 24 месеца, се взема:
- осиг.доход, върху който са внесени осигуровки по трудов договор
- доходът, от който е изчислен болничния за общо заболяване
- минималната работна заплата за периода, през който сте била неосигурена за общо заболяване и майчинство /бизработна/.

По Вашите данни най-вероятно майчинството ще е минималното - колкото мин.раб.заплата
-
Възнаграждението на ДУКа не се обвързва с МРЗ. Освен ако в самия договор няма такъв текст
Е, неплатения отпуск може да се ползва до осмия рожден ден на детето. чл. 167а от КТ. Не е задължително да е веднага след платения. В случая питането е такова.

Съгласно чл. 167а, ал. 7  Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
Значи режимът е уведомителен, а не разрешителен - работодателят няма право да откаже, ако е спазен срока за уведомяване и ако майката отговаря на условията за ползване на този отпуск
Имайте предвид, че заповедта по чл 331 може да влезе в сила само ако работникът се е съгласил с нея (да се е подписал). Без съгласието му не може да приложите чл.331
В протокола вписвате цената, която смятате, че Ви устройва. Добре е да е съобразена с пазарната, т.е. за колко бихте ги продали на друго (несвързоно) лице. Не е нужна нотариална заверка.
За ДДСто - според степента на амортизация. Вижте закона или изчакайте по-компетентно мнение
Ако не сте ползвали този отпуск, а само е платен като обезщетение по чл.224, не, не е редно да Ви удържат ДОо
Ако отпуска е ползван по време на срока за предизвестие, да, правилно е
А какви документи е подала майката, за да ползва отпуска до навършване на 1 година? Тези документи не са ли до изтичане на определен срок? С навършване на 1 година на детето тези срокове не са ли изтекли? Е, може да има някакви дни разлика между първия рожден ден на детето и 410-ия ден от обезщетението за бременност и раждане, но няма да се задълбочаваме :)

Евентуално може да подаде ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО /прил.8/ към работодателя, ако има право на това обезщетение и го иска, разбира се. В такъв случай работодателят ще подаде прил.11
А имате ли идея в кой нормативен акт може да е регламентиран подобен случай?
Кой случай?
За допълнителния ТД с друг работодател или за управител по ДУ с ТД в същата фирма?
Първото е в КТ, а за второто - евентуално се консултирайте с адвокат по трудово право.