Нали няма да се ползва за лични нужди?
Какъв данък уикенд тогава?
И защо да не ползвате ДК?
 Въпроса ми е дали може работодателя да поправи датата в книжката ми за да мога да се регистрирам в бюрото по труда?
И от 01.06. до сега още не сте се регистрирал в труда?

ПП Не зная какво точно имате предвид дод "регистрация в бюрото по труда", но до 09.06. трябваше да сте се регистрирал като безработен в Агенцията по заетостта.
В твоя случай 20/12*7 (ако имаш натрупан 8 месеца трудов стаж).От неплатения отпуск 30 дни в рамките на една година се признават за трудов и осигурителен стаж.
Защо смятате отпуска само за 7 месеца? Питащата не е казала, че ще напуска или че е почнала работа в средата на годината.
1. Изискването за 8 месеца стаж не е само при настоящия работодател, а през целия Ви трудов стаж. Това вече ви казаха.
2. За периодите с 4-часов работен ден трудовият стаж е същия както при 8-часов работен ден. Следователно за размера на отпуска няма значение дали сте работила на 8, на 6 или на 4 часа.
3. Вече Ви казаха, че 30 дни неплатен отпуск за годината се зачита за трудов стаж и за този период Ви се полага платен отпуск. Само ще подчертая, че тези 30 дни са работни, т.е. около месец и половина календарни. Ако сте ползвала неплатен отпуск от 40 календарни дни, съвсем възможно е този период да обхваща 30 работни дни и всичко да се зачита за стаж.
Какво ще начислявате, след като не сте ползвали ДК?
Осигуряването на топли и/или студени напитки, на медикаменти за аптечката и др. се изискват от закон /ЗБУТ и наредбите към него/. Също като ЛПС, работното облекло и т.н. Аз ги отчитам като разход. Е, в разумни количества, разбира се :) И купувам минерална вода, а не кока кола
5706
Новини » Re:
28.06.2016, 23:32
Колеги, при това положение какво ще се случи с длъжността „данъчен консултант“?
Да не би адвокатите сега да искат да си я присвоят и само те да я практикуват? Ами одиторите? Д.е.с.? Все пак ние нямаме право да даваме данъчни, осигурителни и т.н. консултации.  :smile1:
Започва голяма лудница... Това е невъзможно за изпълнение.
Замислям се кой ще дава данъчни, осигурителни и т.н. консултации и съвети на адвоктите, които от своя страна да консултират клиентите си.....  :hmmm:
Леле, леле, страшно е с тези УП-та. Голяма каша! :)

Значи моят случай е следния:
Лице назначено на 04.03.2014г. - 8 ч работен ден.
Последен работен ден 17.06.2016г.
Заповед за прекратяване - 20.06.2016,
ТК последен работен ден - 20.06.2016г.
Трудов стаж за периода - 2г/3м/16дни.
УП 2 - последен ден в осигуряването - 19.06.2016г.
Осигурителен стаж - 2г/3м/15дни
Правилно ли го мисля?
Получава се разминаване в стажа от ТК и УП2 с един ден, но това не е от значение, така ли?

Благодаря

Не е така. Това което е вписано в ТК е първия неработен ден. Такова е правилото за записи в ТК.
Трудовият стаж е до 19.06. включително. Осиг.стаж - също. Щом е на 8 часа ОС=ТС и няма нужда от УП3
И аз не разбирам защо в договорите изрично се упоменава цена без ДДС?!? В случаи като нашия, без регистрация по ДДС, то не се и начислява след това....Някой е намерил тънката червена линия  :wink1:
Защо този текст в договорите толкова Ви впечатлява? То си е ясно - цената на услугата е толкова, колкото е. Пък после - ако си регистриран по ЗДДС, начисляваш 20% отгоре възложителят си ползва данъчен кредит, или не начисляваш ДДС, ако не си регистриран и възложителят няма данъчен кредит.
СОЛ и ДОД?  :blink:
Е, не е невъзможно :-) 
Дали на този СОЛ се плаща личния труд, кога се плаща и т.н., можем само да гадаем.

Наде, вземи се в ръце и почни да мислиш. И да четеш
Надявам се сте вписали клауза за изпитване - може да я ползвате, например.
"По нейно желание" не е много добре за нея.
Защо? Нали след прекраяване на ТД ще си получава остатъка от борсата? За това няма значение начина на прекратяване на ТД. Надявам се да не са изткли 9 месеца от прекъсването на обезщетението.
Спокойно може да се ползва чл. 325, ал.1, т.1 - по взаимно съгласие.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
Ей това "и др." направо ме убива :no:
Вече се замислям дали няма да трябва да ходя в магазина с адвокат,....  :hmmm: Хайде при покупки  - както и да е, но ако се наложи да си потърся гагаранцията на някой уред, явно ще трябва чрез адвокат
Само не зная кой ще защити законните ми интереси /напр. правото на упражняване на труд  по професията, за която съм учила и имам тапия/ пред адвокатите? Или от адвокатите /не зная как е пpавилната фоpмулиpовка/

Освен това - извън закона ще се окаже и колцентъра на НАП. Или трябва да си назначат адвокати да отговарят на въпросите на гражданите и да ги консултират.
Не са ли 287,37?
Тогава осиг.доход за м.05 няма да е420, а пропорционално на работните дни в осигуряване.
 Внимавай с Д1 - трябва да посочиш начало на осигуряване.
Да. Ако е на пълно работно време
Пpедполагам, че на последните стpници тpябвa да се посочи пеpиода като незачетен за стаж
Ако не се осигуpява за ОЗМ - това са пpоцентите
За м.05. сpока е до 27.06.2016
Да подавате Д1 къде?
Защото това са нещата, но се носят на различни места. Подаването на Д1 включва  попълнена Д1 и 2 бр. Приемо-пред. протокол. Ако се подава по електронен път - само Д1.
Платежнисе са за плащане на осигуровките и нямат общо с подаването на Д1, макар че сумите и сроковете са едни и същи.
Попълването на Д1 е според указанията на гърба на декларацията или в края на наредбата.
ПП Надявам се този СОЛ да е регистриран като такъв.
Влизате в сайта на ТР, справки, справки за ФЛ или ЮЛ, отмятате ЮЛ, ЕИК, код и влизате в обявени документи. Там ще видите всичко,  подадено от Вас, като последното /дано само то/ е със статут "обработва се". Е, там пише входящия номер във формат дата час, минути, секунди   /ГГГММДДЧЧММСС/ и още цифри
Сега не знам пък, да не са направили някаква промяна и при липсващи декларации, но непрекратен с уведомление трудов договор, да начислява здравно за сметка на лицето. ...


Е, направили са промяна. Само наличието на ТД не е достатъчно, за да си здравноосигурен
http://www.nap.bg/news?id=2869

Колкото за периодите до 2011 - няма ли някаква давност?
 Благодаря.  Всъщност ще се подаде корекция / коригира се само месечен облагаем доход  и начислен данък, или целия запис  с код 1/ корекция?
Попълвте всички точки от Д1 с вярната информация. Включително и тези, които и преди това са били верни