Ще Ви удържат не повече от 140 лв. Поне 460 лв от заплатата трябва да останат за Вас.
В НСИ - ГОД
В НАП - Декларация обр.1010
[/quotУправителят е доктор.Понякога има прегледи на руснаци и германци,а и други.

ДУКът е за управлението /преговори, договори, назначавания, уволнения.../, а не за дейността /прегледите/. Само за това, че идват пациенти от различни националности, не означава, че изучаването на чужд език е свързано с дейността, а още по-малко с дейността му като управител. Поне аз така мисля.
Да, това прекратяване на ТД дава право на обезщетение за безработица според стажа и дохода. Освен ако през последните три години е получавал такова обезщетение. Пише го в чл. 54б от КСО.
По тази точка предизвестието се подава от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 326. Срокът на предизвестието започва да тече от деня след връчването. Ако работникът не иска да отработи предизвестието - заплаща на работодателя обезщетение в размер на трудовото възнаграждение за неотработените дни. Сумата се плаща преди напускането или се подписва декларация, че е съгласен да бъде удържана от неплатено възнаграждение за вече положен труд.
Заповедта е на основание чл. 328, ал.1, т.3  поради намаляване обема на работа.

Имайте предвид, че при прекратяване на ТД по чл. 328/1/3 дължите на работника обезщетение за оставане без работа до 1 месец. Върху това обезщетение се дължат осигуровки. В 80% от случаите от НОИ връщат работника да си потърси обезщетението и шансът да не го платите /и да не внесете осигуровките!/ е минимален

ПП Като четях въпросът Ви, реших, че питате от името на работодателя. За това Ви отговорих по този начин. След като разгледах предишните Ви въпроси, не съм убедена дали не питате за себе си и дали само проигравате различни варианти за напускане. Както и да е. Дано отговорът ми е бил полезен.
Ако имате някаква дейност, свързана с немскоговорящи контрагенти, би могло да мине за разход.
Платен отпуск - след 8 месеца трудов стаж.
Колкото до това, което пише във фиша - вероятно стажът е към началото на месеца за който е фиша. По-лесно е да попитате ТРЗ-то или счетоводителя  на фирмата, а не по форумите.
Муде (или Мюде), погледна ли чл.40 от ЗЗО? Видя ли там да има разлика между неплатен отпуск за 2-3 три дни и такъв за 2-3 месеца? Това, че работодателят не си е търсил парите от работника, си е негов проблем. Лошото е, че разчитайки на отговори само по форумите, забърквате такива каши, от които не винаги ще се измъквате безпроблемно.

Колкото до удръжката от заплатата - възможно е. И се прави.

Успехи! И късмет!
Извинете,капиталът е 2 лв. - техн.грешка

И с това какво се променя ГФО? Дали ще е 2 лв, 5 лв или 100 лв - основния капитал си е все 0 хил. лв
Както е казала delphine - балансът ти ще е от два реда Актив 0, Пасив 0.  ОПР-то /ако въобще съставяш ОПР/ също с два реда Приходи 0, Разходи 0
Виж дали не попадаш в чл.3, ал.10, т.1 от наредбата.
Не съм наясно дали ДУК се тълкува като "възнаграждение за работа без трудово правоотношение".
Няма начин да се увеличава печалбата. Нали срещу това незавършено производство имате направени разходи?
О.К. но моля да ми кажете в кой член го пише.

Чл. 3, ал. 3, т.1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3
от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

Макар, че не виждам да има ограничение "от", каквото има в чл. 3, ал.3, т.4, буква а.
Да попитам - за това лице на ТД, подадохте ли Д6? Отделна декларация или като отделна/и колона/и в същата? Ако е отделна колона -с какви дати? Да не би проблема да е там...
Посочихте ли някакъв данък с код 8?
За ЕГН-то - отворете си записа и погледнете каква цифра има след ЕГНто - 0 или 2.
Ако е 2 , значи програмата е приела ЛНЧ вместо ЕГН. Поправете 2 на 0 и пуснете отново.
Ако е 0 - не мога да помогна
Просто ме предупредиха от фирмата, поддържаща ТРЗ-програмата, да проверя, че било без значение, на каква стойност ти е гражданския договор, осигуровките трябвало да се платят върху минимум МРЗ. Видя ми се абсурдно, и затова пиша тук. Извинявайте още веднъж, разбирам, че звучи странно,.. :(((

Честит празник!
Това не е вярно. Можеш да провериш в КСО. А ако програмата, ползвана от Вашето ТРЗ, не се съобразява със нормативите - не работете с нея!
В програмата на НАП въвеждам Д6 на СОЛ пенсионер само за здравно, същата като миналогодишната и при проверка програмата не я приема, дали има някакво изменение ? Подавам 460х8% за 12 месеца - 441,60лв с код 13 за 2016  :blink:
От какъв осигурител създавате и подавате Д6-13? Трябва да е от ФЛ по ЕГН. Как я подавате към НАП? Ако е по електронен път, трябва да е с КЕП или ПИК на ФЛ. Обърнете внимание и на периода.
Програмата не проверява сумите, грешката трябва да е другаде.
Да
Нали е облагаем доход и има удържан данък.
Да,в НАП-за продължаване срока на договора
 за още 1 година.И аз мислех три дни,ама като 11.03. е събота-как се броят!?

Ами правите ДС ден по-рано - на 10.03. и го регистрирате до 13.03.

Дано сте се съобразили с изискванията на КТ за промяна ан срока /втори срочен ТД/
Защо сега? Нали м. 02,2017 е първи месец на възстановяване?
Може
Все още
Той няма как да има проблем, защото НОИ гледа Д1, а когато лицето е в платен отпуск Д1 се попълва с отработени дни. По този начин подадена, те няма как да знаят дали лицето работи или е в отпуск. Когато е в платен отпуск се внасят нужните осигуровки и е осигурен за съответния риск, така че няма никаква пречка. А и както каза n_alex76, след като лицето е нетрудоспособно, няма как да се яви на работа.
:good: