Мисля си, че щом "този ще му е 2-ри допълнителен ТД", то основанието трябва да е по чл.111. Това е водещото. След това ако искате допълнете "във връзка с чл.114 или 67". А след като ще замества отсъстващи, защо не и във връзка с чл.68/1/3?
В ТД все пак трябва да има някакво работно време , работни дни или СИРВ. При СИРВ също ще трябва някакъв предварителен график. Не мога да дам съвет как ще го правите, ако предварително не знаете кой кога ще отсъства.

ПП. Понеже споменавате неплатен: може ТД да е на 8, 4 часа или колкото Ви трябва при петдневна работна седмица. Когато Ви трябва -работи, когато не Ви трябва - "пожелава" да ползва неплатен. Остава само да фиксирате датата "до кога". Или да я нанесете или коригирате в последствие
Не може ХЕМ РАБОТОДАТЕЛЯ,  ХЕМ РАБОТНИКА да има задължение. Задължението е на работника.
Съгласна съм - задължението е на работника. Защо тогава в Д6 няма отделна позиция за ЗО, дължими от работника, а всичко излиза като задължение на работодателя?

 Подава се нулева Д1,  за да има какво да коригирате после.
Вие лично подавал ли сте "нулева" Д1 за работник в неплатен, незачетен за стаж, или само раздавате съвети? Аз съм опитвала. Не става.

Д1 със задължение се подава СЛЕД ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРОВКИТЕ ОТ РАБОТНИКА.
Ще повторя въпроса на fsomontagivarna: в кой закон, наредба или указание е регламентирано това? Моля за точен цитат!
КИ към фактура от 2020 г или КИ, издадено 2020 г?
Първо сте набутали работодателя да внася осигуровки, които не дължи, защото не знаете как да напишете Д1 и Д6,
Лично аз никъде в Д1 за работник /код 01 или 28/ не видях къде да сложа отметка, за плащане или неплащане  на ЗО.
Бихте ли разкрили тайната как да попълним Д1 и Д6 за работник в неплатен, който не си плаща здравните, така че в Д6 да не излиза задължение?
Щом полага и труд в ЕООДто, различен от управлението, дори задължително трябва да се самоосигурява. Няма значение дали този труд се заплаща /възнаграждение за личен труд/ или не.
Освен осигуряването по ДУКа.
Най- удобно е плащането през сайта на НАП с дебитна или кредитна карта. Вход - с ПИК или КЕП на ФЛ - Услуги - Справка за задълженията с възможност за плащане - плащане - плащане чрез виртуален ПОС на НАП (или чрез  epay, ако Ви е по-удобно)
Първо трябва да е подадена Д1 и да са формирани задълженията.
В т.14. 24/0/0/0/0
За т. 31 и 31а - вижте указанията към Д1. Има ги в наредбата.
Не виждам да сте попълнили процентите на осигуряване след т.21

ПП. Някои неща ме стават само чрез форумите. Ако сам/а ще сте си счетоводител, трябва повечко да почетете
Софтуер, поддръжка на софтуера, поддръжка на хардуера, канцеларски материали /хартия, папки, тонери.../, книги, справочници, абонамент за периодични издания....
Външни услуги - консултации, семинари, преводи и др.
Кафе, вода, чай ... почистващи препарати, тоалетна хартия /осигуряваме безопасни, здравословни и хигиенични условия на труд/ Разбира се в разумни количества :)
Фактури от СТМ. Очила за работа с компютър, лекарства за аптечката, ел.крушки или други осветителни тела ...
Здравейте, възможно ли е във ООД, което се състои от 3ма съдружници да се сключи граждански договор с единия, който не е управител? Благодаря!
Договорът може да се сключи като граждански, но тъй като попада в т. 26 и, по него няма да има НПР, а съдружникът трябва да се регистрира като СОЛ (ако вече не го е направил)
Направо си е вътре в т. 26 и  /предполагам, че не попада в чл. 37, ал.1/

26. "Трудови правоотношения" са:
и)  правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;

И няма НПР!
1. "има граждански договор  с ООД-то в което е съдружник" - това си е приравнено към ТД /§1, т.26 и от ЗДДФЛ/
Подава се "традиционната"Д1 като СОЛ с вписан облагаем доход. Данъка - в Д6
2. При ТД със СОЛ, който не е собственик или съдружник в същото дружество /не попада в т.26и/ възложителят не удържа нито осигуровки, нито данък, не подава нито Д1, нито Д55. На следващата година до 28,02 го включва в справката по чл.73. Самият СОЛ си подава "традиционна" Д1 /или който му я подава/. Дохода от ГД си го включва в ГДД и Т1 и Т2
И в т.1, и в т.2 няма значение дали СОЛа е с ОЗМ, без ОЗМ или "само здравно"
3 и 4. Щом няма осигуровки - не се подава Д1. Ако удържате данък - подавате Д55
Другия  съсобсвеник  е управител , но се самоосигурява   в другата си  фирма.
И какво от това?
Вторият съдружник управлява ли Това ООД? Подал ли е ОКД5, че е започнал да упражнява дейност в Това ООД?
Съдружникът, да когото питате, ще върши ли нещо в Това ООД след като почне работа по ТД?
Това са въпросите, на които трябва да си отговорите. Фактът, че съдружник 2 внася осигуровките си през друго дружество, не е от значение за случая. Фактът, че съдружник 1 е осигурен по ТД (дори и на максимума), също няма значение
Ако въпросния съдружник спре да упражнява дейност в ООДто, то спокойно може да спре самоосигуряването
Е, според Вас какво може да се направи?
Спира плащатнето на възнаграждение (с Протокол на едноличния собственик на капитала) и толкоз.
Ако и спре да полага труд, спира и осигуряването

Не мога да разбера какво Ви притеснява преминето към "стандартно осигуряване" като СОЛ? И къде има разлика
1. На какво основание има изплащане на РЗ?
2. Каква е разликата в осигуряването на:
2.1. СОЛ, получаващ възнаграждение за линия труд
2.2. СОЛ, не получаващ възнаграждение за личния труд
2.3. СОЛ, неупражняващ личен труд в дружеството
2.4. "Стандартно осигуряване" като СОЛ?
Не виждам защо да не може. Освен ако сте някакво бюджетно предприятие и имате само една щатна бройка за съответната длъжност.
При ТД със срок на изпитване ограничението е че не може да се сключва с едно  лице за длъжност, която вече е заемал.
Може да си сключите ТД с пет човека на изпитване и в последствие да си изберете един или няколко подходящи.
Не съм внасяла осигуровки на СОЛ "на каса" чрез дружеството и не зная как точно става.
Ако в платежното нареждане за плащане на осигуровките в брой е попълнено "задължено лице: ФЛ с ЕГН; наредител: Фирмата с ЕИК" може и да се признае, че осигуровките са внесени "чрез дружеството".
Дали такова попълване на вносната бележка при вноски "на каса" се приема от банката, не зная
Вие сте превели едни пари и са Ви върнали тези пари. Няма сделка - няма фактура. Няма фактура - какво кредитно.
Проформата не е счетоводен документ, а само вид оферта. Вие сте платили още преди да сте решили дали приемате офертата или не. Припряна работа :(
Поне аз така виждам нещата.