Имате право.
А фирмата да се готви за проверка. Дано може да докаже всичко това, дето казвате в скобите.
Уведомява се само ЧСИ-то, като му се изпраща заповед за освобождаване на задълженото лице. От тук нататък, вие нямате друго задължение, освен да впишете в трудовата книжка /най-отзад/, че лицето има запор.
ЧСИ-то сам си намира начин, да разбере новата фирма, в която лицето ще започне работа /ако започне/. Лицето не е задължено да ви уведомява къде ще продължи да работи.
Ако запорът не е за издръжка, длъжен ли е работодателят да прави запис в ТК?
Достатъчно ли е само уведомяването на ЧСИ (писмено с обратна разписка) за прекратяването на ТД, при положение, че следващия работодател не ни е известен?
Може. Все още.
Може

ПП все по-често правят проверки при такива прекратявания.
В случая има знаение датата на плащане, а не за кой период се отнася наема. Ако страните са се разбрали  целия годишен наем да се плати на 15.05. и се плати на тази дата, то до 31.07. се дължи данък върху цялата сума и Д55 се подава в същия срок.
Тоест, значи ли, че ако работодателят не е заличил трудовия договор, лицето не може да подпише друг трудов договор през този период?
Не, не значи
Това, че имате пропуск между двата договора, не е проблем.
Това, че не сте се регистрирали на борсата след взаимното съгласие, е добре.
Може да ползвате 'пълна борса', ако започнете някъде работа на срочен договор или със срок на изпитване и прекратят договора по подходящ начин.

Напомням, че напоследък зачестиха проверките от страна на НОИ при такива краткосрочни договори.  Няма нищо незаконно, но трябва да е добре подплатено с документи.
Вижте каква дата на сключване сте вписали пpи подаване на уведомлението за pегистpация на ТД.
Достатъчно ли е да се регистрира като лице упражняващо свободна професия в регистър Булстат. - да
 Освен документ за самоличност какво следва да се представи документи  който определят нужната квалификация? - попитайте в АВ. Ако дейността е свързана с някаква професия  -обикновено изискват.
С получения Булстат   декларация за започване на осигуряване и какви осигуровки следва да се внасят?  - подава се декларация за начало на самоосигуряване и се внасят осигуровки като за СОЛ
Декларация образец 1 и 6 подават ли се ? - подават се.

ПП  Погледнах историята Ви във форума. Имате въпроси за СОЛ, въпроси в областта на ТРЗ и данъците... А сега задавате такива въпроси... на които ми е неудобно да отговарям :(
Ами вижте какво сте писали в полето 'тип на документа'
Прекратяването е '3'
Може.
Имайте предвид, че зачестиха проверките при такива прекратявания на ТД. Тъй като не е незаконно, ако документите са оформени както трябва, няма да имате проблем.

ПП Вратичката още не е затворена ;) , но не се знае до кога
Всяка промяна на ТД (допълнително споразумение, нов ТД) става единствено  с Ваше съгласие.
Ако подпишете ТД със срок на изпитване, то Вие се съгласявате с всички условия на този договор, включително  ТД да бъде прекратен без предизвестие в срока на изпитване.  При това прекратяване нямате защита.
ТД със срок на изпитване  може да се сключи само при нова длъжност, която не се заемали досега при този работодател.
Промяната на длъжността  може да стане както с нов ТД, така и с допълнително споразумение  (анекс).
Защитата Ви при уволнение  е само при определени членове от КТ и не е непреодолима. Достатъчно е разрешение от Инспекцията по труда. Има и достатъчно членове при които няма защита.

От тук нататък решението е Ваше.
Да, платено възнаграждение и удържан данък през 9м., но аз питам не толкова за Деклрация 6, а за периода като подавам електронно в НАП, нали се въвежда период.
Е да, де. Щом в т.9 в  всички колони (или в единствената колона) на Д6 е посочен м. 09, значи при подаване в сайта на НАП маркирате от м.09 до м.09.
Ако в т.9 на Д6 имахте различни месеци в различните колони, например 05, 06, 09, тогава при подаване щяхте да пишете от м. 05 до м.09
Ако през 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца

Ако това означава: "През 9 месец е ПЛАТЕНО възнаграждението И удържан данък за предходните 6 месеца", да, Д6 с код 8 с една колона и всичко за м.09.

Ако означава: "През 9 месец е удържан данък за предходните 6 месеца, за които вече е платено възнаграждение преди м.09", имате проблем.
И защо не сте прекратили договора с изтичане на предходното предизвестие? Какво като е бил в болничен? Нито е бил защитен, нито болничния е удължил срокс нс предизвестието.
Сега ново предизвестие. Първо погледнете в чл.333 дали прекратяването по 328/1/10б не е защитено. Мисля че не беше, но нямам възможност да проверя.

А старото предизвестие го скъсайте, за да не Ви се смеят.
Вече на втора фирма за няколко месеца от НОИ правят  обстойни проверки поради този член. Проверката ако е само документиална -  добре. Посещение на място , обяснения от останалите работници - кога, как , колко, какво работят и т.н. и  за съкратения работник. Обяснения от управители, счетоводители, проверки на другите работници точно какво работят, отговоря ли работата на длъжностната, доказване намален обем на работата  и т.н.

Точно за този член не зная, но  масово проверяват прекратяванията по чл.71.
Явно искат да пестят.
Обезщетението си е 12 месеца  и започва  след единия месец от работодателя. Независимо дали е платено.
Обикновено от НОИ пращат човека да си потърси обезщетението от работодателя.  Работникът може да си поиска парите до 3 години след прекратяване на ТД.
Може ли по-конкретно.  Отдел, гише, представлявте ли някакво искане? По ел.път?
Аз опитах да се добера до такава информация, но категорично ми заявиха, че това са лични данни и се предоставят само на лицето или на негов пълномощник с нотариално пълномощно.
Райна, как и къде правите проверка за наличие на ТД при друг работодател?
Не. Щом подлежите на осигуряване на друго основание нямате право на обезщетение за безработица.
Върху по-високата от данъчната и отчетната