Това си е Ваше и/или на шефа решение.
Все пак не може да го назначите на нова длъжност от 01.01. Това може да стане едва след като подпишете нов ТД или ДС, подадете уведомление, получите справката и я представите на лицето за подпис. Т.е. - не може със задна дата.
Ако нямате никакъв друг доход /детски, болнични, обезщетение за безработица, лихви по разплащателна сметка, печалба от тотото и т.н/ - подайте. Имате шанс.
Като подадете заявление, ще Ви дадат един списък с нужните документи - справки за оборота, оборотни ведомости, ... , декларации за разни неща, вкл. за обслужващия счетоводител и за наема на офиса, обяснения и т.н.

ППЗДДС
Документи във връзка с регистрацията
Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец - приложение № 1.
(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от закона;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;
3.  декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а, чл. 97б и чл. 99, ал. 1 от закона.
Предимно по документи, но... божа работа :)
Бургас Склад.база-магазин1-магазин2-магазин3-магазин4-Склад.база
начално показание на километража ...
крайно показание на километража ....
Продажба? Ликвидационен дял на собственика?
1. Прекратявате на 31.01 - как да го разбирам: 31.01. първи неработен ден или заповед от 31.01?  В първия случай уведомлението може и на 2.02, може и на 07.02. За втория  -виж следващите точки.
2.1. Как сключвате ТД н неделя? Тогава работите ли? Защо не сключите договора в работен ден и да го регистрирате до 3 дни след това?
2.2. Не е нужно да изчаквате подаването на уведомление за прекратяване на стария ТД.
2.3. Възможно е първия договор да се прекрати считано от 31.01. със заповед от 29.01. и уведомление на 06.02, а вторият ТД да се сключи на 30.01, да се регистрира до 02.02. и работата по него да започне на 03.02.
3. В Д1 по първия ТД последен ден в осигуряване 30 или 31 - без значение. Във Д1 за втория ТД - първи ден в осигуряване е първия работен ден по този договор. Обикновено това е денят след подаване на уведомлението и разпечатване на справката. Едва ли би могло да е 01.02.. Освен ако работи в неделя, а справката е получена преди началото на раб.ден.
4. Може. Само дето при втория работодател трябва да се сключи като допълнителен /втори/ ТД във връзка с чл. 68, т. 2. Възможно е и сумарното работно време по двата договора да достигне 12 часа дневно при петдневна работна седмица.
Може ли сумата да се изчерпва и през януари, февруари... 2015 в случая, тъй като през декември данъка за деклариране е по - малък от този за възстановяване?

Може и през септември :) Няма ограничение.
Може, но не със себе си и не ДУК /по ЗЗД/, а ТД за управител с другия съдружник в ООДто като работодател.
Иначе при ДУК по ЗЗД няма работно време и осигуровките са минимум на МОД за управител на 8 часа

След като искате да пестите, защо не си оставите човека СОЛ и само да декларирате, че ще упражнява дейност и в ООДто?
Дължи си всичко. Защо да не дължи? Нали лицето си е работило тези 5 дни?
Ако не ги плати до 25.01., следва лихва. Ако не подаде декларация Д1 и Д6 до 25.01., следва глоба.
Все си мисля, че когато се прави някаква промяна в закон, тя трябва да е добре обмислена. Включително и да има яснота за процедурата по прилагане. Смятам, че е недопустимо една норма да се коригира или променя преди да е влязла в сила, а още по-лошо - със задна дата.
Още е пресен примера с чл.22а от ЗДДФЛ, защо и ДЗПО-то отива в тази посока?

Дано нещата се оправят!
Да, до 25- то число на месеца, следващ месеца на плащане.
И вече като дата на плащане по ГД се пише последния ден от месеца на плащането.
Просто подайте декларациите след 01.02
Всички осигуровки. Не може без ЗО.
Прага е за 8 часа. Вашият човек работи средно под 2 часа на ден, така че можете ка го осигурявате на 125 лв.

ПП Не зная какъв праг ще се смята при месец с 19 р.д.
Според мен трябва да има връщане на осигуровки. Задължителния минимум е бил 420 /или колкото е според ЗБДОО 2014/, но не и 800. Вие сте внасяли осигуровки върху 800 по желание.
Във втората фирма, където не е собственик, не може да е СОЛ. ДУК теоритично може да е безвъзмезден, но не се гледа с добро око.
Осигуровките на СОЛа са си за негова сметка. Могат да се внасят както от личната му сметка, така и от фирмената.
Д1 се подава от фирмата.
ГДД не се подава, ако няма облагаем доход. Пенсията е необлагаема, но ДУКа е облагаем
За печалбата на фирмата - не. За доходите си като ФЛ  -да