А защо направо не отчетете горивото по реалната /платена/стойност?
Напр.  50 л. гориво за 120 лв, отстъпка 15 лв, платено 105 лв.  Отчитате 50 л. за 105 лв. и толкоз. Цените са примерни и без ДДС :)
Тази, която е посочена в ТД. Най-вероятно 180
След като е заплатите са платени през април 2015, значи данъка е за 04.2015 и Д6 с код 8 се подава от 01.05. до 25.05.2015. Д6 с осигуровките отдавна трябва да сте подали.

Надявам се, че не става въпрос за заплати за 08.2014, платени през м. 09.2014.
Какво значи "ДОД за м. август 2014г" Ако е както си мисля "данък върху възнаграждения, платени през м. август 2014", то срокът за подаване на Д6 е от 01.09.2014 до 25.09.2014.
Нали Вие сте работник/служител. Защо се интересувате от подаването на Д1?
За обезщетенията:
- за неползвания отпуск 400 /или каквато е заплатата/ се дели на работните дни на последния месец, през който имате отработени поне 10 дни. Да, удържа се само данък.
- обезщетението за оставане без работа е една заплата /400 лв./, независимо от работните дни в двата месеца.  Начислява се и се плаща след изтичането на месеца без работа.

За Д1 - за м.април се подават две Д1. Как точно се прави - предполагам, че счетоводителя си знае.
Както виждам имате ел.подпис.  Прверете как е отразан този ТД в справката за действащите ТД
Предполагам, че си знаете, но да напомня, че при назначаване на такова лице  има и някои "утежнения":
- длъжността и работното място трябва да отговарят на здравословното му състояние и на ограниченията на ТЕЛК-а
- полага му се повече платен отпуск по силата на чл. 319 от КТ
- подлежи на закрила при уволнение съгласно чл. 333 от КТ
Да назначена съм на 24.03.15г и до 16.04.15 съм била на работа .В такъв случай как се изчислява болничния от НОИ ?   Благодаря !                                                                             

Изчислява се по стандартния начин, като за периодите без осигуряване се взема минималната заплата. Трите дни от работодателя са на база реалната заплата.
А в деня преди болничния бяхте ли на работа? Ако сте била на работа /имате поне един отработен ден по този трудов договор/ имате право на обезщетение за временна нетрудоспособност /болничен/ от НОИ.
А с какъв код подавате тази Д6? Отмятате ли че не се подава Д1?
Иван не трябва ли на 09.03. да е на работа, за да бъде освободен, считано от 10.03.?
Така не попада ли в чл.333, ал.1 т.4 от КТ?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3665.0


Питащата не е посочила основанието за прекратяване на ТД. Не винаги има защита по чл. 333 :)
И не само неподадената Д6 трябва да те притеснява. Както виждам - не си подала и Д1.
Единствения изход е да ги подадеш сега с ел.подпис и да палиш свещичка да не се сетят за глобата.
При ВСЕКИ ГД няма работодател. Работодателите са при ТД. При ГД има възложител.
Всеки ГД с работодател, работно време и/или лаботно място е прикрит ТД и глобите за такъв за доста солени :-)
Декларации 1 и 6 не може да се подадат като годишни. За забавата има глоба. Ако подавате по електронен път може и да не Ви хванат.
Друг въпрос е бали има забава. Кога е извършено плащането? Как е платено? Може ли да се промени датата на плащане

Забележка: При ГД няма работодател! Подобна грешка се санкционира с 1500 до 15000 лв.
Какво значи "само за общо заболяване"? Без да се осигурява за пенсия? И без здравно осигуряване? И дали въобще може само за общо заболяване?
Осигуровките по ГД, когато има такива,  се декларират с Д1 и Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
Едно платежно, като на втори ред упоменаваш главница "Х" и лихва "У".

Това не е задължително, но е удобно. Така после няма да се чудите какво точно сте внесли. Ако искате - отпечатете си и една справка за данъка по периоди и лихвата и си го прикачете към платежното
Само ако е СОЛ
Може веднага. И платения и неплатения. С малка уговорка за наименованието на неплатения.