За работните вни до 15.10 - пророрционална част от 310 лв, за дните след 17-ти - пропорционално от 370
Две Д1
Тогава имаме работа без трудово правоотношение, което е наказуемо от КТ.
Справка - КТ, чл.414, ал.3 във връзка с чл.62, ал.3
Само че какво ще се прави с внесените осигуровки на лицето? Предполагам и Д1 е подавана... А ТД е действителен едва след справката за ПРИЕТО уведомление по чл.62.
Работодателят НЕ може да пусне служителите в неплатен отпуск.
Добре е те сами да "пожелаят"
Няма ограничение в размера на неплатения отпуск.
Първо вижте дали има обезщетение. Обезщетението по този член се плаща най-рано 1 месец след прекратяване на ТД и най-късно до три години след това.
Явно и декларацията може да е едва след като е минал месеца. Никой няма пророчески способности. Дори и да има - не може да се документира.
А прочете ли тази алинея? Пише ли нещо за изпитателен срок?
Какво означава, че трябва тр.договор да се прекрати на основение члена на който е подписан? означава, че безсрочен ТД не може да бъде прекратен по чл.325, ал.1 т.3, 4, 5.
Безсрочен ТД е възможно да бъде прекратен:
От работника - по чл.325, ал.1, т. 1 /взаимно съгласие/ , по чл. 326, ал.1 /с предизвестие/ по чл.327 и т.н.
От работодателя - по чл.325, ал.1, т. 1 /взаимно съгласие/ , по чл. 328 /с предизвестие/ по чл.330, чл. 331 и т.н.
Ако в ТД е определен срок за изпитване, то в рамките на този срок ТД може да се прекрати по чл. 71, ал.1 от страната, в чиято полза е уговорен срока на изпитване.
По договор съм на 385лв основно месечно възнаграждение,а получавам 300лв чисто
А ти колко "чисто" искаш да вземаш? От 384 лв като се направят задължителните по закон удръжки /лични осигуровки и данък/ остават "чисто" 301 лв и стотинки
Ако по ГД ще има осигуровки - да.
Ако сумата ще е малка и ще е без осигуровки - не.
Тъй като нямате 12 месеца стаж с осигуровки за майчинство, нямате право на обезщетение за бременност и раждане. Продължавайте да си вземате болничните за раждането и след това. Времето, прекарано в болнични, въпреки че е без обезщетение, се зачита за стаж. След около 9 месеца ще започнат да ви плащат обезщетение. Ако до тогава все още сте в болнични
А не трябва ли половината от тях да са изгорели?
Не разбрах защо за 2012 Ви обезщетяват 20 дни отпуск?
При прекратяване на ТД по чл.71, ал.1 в изпитателния срок по инициатива на работодателя имате право на "пълна борса". Естествено ако отговаряте на другите изисквания от закона.
Прикратяване на ТД в срока на изпитване е един от най-добрите варианти и за работника и за работодателя
Нали се погасяват по момент на постъпване :no:
Не. Погасяват се според срока на изискуемост. "Връзването" на плащането е в края на срока за плащане на декларираното задължение. Е, ако сумата вече не е отишла за плащане на по-рано изискуеми задължения
Да. Взема се МОД за тези три дни. Изчисленията изглеждат верни
Да не забравиш и 4,8% от 420 ЗОВ за останалите дни от болничния
МОДа не се умножава по 70%
Осигуровките са върху по-голямото - 54,90, ако смяташ точно
Никък
"Ядеш сега или гориш" :)
Е, ще изгорят 3 дни, 10 ще прехвърлите...
Съгласно §16 ал.1 от ПЗР на ЗУТ Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
Ако не предвиждате сделки с този имот  -не е нужно такова удостоверение. Ще ти пиша повече подробности на лични.
Ако е погрешно преведена - пак трябва да се върне по банков път
Няма да стане с РКО
Откриването на банкова сметка става за 20 минути и струва максимум 20 лв /някъде искат първоначално захранване/