и ако възможно малко по-точно!
Има две изисквания:
1. Основната заплата да е равна и по-висока от МРЗ
2. Осигуровките се изчисляват най-малко върху МОД за длъжността
Тези две изисквания не са свързани по между си.

Т.е. съвсем възможни са случаите осн. РЗ 340 + 2 лв клас + 500 лв МОД, осн. РЗ 310 + 0 лв  клас + 350 лв. МОД
Невъзможни варианти при  за 8 часаов работен ден са:  осн р.з 320 лв + 20 лв клас + 340 МОД, осн. РЗ 500 лв. + 0 лв клас + 380 лв. МОД+ осигуровки на 380 лв.
По чл. 328, ал.1, т.3 може, стига да имате основание за това.
По чл. 328, ал.1, т. 15 може и да може, стига да имате достатъчно добри доказателства за тази обективна невъзможност. Този тип уволнение много често се отменя от съда.
Това задължително ли е да променяв РЗ от 530,00 на 540,00лв не го разбрах, а и не е нужно
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Виж какво пише в Закона за защита на личните данни. Че трябва шкаф с ограничен достъп - да, но дали задължително трябва да е метален не мога да кажа
Да, можете да се възползвате от т.нар. възнаграждение за личен труд. Вижте особеностите при изчисляване на месечния облагаем доход на това лице според ЗДДФЛ. Погледнете и §1, т.26и
Пенсионер, собственик на ЕООД може да е по договор за управление или като самоосигуряващо се лице, нали така?
Има ли разлика в осигуровките, които трябва да се плащат и данъка при единия и при другия вариант.
И за кои рискове трябва да се осигурява пенсионерът.

Ами има съществена разлика. При ДУ осигуряването е за всички осигурителни случаи върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител при съответната дейност /същото като ТД с длъжнос управител при 8 часов работен ден/.
При СОЛ осигуровките са върху минимум 420 лв или според дохода от 2012г. Като СОЛ-пенсионер има избор между 1. Осигуряване само здравно, 2. Осигуряване здравно и за пенсия, 3. Здравно, за пенсия и за болнични
Не става. Прекратявате първия ТД по взаимно съгласие и сключвате нов.
Ако ООДто работи и този съдружник работи и/или управлява  в него - не може да спре самоосигуряването.
Е, ако по ТД е осигурен на 2400 лв...
Годишно - ГФО в ТР и НСИ, ГДД в НАП
Месечно - справка по ДДС, Д1 и Д6
Да по всички въпроси.
А като собстневик на ЕООД имате ли доходи? Ако имате - посочвате и тях. Ако нямате  -не посочвате, но Т1 и Т2 е добре да попълните
Дано поне нотариалния акт за покупката да е бил на истинската цена, та сега да нямате данък
ГДД от името на детето, подадена от родителя. Не се прилага никакъв документ.
Проверете все пак дали дохода е облагаем и дали въобще трябва да се подава ГДД.
Най-вероятно имота е придобит по наследство /не си обяснявам как непълнолетен ще закупи имот/.
Защо мислите, че може на 420?
Не че е от значение, но по-добре да е според мястото на дейност
Поне е по-удобно
Щом нямаш други доходи, освен тези по ТД - не подаваш ГДД
Да. С код 8
Ако са мъжки и млади - помагам
Много са ми мътни тези съдружници. Имам въпроси, но искам точен отговор, а не да чета разни закони, наредби и да си нагласям отговора.
Най-точен отговор - вземаш сапун, по възмижнист антибактериален,  топла вода - около 37-39 градуса и една четка и излъскваш тези съдружници докато се изяснят.
Зависи за какви длъжности са ТД и какво ще вършат съдружниците извън тези ТД.
Ако ТД са за управители и вършат само това - няма нужда от самоосигуряване. Само да вметна - При ТД за управител можете да съставите една по-широкообхванта длъжностна характеристика, която да включва и извършване на медицински услуги, почистване на кабинета, деловодство и т.н.
Ако ТД са за други длъжности - лекар, мед.сестра ..., то поне този съдружник който реално управлява трябва И да се  самоосигурява. Другият не трябва да подписва нищо.