Първо - този ГД с кого ще се сключи  -с дружество, в което е съдружник или с друга фирма. Това, доколкото помня, има отношение към удържането на ДДФЛ.
За дохода по ГД СОЛът издава документ, съдържащ реквизитите на фактура. Не мисля, че е нужен касов бон при плащане в брой.
Вече ти отговорих другаде :)
Залагам на НЕ.
Допълнително споразумение за промяна на длъжността, длъжностна характеристика, уведомление.... нищо особено. Изисква се длъжността, за която има срок за изпитване, да не е заемана до сега от работника. Добре е и да не е аналогична на старата
А има ли право да си пусне 1 ден пл.отпуск преди да го освободим?

Има право и повече да си поиска. А работодателят може да се съгласи или не. От къде да знае кога човекът ще реши да напуска :) Стига все пак да не си е подал молбата за напускане
Признавам, че сгреших :)
Не съм запомнила първото изречение от цитираната разпоредба  :blush:
Вариантът с прекратяване на ТД по взаимно съгласие, сключване на нов за определена работа /чл.68, ал.1, т.2/ и прекратяване по325, ал.1, т.4 с нищо не застрашава работодателя. Стига да има такава работа, която може да се свърши за 5-10 дни и да се приеме с протокол. В случая заплахата е за Вас, защото след "взаимното съгласие" може да не последва "определената работа". ;)
Според мен - да.
Не се ли полагаше отпуск за месеца, през който са отработени повече от половината работни дни?
Най-добре погледнете наредбата за отпуските
Като работодател едва ли бих се съгласила на 328/1/12. За това трябват неоспорими основания. Може сега да сме си добри с работника и да му правя услуга, но утре може да му дойде друг акъл и да ме съди за незаконно уволнение.
Зависи от основанието. Не случайно посочих ТД със срок на изпитване /за нова длъжност/ или срочен ТД /напр. за определена работа/
Нещо, което е различно от взаимно съгласие и от напускане по Ваше желание. Напр. прекратяване на срочен договор, уволнение с предизвестие от работодателя поради намаляване обема на работа, смяна на длъжността за няколко дни със срок на изпитване и уволнение по чл.71 ал.1....
А по кой член смятате да го уволните? 325 ал.1. т.9 или по чл.328 ал.1 т. 1-12? Защото обезщенетието може да е и по чл. 222 ал.2.....
По въпросите:
1. Евентуално обезщенетие за неползван отпуск
2. Ако има друго обезщетение, върху което се дължат осигуловки - да. Напр. За незаконно уволнение
3. До колкото помня - да. Не се дължат ЗОВ. Дължи се ДДФЛ.
4. Като мине 1 месец /или повече - според ТД/, работникът подава заявление за плащене на обезщетението. Представя трудовата си книжка за да покаже, че не е работил никъде или е работил на по-ниска заплата. Във втория случай искайте и сл.бележка от настоящия работодател. Работникът може да потърси обезщетението си до 3 години след уволнението.

А защо не помислите за смяна на длъжността и чл. 70?
да
Осигуровките са  според МОД
Д1 само за това лице. Редовна
Д6 не е корекция, а редовна с размера на доплащането
 който се удържа от изпълнителя (не "служителя")?

Защо да не е служител? След като е "назначен" и има работодател?
И не става въпрос за данък, а за глоба. И не 11%, а от 1500 до 15000. Вярно е, че се плаща от работодателя
;)
Служебната бележка е за платените възнаграждения. Щом няма плащане през 2012 - няма и сл.бележка за 2012. Издайте му сл.бележка за 2013. Най-добре, след като платите всичко дължимо.
Нещо не разбрах за тези 2200...
Ако за 1 и 2 април осиг.доход е бил по 1100 лв на ден, то върху обезщеетнието не се внасят осигуровки. Това поне е сигурно :) За Д1 не мога да кажа. Пък и не ми ке чете...
Ако за тези два дни осиг. доход е пропорционалната част от 2200, т.е. по 100 лв на ден, то гледате сумарния осиг доход за месеца/200+обезщетението/ да е под 2200.
Желателно е да има опис, макар че при много документи е трудоемко. Но спестява ядове.
Ако има много фактури от един доставчек - можете да ги опишете заедно. Напр. Фирма ХХХ - 10 бр, ст-т 15000. Друг вариант - нареждате документите по 5-6 на масата, така че да се вижда номера и фотографирате. Предполагам след втория месец ще намерите удачната форма.
Напиши в Гугъл "Файлът не може да бъде намерен"
Има много теми и достатъчно отговори.
Що не си направите подходяща длъжностна характеристика?