Програмата е права
Значи прекъсва се командировката /без да се връща/, ползва се отпуска и после продължава с командировката /без пътни за ново отиване/.  Ако е така - какъв е проблема, щом работодателят разрешава?
Всеки ден ли или през определени дни от седмицата?
По принцип: Всеки отработен ден при 4 часов работен ден е 1 ден трудов стаж и 4 часа осигурителе. При пенсиониране е важен осиг.стаж
Понеже не ми се търси в КСО и НООСОЛ.. , да питам - когато ЗП работи другаде на ТД, пак ли върху 240 лв внася осигуровки за земеделската си дейност? Или върху 420?
Като "нормална" облагаема доставка с ДДС 0 лв.
Не съм пробвала с новата програма на НАП, но старата приемаше нещата така. Е, даваше съобшение за грешка, но не фатална и системата приемаше дневниците.
Само едно е ясно - срокът на командировката е без значение.
Не ми е ясно, ако евентуално работникът ползва неплатен /пък и платен/ отпуск по време на командировка, ще му плащате ли дневни пари за тези дни?
 :question:
Ако ЕООД-то има дейност, независимо печалба или загуба, не се ли заверява осигурителната книжка?
Не съм казала подобно нещо :)
Като тръгнем да спазваме КСО: Има дейност - има задължение за самоосигуряване, има направени вноски - има осиг.стаж и осиг доход поне 420 лв месечно.
Ако тръгнем по "логиката" на служителките, заверяващи осиг.книжки: Няма доход - няма основание за самоосигуряване, няма заверка на осиг.стаж. И това е от години... И всеки ден се потим да обясняваме... За съжаление още не са се научили...
Може да може, може и да не може. Питайте в обслужващата банка. Много често по слогови сметки приемат плащания САМО от сметки на същия титуляр в същата банка.
И без това ще Ви се наложи да се разходите до банката, защото ще Ви е нужен документ за номера на банковата сметка.
Правилно ли е ?
Не.
В ГДД преобразувате счетоводната печалба за данъчни цели. Не мога да посоча точната справка, защото не съм гледала точния формуляр за 2013, пък и не казахте каква ГДД подавате -по ЗКПО или по ЗДДФЛ. В "намаления" се посочва подлежащата на приспадане част от ДАНЪЧНАТА загуба от предходнни години. След като получите данъчната печалба за 2013, определяте дължимия данък за 2013.
Правите записа 123/ 452 и го отнасяте към 31.12.2013. Така влиза в ОПР и СБ за 2013
Съставяте ГФО, приемате го и вземате решението с печалбата от 2013 г да се покрие загубата от минали години. Това решение се взема от общото събрание на собствениците или от едноличния собственик след като ГФО е готов,  след или едновременно с приемането му.
Едва тогава съставяте статията 123/121. Записът е с датата на решението на ОС. Някъде през 2014г.

ПП Относно "минаването" през сметка Неразпределена печалба от минали години, както посочва Ирена, може и да е по-правилно.
С едно кликване в Гугъла излизат много теми по въпроса. Ето някои от тях:
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=6247.0
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=454:tp062009&catid=13:fipbest&Itemid=35
http://www.megabalans.com/blog/item/38-polagat-li-se-komandirovachni-za-sobstvenik-na-eood-samoosiguryavasht-se

ПП Тъй като понятието "управител на ЕТ" ми звучи абсурдно, предполагам питате за самия едноличен търговец, за физическото лице, регистрирало ЕТ /да не кажа собственик, което е също толкова неправилно/.
Да.
И да не забрави Д1 за м. 01 и Д6 за 2013 и догодина  - Д6 за 2014
Първо си изясни дали тези съдружници през 2013 са получавали доход за личен труд или само са се самоосигурявали.
Ако не са получавали такъв доход /не е задължително/ - за какъв данък говорим? Сам по себе си избрания осиг.доход, върху който са правени осиг.вноски, не е доход.
Ако са получавали - кога е платено.
Второ - виж как е определен този осиг.доход от 450 лв - според облагаемия им доход през 2011, по желание на съдружниците  или по хрумване на предходния счетоводител.
Ако този осиг.доход е избран по желание и през 2013 няма получени суми за личен труд или друг доказан доход, подлежащ на самоосигуряване - осигуровките, внесени над 420 лв са недължимо платени и подлежат на връщане/приспадане от НАП.
Може. С някои уточнения:
1. Приспадането се извършна с ГДД, ако говорим за данъчни финансови резултати.
2. В ГДД за 2012 загубата трябва да е нанесена в Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби
3. Ако става въпрос за счетоводни финансови резултати - приспадането е след приемане на ГФО за 2013 и решение на общото събрание за приспадане на загубата.
Щом няма доходи каква ГДД да подава?

Само че при заверка на осигурителната книжка ще се наложи на дълго и на широко да обяснява на лелките от НОИ защо няма ГДД, пък иска да му се завери осиг.стаж....
На 7.4 изписваге 700 кг. Това са 400-те  закупени на 3.4. и 30 от закупените на 5.4. Остават 150 от 450-те, закупени на 05.04.
На 12.4 изписвате 100 кг. Това са 100 от останалите 150, закупени на 5.4. и от партидата, закупена на 5.4. остават 50 кг.
На 20.4. изписвате тези 50 кг и още 550 кг за да станат 600. Тези 550 кг се формират по реда на постъпването в склада, а именно - всичките 400 закупени на 10.4 и 150 от закупените на 15.4

В учебниците не може да няма подобен пример, но кой да чете  :hmmm:
За сега равнят осигуровките :)
Данъка ще започнат да равнят когато си уеднаквят сроковете за изискуемост на данъка и на осигуровките
Д6 с код 5 и осигуровките с дата 03.02. в срок до 25.02
Д6 с код 8 и данъка с дата 28.02 и срок на подаване от 01.03 до 25.03.

Сега /от 01.02 до 25.02./ би трябвало да подадете и Д6 с код 8 и данъка за декемврии ските заплати, платени през м. 01 . Ако има такива, естествено. В т.18 пишете дата 31.01
Без договор не става :) Самият факт, че предоставяш нещо и срещу това получаваш възнаграшдение си е вид договор. :)
Ако тръгнеш по законов ред  -трябва да се регистрираш по БУЛСТАТ за извършване на консулнантски услуги, в 7 дневен срок от започване на дейност трябва да се регистрираш като СОЛ и да започнеш сам/а да си внасяш осигуровки. После декларираш доходите по тримесечия и внасяш авансов данък. В края на годината изравняваш и данъка и осигуровките. Междувременно всеки месец подаваш декл.1.
Абе защо не си стоиш в "сивата" икономика...
Има значение и като какъв ще извършване тези консултантски услуги - като физическо лице, нерегистрирано като свободна професия и/или СОЛ или като СОЛ /свободна професия, ЕТ.../?