Така е. Издавате документ с реквизитите на фактура по ЕГН. Подавате декларация по чл.55 за данъка и го внасяте, а осигуровките оставяте да годишното изравняване.
А на възложителя давате и едва декларация, че сте СОЛ.
Трябва да попълвате, въпреки 0-лите. А може някъде да не са само нули..
И обърнете внимание кой ще състави и подпише финансовия Ви отчет, защото зачестяват проверките за съставителите на ГФО.
Освен това - трябва да платите такса, да пупликувате решение на собственика на ЕООД за приемането на този "нулев" отчет.
Зависи от вида на фирмата.
Иначе - в ТР се подава годишен финансов отчет, който няма общо с декларацията или справките за НСИ
Тогава какви инструктажи Ви вълнуват?
Всеки месец той превежда по банков път заплатите и всички др. а компютърните конфигураций той сигурно си ги продава или съхранява на склад но в чужбина тук не се продават

Най-добре първо си изяснете нещата - има ли приходи от продажби? Фактури издават ли се? Тези пари не за какво се ползват от къде идват, а от къде идват? Отговор: "От банковата сметка на шефа", в случая не върши работа.
Относно ДДС-то - предполагам правите разлика между приход и паричен поток.
Всеки месец фирмата получава пари по банков път за ..., а на основание на какво се плащат тези пари - допълнителни вноски от собственика, предоставяне на заем от собственика на фирмата,... или просто "фирмената каса" е в джоба на собственика и той периодично захранва банковата сметка?
Друг въпрос е какво става с направените компютърни конфигурации - само се предават на собственика и той си ги държи на склад или се правят, за да може собственика да ги продаде. Ако продава - къде са приходите и имат ли общо с тези пари по банков път за заплати и осигуровки на работниците и всички други разходи
След като имате работници на ТД, задължително трябва да имате договор със СТМ. Те най-добре ще Ви обяснят какви точно инструктажи са нужни, какви книги и как да ги водите.
Ще има лихви.
Вероятно не сте внесли и всички авансови вноски.
Това за внасянето само на здравни осигуровки важи за персионерите. Ако сте инвалид, но не сте пенсионер /по болест или по възраст/, не можете да се възползвате от това право.
Колкото за декларацията - ако сте пенсионер, маркирате това обстоятелство и не маркирате нито една от другите две опции /осигуряване за пенсия и пенсия+ОЗМ/.
Според някои колеги тази пенсионерите СОЛ въобще не трябва да подават тази декларация, тъй като тя късаела задълженията по КСО, а не по ЗЗО. Може и да имат право, но аз бих подала.
А не е ли по-правилно по чл. 67, ал. , т.1, във връзка  чл. 70?
Погледнете все пак чл.67, ал.3
За какво? Нали не упражнява НИКАКВА дейност  в ООД-то?
Като смятам, всичко е приспаднато и няма процедура
Ако този, който е с ДУК, само управлява, се осигурява само по ДУ. Не е нужно   да се осигурява и като СОЛ. Този, дето не работи в ООДто, може въобще да не се осигурява  в ООДто.
Сл.бележка се прилага към ГДД от наемодателя.
Наемателя /независимо дали е ФЛ, ЕТ или ООД/ не я прилига. Тя си стои като разходооправдателен документ в счетоводството му.

Първият екземпляр за счетоводството на наемодателя, другите два /или един/ са за наемодателя. Наемодателя прилата единия екземплят /оригинал/ към ГДД, а другия или копие оставя за себе си.
Да префразирам малко въпроса - работникът получава предизвестие, не го отработва по желание на работодателя и получава обезщетение за това. /Това не е от значение за въпроса ми/
Не работи няколко дни - да кажем 20, и след това почва работа другаде. Предполага се, че има основание и за тези 20 дни ще получи обезщетение по чл. 222, ал.1 /което също не е от значение/. Пита се - трябва ли да подава Д7 и да внася ЗОВ за нези 20 дни?

Аз мисля, че по закон трябва. До миналата година съветвах да не се подава на практика, но сега не съм толкова убедена.
Как  мислите?
Щом имате необходимия стаж, може да започнете работа на ТД и за 1-2 дни преди първия болничен.

Все пак по-добре е да си намерите добра, дългосрочна и добре платена работа. Успех и с работата, и с бременността, и с раждането :)
Щом е платено на 30.12.2013 - трябва и по двата въпроса
ЕТ прави изравняване на осигуровките на база облагаемия доход от дейността на ЕТ-то. След като прихода от този наем формира данъчния облагаем доход, то няма как да изключите наема от годишния осиг.доход.
Не зная дали правилно се изразих и дали ме разбрахте. На практика няма разлика дали прихода на ЕТто е от продажби, от услуги или от наем - ЕТ формира дан.обл.доход като приходи минус разходи. И върху полученото дължи осигуровки.
Трябва да попълните таблиците за НОИ.
Не виждам нужда да делите ДУКа от работниците и да внасяте осигуровките му по ЕГН.
1. Невярно. Не е длъжен да има ДУ.
2. Невярно. Нищо не подава. Няма 10 пъти да става СОЛ.

С първото съм съгласна, с второто - не съвсем. Макар че при новия образец на ОКД5 не виждам как ще се декларира началото на дейност в ООДто и избора на самоосигуряване чрез ЕТто.