1. Зависи какъв вид е срочния договор - за определен срок, за определена работа или по заместване.
2. Само срочен ТД за определено време /по чл.68, ал.1, т.1/ може да се превърне в безсрочен. Това може да стане ако работникът продължи да работи 5 и повече работни дни след изтчане на срока бед писмено възражение от работодателя и асо длъжността е свободна.
3. Независимо какъв е договора, прекратяването става със заповед и трудовата книжка трябва да бъде оформена.
4. За регистрация на безработен е нужна И заповедта, И оформената трудова книжка, както и УПЗ, ако е работил на непълно работно време.
Е, за срочните ТД  нямаше ли облекчение? Т.е.  -да не се включват в графика?
Ако във вашето предприятие му се полагат 20 дни годишно, и напусне ва 30.06, без да е ползвал отпуск, то трябва да му платите обезщетение за 10 дни.
Ако е ползвал 6 дни отпуск от полагащата се за 2014 г, то при напускане обезщетявате останалите 4 дни.
Ако е ползвал 10 дни - не дължите обезщетение.
Ако е ползвал повече от 10 дни /в случая 11/ - не дължите обезщетение. Трабва да издадете служебна бележка, в която да опишете полагащия се за периода 01.01. - 30.06. отпуск и ползвания отпуск преди 30.06.. Така, ако започне работа до края на годината, при следващия работодател ще ползва един ден по-малко от полагащия се платен годишен отпуск.
Ако не постъпи на работа до края на годината, то няма да има повече трудов стаж от тези 6 месеца при Вас и няма да има право на повече отпуск. Така че няма какво да "гори".
С случая настоящия работодател ще пие една студена вода за този един ден повече отпуск, който е отпуснал и платил на работника. Работодателят няма право да иска от работника отработване на този ден или връщане на сумата.
Значи е ползвал 11 дни? При 20 полагаем за годината?

Какво ще го обезщетявате тогава?
А тези "9 дни за 2014" как са определени? Ползвал ли е някаква отпуска? От 01.01. зо 30.06. ли е работил /ще работи/?
На този въпрос могат да Ви отговорят само 240-те души от Народното събрание.
Не нърсете логика в законите, които изискват от всеки човек който няма доходи всеки месец да внася по 16,80 в бюджета.
1. Взема сумата 13000 лв от натрупаната неразпределена печалба. Предполагам, че не водите аналитично коя част от печалбата от коя година е.
2. В ТР се публикува протокола за приемане на ГФО. Щом рещението за разпределяне не е взето с този протокол - не публикувате нищо. Догодина, като публикувате ГДФ за 2014, ще си проличи разпределянето на дивидента.
3. Данъка се внася на тримесечие според месеца на зземане на решение. Вижте точния срок в ЗДДФЛ
4. Да
5. Да, ако в касата има пари :)
6. Няма осигуровки, няма Д1 и Д6
деня на възникване на осигуряването е първия работен ден /03-то число/
Би трябвало, но аз не бих го направила.
Корекцията с нищо не променя същността на нещата.
Всички варианти са възможни и ефектът ще е еднакъв.
Аз бих попълнила 1 - 18. Само заради принципа да бъде обхванат целия период, пък програмата да си съобразява почилни и работни дни ;)
Много работи минават, за дребни неща връщат... Въпрос на късмет.
Колкото до счетоводната политика  -никога не се е прилагала към ГФО. Прилага се Приложение. Съдържанието на приложението е според СС1 и не мисля, че предприятията, прилагащи облекчена форма са освободени от това приложение. Вижте какво точно трябва да съдържа ГФО според ЗСч и СС1, както и кои отчети могат да не прилагат малките предприятия.
Пуснете си допълнително споразумение  :good:

Не е задължително. Чл. 69 е достатъчно красноречив. Не е нужно да подавате нищо в НАП. Трябва само да внимавате какво ще попълвате в уведомлението за прекратяване на ТД, когато му дойде времето.
ДС е само за Ваше успокоение и  най-вече за успокоение на работника. Не съм убедена, че с уведомление за регистриране на ДС може да се промени основанието на ТД. Нищо не пречи да пробвате.
Прекратяването на срочния и сключване на безсрочен ТД не е невъзможно, но е абсолютно ненужно.
 Понеже ще ражда през септември за да може да получава маичинство трябва да я преназнача

Точно така - трябва да я преназначите. Прекратявате първия ТД с изтичане на срока и след като се върне от болничния  - подписвате безсрочен. До септември има време и явно сета не е 45-дневния преди раждане. Нека си остави някой друг работен ден между продължителните болнични
Наистина е в нарушение. Щом е започнала работа по ТД /здравно осигуряване на друго основание/, е била длъжна да подаде декларация в училището за да спрат здравното осигуряване от бюджета.
Незнанието не е оправдание
Не виждам причина да не може да сключите ТД и с друг работник, докато тече предизвестието на първия. Нали щата ще бъде съкратен след изтичане на предизвестието и към тази дата никой няма да работи на този щат?

Само не разбрах защо докато работникът е в предизвестие на негово място ще се назначава друг работник? И защо като е на негово място няма да е по заместване , а по чл. 114?
Ако да - книжарката е длъжна, ако поискам, да ми напише фактура с предоставените от мен фирмени данни и единственото, което бих се съгласил да иска от мен е името ми и да се подпиша.

Е, подписа не е задължителен :) Името е достатъчно.
Протокол от решението на едноличния собственик за приемане на ГФО.
Таксата се внася предварително. Прикачва се сканираното платежно.
Закон за счетоводството
Чл. 7. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

А това са изискванията към фактурите по ЗДДС
Скрит текст :

А ето и формулировката за идентификация на регистрираните лица според ДОПК:
Скрит текст :

Не виждам някъде да се изисква ЕГНто на представителя на фирмата получател. ЕИК на фирмата е достатъчен. ЕГНто може да търсите когато издавате фактура на ФЛ.
За пълномощно на лицето, на което се издава фактура, не съм чула.
По време на болничния и майчинството работодателяр Ви осигурява замо здравно. Съответно по 20,16 лв и 16,80 лв. месечно.
Ако в 18 месечния период преди настъпване на осигурителния случай /бременност и раждане/ се включват периоди с болнични и майчинство, то за тези периоди се взема:
- за периодите с болнични - доходът, върху който е изчислен болничния
- за периодите с обезщетение за бременност и раждане - доходът, върху който е изчислео обезщетението
- за периодите с отпуск за отглеждане на малко дете - минималната работна заплата за периода

Справка - КСО, чл. 48, 49, 53, както и чл. 41