Както и да го смяташ, така излиза :) И винаги се получава такова разминаване, когато в калкулаторите пуснеш ТС и ОС за период, по-малък от месец. И вината не е в калкулаторите, а в заложената в закона схема за пресмятане на ТС и ОС.
Аз залагам на правилото, че при 8-часов работен ден ТС=ОС и в трудовата книжка ще запиша ТС=ОС
А как да се оформи отпуска на 12.09?
Молби за отпуск от работниците, заповед на шефа...

Абе защо си усложнявате живота? Този един ден така и така ще го плаща с цяла почти надница, защо не вземе да си го "води" като отработен
Ако забравите термина "отработване" и гледате на 12.09. като на обикновен работен ден, какъвто е в същност, ще стигнете до верния отговор.
Лично аз не виждам основание да се приложи тази точка от КТ, когато не се отнася за дни, определени като религиозни празници на лицата, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното,
От данъчния ги отписвате след напълното амортизиране за данъчни цели или според изискванията на ЗКПО.
От счетоводния се отписват при бракуване, продажба, ликвидация или друг начин на извеждане от употреба. Документира се според случая. Ако още се ползват, нищо не пречи да си стоят в САП с балансова стойност 0,00. А можете да ги заведете и задбалансово..
считано от 29.09/първи неработен/
          Здравейте,
защо като подам декл 1 и 6-      в декларация  6  вид плащане -8 - и после ми излиза ДОД -като задъбжение на фирмата  в НАП-а нали код 8 -е платен Дод   ???
С Д6 се декларира задължение. Нормално е след подаване на декларацията да се появи именно задължение. Ако има плащане или когато се направи плащането, задължението ще бъде закрито.
Като изключим цифрите 2,002 и 0,002, които са грешни, всичко останало е законно.
Изключение - ако фирми 1 и 2 са свързани лица и пазарната стоиност на продукта Х е над 10,01 лв
По чл.71, ал.1 по инициатива на работодателя
Може и нещо от чл.328, но обикновено е по-скъпо за работодателя.
Базата не може дае под 380 лв /МРЗ/
Като няма 10 отработени дни, то вземате средната надница за месеца, пред който плащате обезщетението
380: брой работни дни от месеца на плащане* брой работни дни неползван отпуск
В крайна сметка, освен данъка, кои осигуровки е задължително да се внасят? Пенсионера няма друг доход освен пенсията. Може ли да конкретизираме само този вариант  /доход само от ГД/?
1. Доход над МРЗ - задължително данък и ЗО. По желание фонд"Пенсии"
2.Доход под МРЗ - задължително данък. Никакви осигуровки и не може и да избира.

Да!
Справка КСО и ЗЗО. Съжалявам, че в момента нямам възможност да цитирам точните членове.
Ето и резултат от калкулатора в сайта , който потвърждава моята теза . Заложила съм сума по ГД 700 ЛВ  и осигурителен доход при друг работодател 1000лв , чекнато е пенсионер и не желая на се осигурявам за ДОО и ДЗПО

С това, че при ТД + 700 ГД се дължат данък и ЗО + ДОО по желание, съм абсолютно съгласна.
Не съм съгласна с казаното, че ако има ТД се гледа сумата по ГД и ако е под МРЗ, то по ГД няма осигуровки. Може да провериш какво се дължи при ГД за 2 лв + ТД за 360 лв. Бас държа, че ще има ЗО, а вноските за пенсия пак ще са по желание.

Съвсем различно е, ако пенсионера не работи друтаде. Тогава се гледа дали сумата ГД-НПР е под или над МРЗ.
Според мен , ако работи на друго място и има ГД  се гледа сумата по ГД след приспадане на НПР дали ще е под или над МРЗ  т.е това , че работи на друго място се игнорира и ако сумата след НПР е 300лв няма осигуровки , а само данък . Ако сумата е над МРЗ 500лв има здравна осигуровка и данък , а за фонд ДОО и ДЗПО е по желание на лицето.

Това не е вярно! Ако работи на друго място изобщо не се гледа каква е сумата по ГД. И в този случай няма значение дали лицето е пенсионер или не. Щом работи другаде и има ГД, то по ГД се дължат осигуровки независимо от сумата. Предимството на пенсионера е, че когато за непенсионерите е задължително да се внасят осигуровки, той може да избира дали да прави вноски за пенсия или не. За здравните и за данъка няма право на такъв избор

Цитираният коментар на Красимира Атанасова няма връзка с мнението, изказано непосредствено преди това
И да работи на друго място лицето и сумата след приспадане на НПР се получи над МРЗ , да кажем 700 лв , осигуряването за фонд ДОО и ДЗПО пак е по-желание на лицето . Само здравната е задължителна в този случай . Проверете и на калкулатора в сайта :)
Към това може да се допълни само, ако работи на друго място размерът на сумата по ГД не е от значение. Дори при ГД за 2 лева задължително има ЗО и данък, а осигуряването за пенсия е по желание. И това желание трябва да се декларира писмено!

Така картинката "Пенсионер, който не е СОЛ, работи по ГД" ще е пълна :)
Наистина много се объркахте

Първи вариант: След приспадане на НПР получава 100 лева. Дължи задължително данък , и по желание осигуровки  за  фонд "Пенсии" .По желание и  здравни осигуровки - НЕ ПРАВИЛНО! Щом няма друг осигурителен доход за месеца /пенсията не се брои!/ и ГД-НПР е под МРЗ , то се удържа само ДДФЛ. НЕ се внасят нито ЗО, нито осигуровки за пенсия. Няма основание за такива вноски. Няма възможност за избор.

Втори вариант: След приспадане на НПР получава 400 лева. Дължи задължително данък и здравни осигуровки, и по желание осигуровки за фонд "Пенсии". - ПРАВИЛНО!
А има ли опция "осигурен на друго основание"?
Всичко може :-)
Данъкът върху дивидента се дължи според датата /тримесечието/ на вземането на решение, а плащането е когато има пари.
Въпреки че е възможно и законно, малко е нелогично да се взема решение за разпределяне на дивиденк когато няма свободни пари. Пък и не всяко теглене на пари от сметката е дивидент :-)

Съвсем възможни са и двата варианта - късно плащане и плащане+захранване на каса.
Пак съм аз :) А задължително ли е да му се плаща на СОЛ-а за положения личен труд? Може ли да сключим д-ра за полагане на личен труд безвъзмездно?
Не е задължително да се плаща личния труд. Работещият собственик може да получава само дивидент. А може и дивидент да няма. Стига да има от какво друго да се издържа.
Самоосигуряването е неизбежно щом упражнява дейност.
Безвъзмезден договор за личен труд е пълна безмислица. Или има договор /решение/ за плащане на личния труд, или няма нищо.
Съветвам Ви да "плащате" личен труд по около 110 - 130 лв месечно за да се "избият" осигуровките.
Не не е осигурено на максимума и няма сключен граждански договор.

И това с какво променя нещата?
Всичко е възможно. Още повече, че е ООД.
Могат да си продължат с ТД, като отделно от това се осигуряват по ДУ или като СОЛ за управлението. Поне този, който ще управлява по документи. Може ДУ за управлението + СОЛ за работата. Може само СОЛ, на който да се плаща за "личния" труд /заради командировъчните, не заради самите пътувания/
Само да подчертая, че когато по ГД има /ще има/ осигуровки, то уведомяването на НОИ за спиране на обезщетението за безработица е в 7-дневен срок от ЗАПОЧВАНЕТО на работа по този договор /т.е. от подписването на ГД/, а не от плащането. Все пак сумата и срока на ГД трябва да са ясни още при сключването.