Ако периодично отчита авансите /има покупки/ - и 100000 не са проблем.
Ако всеки месец взема по 200 лв и не ги отчита с години - явно е проблем
:)
Моля да ме извините ,но да допълня , а какво да правим след като счетоводителя му не може да намери ДУК ,за да направим прекратяването , не знаем дали  ДУК е с възнаграждение или няма посочено възнаграждение в ДУ ,защото  счетоводителя  е правил осигуряване върху 980лв. и не може да намери ДУК.Моля да ме извините!
Ами напишете си един със задна дата :)

Не знаете ли какво е плащано? Кога е плащано? А осигуряването е поне на МОД
Е, щом ще полага личен труд и този труд ще се заплаща по 700 лв месечно, няма проблем :) Ще си има доказан доход :)
Прекратяването на ДУК става с решение на собственика.
Ако ДУК е публикуван в ТР, публикувате и решението за прекратяване. Ако не е публикувано - не подавате нищо в ТР.
В НАП  - за ДУКа - в последната Д1 посочвате край на осигуряването
             - за СОЛа - подавате ОКД5
Внимавайте с осигуряването на 700 лв. В края на годината трябва да докажете този доход. Иначе вноските ще са без основание и няма да се зачете осиг.доход над 460 лв /или колкото е но ГДД/
Самоосигуряването при свободна професия може да стане едва след регистрацията в регистър БУЛСТАТ. Тази регистрация не може да се направи със задна дата.
Слагам си скрийншот на платежното, никога не съм имала проблем. Те и без това би трябвало да си виждат плащането вътрешно по техните си системи...
И аз така :)

Трябва нещо черно на бяло, че сте съгласен (желаете, разрешавате, упълномощавате...)  лицето ХХХ с лични данни ....да получи вместо Вас трудовата книжка, заповедта и останалите документи по прекратяване на ТД. Дата, подпис. Няма значение как ще го озаглавите. Важното е работодателят да има документ, с който да се защити, ако след пет дни отидете и кажете, че нищо не сте получил.
Ако има дейност като ЗП, ще трябва да се осигурява. Не зная какво сте посочили в ОКД5 за прекратяване на дейността. Ако е и прекратяване на самоосигуряването, то ще ттябва и за начало на самоосигуряване като ЗП.
Най-елементарното: за месеците с командировки (а и извън тях) да си гласува плащане на личния труд с по 120 лв месечно. Хем облигационно правоотношение, хем си "избива" осигуровките, хем няма данък. Пък и не се чудиш за командировките
И двата начина, посочени от Делфинчето , са нормативно издържани и се прилагат.
На патент с нетни приходи от 100 000.00 лв.?
Сигурни ли сте?

Под 100 хил., Под :)
В ТР не се публикува нищо. Нали лицето остава управител. УП-та се попълват до съответната дата, когато е придобил право на пернисониране.
Дали е нужно прекратяване на осигуряването  - не мога да кажа и не ми се чете.
. Просто това е едно от правомощията на Общото събрания съгласно чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ .
Това правомощие не се ли прилага само при освобождаване на управителя?
За цялата им дейност?
 :hmmm: Странна практика, като се има предвид, че гаранциите за някои стоки и услуги са 2, 3 или пове години, че проверки и ревизии се правят за 5-6 години назад, ....
Да, болничния се брои за трудов и за осигурителен стаж. Ще започнат да Ви плащат обезщетение, след като направите 6 месеца ОСИГУРИТЕЛЕН стаж. Ако трудовия Ви договор е на 8 часа, то от 15.05.2017 трябва да получавате обезщетение за болничния (ако в това време нямате някоя "дупка" в стажа)
А какво значи освобождаване на управителите от отговорност?
От каква отговорност ще ги освобождавате? Кой ще ги освобождава? Какво общо има това с приемането на ГФО?
Ще прекратявате договорите с тези управители ли?
Е, при капитал 10 000 няма начин баланса да е нулев :)
В пасива трябва да има 'собствен капитал' и нещо в актива (пари, материали, ДМА) за 10 хил. Или някакви задължения, някакви вземания...
Този въпрос не беше ли задаван и другаде?
За времето , зачетено за стаж, се подава Д1 с попълнена т.16 и без посочен доход в т.27. Поне така са ми обяснили и така съм подавала.
За времето, незачетено за стаж не се подава Д1.
И, разбира се, щом е пенсионер не се внасят ЗО.
Счетоводните сметки нямат значение. Описвате каквото имате в наличност  и за което имате фактура с начислен ДДС.
Подава се само за времето, зачетено за стаж. С попълнена т.16 и без т.27 и 28.
Поне мен ме накараха да го направя така, макар че не виждам смисъл....