Да, отнася се за всички СОЛове, без ЗП.
Обърнете внимание на пълния текст:  Минималните месечни размери на осигурителният доход за СОЛ съобразно облагаемия ИМ доход от 2014 г. /или от 2015, ако питате за 2017/ КАТО САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.
ХХХХХ , погледни това от там тръгва въпросът на питащата.Тука не е твърде ясно зададен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19294.msg116337.html#msg116337
Погледнах го, но и там не е много ясно. За това зададох уточняващите въпроси.
А отговорът ми е абсолютно точен. Както и твоя в другата тема. Остава да разберем кой е приложим в конкретния случй ;)
Върху каква сума са внасяни осигуровки през останалите месеци? Какъв е доходът през останалите месеци?
Ако през годината се е осигурявал върху 12*2600 и годишият осиг.доход по ГДД е над 12*2600, НЕ трябва да довнася осигуровки.
Трябва(ло) е да подадеш декларация или документ от предходния работодател, че за м.09 си осигурен върху осиг.доход в размер на.... лв. Така настоящия рабтодател ще знае върху колко може да те осигурява. Вземи такъв документ, занеси го на работодателя и той ще направи корекции. Не е приятно, трдоемко е, но не е невъзможно.
Вината е и на двама ви. След като са знаели, че имаш друг доход и ще ти дават висока заплата, сами е трябвало да ти поискат нужната справка.

И не бъркай доходите за данъчни цели с осигурителния доход. В случая са различни. От бележката за дохода и удържания данък не може да се види осиг.доход за конкретен месец
А през м.септември декларирал ли си пред новия работодател, че при стария си осигурен на максимума? Бил си длъжен!  Ако не си - сам си си забъркал кашата. Сега настоящият ти работодател трябва да прави корекции на ведомости, на подадени декларации и т.н.  Не, че не е възможно да се оправи, но е голяма разправия
опнах го от ДР на ЗДДФЛ, но може да се види и в другите закони:
5. "Дивидент" е:
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалбата.


Във Вашия случай можете да платите бонус, допълнително възнаграждение или каквото се сетите, но не и дивидент.
Калиопа, понеже виждам, че не сте наясно какво искате да правите - имайте предвид, че всеки СОЛ прави годишно изравняване на осигуровките. Ако Вашата зъболекарка няма доказан доход от 2300 лв месечно, то част от осигуровките ще са неправомерно внесени, а изплатените обезщетения /болнични, майчинство.../, изчислени върху 2300 лв, ще бъдат преизчислени и горницата ще трябва да се връща.
за четвъртото тримесечие подава ли се
Ако е удържан данък - да.
Лицето е подало декл. 7, но с гр.договор е прекъсната. Сега пак трябва да подаде, но не мога да определя от коя дата да започне осигуряването, след като гр.договор са го пуснали за цял месец - м.11. А в същото време този месец излиза като неосигурен здравно.
Какво е подавано за този ГД, та е прекъснало действието на Д7? Нали ГД е под МРЗ и няма Д1? Или безработният просто не си е внесал ЗОВ за м.11? Ами да си внесе дължимото 16,80.
Деклариранията са резултат от дейността. Това значи, че дейността не се ръководи от деклариранията.
Дано ме разбрахте
Осигуряването на друго място по ТД не е от значение, осен ако по ТД не са осигурени на 2600 лв.
Осигуряването в ООДто е задължително при наличието на дейност и е според дейността на судружниците (ДУК, СОЛ, ДУК+СОЛ, евентуално ТД).
Строежът на фирмена сграда е дейност! Макар че изпълнителят сигурно е външно лице, контролът, плащанията и т.н. са дейност на съдружниците или на един от тях. За тази си дейност трябва да се осигурява(т).
Започнали ста строеж, значи имате средства. Добре е част от тях да инвестирате в счетоводни услуги.
Дохода от последния месец с отработени над 10 дни. Ако няма такъв месец - БРЗ по ТД. И в двата случая базата за обезщетението не трябва да е под МРЗ
За трудов стаж не следва ли, да се признава времето  през, което е работил само на 8 часа?
Не. Зачита се и времето, през което е работил и на 1 час. Само дето 8 дни по 1 час правят 1 ден трудов стаж.
ТД за извършване на определена работа е по чл. 68, т.2 и няма определен календарен срок, а определен краен резултат. Прекратява се при постигане на резултата.   Взаимоотношенията "работник - работодател" не са пряко свързани с взаимоотношенията на работодателя с други фирми. Поне връзката не е задължителна.
Не съм убедена, че така е правилно. В ТК пишете стажа "от ... до..." ( от първия работен ден до първия неработен) , като сумирате това на 8 часа с това на 1 час.  После издавате УП 3, където на отделни редове пишете стажа на 8 часа и на 1 час и не ги сумирате.
Д1 - ежемесечно до 25-то число с осигуровките върху съответния доход - бил той 420 лв или повече. Подава  ЕГН-то на лицето.

Е, не винаги :) Когато СОЛът е съдружник в ООД и се осигурява чрез това ООД, то Д1 се подава по ЕИК на фирмата.
Едва ли ще Ви махне поради намаляване обема на работа, защото трябва поне 30 дневно предизвестие и дължи обезщетение за оставане без работа до един месец. Освен това, ако не Ви допусне да отработите предизвестието, ще трябва да Ви плати обезщетение за неотработеното време. Според чл. 333 няма право да Ви връчи предизвестие докато сте в болничен.
Щом срокът на изпитване не е изтекъл, най-вероятно ще прекрати договора по чл.71. Така ще спести време и обезщетения. Пък и няма закрила. Преценете какво искате да се впише в заповедта - "по инициатива на работодателя" (ще имате право на "пълна" борса, но в очите на бъдещите работодатели ще е като несправяне с конкретната професия), или  "по инициатива на работника" (няма имате право на "пълна" борса, но не си "петните" досието) . Макар че повечето работодатели са наясно с врътките с чл.70 и 71. Ако сте за втория вариант - по-добре ползвайте взаимното съгласие.
Колкото до заплатата за изработеното и обезщетението за неползван отпуск, те се дължат във всичките случаи. Ако не Ви плати до датата за плащане на заплатите, можете да си потърсите вземането по съдебен път.
Съжалявам за здравословното Ви състояние. Единственият съвет, който мога да Ви дам е да гледате един два дни преди постъпването в болница (преди болничния) да сте на работа по ТД, па макар и фиктивно.
                        Благодаря! Може би да го направиме с изработка на определение детайли. Така става ли!
За да е ГД, не трябва да има работно време и работно място и трябва да има конкретен установим резултат. Ако има конкретен резултат, но има работно място, по-добре сключете допълнителен ТД за извършване на определена работа.
Зя един месец може да не Ви проверят, ама знае ли се... Глобата е от 1500 до 15000 за всеки отделен случай.
Да, така се очертават нещата.
Кое е така? Работно време и работно място?
Тогава забравете за ГД!