50 на 50
Има вероятност, но може и да се отървете

Така и така трябва да подадете Д6...

Вижте ако можете да коригирате нещо около плащането...
И какъв е проблема?
Отчитате си фактурата в м.12.2014, а плащането днес.
ако следващият месец сумата по гражданският договор след приспадане на НПР е под МРЗ реално осигуряването се прекъсва, затова всеки месец си го подновявам на първа дата и го приключвам на последна

Хм, явно нарушавате някои от принципите на ГД, които го отличават от ТД. Обикновено по ГД се плаща след извършване на работата и се подават Д1 и Д6 за целия период на договора. След приключването на работата всичко е минало и има яснота по много въпроси. Не се налагат тези прекъсвания и ново начало всеки месец.
Помислете си за по-точно отчитане на труда и декларирането му. В края на краищата - за платеното през м.01. декларация се подава едва през м.03. Не може да не знаете какво е станало през м.02. /МРЗ, под МРЗ, осигуряване на друго място и т.н./
Погледнете наредбата. Декларация 6 за ГД, платен през м.01. се подава с дата на плащане 31.01. Сама разбирате, че такава декларация може да се подаде от 01.02. нататък
Само на работодателя
Какво разбирате под "приключвания"?
Финансов отчет на ЕТто за 2014.
Сл.бележка за дохода и  удържания данък по ТД.
ГДД па физическото лице за всички доходи.
Изравняване на осигуровките на СОЛ с таблици 1 и 2 в ГДД
Декларация 6 с месец 13 за 2014
Данък за 2014
Евентуално - довнасяне на осигуровки.
Евентуално - заверяване на осиг.книжка
За сега - нямате право на връщане на данъка заради детските.
До края на данъчната кампания - не се знае. БСП искат да променят закона...
Нали се разбтахме, че управителя не е на ТД. Какво преназначаване? Какъв трудов стаж преди длъдността продавач?
Аз вдигам ръце
Няма значение дали са почивни дни или не.
Днес ще бъде прието с днешна дата.
Прочита си длъжностната характеристика и се запознава със задълженията и отговорностите. Фиктивният договор много често може да доведе до реални отговорности, така че нека обърне повече внимание на задълженията.
Пише се датата, посочена като "считано от..." в заповедта.
След като 30.01. е последния работен ден, тази дата може да е 31.01., 01.02. или 02.02.
ДУК не се обявява никъде. Само с Д1, която надявам се сте подавало с точния код. Нали и майчинство сте вземали.
Обявяването на ДУ в ТР не е задължително.
Не помня дали през 2009 все още трябваше да се издава осигурителна книжка от НОИ.
1. Как ще вписвате "управител" в ТК? Нали този управител не е по ТД?
2. За продавача се вписва стажа от датата на постъпване до напускането /дата "считано от"/. Ако отработените дни/ден по този договор е на 8 часа, то няма разлика между трудов и осиг.стаж.

3. Вземете та спретнете един ДУК със задна дата, че да не Ви увисне осигуряването.
Може, ако е пенсионер.
Минимум върху 300 лв.
Данъкът върху дивидента и Д55 са според датата на вземане на решението. Плащането - когато има пари :-)

Макар че е странно да се взема решение за разпределяне на дивидент когато няма пари, не е невъзможно.
Зависи от целта и гледната точка :-)
След като собственика ще се осигурява, какво Ви вълнува активността? Може би да се обосновете при заверка на осигурителния стаж?
Ако става въпрос за ГДД на предприятия без дейност - мисля,че не бива да подавате такава. Нали все пак ще има някакви разхоби за банкови такси, някаква загуба....
Колкото до НСИ - ако тези разходи са под 500 лв, можете да подадете декларация за неактивно предприятие.
А защо трябва да си иска петдесетте лева? Нали ще са останали само от декемврийската СД. Няма ли да може да си ги приспадне от ДДСто за февруари? Ако тогава има да внАся повечв, разбира се.
Не виждам причина да не отчетете като разход и почистващите препарати, стига да са в нормални количества.
Колкото до кафето - че е разход, разход е, но дали няма да се тълкува като социален разход, не зная.
ако е на високият процент има право на болнични
ако е на високият процент не може да пусне еднократно обр.1 за цялата година