Отпред прослужено време от 08,12,2015-01,03,2016 - 2м.20дена /ако правилно смяташ без четирите дни, непризнати за стаж/
Отзад - период  17.02.2016 - 22.02.2016 /ако това са последните 4 дни от неплатения отпуск

Ако е работил на 8 часа - отпред в трудовата книжка слагаш и надпис "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Подпис. Печат
Здравейте предсои ми попълване на трудова книжка и се питам как се попълва при ситуацията
работно време 8 часа и заплата минимална 360 лв и осигурителен доход  500
 МРзарплата -420 и МОД - 545
кое трябва да впища ???
МОЛЯ за съвет
Пишете ОСНОВНАТА заплата, посочена в ТД. Само ще подчертая, че основната заплата не може да е по-ниска от минималната. Ако след сключване на ТД има промени на основната заплата, свързани с промени на МРЗ, то всеки период трябва да се посочи на нов ред с "основание за прекратяване" най-често чл. 118 или 119
Всяко едно е дължимо.
Здравейте,
Нужно ли е декларирането на доходи постъпили по банкова сметка на физическо лице от трети физически лица с основание "захранване на сметка"в годишната данъчна декларация? При постъпили други доходи от граждански договор в основанията пише "по договор" и са от фирмена сметка.
В случая клиентите не желаеха формалности и затова плащат директно за свършената работа... Декларира ли някой подобни доходи?
Да бяха платили в брой...
Иначе - не би трябвало да се декларира "захранване" на сметката от трети лица. Евентуално, ако сумата е  голяма, може да се декларира като получен заем.
Само да не Ви стане навик. И дано не се намери някой доброжелател да Ви наклевети и да предизвика проверка, защото може да стане страшно...
Според мен няма какво да декларирате в приложение 1
А дали наистина няма какво?
Поне някакво обезщетение за неползван отпуск няма ли?


ПП Усетих се  - тя е напуснала тази година... Явно няма обезщетение ...
По ДУ - само пълни осигуровки. Ако ТЕЛКа е 50% или над 50% ползва данъчно облекчение /необлагаем минимум/
Само пенсионерите-СОЛ имат право на избор.
Зависи този ГД какъв период е. Ако е бил за един месец - трябва да има осигуровки. Ако е за четиро месеца - не трябва.
Данък е можело да Ви удържат, ако изрично сте пожелали това.
При всички случаи се подава годишна данъчна декларация за годината на плащането.
А лицето кога е постъпило на работа?

ПП Вече имате отговор
Да, това за срока за деклариране е ясно. По-скоро питам за това: горе в т.9 е 02 месец, а долу в т.18 е 03 месец? Това така ли е?
Не е така.
Декларирането на данъка е по същия начин, както през 2015г.

Ето малко от указанието за попълване на Д6 /има го в наредбата, има го на гърба на бланката/:
За т.9:
За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

За т.18:
- последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
1. Осигуровките не се удържат от никъде, а се внасят за сметка на СОЛ-
2. Пенсионерите - СОЛ, независимо дали са пенсионери по възраст или по болест, имат право да избират как да се осигуряват измежду три варианта:
 - за пенсия, за общо заболяване и майчинство и здравно;
 - за пенсия и здравно;
- само здравно.
3. Данъкът се удържа от доходите, а не от осигурителния доход
4. Лицата с ТЕЛК 50% и над 50% имат данъчно облекчение под формата на необлагаем минимум от 7920 лв годишно.
5. Ако пенсията е само за кратък период /1-2 години/ , не Ви съветвам да спирате осигуровките за пенсия, ва да не се чудите после как да съберете нужния стаж за пенсиониране по възраст.
Успех!
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.Аз в момента съм в болничен (вече 2 месеца) и счетоводителя ми каза,че може да ме съкратят поради несправяне с работата,но не знам дали ще имам право на пълно обезщетение.
Казвате, че сте започнала работа през юли и сте родила през януари. Може би мямате шест отработени месеци. Разберете се със счетоводителя или с шефа да вмъкнат в договора 'във връзка с чл.70' срок на изпитване в полза на работодателя и в първия ден, когато се явите на работа, да прекратят ТД по чл.71/1.
Това е най-изгодния вариант и за двете страни.
Щом сте СОЛ  (самоосигуряващо се лице), то не Ви се внасят осигуровки за безработица и нямате право на такова обезщетение при спиране на самоосигуряването.
Освен това - осигуряването като СОЛ не дава право на отпуск. Отпуските са само при трудов договор, Осигуровките на СОЛ са за пенсия и здравни. По желание може да се осигуряват и за болнични поради общо заболяване и за майчинство/ОЗМ/. Дали Вие се осигурявате за ОЗМ - не мога да кажа.
Нищо не разбирам....Не съм управител,а просто съдружник - това добре. Възможно е. Управител си е собственика - вие като съдружник, не сте ли собственик? Или искате да кажете, че управител е другия съдружник? Така може.
Нямам ТД ??? а преди това казвате:  ползвам правата на работник и ми се плащат осигуровките. Бихте ли обяснили по-подробно - как сте работник без трудов договор и на какво основание Ви осигуряват? Като СОЛ? Ако не Ви се внасят осигуровки за безработица /по трудов договор/ въобще нямате право на обезщетение.
Не зная какво точно разбирате под "Регистриран съм като съдружник" и "ако  ме отпишат от регистъра", но ограниччението за ползване на обезщетение за безработица е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс". Фактът, че сте съдружник във фирма сам по себе си не означава автоматично, че подлежите на осигуряване. Ако фирмата работи и сте вписан като управител по силата на учредителния акт - забравете за обезщетение за безработица. Ако фирмата няма дейност или не сте вписан като управител - имате шанс. Задължително не трябва да имате подадена декларация за самоосигуряване или ако има такава - самоосигуряването трябва за е прекратено преди прекратяването на трудовия договор.
Най-точен отговор може да Ви даде счетоводителят на фирмата Ви, защото е запознат с конкретните факти.
Щом нямате прекъсване от 6 месеца - става :)
Важното е да имате 9 месеца със трудов договор през последните 15.

А молбата Ви за прекратяване на договора в старата фирма уважена ли е? Прекратен ли е трудовия договор и оформена ли е трудовата Ви книжка?
След като сте започнала работа от 01.02., то работодателят ще Ви осигурява от февруари. За януари трябва сама да си внесете осигуровките. И проветете каква сума точно дължите, защото от 26.02. до датата на плащане има лихва.
Няма значение, че ТД е подписан и регистриран през януари, трудовият и осигурителен стаж започват от първия отработен ден.
може ли собственик на ЕООд да бъде назначен на трудов договор в същото дружество  макар че има впидсан дог за упвавление и е собственик ???
Не може. Независимо дали има ДУ със себе си.
Има само една възможност собственика да работи на ТД в своето ЕООД - да има друг управител по ДУ /вписан в ТР/ и да върши само работата по трудовия договор. И тази възможност е доста спорна.
Здравейте, в продължение на темата - въпросното СОЛ се регистрира в НОИ и ще получава обезщетение. Но, не признаха осиг.стаж от осиг.книжка, за да получи обезщет. по дълго време. Като СОЛ той има заверени 11 г. и по тр.договор 2 год. Но отговорили че се взема под внимание само от тр.д-р и му дадоха само 4 мес. Не съм сигурна, това правилно ли е?
Правилно е. Взема се стажа с осигуровки за безработица, а като СОЛ няма такива.
Пише го в КСО, точно под табличката с месеците.
Ще получаваш, когато достигнеш 12-те месеца стаж. Болничният и майчинството също се броят за стаж. Т.е. - ако преди да започне майчинството имаш 11 месеца стаж, то първия месец няма да ти се плаща, а след това ще имаш 12 месеца и ще започне плащането.
Никаква. Стига плащанията да са документирани