Притесненията са ми,че не искам да имам прекъсване.Как ще е най добре да постъпя?В право ли ще съм да искам да ме освободят с датата на изтичане на болничния?
Какво Ви притеснява прекъсването? Става въпрос за петък, събота и неделя.  Липсата на един ден осигурителен стаж едва ли ще повлияе много върху пенсионирането Ви.
Не можете да искате да Ви освободят с изтичане на болничния. Прекратяването на ТД задължително е след изтичане на предизвестието. Останалия ден болничен /28.08./ след прекратяване на ТД, ще Ви бъде изплатен от НОИ.
Единственото, което може да направите е за се погрижите за оздравяването си  и да си получите документите /заповед, трудова книжка, сл.бележки.../ от настоящия работодател. Междувременно /до 28.08. вкл./ можете да сключите договор с другата фирма, за да могат от там да оправят формалностите и на 31.08 спокойно да започнете работа.
 Отсега заявление за дерегистрация от 1.01.2016 г? Едва ли. Самата дерегистрация не отнема много време.
Това, че не извършвате дейност и все още сте регистрирана по ДДС не е никакъв проблем. Просто продължавате да си подавате месечни декларации. Проблем ще е, ако имате някакъв приход, върху който не бихте желали да се начислява ДДС.
По българския ТД да си оправдае отсъствията по някакъв начин - отпуск /платен или неплатен/, самоотлъчка. Или да прекратите договора по надлежния ред.
Няма начин хем да не е в България, хем да се "води" че работи тук.
 P.G.H.R. , имате в предвид 1 месец 16 работни дни и 3 часа или 1 месец 16 дни от месеца и 3 часа ? Моля да ми поясните как да го разбирам !!!
Осиг.стаж се брои в дни. Не се уточнява работни или календарни.
След като 21 дни осиг.стаж се зачитат за 1 месец, то може да се направи аналогия с работните дни
Размерът на заплатата също не трябва да се знае от всеки, за това не икономисвайте хартия, а отпечатете отделна заповед за всеки. За един оригинал и няколко копия ще изхарчите точно толкова листа и мастило колкото за няколко оригинала /с по-малко текст :-) /
Аз прилагам тази заповед в досието на работника. Когато на заповедта има повече имена - къде да сложа оригинала и къде копието? Не че е от значение при слагането, но е проблем при търсенето :-)  На всяко копие трябва да пиша "оригиналът е в досието на..."
Отпечатваш първата страница, преминаваш на втората и отпечатваш и нея. Ако не бъркам - втората се отваря като затвориш първата.
По втория въпрос - майчинството не може да бъде по-малко от минималната работна заплата. В момента е 380 лв, а колко ще бъде когато излезете в майчинство - не зная.
По втория ТД също имаш право на болнични. Имаш право и на отпуск. Това, че не се зачита като трудов стаж и не се вписва в тр.книжка не е проблем. Дохода по втория ТД се сачита за осигурителен доход при пенсиониране. Колково до обезщетението за безработица - ще имаш право на такова, ако едновременно прекратят и двата ТД. До като работиш поне по един ТД - не си безработна.
Осигуровките повториа ТД са същите както при първия. При ГД са около 5-6% по-малко.
Пак да повторя - не всяка работа става с ГД. Глобата за прикрит ТД е от 1500 до 15000 лв, но е само за сметка на работодателя.
По ТД имаш повече права, по ГД - малко повече "чиста" сума за получаване.
Първо - не всяка работа може да се върши по ГД. При ГД не трябва да има работно време и работно място. Това не е твой проблем, а проблем на работодателя/възложителя.
Други разлики: при ГД няма отпуски, няма болнични, дохода не се зачита при определяне на болнични и майчинство. Зачита се само като доход при пенсиониране. Тъй като работите и по ТД, то по ГД ще се удържат и внасят осигуровки. Осигуровките са малко по-ниски от тези по ТД /няма осигуровки за болнични и за безработица/. Делят се между изпълнител и възложител както при ТД. За разлика от ТД, при ГД осигуровките не са върхи цялото възнаграждение, а върху 75% от него. Няма минимален праг. Когато имаш доход от ГД, след края на годината трябва да подадеш данъчна декларация, като най-вероятно няма да внасяш допълнително данък. Данъка по ГД се удържа при плащането.
При ГД от еднаква договорено възнаграждение, би следвало да получиш малко по-висока чиста сума, огколкото по ТД. ГД е по-евтино за работодателя. Стига да е възможно да се приложи. Ти губиш този доход при пресмятане на болнични и майчинство. По ГД няма и "клас"
СИС я издавам с датата на плащането.
Добре е да преосмислите сроковете за деклариране на доходите по ГД /Д1, Д6, евентуално Д55/. Не е много добре да слагате каруцата пред коня.
Само един пример: лице по ГД  през м.06 за 500 лв., платени на 05.08. Подавате Д1 с осиг.доход 500-НПР на 20.07. На 05.08, попълвайки СИС, лицето декларира, че за м.07 е осигурено другаде на 2600. Какво ще правите?
Е, не точно така :-)
"Обявен в несъстоятелност" значи, че е имало производство по несъстоятелност, завършило с решение за обявяване на несъстоятелност.
Когато дадена фирма е фалирала, имаме "обявен във фалит"
Когато имате запор, най-вероятно имате "задължения по влезли в сила постановления"или "задължения по изпълнителни производства".
След приемане на информацията ,електронната система връща съобщение : „Не може да бъде приета декларация на осигурено лице с прекратена рагистрация.

Договорът е прекратен автоматично! Вижте в НАП от коя дата е, защото не е от 01.07., както сте го прекратили вие.

Върху обезщетението по чл.224 има само данък и  може да се изготви Д1

И какво ще се посочи в тази Д1? Само данъка?
Ако сте обявен в несъстоярелност, сигурно щяхте да знаете това. Запорът не значи несъстоятелност.
И главница и лихва по същия код
Може с едно платежно да преведете задължението + лихвата
След като сменяш кода на вид осигурен, първо подаваш заличаване на старата Д1 и после нова редовна.
Днес взех консултация на място в НАП и ми отговориха, че трябва да мине по ДУК,дори след време при заверяване на стажа може да се наложат корекции за този период,през който е бил на ТД.Така че, сега ще пусна прекратяване на трудовия договор и ще мине по ДУК.
Не съм сигурна, че "трябва" да мине на ДУК. Възможно е, но не е задължително. Все пак бих предпочела СОЛ пред ДУК - по-евтино е и е по-гъвкаво. Това зависи от решението на общото събрание на съдружниците, а не от НАП или от счетоводителя.
Не съм убедена и че ще се наложат корекции за времето по ТД.
Стажа в чужбина не се признава при определяне на майчинството. Вижте КСО, някъде около чл.49.
Значи имате един съдружник - управител и друг съдружник, който няма право да управлява.  И съдружника-управител работи в същото ООД на трудов договор.
Възникват следните въпроси: Кой е сключил този ТД от страната на работодателя, след като другия няма право да управлява и представлява фирмата? Ако ТД не е за длъжност Управител, как ще се осигурява съдружника-управител за управленската си дейност - СОЛ, ДУК? Какво всъщност върши този човек във фирмата? Има ли други работници?
Ако си отговорите на тези въпроси, предполагам че ще стигнете до извода, че в случая ТД не е много издържан, че въпросния човек трябва да се осигурява поне като СОЛ и спокойно да си върши всичко във фирмата /и управление и други дейности/. Възможно е ДУК за управлението + СОЛ за другата дейност.
А може би има и други решения...
Оборотна ведомост, главна книга, касова книга, инвентарна книга, САП, ДАП, документи за складовите наличности, ....
Ведомости за заплати
Дневници по ДДС
....
Най-добре попитайте новата счетоводна кантора какво точно ще искат.
Тук можем само да дадем някакви насоки, които със сигурност са известни на стария Ви счетоводител.