1. Как изчислихте тези 4,56 лв на месец?
2. Ако работникът работи и му се внасят осигуровки, ще е здравноосигурен. Здравната вноска е 7,60 на месец, разделена между работодател /4,56/  и работник /3,04/, а озвен това има и други осигуровки. Ако е в неплатен отпуск - вноската е 16,80 на месец /поне за 2015 г./ и пак е здравноосигурен.
А защо да не може в брой?
Това до Делфине.

Вижте изискванията в закона за договори, по които има многократни плащания. Все пак ДУ не е ТД, а договор по ЗЗД.
Вижте това указание:
Няма значение датата на заповедта. Може и понеделник. Считано от събота.
А относно данъка - удържан е на лицето, защото то желае да му бъде удържан.

Този данък няма отражение в Д6. Включва се в Д55
Да до 25.12 е, но от 01.12
Да, прави сте. Прегледах наредбата.
Защото се подават след 01.12.2015

Срокът не  е ли ДО 25.12? Тук няма Д6 за данъка, значи няма ОТ 01.12. Или бъркам?

А какво пише на основанието за неприемане?
Като ЗП задължително трябва да се осигурявате за пенсия и здравно върху 300 лв. месечно. По желание може да се осигурявате за болнични и майчинство. Ако вече сте пенсионер, можете да изберете да не се осигурявате за пенсия, а само здравно. От здравното няма измъкване :-)
Изключения:
1. По ТД сте осигурен върху 2600 лв или между 2300 и 2600.
2. Нямате дейност като ЗП.
Проблем: Нямате счетоводител.
Съвет: Добре е да си намерите счетоводител. Ще Ви е от полза.
Благодаря ви за отговора, къде се отбелязва за Дзпо?
Първо махате отметката пред ЕГН, после слагате отметка за ДЗПО /под ЕГН-то/, после отметка пред ЕГН и попълвате ЕГН-то и следващите данни.
Е, ако процента за ДЗПО вече е активен, значи след последните обновления програмата е станала по-интелигентна и си е отчела, че има ДЗПО. :-)
Щом е на "високия процент" задължително попълвате т. 34.
Ако има "личен труд" попълвате и т. 29-30
Щом това е първия месец на СОЛа - попълвате и т.14 - начало на осигуряване.
Преди да попълните ЕГН, трябва да отбележите, че лицето се осигурява за ДЗПО.
Да не пропуснете и т. 16.1
Нот.заверка ще трябва ако тази техника са селскостопански машини или други МПС.
Вариантите са покупко-продажба и дарение. Второто не е препоръчително при свързани лица. Може и договор за наем, ако Ви устройва.
Не е нужна нотариална заверка.
И какъв е проблема? Нямате фактури за труда? А работници имали ли сте? Все някой е трябвало да нареди плочките, защото само в кашоните не вършат работа, нали :)
Относно правото на ДК няма значение дали плочките са в кашони или наредени. Покупка има. Проблем може да възникне ако при евентуална ревизия някой реши, че нямате достатъчно хора сами  да си наредите плочките  и да приемат, че някой друг е свършил това. Ще се опитат да докажат, че имате неотчетени разходи, следователно и укрити приходи и т.н.
Ще бъде ли непризнато ДДС по фактурите за материали (натрупани от2006-2013г.)

Тези фактури не са ли включвани в дневниците за покупки през съответните периоди?

Колкото до разрешението за ползване - нали има такова още преди закупуването на сградата. Защо Ви е ново? Някаква реконструкция или смяна ан предназначението?
И какво отношение има разрешението за ползване относно признаването на ДК за вложените материали?
Няма краен срок. Можете да подавате нулеви справки много години. Поне докато променят закона.
1. Ако имотът /активът/ е закупен с фактура с начислено ДДС, издаден на името на фирмата, то след регистрацията можете да ползвате ДК чрез включването му в описа на наличните активи. Или при включването в дневниците, ако покупката е след регистрацията Ви по ДДС.
Като нямате обороти - пишете справката само от датата на регистрация на фирмата и пишете обяснения. По кой член да стане регистрацията - вижте в закона.
2. Можете да подадете декларацията за регистрация на СОЛ едновременно или преди това. Или в 7-дневен срок след това. Все пак ангажиментите Ви по регистрацията по ДДС са си вид дейност :) Колкото до размера на осигурителния доход - не може да е под 420 /поне до края на 2015 г./ Има значение дали за първи път се регистрирате като СОЛ или сте имали доход като СОЛ през 2013 г. Ако вече сте били СОЛ - вижте ЗБДОО за 2015. Относно осигурителните рискове - задължително е за пенсия, ДЗПО /око сте родена след 31.12.1959 г/ и здравно. По желание можете да се осигурявате и за ОЗМ. Ако сте пенсионер, можете да се осигурявате само здравно.
3. Трябва да подавате месечни СД независимо дали за съответния месец имате обороти или не. Може би някоя от тях няма да е нулева - поне тази, дето ще впишете фактурата за покупката на имота.
4. Намерете си счетоводител. Връщането на ДДС не е толкова елементарно.
И да обжалвате, не виждам полза. Щом кУкувачът е предложил такава цена - значи това е пазарната стойност. Няма значение, че е под данъчната оценка.
А тези 21000 ще трябва да продължите да погасявате. Все още няма давност за събиране на дълговете
Ще е трудно да прекратят трудовия Ви договор, но не е невъзможно. Имате защита, но не аболютна.
Ако сте безработна преди 45-дневния болничен, няма да имате право на болнични и майчинство.
Е, шом ще извършва и прегледи /това не е управленвка дейност, нали?/, ще трябва да се регистрира като СОЛ. Пък за управлението - ако иска в рамките на СОЛството, ако иска - да си спретне и един ДУ /+ СОЛството/. Друг въпрос е, че като СОЛ реално няма да внася осигуровки. Поне докато по ТД е осигурен на максимума.
Колкото за ГД за личния труд - обърнете внимание на т.22и /ако не бъркам номера/ на ДР от ЗДДФЛ. Собствениците на над 5% от капитала нямат право на НПР по договорите за личния труд.
В края на краищата заплащането на "личен труд" не е задължително. Може да си взема само дивидент. Осигуряването за този труд е задължително.
Е да де, ама ако утре съпрузите се скарат и каже, че не е получавала нищо? :)
За това е добре в договора за наем да е вписан размера на наема, дължим на всеки от двамата собственици и съгласието им целия размер на наема да се превежда по сметка... . Договорът задължително се подписва и  от двамата съсобственика.
Няма изисквания за състава ня комисията. Може да е такъв. Дори е желателно да включва счетоводителя.  Добре е да има и протокол за ликвидацията.
Осчетоводяването е така. Няма значение дали САП=ДАП.  По-особеното е, ако по ДАП не е напълно амортизиран.
За откраднатия ДМА не мога да кажа. До сега как сте го отчитали? Начислявани ли за амортизации? Колко е остатъчната стойност по САП и ДАП? Кой,
 освен персонала, знае че актива липсва? Правени ли са инвентаризации и как е отразена липсата?