В НСИ - декларация за неактивно предприятие.
В НАП - Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако има други доходи. Ако няма доходи, различни от заплата по ТД - не подава.
В НАП  -годишна Д6, ако има някакви осигуровки през 2013
В ТР - нищо. Съмнявам се ЕТ-то да подлежи на одит.
Тъй като няма отработен пълен месец - няма обезщетение.
Първо - представя копие от решението на ТЕЛК пред работодателя, за да не удържа данъка поне през тази година.
Второ - за удържания данък през 2013 да вземе от работодателя служебна бележка за облагаемия доход и внесения данък, да подаде ГДД, като приложи тази бележка и да иска възстановянате на данъка.
За периодите преди 2013 не зная дали може да се оправят нещата. Логичното е пак да стане с ГДД, но срока за подаването й е минал и може да има глоби. Ако някой знае точната процедура - да сподели.
За да се възползвате от този член, трябва да имате доказателство, че нямате подходяща работа за този човек. Консултирайте се със СТМ.
До колкото разбрах - има ТЕЛК, няма пенсия. Така ли е?
Преди две години имах подобен случай - работникът беше минал на ТЕЛК. Преди ТЕЛКа имаше болнични за малко повече от 180 непрекъснато. След ТЕЛКа донесе болничен от ЛКК - продължение със същата диагноза. В болничния беше вписан номера на решението на ТЕЛК.
В резултат - този болничен беше платен /"Щом има посочено решение на ТЕЛК"/, а предходния беше върнат за корекция /не платиха дните над 180/
Не зная как е редно, но това е факт.
по месеци
Нищо, че не сте по ДДС. Пак издавате кредитно.
Добре сте се насочила. Само един съвет - не употребявайте изразите "да си пусна болничен" и "да изплащам дължимите осигурителни вноски на работодателя" пред външни лица :)
При мен няма нищо ново - както си вървят нещата, така са си. Няма нито нови задължения, нито новопоявило се надвнесено. Нещата са нулирани :)
Само дето си стои оня червения надпис за периодите преди единната сметка....  Защото нямам желание да оправям няколко стотинки с минала давност
Ама за Мтел ли става въпрос? Нали на всяка фактура има старото задължение и каква част от него е погасена? Хич не бих се занимавала.

Пък и тези бончета така бързо избеляват...
Във връзка с годишното приключване можете да поискате справка за задълженията от и към този доставчик.
В края на краищата правите ремонт на актива, а не подобрение или модернизация. Възстановявате производителността, а не я повишавате. Следователно това е разход.
Казвате, че машината е амортизирана, но нали не е бракувана и все още е актив на предприятието, макар и с нулева балансова стойност.
Както казахте  - въпрос на договор. Гаранцията може да е % от стойността на изработеното, от стойността на фактурата или от стойността на плащането. При нас обикновено е процент от изработеното по приемо-предавателен протокол. Напр. При изработено 1000, 5% гаранция /50 лв/,  и аванс 300, издаваме фактура за: Извършено... 1000, приспаднат аванс 300, стойност 700, ДДС 140, общо 840, а ни плащат 790 лв /840-50/ Тези 50 лв се плащат след време, без да се издава фактура. До тогава стоят на разчет.
През годините сме имали и таъв случай - изпълнено 1000, гаранция 50, за плащане 950. Фактурираме 950 - 300 аванс= 650, ДДС 130, общо780. Плащат 780. След време плащат онези 50 и издаваме фактура за гаранзионно обслужване 50+10 бв ДДС= 60 лв. Плащат 60.
Мисля, че първият вариант е по-правилен.
Ако става въпрос за платена сума по ГД през м.март  - така е.
Това, че е пенсионер не води до по-различно данъчно облагане и този факт не се декларира в ГДД.
Може. Въпрос на разчети. Това обаче не го освобождава от плащане на данък върху ликвидационния дял.
За дохода по ТД  - както за ТД
За дохода като съсобственик в СД  - като СОЛ. Поне така предполагам. Можете да проверите в КСО ,чл.4.
Не разбрах за СД ли става въпрос или за АД?
Мисля, че може, но е по-добре да изчакате да изтече болничния.
1. Изпитателния срок включва само отработените дни и се удължава от отпуските и болничните. Най-вероянто ще продължи след майчинството.
2. Би трябвало да е на същата база както майчинството, но не съм сигурна. Това: фирмата в която работя отпуската не се плащаше не го разбрах.