Много съм мислила по въпроса за отношението на НОИ към обезщетението по 222/1. Като изключим популизма /защита правата на работника/ и фактическата цел /пълнене на бюджета на ДОО/, стигнах до следния извод:
В КСО е записано, че в периодите, когато има друго обезщетение, не се плаща обезщетение за безрсботица. Не мога да цитирам точния текст, защото в момента нямам КСО под ръка. Обезщетението по 222/1 може да бъде поискано и платено до три години след прекратяване на ТД, но когато и да стане това, то ще се отнася за първия месец на "безработност". Ако НОИ вече е платил и обезщетение за безработица за тозимесец, същото ще подлежи на връщане. Свързано е с проблеми както за НОИ, такаи за лицето /корекции, връщане на пари, лихви.../ Целта е именно "улесняване на живота" и даейостта на НОИ и някакъв вид застраховка.

Искам да напомня, че никой не може да се откаже от правата си. Всяка декларация от работника /писмена или устна/ за отказ от обезщетението по 222/1 няма юридическа стойност.
За СТМ имате отговор. Помислете си какво означава "работници на ГД", изпълняващи "административни дейности" с работно време и/или работно място (предполагам) и преценете дали липсата на ТД няма да Ви излезе скъпо.

ПП. Ако сте бюджетна организация - не четете горното. Ясно е че за Вас не важат законите за простосмъртни.
Щом в молбата не е упоменато нищо друго освен чл. 325/1/1, то реално нямате отправено предизвестие. ако работодателят не е съгласен на "взаимното съгласие", просто трябва да продължите да си работите след болничния.
Изчакайте решението на работодателя. Може да се съгласи. Тогава договорът се прекратява без никакви обезщетения.
Ако не се съгласи  - по най-бързия начин трябва да отправите предизвестие за напускане. Това можете да направите докато сте в болничен. Предизвестието Ви започва да тече от деня, следващ деня на получаването му от работодателя. Датата на връчване трябва да е надлежно документирана /входящ номер или поне дата и подпис/
Периодът на болничния не удължава предизвестието. То изтича в съответния ден и договора се прекратява, независимо дали сте в болнични или друг отпуск.
Като подадохте заявление за напускане по взаимно съгласие, посочихте ли, ченпри несъгласие същото да се счита за предизвестие от Ваша страна? Получихте ли  входящ номер с дата? Да не стане така, че в действителност да няма предизвестие. И проверете какъв срок за предизвестие е вписан в трудовия Ви договор.
Иначе - най-добре е всичко да стане по взаимно съгласие. Другите варианти са: отработване на предизвестието /вкл. ползване на болнични и отпуски/ или напускане веднага и плащане на обезщетение за неотработено предизвестие.
Лекуващият лекар ще Ви каже. Най-вероятно е да Ви прати на ТЕЛК.
Няма законово основание да се признаят осигуровките във Финландия при определяне на майчинството в България.
Можете да погледнете КСО. Някъде около чл. 41 - 49
от кого се подават  от   счетоводителя   може ли
ГФО може да се подаде И от съставителя.
Скоро не съм чела ЗСПД,, но дохода не се ли определяше от 12 месеца назад?
Все пак вижте декларацията, която се подава за детските. Някъде от долу сигурно пише "при промяна в обстоятелствата съм длъжен/а да...."
Здравейте!
Това увеличение означава ли , че се увеличава и мин. осигурителен доход? Защото някой се осигуряват на него - т.с. на 360 лв. И сега излиза, че от  другият месец ще има увеличение на 380лева.
Защо да се увеличава МОД? Достатъчно е, че се увеличава заплатата. Ако е била на минимума, разбира се :-)  Пък осигуровките са върху по-голямото от МОД и БРЗ :-)
Може и да може, ама е твърде очевидно (ако има кой да гледа) вмъкването със стара дата.
Аз бих пуснала заповедта с номер 75 или 76. Дублирането на номер по-малко се набива на очи от допълнителен индекс.
КСО е красноречив по този въпрос
чл.6
(10) За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 /ТД, ДУК и т.н./;
2.  осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества /СОЛ/, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Обезщетението по чл 222 1 от КТ е зо дни от 30.05.15 до 28.06.15 вкл. са  30 дни   това е периода,  за който се дължи обезщетение
Обезщетението по 222/1 е един месец, а не 30 дни. Така че твърдо до 29.06. включително.
Относно 30 и 31.05. - няма смисъл да подавате Д1 за тези дни. Пък и не виждам начин, по който да стане. В ТК и в УП вписвате периода от 30.05. до 29.06. със стаж 1 месец.  Мисля, че това е достатъчно.
Погледнете от друга гледна точка - вписвате данъка върху всичко платено ПРЕЗ м.05. Независимо дали това са заплати за март, април, май  или януари 2012 г
Може, защо да не може.  Ако заплатите за м. 5 са платени преди 31.05,то Д6 с данъка се подава от 01.06. до 30.06.
Ако заплатата за м.5 е платена след 01.06., то за Д6 с данъка трябва да почакате до 01.07.
За Д1 и Д6 с осигуровките няма проблем да се подадат сега, независимо от датата на плащане на заплатите..
  Работникът /служителяТ се задължава да постъпи на работа на  в седем дневен  срок   минало доста повече толкова време някакви последствия ?
Това за седемдневния срок вписано ли е в ТД?
Ако е вписано, но работника не е постъпил на работа, просто ТД не е влязал в сила. Заличавате уведомлението.
Ако не е вписано или е уговорен друг срок, ТД започва от постъпването на работника, удостоверено писмено. Проверявате какви са намеренията и или човекът почва работа когато дойде, или заличавате уведомлението.

И друг път не подавайте уведомление за неподписан /несключен!/ ТД.
 до 30-ия ден след датата на прекратяване на договора
И аз така зная, но вече има плащане за всичките дни на започнатия болничен. 33 дни след прекратяване на ТД. Междувременно ми беше донесено продължение на болничния, което аз представих в НОИ с точно указана дата на прекратяване на осигуряването. Питах на гишето за справки какво да правя с евентуално следващо продължение. Отговорът беше: "Носите го. Щом нетрудоспособността е започнала преди прекратяване на ТД, всичко ще бъде платено".

За сега не ми е донесено ново продължение....
Знам, че в този форум не е прието да се спори, но никога не съм имала пълна яснота по този въпрос.
От една страна има такова правило, че щом са отработени всички работни дни на месеца, то се счита 1 месец ТС
От друга страна - как да е 1 месец, след като е постъпил на 4-ти.

Т.е. - и двете сте прави, но коя е по-права?
Когато безсрочен ТД е прекратен по време на болничен /чл. 326, ал.1/ и болничният е за общо заболяване с много продължения, до кога НОИ  ще плаща обезщетение: до 30-ия ден? До края на започнатия болничен, ако е над 30 дни? До края на последното продължение, дори това да е 5 месеца след ТД?
Първо - вижте как е вписан предмета на дейност на това ЕТ. Случайно да няма "и други, разрешени от закона"
Второ - какъв документ мислите че трябва да издаде ФЛ-изпълнител при приключването на ГД? Документ с реквизитите на фактура или фактура?
Трето - все пак поискайте повече обяснения от Вашия юрист.