Извинете за невежеството, но каква е тази "неплатена отпуска за бременност и раждане"?
Обезщетението по чл. 224 не се включва
ДМС с постоянен характер ли е ?
От цитираните дати разбирам, че ще имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18 преди евентуалното прекратяване на ТД. Това означава, че при прекратяване на ТД ще имате право на обезщетение за безработица. Разбира се ако не сте пенсионер или осигурена да друго основание на КСО.
При напускане по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение обезщетението ще е минимално - 4 месеца по 18 лв на работен ден. При всички други начини на прекратяване на ТД ще имате право на "пълна борса" според стажа и дохода от последните 24 месеца.
Прекъсването от 7 работни дни сигурно ще окаже влияние на размера на обезщетението, но влиянието ще е малко /колкото е тежестта на 7 работни дни към около 500 работни дни за 24 месеца/
За това дали може кметски наместник да е ЗП не мога да Ви отговоря, но за осигуровките: ако не спре дейност като ЗП продължава да се самоосигурява, а като кметски наместник го осигурявате по трудовия договор. Изискването е общия месечен осиг.доход да е до3400 лв.
При мен има достъп до такава услуга. Вижте си списъка със задължените лица - стрелкичката под "ЕГН Име". Излиза списък в който има и "БУЛСТАТ Име". Изберете го и потърсете услугата
Аз също ще вметна: стоката не е собственост на съдружниците, а на фирмата. Когато съдружник А купува дяла на съдружник Б може да му плати колкото се разберат - нетната стойност на дяловете, повече или по-малко. Както каза и Николай - за колкото се разберат, за толкова. ДДСто няма никакво значение.
И аз! :smile1:
Вие поне виждате какво пише във фиша. Ние не виждаме.

И облекчението за лице с ТЕЛК не е 10%, а е намаляване на данъчната основа с 660 лв. И то само при ТЕЛК 50 % и над 50%.

Ако работодателят е допуснал грешка, поискайте корекция.
По въпроса за трите години:

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Чл.10, Ал.2
При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Т.е. - от началото на обезщетението.

По въпроса за следващото обезщетение:
Изчакването на тримесечния срок за регистрация в НОИ с нищо няма да Ви помогне. Ако искате, погледнете чл.3 от цитираната наредба.
За "пълна борса" трудовият договор трябва да е прекратен 3години след отпускане на предходното обезщетение.

Вариантът ако прекратят този ТД преди 3-те години да не се регистрирате като безработен и да започнете нова работа след кратък срок е допустим. Остава да спазите и условието да имате осигуровки за безработица (трудов договор) през 12 от предходните 18 месеца

ПП Няма такова освобождаване "по чл.71 с едномесечно предизвестие" :)
Тъй като е мога да коригирам горното - правилното е:
Едновременно подаване на заличаваща Д1 + редовна Д1  в един файл  и един файл Д6 с увеличението
Заличаваща Д1 + редовна Д1 + Д6 с увеличението в един файл
В собственото си ЕООД на трудов договор ли ще работите? Хайде де :(
Ако имате дейност в ЕООД-то ще трябва  най-малкото да се самоосигурявате върху 710 с минимална месечна вноска 197 лв и стотинки
Ако на другото място Ви осигуряваха на 2700-3400 лв, щеше да е от значение
Въпреки,че темата е станала много дълга ,тук е мястото да питам за декл.1 и Д6.  :hmmm:
Лице е освободено ,поради съкращение в щата, считано от 10.10.2022г. Дължим му обезщетение по чл.222,ал.1 . Направих декларациите с код 27. Има дни и в м.10 и в м.11-т.е трябва да му подам две Д1 за съответните месеци,нали така? Аз съм от бързите и вече подадох Д1 и Д6 за м.10.2022 за цялата фирма. Имайки в предвид,че обезщетението ще се плати утре на 11.11.2022г. До кога е срокът за подаване на Д1 за обезщетението за дните от м.10.2022?
До 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане на обезщетението. Може да е и 3 години след прекратяване на ТД. Когато си го поиска и когато платите - тогава
Ако сте на борсата нямате право на болничен и майчинство. Ако започнете работа по трудов договор или самоосигуряване на високия процент поне един ден (няколко дни) ще може да ползвате болнични и майчинство.
Болничният за общо заболяване е 80 процента от средния осигурителен доход с осигуровки за общо заболяване и майчинство 18 месеца преди месеца на настъпване на заболяването. Болничният за бременност и раждане е 90 процента от средния осигурителен доход с осигуровки за ОЗМ 24 месеца назад , но не по-малко от минималната работна заплата
Когато в посочените месеци влизат периоди без осигуровки или с болнични, то:
- за периода без осигуровки за ОЗМ (платена и неплатена борса, неплатен отпуск незачетен за стаж, самоосигуряване на ниския процент...) - при изчисляването се взема минимална работна заплата
- за периода на предходен болничен - взема се дохода, от който е изчислен болничния .
Доколкото разбрах, този работа по чл.114 е по допълнителен ТД. Данните по допълнителния ТД не се вписват в ТК.
А ДУК в общия случай не е по КТ. При Вас как е?
 Тук не става въпрос лицето да работи за някого. Става въпрос съседката да я извика да забавлява децата й (които са рожденици) в ролята на аниматор, за което съответно ще получи заплащане.
Всъщност лицето работи ЗА някого - в конкретния пример за съседката. Това си е  "най-обикновен" граждански договор с възложител съседката и изпълнител непълнолетния аниматор. Законът не забранява устна форма на договаряне.
Вижте в КСО и ЗДДФЛ кой е длъжен да внася данъка и осигуровките при ГД (доход от извънтрудови правоотношения) между две ФЛ.  Напомням, че при  месечен доход под МРЗ и неосигурен на друго основание изпълнител не се зължат осигуровки, а само данък.
Съвет: с оглед на отговорностите, които поема младежа и възможните инциденти, добре е за се сключва писмен договор между възложителя и младежа + един негов родител.
Изисква ли се 10% данък?
Е да де - изисква се. И за това се подава ГДД.
Върху каква сума ще се начисли данъка зависи от формата, под която ще се плати дохода. Най-вероятно след приспадане на НПР.
регистацията по чл. 97а е за да си внасяш ДДС-то, което не е начислено от европейския партньор и нищо в ЕС да не се губи.
Е, за сметка на "частичната регистрация" не ползваш данъчен кредит
Ако тези 24 дни отпуск+болничен са календарни, изпитателния срок изтича на 03.11. и от 04.11 вече е "изпитан".
Ако това са работни дни - вижте колко календарни дни включват съответните периоди и ги прибавете от 11.10. насам
Значи да Ви направят управител на фирма.