При срочен ТД и прекратяване с изтичане на срока или давършване на работата (чл.325, ал.1, т. 3 и 4) ще имате право на "пълна борса". Разбира се, асо отговаряте на останалите условия.
Няма смисъл да си играете с чл.70 и 71
Явно приятелката Ви е запозната с нещата. Потсетете я да ползва чл.69, ал.1, т.2 или т.1. За два месеца работа са идеални
Хринципът е следния:
Отваряте ГПК, чл.466 (сигурно го има на гърба на запорното съобщение). Проверявате каква част от заплатата трябва да удържите. Пресмятате тази част от нетната заплата. Получавате сумата на удръжката. Приспадате я от нетната заплата и получавате остатък. Сравнявате този остатък с МРЗ.
Пример: ннетна заплата Х лв, удръжка по чл.466 У лв (1/3, 1/4... от Х).
При (Х-У)> МРЗ, удържате У и плащате (Х-У)
При  (Х-У)< МРЗ, удържате (Х-МРЗ) и плащате МРЗ
Направете си ГД С възнаграждение. Особено за гозишното приключване. Може да е символично
Справка за задълженията и плащанията №417
горе има поле "вид на задължение и плащане". От падащото меню избирате съответния фонд. Може да изберете и година
И "филтрирай"
При ГД няма осигуровки за безработица и не се включва в дохода за определяне обезщетението за безработица. 
Няма и осигуровки за ОЗМ и не се включва при дохода за изчисляване на болнични
Човекът не е на работа от 10.01. Толкова ли не се намери някой да забележи отсъствието? Или заплатите са преведени още на 10.01?

ПП По другите въпроси вече имате отговор
бях точно преди 3г. между януари и февруари 2020 - от така написаното приемам, че предходното обезщетение е отпуснато през м.01.2020 г. - това добре
между 5 и 6 години стаж - и това добре
Всичко зависи от основанието за прекратяване на ТД.
- При прекратяване по Ваше желание , с Ваше съгласие или дисциплинарно /чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331/ - обезщетението ще е минималното - 4 месеца по 18 лв на работен ден
- При прекратяване на всяко друго основание - 6 месеца по 60% от среднодневния осигурителен доход през последните 24 месеца преди месеца, в който е прекратен ТД.
Зависи :)
- на какво основание ще бъде прекратен трудовия договор
- колко е осигурителния Ви стаж с осигуровки за безработица /трудов договор/ от 2002 година насам
- били ли сте на борсата през последните 3 години
Тогава от  22.03.2021 до 28.02.2023 имате нужните 12 месеца през последните 18 с осигурителни вноски за безработица. Ако не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание /друг трудов договор, съдружник във фирма, ЕТ и т.н./, имате право на обезщетение за безработица
Въпросът беше за неплатен отпуск над  30 работни дни в годината, а не за платените или неползваните платени :)
Ако нямате дълги неплатени отпуски, то имате нужния стаж за обезщетение за безработица.
От работодателя искате само попълнена трудова книжка и заповед за прекратяване на трудовия договор.
Моля ви за отговор как се процедира в такъв случай!
Вземате болничния, вписвате го в дневника, попълвате прил.9 към НОИ, като пишете, че човекът е в осигуряване, че Д1 се подава с вид осигурен 01 и подавате приложението. Ако трябва -- декларирате банкова сметка. Плащате първите 3 дни от работодател. И така
Няма значение. Избира си къде да се самоосигурява. На другото място декларира само започване на дейност. Накрая изравнява осигуровките за всичките си доходи като СОЛ
Благодаря!

Колежката ми твърди, че преди време от НОИ са отказали плащане по болничен след неплатен отпуск, защото нямало един ден в осигуряване между отпуска и болничния. Затова се чудех.
Възможно е, но не на 26.01. :)
Това нали означава, че неплатеният отпуск през 2023-та са със стаж?

Изплаща ли се обезщетение по болничния в такъв случай?

Да
Да
Не съм много сигурна и не зная доколко е юридически обосновано, но не може ли да се направи някакъв писмен договор за дарението, в който да се запише "майката дарява на сина си сумата от... лв. Със съгласието на дарителя и получателя  /да не казвам "на надарения"/ сумата се превежда по банкова сметка Айбан.. с титуляр..."
Съгласно чл.44, ал.6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи
Явно е смятано с накакъв осреднен месец с 20.66 р.д.
Като знам по колко р.д. са май, септември, а често и април и декември, май тази минимална часова ставка ще трябва да я позавишим :)
Не виждам проблем да си договаряте заплатата така. Важното е в месец с 19 р.д. да не плащате 19*40=760, а поне 780, колкото е МРЗ.
Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
А ако бяхте издали фактура през м.12.2022 и през 01.2023 я анулирате, правомерно ли ще намалите ДДС за м.01.? Не виждам разлика