ИМА ТЕЛК НАД 50% = ИМА ПРАВО!

Извинявам се за тона ....
  Аз съм напълно наясно,явно Вие не сте наясно какъв е въпросът ми. Защото на въпросното лице са отговорили,че щом има пенсия вече не поради заболяване /ТЕЛК/,а пенсия за осиг.стаж и възраст,няма право на това облекчение! Ако Вие,която се съмнявате,че аз не сам наясно се опитайте да отговорите на въпроса,а не се занимавайте с клюки!   
 

За да сме точни в отговорите, а не само да си клюкалим - ТЕЛКа все още ли е валиден? Ако е "да" - има ТЕЛК над 50%, има данъчно облекчение. Ако отговорът е "не" - няма ТЕЛК - няма облекчение. Дали е пенсионер или не, дали е пенсионер по борест или за стаж и възраст - няма никакво значение.
теоритично 3 години се смятат от датата за решение за получаване на обещетението, което е март 2013, 12 месеца изтекоха март 2014, до март 2016 стават точно 3 години от решението за ползване на обещетение.
ако сте компетентна да вземете отношение по въпроса ми, ще се радвам да прочета отговора ви, а не да се хващате за сметки

Хубаво де, да приемем, че са минали три години от последната Ви борса. Както си ги смятатеэ - така. Ограничението от трите години е  за отпускане на минимално обезщетение или за "пълна борса". За да Ви се отпусне обезщетение, трябва първо да отговаряте на условията на закона, а именно - да имате 9 месеца от последните 15 с трудов договор. Вие имате само 5. Значи въобще нямате право на обезщетение.

И не се заяждайте с колегите, а питайте както трябва.
Естествено. При резултат нула какъв срок.
Интересно какво разбра от въпроса, за да отговориш?
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
В сила от 04.09.2015 г.
Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

Тук всичко си е описано. Не делим хората на осигурени в УПФ , на осигурени в НОИ или на новопостъпили. Щом са родени след 31.12.1059 г., начисляваме, удържаме и внасяма ДЗПО по съответната сметка за ДЗПО. Разпределянето по фондове, вкл. и за ДЗПО към НОИ, се прави по служебен път от НАП.
Да, има право на данъчни облекчения.
Това не е 100% сигурно. Облекчението не зависи от факта дали има или не инвалидна пенсия, а дали ТЕЛКа е до 50% или от 50% нагоре
още веднъж благодаря, само остава притеснението ми след втората година може да се прекъсне осигуряването му ако не извършва дейност въпреки, че е управител.
Ако е управител само по силата на учредителния договор /без ДУ!/ ще се осигурява като СОЛ само за времето, през което действително управлява /докато майката е в майчинство/. После тя поема управлението. Дядото спира самоосигуряването, не се подписва никъде, чака само дивидент и следващо внуче. :-)
След като договорът не е прекратен, то той автоматично е станал безсрочен. Според мен, тя е под закрилата на чл.333 от КТ. Детето е под 3 г., нали?
Няма начин да е станал безсрочен, защото няма отработени дни след изтичане на договорения срок. Работодателят е в нарушение, защото не е прекратил този ТД когато е трябвало и е "държал" работничката без основание.

ПП. За да не кажете, че съм лоша - вижте и нещо по-евтино от чл. 331. Например чл.325/1/1 + нов ТД по чл. 68/1/2 или ДС за нова длъжност + срок на изпитване.
Поразровете се в нета - има много "съвети" за пълната борса.
Здравейте!
Майка е назначена на срочен трудов договор от 15.04.2013 г. до 15.12.2013 год. През този период забременява и излиза в майчинство.

Срочен ТД до 15.12.2013 и не е прекратен при изтичане на срока? Защо? Наличието на болничен или отпуск към тази дата не е нито основание, нито оправдание, нито защита.
ДУК може ли да бъде за един ден в месеца или трудовия до 40 часа, при назначаване на  прокуист,

При ДУ няма работно време, така че не може за един или два часа или за 40 часа месечно. Същото важи и за прокуриста. Освен ако не изпаднете в някаква екзотика с прокурист на ТД.
Кое не е ясно?
До сега след първото ползване на МСС, можеше да прилагаш само МСС.
Сега критерия пада и можеш еднократно да преминеш към прилагане на НСС, когато такъв бъде приет и докато пак почнеш с МСС.
да - при работа на 2 часа
не - при работа на 4 часа и повече часа. 1 отработен месец= 20 р.д.*4 часа= 1 месец трудов стаж. Друг въпрос е, че това прави 10 р.д. осигурителен стаж
Колеги, след като едноличните търговци бяха освободени от задължението да публикуват ГФО, ако не подлежат на незевисим фин. одит, следва ли да разбираме, че след промените в закона вече и те ще имат това задължение, най малка за баланс

Това "освобождаване от задължение" не беше ли в Закона за ТР?
Вижте Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация  от 31.08.2015 г.,  ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.
Не правите нищо по-специално. Както до сега не се интересувахте към кой УПФ е служителя, така и сета не Ви интересува дали е към НОИ или към УПФ. Изготвяте весомостта както до сега, правите удръжките и вноските както до сега, подавате Д1 и Д6 както до сега. Парите ще се разпределят от НАП на база подадените уведомления от лицата.
Здравейте,
Опитвам се да попълня калкулатора, но бутоните за превръщане на брутна в нетна заплата и обратно не работят. Въвеждам суми под максималния осигурителен праг.
Има ли проблем с калкулатора в момента или аз пропускам нещо?
Благодаря!

Калкулатора си работи. Въведете заплатата, МОДа, годините стаж, маркирайте бруто или нето и годината на раждане. После натискате "Изчисли" и от доло излиза фиш за заплатата - бруто, нето, удръжки и т.н.
Здравейте да попитам 4,8% ЗО за сметка на работодателя върху 420 лева но дните са само за изплатените от НОИ дни, т.е. ако БЛ е 5 дни и първите 3 са за сметка на работодателя то само на 2 дни който НОИ ще плати на лицето ще има ЗО за м,11 или 420:21=20 *2 дн.=40 лева*4,8%= 1,92 лева ще плати работодателя за ЗО на болничния
правилно ли е ?
Благодаря

Логикака ти е вярна. Сметките не ми се проверяват.
И всичко това, ако говорим за болничен от 5 работни дни, а не 5 последователни, от които 1 или 2 почивни.
За август и септември освен че заличавате Д1 с код 01, подавате редовни с код 28
Облекчението касае намаляване на облагаемия доход, т.е. връщане на част от удържания ДОД , не осигурителния Предполагам, че са му удържали ДОД

Въпpосът на Ева явно се отнася за фирмите от сивия сектоp, където реалностите са различни от нещата "по документи". Все пак и там трябва да има някакъв официален доход и официално удържан данък, нали :)
Ева, добре е съпругът Ви да подаде декларация. Предполагам, че ще я приемат. Все пак работодателят по законен път ще си намали с 40 лв. вноските по данъка върху доходите. Друг въпрос е доколко съпругът Ви ще се облагодетелства от това, ама знам ли...

Самото връщане на данъка става по начина, по който си получава заплатата. Като добавка /или по-малко удръжки/ от декемврийската заплата.
добре де аз изчетах доста материали по темата и не разбрах след предаване на документите на работодателя той какво ги прави и по точно каква е работата на счетоводителя.
Работата на счетоводителя /ТРЗ или комуто е възложено/ прави годишно изравняване на данъка за 2015, като намали данъчната основа с 200, 400, 600... лв в зависимост от данните от подадените декларации. Изчислява годишния данък и възстановява на работника 20, 40, 60 ... лева +/- още стотинки от закръгленията или повече левове, ако случайно се е появил някой ТЕЛК.
Самите декларации се прибират в архива. Аз лично си имам папка "Годишно изравняване на данъка на ФЛ"