Да
Като е "личен труд", защо Д55? Данъкът се декларира с Д6
Явно тази година подавате за първи път. Прочетете какво точно се попълва в т.16. Би трябвало да е 0900.
Само едно ще кажа - няма значение дали доходите са под или над МРЗ. И в двата случая е едно и също.
Не се инатя, просто съм я изгубила вероятно или е в предишното ми жилище.
Първо потърсете добре. Ако не я намерите, помолете за копие.  Работодателите са хора. Счетоводителите същото.
А ако вече ми е издал такава инма ли възможност за втори път да ми бъде издадена?
Ако Ви е издадена такава, представяте я на новия работодател. Не виждам защо се инатите. Какъв е проблема?
Да, ще Ви искат. Необходимо е за годишното изравняване на доходите.
Заповедта за прекратяване на договора и служебната бележка за дохода и удържания данък са различни неща.

Като ходите при стария работодател, поискайте и служебна бележка за ползвания отпуск. И тя ще Ви трябва.
По втория въпрос: не е вярно и не е задължитвлно. Работата с касовия апарат може да се добави към длъжностната характеристика на всяка длъжност.
По първия въпрос: изберете си нещо подходящо от тук https://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/
Наример:
25216002   Администратор, бази данни
25226001   Системен администратор
25226002   Мрежови администратор
25226003   Администратор, информационни системи
25226004   Приложен администратор
25226005   Администратор, компютърни системи
35143001   Администратор, уеб сайт
25126004   Разработчик, софтуер
25136006   Разработчик, Интернет приложения
25136007   Разработчик, компютърни игри
35113002   Компютърен оператор
35123003   Компютърен техник, бази данни
35123004   Компютърен техник, анализи на компютърни системи
35123005   Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
и т.н., и т.н.
И при мен има подобен случай, договори от 2004г. с неактуални НКД и НКПД. Пуснах  ДС с дата 01.04.2017 и актуални НКД и НКПД , ЕКАТТЕ но системата не ги приема.
Мойте пък ги прие. ТД от (преди) 2003 със старите 4-цифрени кодове и стар код на дейността. Е, вярно, че разликата беше само в кодовете, а не и в наименованията на длъжностите и дейността.
Да, има дейност и двамата упражняват дейност.А може ли само единият да се осигурява в ООД-то по ДУК?
Може, ако има такъв договор.
Напомням: осигуряването по ДУ е само за дейността по този договор (управлението). Ако върши и нещо друго, трябва да се осигурява и за другата дейност (СОЛ, ТД...).
За кода за вида на ТД не мога да кажа, но кодовете по НКПД и НКД трябва да се актуализират и се актуализират по сегашните класификатори. С дата 01.04.2017.
Да, ако:
- фирма Х има дейност;
- ако съдружниците упражняват дейност в тази фирма, независимо дали получават възнаграждение;
- ако управляват фирмата, независимо дали получават възнаграждение..
Мойте са подадени в средата на юни 2016 и са обработени преди около месец.
"ГД е за суми под МРЗ в размер от 100-140 лв месечно."

Ей това ме накара да попитам. Би трябвало да няма Д1.
А може и да е трябвало да има Д1. Най-вероятно ТД е прекратен по средата на месеца и по ГД се дължат осигуровки. ГД е трябвало да бъде прекратен преди или заедно с ТД и това да е отразено в Д1 (не помня дали можеше). ГД по 100-120 лв ще е без осигуровки едва на скедващия месец след прекратяването на ТД.
Ако продавате имот като физическо лице, дохода ще се облага по ЗДДФЛ. Облага се положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване, намалена с 10% нормативно признати разходи. Има и доходи от продажба на имоти, които са необлагаеми (чл.13).
Моля!
А прочетохте ли чл.114?
Според Вас кое е водещото - чл.67 или 114?
СС 11 - Договори за Строителство

Увеличение и намаление на незавършеното производство.
Разходи за изграждане на ДМА.
И с договор става, и с решение става. При ЕООД бих предпочела решение.
Тъй като не е ясно кога ще се върне титуляра, по-добре без крайна дата.
Е, ОКД5 се подава до 7 дни от започване на дейност. Значи би трябвало да можете да се наместите няколко дни преди раждането.
Ако от това "самоосигуряване" очаквате ефект и ако имате основание.