Данъкът никога не е разход !!!
Според мен няма образец за Сл.бел. за личен труд, текстът трябва да е свободен, съобразен с изискв. на чл.45.
Не си сигурна, нали?
1. Да.
2. Най-вероятно - да.
Обърнете внимание  - 1. Кои продажби са облагаеми с ДДС и 2. В качеството си на какъв има доход от продажба на недвижими имоти. 3. За какво му е този ДУ?
Ако сте самоосигуряващо се лице нямате право на обезщетение за безработица.
1 Едва ли
2 Ако трудовият договор е със срок на изпитване може да го прекратят по време на бременността без какъвто и да е проблем
Подава се декларация ОКД5 за начало на самоосигуряването. В НАП по лична карта
Извинявам се за коментара. Писах преди да си изпия кафето и съм объркала шефа с шофьор.
Ако предполагах, че питащият е некоректен - въобще нямаше да отговоря
Приемо-предавателен протокол
"Днес ... ААА предаде на БББ принтер марка в добро състояние. БББ заплати на ААА сумата ...лв. Подписи"
Не че име общо с питането, но ми е интересно - при Вас шофьорите ли вземат решения за покупка на офис техника?
Зависи
Ако е професионален военен, охранител или нещо подобно - може и да се включват.
Освен това - ако е от тези със "завареното положение"  - продължавате да плащате "клас" и за тези години, докато човекът работи при Вас.
Иначе - при нов работник в общия случай не се зачитат
Може като физическо лице да изпълните поръчката. Стига възложителят да няма други изисквания.
Върху сумата се дължат осигуровки и данък. Зависи тази сума за какъв период се отнася - от там и размера на осигуровките. Максимума на месечния осиг.доход е 2200 лв, като при ТД на 1200, по ГД ще се осигурявате до 1000 лв.месечно. Останалото - без осигуровки
После  -има значение дали има авторско право или не.
В този сайт има калкулатори за ГД - направете си сметките.
Ако питате за изчисляване на обезщетението за безработица - за месеците без осиг.доход се взема МРЗ. Като сума за периода. Няма бруто, няма нето - сумата е една
Но мисля, че не може да правите такова изравняване, изравняването ще дойде в ДУК.

Защо мислиш така? Според КСО ТД и ДУК са на едно ниво при определяне последователността на осиг.доход, така че съвсем възможно е първо да е ДУК, после - ТД. Като работодател по ТД искайте сл.бележка да осиг.доход по ДУК и не внасяйте осигуровки. Защо да се натоварвате допълнително :)
НСИ е Национален статистически институт. И едно време, и сега - все си е статистика.
Счетоводна политика не се подава никъде. Преди години в бланките на НСИ имаше справка за счетоводната политика. Сега - в ТР се публикува ГФО, който съдържа и "приложения", а едно от приложенията е аналогично на старата справка
Благодаря за изчерпателния отговор.
Последните изречения /за съветите на юристите и на синдикатите/  много ми харесаха. Аз обаче предпочитам да съветваха работодателите как да използват въпросния текст в своя полза. Все пак аз съм работодател и в условия на криза гледам да икономисам нещичко... ;)
Ако това ЕТ има дейност, то лицето задължително се осигурява като СОЛ върху минимум 420 лв. При определена граница на облагаемия доход от предходни години, този минимален осиг.доход може да е по-висок.
Осигуровките по трудов договор не изключват осигуровките като СОЛ - ЕТ. Възможно е едно и също лице да се осигурява по един или няколко трудови договора + един или повече договори за управление + СОЛ.
Максималният месечен осиг.доход не може да надвишава  2200 лв, като при достигане на границата първо са доходите от трудови договори и ДУК, след това - от граждански договори и накрая - като СОЛ.
В конкретния случай - при ТД с осиг.доход 2000 лв и действащо ЕТ - лицето трябва са се самоосигурява върху 200 лв за дейността си като ЕТ. Ако дохода по ТД е под 1820 - осигуровките като ЕТ са минимум върху 420
Използваният термин "не по-малък от 1 година" да се разбира  не като право за работодателя да определя по големи от 1 година периоди на придобиване на правото и преизчисляване на доплащането!!!


Наистина ли така трябва да се разбира? Не може ли да се приемат Вътрешни правила за начисляване на "клас" след 3-тата  или след 5-тата година? Според Вас - ИТ биха ли допуснали такова нещо?

ПП На практика начислявам "клас" след първата година - понеже нямам недвусмислени аргументи, пък и не ми се спори с ИТ. Все пак се надявам тази неясна формулировка да може да се тълкува и по друг начин....
1. Нещо не разбрах - осигурявате се на 315 + 2000 = 2315 лв? Над 2200?
2. Като ЗП осигурена ли сте за общо заболяване и майчинство?
3. Не съм съвсем наясно с майчинството, но при изчисляването му не се ли смятат повече месеци назад? Щото макс.осиг.доход е 2200 само от 1 месец.
В ГДД към НАП посочвате входящия номер на ГФО от статистиката.
За ТР подавате отделно ГФО, само с изискуемите форми + нужните протоколи и декларации
Само да попитам - този ДУ на какво основание е сключен - по ЗЗД или по КТ /трудов договор с длъжност управител/?