Тогава кой ще го назначи на ТД от страна на работодателя?
Ако в това ООД има и друг управител, който да назначи въпросния на ТД - нама проблем.
Роботата по ТД не означава , че ще спре осигуряването като СОЛ (след като е и управител)
Колкото до СОЛ с възнаграждение за личния труд  - това е много добър и икономичен вариант, но не зная дали се признава при издаване на лиценз. Проверете.

ПП  Възнаграждението за личния труд не е задължително да е 780 лв. Може де е 200 лв, например, и да не държите данък
Не се публикува протокол от събрание, а,  декларация по чл.62а за приемането на отчета.
Колко стаж трябва да натрупам, за да получавам второ майчинство ?
Поне един работен ден при новия работодател. Щом вече сте ползвали майчинство, значи имате 12 месеца осигурителен стаж.

 в какъв размер ще е то?
90 % от средния  осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, но не по-малко от минималната работна заплата.
Когато в този 24-месечен период има периоди без осигуровки, без работа или сте ползвали отпуск за гледане на дете до 2 години, за тези периоди като осигурителен доход се взема минималната работна заплата
 
Работодателят има ли право да ме осигурява например на 1000 лв. на тези часове?
Осигуровките по трудов договор са върху брутното възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход /при 4-часов работен ден - половината от минималния осиг.доход, посочен в таблицата към Закона за бюджета на ДОО/.
Няма ограничение в размера на работната заплата при 4-часов работен ден - може да е 340 лв, 1000 лв, 5000 ... Така че ако сте договорили заплата от 1000 лв, то и осигуряването ще е на 1000 лв.

Как стоят нещата с болничните при временен трудов договор?
Нещата са както с болничен при всеки друг трудов договор.
Ако това "временен" във въпроса означава "срочен" трудов договор /по чл.68/, то има някои особености:
- ако болничният е започнал преди изтичане срока на договора, то НОИ плаща до оздравяването, но не повече от 30 календарни дни от прекратяването на ТД
- договорът се прекратява с изтичането на срока, независимо дали в този момент сте в болнични, майчинство или друг отпуск
Ще се изчисли на база осигурителния доход от последните 24 месеца преди месеца на прекратяване на трудовия договор. За месеците, през които сте били в болничен и майчинство, ще се вземе доходът, от който е изчислено съответно обезщетение. За месеците, през които сте били в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, ще се вземе минималната работна заплата за съответния период
Проблемът е, че това, което е изгодно за Вас не винаги е възможно или изгодно за работодателя.

Един идеален вариант, изгоден за Вас и неудобен за работодателя би бил чл.327, ал.3. Тогава имате право и на обезщетение за неспазено предизвестие и на пълна борса.

Скрит текст :

Проблемът е,  дали конкретната промяна е "промяна на работното място" и дали работодателят има право да извършва такава промяна. Зависи от конкретния Ви договор .


Друг вариант : чл.328, ал.1, т.12 "при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор". Без допълнително обезпечение от работодателя, но с право на "пълната" борса. И тук основанието е спорно и трудно доказуемо

Вариантът чл.71 е много удобен, но само ако договорът е бил със срок на изпитване и преди да излезете в майчинство сте работили по-малко от 6 месеца

Неизгодни за Вас (минимална борса) са чл. 325, Ал. 1, т.1 (взаимно съгласие), чл.326 (с предизвестие от Ваша страна) и чл.331 (срещу 4 заплати)

Има и още няколко варианта, но изискват повече време, сговорчив работодател, отработено време (заплати, осигуровки...)

Трябва да се има предвид, че от НОИ станаха много чувствителни към всякакви законови "врътки"  и почти винаги правят проверки при видимо нагласени условия на "изгодно" прекратяване на ТД.

Ако работодателят има желание (поне в 80 процента от случаите) може да Ви предложи добър вариант, съобразен с конкретното предприятие и дейността му.
  Поведението им е незаконно, ако получавате под МРЗ. Оспорвайте разпореждането за отказ да Ви регистрират и да Ви изплащат обезщетение. Да отворят КСО и да четат.
Бихте ли посочили къде в КСО пише че когато едно лице към момента на регистрация работи на ТД при непълно работно време с възнаграждение под МРЗ,  може да получава обезщетение за безработица
Може да е правшлно, може и да не е. Зависи този "нов съдружник в ООДето който е бил на ТД" какво върши в ООДто. Ако изпълнява само това, което е в длъжностната му характеристика по трудовшя договор и в рамките на работното време по ТД - правилно е.
Всеки ел.инструмент си има фабричен номер. Пише го на уреда и в гаранционната карта. При нас в дневника на ръчните инструменти ги водим по тези фабрични номера. Проблем е как да се отразяват преносимите лампи, удължители и други, които също подлежат на периодични проверки за изправност
А ако имаш 5 договора по 114 от КТ?

Ако имам 5 ТД за работа през определени дни в месеца, то първият от тях (според датата на сключване) ще е основен и ще е на основание чл 114. Всички останали ще са допълнителни на основание чл.110 или 111. Разбира се, в тези допълнителни ТД може да е упоменато "във връзка с чл.114", а може и да не е. Достатъчно е да е посочено в кои точно дни (и часове) ще се работи по всеки от договорите.
Няма начин един човек да работи едновременно по два (3, 4, 5...) ТД на основание чл.114

Другото нява да коментирам. Всеки чете законите и ги прилага както ги разбира. И си носи отговорността, естествено.
Благодаря, че ме информира, мила, че не знаех. От теб го научих.
Моля!
Заповядай пак. Има още много неща да научиш.
Колега Трифонов,  в КТ ясно е посочено на какви основания се сключва ДОПЪЛНИТЕЛЕН (втори) ТД и чл.114 не е сред тези основания.
И не смятам, че няма значение по кой член е сключен договора.
При всяко подновяване на КЕП трябва отново да въведете средство за автентикация (вход с имейл и парола“)
Най-вероятно по чл.111.
Обикновено се добавя и "във връзка с...(чл.67, ал...., 68, ал... т....., 114, 70....)" според конкретната ситуация
Направете си копие на осигурителната книжка, за периода, когато се заверяваше, а след това, вероятно регистрацията, също ще свърши работа. Въпросът е колко точно професионален стаж искат, съгласно ЗУТ и наредбата.

Питащият е СОЛ от 2017. Тогава вече нямаше осиг.книжки :)
Попитайте тях какъв документ искат и какъв признават
Може