При мен има достъп до такава услуга. Вижте си списъка със задължените лица - стрелкичката под "ЕГН Име". Излиза списък в който има и "БУЛСТАТ Име". Изберете го и потърсете услугата
Аз също ще вметна: стоката не е собственост на съдружниците, а на фирмата. Когато съдружник А купува дяла на съдружник Б може да му плати колкото се разберат - нетната стойност на дяловете, повече или по-малко. Както каза и Николай - за колкото се разберат, за толкова. ДДСто няма никакво значение.
И аз! :smile1:
Вие поне виждате какво пише във фиша. Ние не виждаме.

И облекчението за лице с ТЕЛК не е 10%, а е намаляване на данъчната основа с 660 лв. И то само при ТЕЛК 50 % и над 50%.

Ако работодателят е допуснал грешка, поискайте корекция.
По въпроса за трите години:

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Чл.10, Ал.2
При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Т.е. - от началото на обезщетението.

По въпроса за следващото обезщетение:
Изчакването на тримесечния срок за регистрация в НОИ с нищо няма да Ви помогне. Ако искате, погледнете чл.3 от цитираната наредба.
За "пълна борса" трудовият договор трябва да е прекратен 3години след отпускане на предходното обезщетение.

Вариантът ако прекратят този ТД преди 3-те години да не се регистрирате като безработен и да започнете нова работа след кратък срок е допустим. Остава да спазите и условието да имате осигуровки за безработица (трудов договор) през 12 от предходните 18 месеца

ПП Няма такова освобождаване "по чл.71 с едномесечно предизвестие" :)
Тъй като е мога да коригирам горното - правилното е:
Едновременно подаване на заличаваща Д1 + редовна Д1  в един файл  и един файл Д6 с увеличението
Заличаваща Д1 + редовна Д1 + Д6 с увеличението в един файл
В собственото си ЕООД на трудов договор ли ще работите? Хайде де :(
Ако имате дейност в ЕООД-то ще трябва  най-малкото да се самоосигурявате върху 710 с минимална месечна вноска 197 лв и стотинки
Ако на другото място Ви осигуряваха на 2700-3400 лв, щеше да е от значение
Въпреки,че темата е станала много дълга ,тук е мястото да питам за декл.1 и Д6.  :hmmm:
Лице е освободено ,поради съкращение в щата, считано от 10.10.2022г. Дължим му обезщетение по чл.222,ал.1 . Направих декларациите с код 27. Има дни и в м.10 и в м.11-т.е трябва да му подам две Д1 за съответните месеци,нали така? Аз съм от бързите и вече подадох Д1 и Д6 за м.10.2022 за цялата фирма. Имайки в предвид,че обезщетението ще се плати утре на 11.11.2022г. До кога е срокът за подаване на Д1 за обезщетението за дните от м.10.2022?
До 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане на обезщетението. Може да е и 3 години след прекратяване на ТД. Когато си го поиска и когато платите - тогава
Ако сте на борсата нямате право на болничен и майчинство. Ако започнете работа по трудов договор или самоосигуряване на високия процент поне един ден (няколко дни) ще може да ползвате болнични и майчинство.
Болничният за общо заболяване е 80 процента от средния осигурителен доход с осигуровки за общо заболяване и майчинство 18 месеца преди месеца на настъпване на заболяването. Болничният за бременност и раждане е 90 процента от средния осигурителен доход с осигуровки за ОЗМ 24 месеца назад , но не по-малко от минималната работна заплата
Когато в посочените месеци влизат периоди без осигуровки или с болнични, то:
- за периода без осигуровки за ОЗМ (платена и неплатена борса, неплатен отпуск незачетен за стаж, самоосигуряване на ниския процент...) - при изчисляването се взема минимална работна заплата
- за периода на предходен болничен - взема се дохода, от който е изчислен болничния .
Доколкото разбрах, този работа по чл.114 е по допълнителен ТД. Данните по допълнителния ТД не се вписват в ТК.
А ДУК в общия случай не е по КТ. При Вас как е?
 Тук не става въпрос лицето да работи за някого. Става въпрос съседката да я извика да забавлява децата й (които са рожденици) в ролята на аниматор, за което съответно ще получи заплащане.
Всъщност лицето работи ЗА някого - в конкретния пример за съседката. Това си е  "най-обикновен" граждански договор с възложител съседката и изпълнител непълнолетния аниматор. Законът не забранява устна форма на договаряне.
Вижте в КСО и ЗДДФЛ кой е длъжен да внася данъка и осигуровките при ГД (доход от извънтрудови правоотношения) между две ФЛ.  Напомням, че при  месечен доход под МРЗ и неосигурен на друго основание изпълнител не се зължат осигуровки, а само данък.
Съвет: с оглед на отговорностите, които поема младежа и възможните инциденти, добре е за се сключва писмен договор между възложителя и младежа + един негов родител.
Изисква ли се 10% данък?
Е да де - изисква се. И за това се подава ГДД.
Върху каква сума ще се начисли данъка зависи от формата, под която ще се плати дохода. Най-вероятно след приспадане на НПР.
регистацията по чл. 97а е за да си внасяш ДДС-то, което не е начислено от европейския партньор и нищо в ЕС да не се губи.
Е, за сметка на "частичната регистрация" не ползваш данъчен кредит
Ако тези 24 дни отпуск+болничен са календарни, изпитателния срок изтича на 03.11. и от 04.11 вече е "изпитан".
Ако това са работни дни - вижте колко календарни дни включват съответните периоди и ги прибавете от 11.10. насам
Значи да Ви направят управител на фирма.
За пенсия и болнични - има вариант чрез регистриране на фирма, ЕТ, свободна професия....
За безработица - освен още един трудов договор или договор за управление в някоя фирма, друг вариант няма.
Преди документите за майчинство имате за подаване други документи, свързани с осигуряването.
За майчинството се попълва едно приложение с данни от болничния, лични данни, банкова сметка и т.н. Подава се в НОИ по електронен път.
Добре е да направите консултация със счетоводител за процедурите, декларациите, сроковете, вариантите...
Извинете, ако Ви засягам, но за да отговоря на въпросите Ви трябва да зная какъв е трудовия Ви договор - "нормален" /работили сте дълго, боледувате, пак ще работите .../ или е сключен само за да си ползвате дългия болничен?
Може 2-3 месеца по-рано. Стига вече да имате 12 месеца общ стаж с осигуровки за ОЗМ (трудов договор)
Да, дипломата става