Ако работите на 4 часа, дори заплатата Ви да се запази в размера като за 8 часа (което явно не е целта на шефа) осигурителния стаж пак ще е 1 месец за 2 отработени.
При работа на 4 часа пак сте осигурени за всички осигурителни случаи.
Неплатения отпуск до 30 работни дни в годината /а за 2020 г - 60 работни дни!/ се зачитат за трудов и осигурителен стаж.  Ако по това време сте на договор с 4 часов работен ден, осигурителния стаж през тези 30 (60) работни  дни ще е  пак 1 ден за два отработени. При 8 часов работен ден ще е ден за ден.
По време на неплатения отпуск се внасят само здравни осигуровки в размер на 24,40 които са за Ваша сметка.
За трудов и осигурителен стаж се признават ПЪРВИТЕ 30(60) работни дни от календарната година. След тези дни, неплатения отпуск не се зачита за трудов и осигурителен стаж.
Неплатения отпуск, независимо от размера му може да се ползва след заявление (молба) от работника и разрешение на работодателя. Работодателят не е задължен да разреши отпуска.


Сега аз при тази ситуация имам ли основание да си потърся правата?
Имате право да не подпишете допълнително споразумение. Не смея да гадая  след отказа какви ще са перспективите Ви в тази фирма, .
Работодателят има право да намали работното време със заповед само за 3 месеца от календарната година или по време на извънредно положение (чл.138а от КТ)
А ако само се запише, че се изплаща личен труд, без да е упомената за какъв период, то тогава корекции няма да се правят?
Е, все пак трябва да се знае плащането за кой труд е :)
Плащането на по-голяма сума през един месец обикновено  води до надвнасянето на данък
Ако е взето решение  на ОС на 20-ти юли, че ще се изплати възнаграждение за личен труд, положен през периода до 30-ти юни, то в Д1 през юли не се включва този доход, а се подава в август, а Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане, или допускам грешка?
Щом се плаща за труда, положен ДО 30.06., то и Д1 трябва да са за всичките тези периоди ДО 30.06., ПРЕЗ които е положен труда. Това става с корекция на вече подадените Д1 или с Д1 с код 90, ако Д1 е подадена еднократно с код 22. (Може да бъркам кодовете  :blink:)
За Д6 за данъка е така - от 1-во до 25-то число на месеца, следващ плащането.
Ако не бъркам, може и без ОПР.
Другото е така, ако се подава с КЕП на управителя/представляващия фирмата
Вариант 1: 11*83.33+1*83.37
Вариант 2: 8*83.33+4*83.84

При положение, че СОЛ се осигурява миниум върху 560 лв /за 2019/ , дали ще е 83.33, 83.34 или 83.37, няма значение.

Аз имах случай с СОЛ с годишен доход 350 лв и дейност през цялата  година.:(
Какво да доказва - че е копала доматите ли? Много ми интересно как ще стане това. А те могат ли да докажат обратно, че не е, примерно?
Да, точно така. Ще трябва да доказва, че е насадила, отгледала и т.н. въпросните домати. Или поне че има градина с домати, която има право да обработва.
Нещата изглеждат доста нагласени и от НОИ с основание правят проверка. Нали при месец-два осигуровки върху 420 ще трябва да плащат две години по 610 /или повече догодина/

ПП 18.05. е доста късно и за домати. По това време ги садят и на последните места, дето въобще могат да узряват.
Тоест кое се взема предвид, че тотално ме объркахте- среден месечен или реален? Защото в моя случай за юли има разлика дали ще платя на 1000 или на 3000?
По-добре не слушайте gergenetsite. Тя живее в някакъв свой свят с някакви свои закони. Параграфистът Ви е отговорил съвсем точно. При годишното изравняване общия осигурителен доход се разпределя по равно за всичките месеци, през които е бил СОЛ. Пише го в указанията към Таблици 1 и 2 от ГДД. Поне там.
Пример: започвате дейност на 15.05., спирате дейност на 06.08.. Одиг.дохоходи по месеци са: м.05. - 1000, м.06 - 0, м.07 - 8000, м.08 - 1000. Общо 10000. При годишното изравняване за всеки от четирите месеца ще трябва да впишете по 10000:4=2500 лв. Независимо, че м.05 и м.08 са непълни. Ако през тези месеци сте се осигурявали върху 2200 /общо 8800/ ще има да довнасяте върху 1200 /разликата до 10000/. Ако сте се осигурявали върху 3000, ще имате осигуровки за възстановяване.
Примерът е при условие, че през тези месеци нямате друг осигурителен доход.
Да.
Само да не забравите да приспадате и НПР .
Можете да мнасяте осигуровки върху избран от Вас осиг.доход от 610 до 3000 лв . Няма проблем всеки месец да е различно.
Внасянето на осигуровките върху реален весечен доход не Ви  освобождава от годишно изравняване, но поне може и да  няма да имате за довнасяне.  Е, ако доходите се колебаят в големи граници (от месеци с доход под 610 до такива с доход над 3000) туку виж се появило нещо за довнасяне или възстановяване.
Това, че правят проверка, не означава , че няма да платят майчинството. Ако докаже, че наистина има земеделска дейност, всичко ще си е наред. Последните няколко години да много мнителни за такива кратки срокове на осигуряване преди обезщетение.
Това, кой какво казал, не е от значение. Важното е какъв ще е резултатът от проверката (черно на бяло).

А това "Плаща си осигуровките." също не е меродавно. Трябва да докаже, че извърша дейност, която може да бъде основание за самоосигуряване.
1. Изяснете си дали след като е на длъжност шофьор може да полага допълнителен труд. За някои това е забранено.
2. Изяснете си дали допълнителния труд е свързан с работно време и работно място или е с конкретна задача с конкретен резултат. Помислете дали ГД не може да се тълкува като прикрит ТД. Ако става - сключете ГД.
3. Ако отидете на версия 'допълнителен ТД', сключете го на основание чл.110 от КТ, като упоменете кога ще работи /може да включите "във връзка с чл.114/. Задължително трябва да съобразите работното време по основния и по допълнителния ТД, така че да има нужната междудневна и междуседмична почивка. Общото работно време по двата ТД не трябва да надвишава 12 часа дневно. Това ме навежда на мисълта, че допълнителния ТД сигурно също ще е на СИРВ.
Благодаря за "комплиментите"!

В първото първото питане не се разбра, че точно питате. Все пак ето конкретния отговор:
С ПИК на ФЛ влизате в сайта на НАП, Предоставяне на данъчна и осигурителна информация, Справка за задълженията с възможност за плащане. Под таблицата избирате "плащане".  След това избирате кои точно задължения да платите със стрелката в дясно от сумата. Под таблицата избирате как да платите и следвате стъпките. За плащане с карта избирате "с виртуален ПОС".
Моля!
Бъдете здрава и не си хабете нервите напразно!
Здравейте,
налага се да публикувам ГФО за 2018 на една фирма.
Чудя се в протокола, каква дата да пиша, че е приет ГФО и одобрен за обявяване в ТР?

Благодаря предварително!
Няма никакво значение. Датата на протокола няма да намали вероятността за глоба. (Не казвам, че задължително ще Ви глобят)
Логично да е дата от 2019 г., малко след датата на съставяне


Моля упътете ме как трябва да си плащам осигуровките в тази ситуация и какви документи трябва да подам. Чух, че вече можело да се плаща и по електронен път, но нямам представа къде

Ми_ми, вие сте се занимавали с ТРЗ. Наистина ли не знаете къде да прочетете и къде да потърсите?

Май не съм от добрите хора  :blink:
Това с нищо не променя цитата на Валенсия, днес в 09:40 :(
Щом е пенсионер и не желае да се осигурява, не съм убедена, че е длъжен да подава ОКД5.
От друга страна -с ОКД5 се декларира и начало на дейност. Може да подадете декларацията само със "започвам дейност от дата..." без да посочвате осигуряване.
Изчакайте и друго мнение.
Да, но кое е приоритетно - Кодекс или Наредба ?
Ясно е. Няма да споря.
Има си законотворци, на които им плащат за да мислят :)
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ
КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
чл.1
(8)  Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
7. обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2, 3 и 4, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);
Здравейте, в картона на един новоназначен човек не съм вписала сума за заплата а само осигурителен доход. Те са равни.Така за м. 04 и 05.2020 в декларация 1 ми липсва заплатата му
и  данъка.Мисля че до края на м 07.2020 мога да ги корегирам.Моля за съвет как да го направя.
Можете да коригирате Д1. С код Корекция /с кода, който във Вашия програмен продукт означава "корекция"/ и с верните данни. Освен това подавате редовни Д6 с данъка, ако не е включен в подадените Д6, разбира се. Системата не прави връзка между Д1 и Д6 по отношение на данъка
Обадих се в НАП да попитам, ако не съм посочила вид осигуряване какво следва да направя. Отговориха ми, че в този случай се взима ниския процент.

Като имаш предвид задна дата, мога да посоча 10.07 и след това да подам започване на дейност пак с дата 10.07. Предварително се извинявам за многото въпроси, но не ми се иска отново да допусна грешка.

Вече отчитам като грешка ненаемането на счетоводител, но ми се стори излишно за два месеца дейност. Догодина ще се коригирам.
Ако ОКД5  е приета на ниския процент, няма начин да го коригирате преди януари 2021. Независимо колко пъти спирате и започвате дейност.
Ако държите на високия процент,  опитайте със заличаване. Може да стане, може и да не стане