При 2777 дни по 2 часа, осиг.стаж не е ли 2 г. 9 м. 1 ден 2 часа?
Във връзка с болничен трябва да залича лице в декл.1 и след това да я пусна с вярна информация .Как  да постъпя с декл.6-корекция в намаление и след като пусна вярната декл.1 пак корекция? Не мога да я залича, защото пак няма да отговаря на заличеният само един запис в декл1.А корекция на корекцията мога ли да правя??

Не разбирам защо първо ще заличавате Д1 , а после ще пускате вярната. Няма ли да стане само с корекция?
Както и да е, Вие си знаете.
Като процедура: В един файл подавате заличаващата Д1 и редовната Д1 и едновременно с това корекцията на Д6
Осигуровките на СОЛ винаги се внасят по ЕГН
СОЛ се осигурява на 650лв като собственик на ЕООД. Ако ЕООДто деклрарира изплащане на граждански договор (за положен личен труд) през Декември примерно за 5000лв СОЛ освен данък дължи ли осигуровки предвид, че има авансови внесени за цяла година върху 650лв/месец.
За м.12 не е задължен да увеличава авансовия осиг.доход. Цялото възнаграждение за личния труд се включва в таблицата за изравняване на годишния осиг.доход.

 Вместо заплащане на данъка може ли да се ползва облекчение за деца?
Може да ползва облекчение за деца. Това не е "вместо заплащане на данъка" :) Зависи колко деца има. Може да остане данък за внасяне.

ЕООДто трябва ли да деклрарира изплатения през декември доход към СОЛ освен в годишната справка до края на феврурари?
Включва възнаграждението в Д1 за м. 12 /която вече трябва да е подадена!/ Може да се наложи да подаде и Д6.
Самото ФЛ ще трябва да подаде на ГДД.
Възможно ли е да се осигурява само за ЗОВ като самоосигуряващо се лице? - защо за не е възможно? Нали е съдружник и пенсионер.
Какви действия да предприемем ? - прекратяване на ТД и подаване на декларация за  Регистрация за самоосигуряващо се лице.
 как да отбележим ,че иска само ЗОВ? - в декларацията  няма такава опция. Попълвате само частта "упражнявам дейност като... от..." и не попълвате частта за осигуряването
Ако бъде с ДУК, осигуровката  ще  се определя по НКПД или бъркам?
Определят се от възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител по съответната дейност.
Разходите за заплата и осигуровки ще бъдат признат разход за фирмата,  разходите за  командировки също би трябвало да са признат разход   за ЕООД-то, ако бъде с ДУК, нали така?
да. Разбира се, ако командировките са свързани с управленската дейност.
 При СОЛ, само разходите за възнаграждение ли ще бъдат разход за фирмата?
Е, малко ли е :) Пък и осигуровките се приспадат преди облагане с данък. Вярно, "разход" са на ФЛ, а не на фирмата, но това е "от единия джоб, та другия".  Щом има облигационно правоотношение, командировките също се признават за разход на фирмата-
Много е спорно дали собственикът на ЕООД може да сключи ТД със себе си. Юристите казват, че не може. Е, има и такива, дето казват, че може. Лично аз не бих го направила.
по-редно СОЛ да бъде с ДУК, - какво му е по-редното? Е, поне няма спор че ЕСК може да вземе решение да сключи ДУ със себе си :)
Иначе: задълженията по ДУ обхващат управлението на фирмата /договаряне, назначаване на персонал, разпореждане с пари и друго имущество и т.н./, но не включват дейността "управление на магазин" /зареждане на стоки, продаване на щанд, складови дейности и т.н./. От такава гледна точка най-чисто, пък и най-евтино е СОЛ. Ако иска да отчита някакъв разход - СОЛ с възнаграждение за личния труд.
Във вашия случай имате два изхода:
- оставяте нещата така /ако мислите, че може да защитите правотата си/
- прекратявате ТД и оттам насетне решавате дали да сключите ДУ или да оставите ЕСК да работи като СОЛ /със или без възнаграждение/.
В края на краищата решението е на ЕСК. Вие можете само да давате съвети

ПП Говорим за договори на собственика на ЕООД в собственото му ЕООД, нали? Да не стане грешка  :wink1:
Освен бонус към заплатата със всичките осигуровки и данъци, друго не се сещам.
Може и като заем, който по-късно да върне...
Даже няма да разберат ТЕЛК, че е работил, ако това му е единственото осигуряване и реши да не се осигурява
Малко трудно ще реши въобще да не се осигурява. Нали въпросът е за висок доход. Поне едно здравно трябва. От там и Д1...

ПП Не зная да има ограничения за ГД. Освен ако конкретния вид труд е противопоказен

за жалост не е това. това е справка, която потребителят с КЕП/ПИК може да прави само за себе си.
Не зная за какво Ви е такава справка /освен да проверявате колко броя работници имат контрагентите Ви/, но едва ли ще намерите такава със свободен достъп. Все пак това са лични данни и не се разгласяват в публичното пространство.
Единственото място, където знам, че е публикуван средносписъчния брой работници на фирмите, е Централния регистър на строителите, но само за фирмите, вписани в него.
Вариант 1: Не подавате с код 22, а с 12 или 13
Вариант 2: Подавате с код 22, а през м.04 правите корекция /спиране на действието на тази Д1 и нова с по-високия доход/. Начинът е описан в наредбата - чл.9, ал.6
Благодаря!
АД трябва ли да удържи данък върху платените суми?
А има ли основание за удържане?
Само, защото е пенсионер! Друга причина няма.
Е, и такова облекчение няма :)
От осигуряване по трудов сезонен договор.
И колко са надвзели? 1 -2 ст. от закръгленията?
Защо смятате, че има данъчно облекчение? Само защото е пенсионер или поради други причини?
Най-добре е да върнете болничния за анулиране, тъй като е издаден неправомерно
Какво да има значение?
И за какво да има значение?