Не можах да разбера въпроса, но ще напомня някои неща:
1. Върху обезщетението за временна нетрудоспособност не се начислява/удържа данък
2. Осигуровките върху частта от обезщетението, което се плаща от работодателя, са както при работните дни.
3. Здравните осигуровки върху дните на болничния, обезщетявани от НОИ, са 4,8% върху 420 лв, пропорционално на работните дни и не се влияят от продължителността на болничния.
4. Осигуровките при болничните не са променени в сравнение с 2013 г.
При регистрация на трудов договор в НАП се носят попълнено уведомление и придружително писмо по образец. Не помня до колко уведомления можеше да се носят на хартиен носител и над колко - задължително на магнитен.
Декларациите за осигуровки са по-късно - до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен труда.
Добре е да се обърнете към счетоводител и/или специалист по ТРЗ.
И да не забравите договор със Служба по трудова медицина.
 Евентуалният вариант, който според мен е възможен е да спре самоосигуряването си и да бъде с ДУ в ЕООД и тогава, да подава лична годишна декларация (за ЕТ), но не в категорията СОЛ, т е. да не се попълва таблицата и да не доплаща... 

ова граничи с невъзможното. В ЕООД-то може да не е СОЛ, но щом ЕТ-то има дейност, пък било и само отдаването на имущество под наем, няма как ФЛ- собственик да не се регистрира като СОЛ.
Трабва да се вземе печалбата на ЕТ и да се направи изравняване на осиг.доход.
Понятието "личен труд в ЕТ" не съществува. Приема се, че цялата печалба на ЕТ-то е доход на собственика му.
Друго щеше да бъде, ако дохода от наем беше на ЕООД-то или на самото ФЛ.
Едва ли тези изпити ще заместят изискването за стаж. Най-вероятно ще се изисква някакъв стаж за допускане до изпитите.

Бих искала да попитам Катя дали вече има някаква представа за очаквания обхват на "новата" гилдия?
1. Дали се предвижда да има широк достъп до изпитите или ще бъдат ограничени от високи встъпителни изисквания и високи такси? Дали целта е да се отдели един малоброен елит или да се даде възможност на всеки досегашен съставител на ГФО да се яви на изпит, за го издържи и да бъде регистриран?
2. Тъй като досегашните изисквания на ЗСч допускаха съставители да са и хора с друго висше образование, различно от счетоводство, при очакваното сертифициране не се ли очаква някакво "признаване" на изпитите от университетите на завършилите СК? Смятам, че това е допустимо при "широкия" достъп до сертифицирането.
3. Предвижда ли се облекчен режим за съставители на ГФО на малки и микро предприятия?
Все пак трябва да сме наясно какво се очаква....

Аз лично бих се съгласила на някакви изпити, но само ако са широко достъпни и не целят отделянето на един ограничен и затворен кръг от счетоводителска аристокрация. Последното тълкувам като предпоставка за корупция и извращения.
За незачитане резултатите от университетското образование и за дискриминацията няма да коментирам.
След като наемателя е физическо лице, то няма как да Ви издавас/ка за изпл.суми. Колкото до разписка - може би наемодателя е трябвало да му даде такава при плащането на наема.
Ком ГДД не прилага никакви бележки.

ПП Не е нужно да пускате повече от една теми. Особено след като вече имате отговор на другото място.
Защо? Осиг.доход получава ли го?
Пишете само това, което е получил за личния труд и то в месеца, през който е платено.
Работник е в неплатен от 01.01.2014. До 12.02. се зачитат за стаж, от 13.02. нататък - не се зачитат.
Как се подава Д1 - един брой с код за вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж и в т.27 и 28 - ЗОВ за целия месец
или
Две Д1 - едната с вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж, в т.27 и 28 сумата за част от месеца и втора с вид осигурен 28, дата на начало на осигуряване, маркирано "Само здравно" и сумата за частта от месеца.
До сега съм подавала по две Д1, но вече не съм сигурна.
Трябва! Или е трябвало. Зависи кога сте минали 50000.
Освен това -като фактурирате услуга на чуждестранен клиент, не подлежите ли на предварителна регистрация по ЗДДС?
Да. Прави сте.
Отдавна не съм имала незавършено производство и съм изтрила този рез от бланката  :blush:
В ОПР - Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
В баланса - никъде.
Имате две фирми, имате сделка, имате фактура, имате плащане...  Какъв е проблема? Осчетоводявате плащането като приход от продажби.
И си смятате оборота за регистрация по ДДС. Ако преди това не сте били длъжни да се регистрирате по чл.97 /дано не бъркам номера/.

ПП Следващия път излагайте всички факти във въпроса, за да не бъркаме компютрите с компоти :(
Отговор на този въпрос можете да получите от две места:
- от съдържанието на декларацията, която сте подала
- от работодателя си.
Можете да видите дали ича записано някакво ограничение са самостоятелен бизнес в самия трудов договор и/или в длъжностната Ви характеристика.
Има голяма вероятност да не можете въобще да регистрирате ЕООД.

Така е. Издавате документ с реквизитите на фактура по ЕГН. Подавате декларация по чл.55 за данъка и го внасяте, а осигуровките оставяте да годишното изравняване.
А на възложителя давате и едва декларация, че сте СОЛ.
Трябва да попълвате, въпреки 0-лите. А може някъде да не са само нули..
И обърнете внимание кой ще състави и подпише финансовия Ви отчет, защото зачестяват проверките за съставителите на ГФО.
Освен това - трябва да платите такса, да пупликувате решение на собственика на ЕООД за приемането на този "нулев" отчет.
Зависи от вида на фирмата.
Иначе - в ТР се подава годишен финансов отчет, който няма общо с декларацията или справките за НСИ
Тогава какви инструктажи Ви вълнуват?
Всеки месец той превежда по банков път заплатите и всички др. а компютърните конфигураций той сигурно си ги продава или съхранява на склад но в чужбина тук не се продават

Най-добре първо си изяснете нещата - има ли приходи от продажби? Фактури издават ли се? Тези пари не за какво се ползват от къде идват, а от къде идват? Отговор: "От банковата сметка на шефа", в случая не върши работа.
Относно ДДС-то - предполагам правите разлика между приход и паричен поток.
Всеки месец фирмата получава пари по банков път за ..., а на основание на какво се плащат тези пари - допълнителни вноски от собственика, предоставяне на заем от собственика на фирмата,... или просто "фирмената каса" е в джоба на собственика и той периодично захранва банковата сметка?
Друг въпрос е какво става с направените компютърни конфигурации - само се предават на собственика и той си ги държи на склад или се правят, за да може собственика да ги продаде. Ако продава - къде са приходите и имат ли общо с тези пари по банков път за заплати и осигуровки на работниците и всички други разходи
След като имате работници на ТД, задължително трябва да имате договор със СТМ. Те най-добре ще Ви обяснят какви точно инструктажи са нужни, какви книги и как да ги водите.