Защо? Осиг.доход получава ли го?
Пишете само това, което е получил за личния труд и то в месеца, през който е платено.
Работник е в неплатен от 01.01.2014. До 12.02. се зачитат за стаж, от 13.02. нататък - не се зачитат.
Как се подава Д1 - един брой с код за вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж и в т.27 и 28 - ЗОВ за целия месец
или
Две Д1 - едната с вид осигурен 1, дните, зачетени за стаж, дата на последен ден със стаж, в т.27 и 28 сумата за част от месеца и втора с вид осигурен 28, дата на начало на осигуряване, маркирано "Само здравно" и сумата за частта от месеца.
До сега съм подавала по две Д1, но вече не съм сигурна.
Трябва! Или е трябвало. Зависи кога сте минали 50000.
Освен това -като фактурирате услуга на чуждестранен клиент, не подлежите ли на предварителна регистрация по ЗДДС?
Да. Прави сте.
Отдавна не съм имала незавършено производство и съм изтрила този рез от бланката  :blush:
В ОПР - Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство
В баланса - никъде.
Имате две фирми, имате сделка, имате фактура, имате плащане...  Какъв е проблема? Осчетоводявате плащането като приход от продажби.
И си смятате оборота за регистрация по ДДС. Ако преди това не сте били длъжни да се регистрирате по чл.97 /дано не бъркам номера/.

ПП Следващия път излагайте всички факти във въпроса, за да не бъркаме компютрите с компоти :(
Отговор на този въпрос можете да получите от две места:
- от съдържанието на декларацията, която сте подала
- от работодателя си.
Можете да видите дали ича записано някакво ограничение са самостоятелен бизнес в самия трудов договор и/или в длъжностната Ви характеристика.
Има голяма вероятност да не можете въобще да регистрирате ЕООД.

Така е. Издавате документ с реквизитите на фактура по ЕГН. Подавате декларация по чл.55 за данъка и го внасяте, а осигуровките оставяте да годишното изравняване.
А на възложителя давате и едва декларация, че сте СОЛ.
Трябва да попълвате, въпреки 0-лите. А може някъде да не са само нули..
И обърнете внимание кой ще състави и подпише финансовия Ви отчет, защото зачестяват проверките за съставителите на ГФО.
Освен това - трябва да платите такса, да пупликувате решение на собственика на ЕООД за приемането на този "нулев" отчет.
Зависи от вида на фирмата.
Иначе - в ТР се подава годишен финансов отчет, който няма общо с декларацията или справките за НСИ
Тогава какви инструктажи Ви вълнуват?
Всеки месец той превежда по банков път заплатите и всички др. а компютърните конфигураций той сигурно си ги продава или съхранява на склад но в чужбина тук не се продават

Най-добре първо си изяснете нещата - има ли приходи от продажби? Фактури издават ли се? Тези пари не за какво се ползват от къде идват, а от къде идват? Отговор: "От банковата сметка на шефа", в случая не върши работа.
Относно ДДС-то - предполагам правите разлика между приход и паричен поток.
Всеки месец фирмата получава пари по банков път за ..., а на основание на какво се плащат тези пари - допълнителни вноски от собственика, предоставяне на заем от собственика на фирмата,... или просто "фирмената каса" е в джоба на собственика и той периодично захранва банковата сметка?
Друг въпрос е какво става с направените компютърни конфигурации - само се предават на собственика и той си ги държи на склад или се правят, за да може собственика да ги продаде. Ако продава - къде са приходите и имат ли общо с тези пари по банков път за заплати и осигуровки на работниците и всички други разходи
След като имате работници на ТД, задължително трябва да имате договор със СТМ. Те най-добре ще Ви обяснят какви точно инструктажи са нужни, какви книги и как да ги водите.
Ще има лихви.
Вероятно не сте внесли и всички авансови вноски.
Това за внасянето само на здравни осигуровки важи за персионерите. Ако сте инвалид, но не сте пенсионер /по болест или по възраст/, не можете да се възползвате от това право.
Колкото за декларацията - ако сте пенсионер, маркирате това обстоятелство и не маркирате нито една от другите две опции /осигуряване за пенсия и пенсия+ОЗМ/.
Според някои колеги тази пенсионерите СОЛ въобще не трябва да подават тази декларация, тъй като тя късаела задълженията по КСО, а не по ЗЗО. Може и да имат право, но аз бих подала.
А не е ли по-правилно по чл. 67, ал. , т.1, във връзка  чл. 70?
Погледнете все пак чл.67, ал.3
За какво? Нали не упражнява НИКАКВА дейност  в ООД-то?
Като смятам, всичко е приспаднато и няма процедура
Ако този, който е с ДУК, само управлява, се осигурява само по ДУ. Не е нужно   да се осигурява и като СОЛ. Този, дето не работи в ООДто, може въобще да не се осигурява  в ООДто.