Просто подайте декларациите след 01.02
Всички осигуровки. Не може без ЗО.
Прага е за 8 часа. Вашият човек работи средно под 2 часа на ден, така че можете ка го осигурявате на 125 лв.

ПП Не зная какъв праг ще се смята при месец с 19 р.д.
Според мен трябва да има връщане на осигуровки. Задължителния минимум е бил 420 /или колкото е според ЗБДОО 2014/, но не и 800. Вие сте внасяли осигуровки върху 800 по желание.
Във втората фирма, където не е собственик, не може да е СОЛ. ДУК теоритично може да е безвъзмезден, но не се гледа с добро око.
Осигуровките на СОЛа са си за негова сметка. Могат да се внасят както от личната му сметка, така и от фирмената.
Д1 се подава от фирмата.
ГДД не се подава, ако няма облагаем доход. Пенсията е необлагаема, но ДУКа е облагаем
За печалбата на фирмата - не. За доходите си като ФЛ  -да
Няма проблем. Едно ФЛ може да има е КЕП и ПИК, да влиза в системата на НАП и да подава данни с всеки един от двата
 искам да ги занъля за да не стоят ВЕЧНО надвнесени в системата на НАП

Какъв е смисъла да бързате? Ще ги занулите със следващия данък.
Предполагам, че да. Нали подава ГДГ като ФЗ по ЕГН.
А защо не си оставите тази сума като надвнесена? Отчетете си вноска за лихва 5 лв и с тези 5 лв, ако са отчетени като разход, увеличавате фин.резултат.
Надвнесените пари ще "усвоите" по-късно, като внесете 5 лв по-малко при следващото плащане на данък. Нали за това е единната сметка.
За правото на обезщетение за болнични е нужно да има 6 м. осиг. стаж с осигуровки за ОЗМ. За правото на платено майчинство са нужни 12 м. осиг стаж с ОЗМ. И в двата случая стажът се смята ОБЩО, не е задължително месеците да са послетователни или при един работодател. Изисква се в деня преди болничния или майчинството да е осигурена за ОЗМ.
Можете сам/а да си направите сметките.
В съда отдавна не се прсви регистрация. Фирмата се регистрира в ТР и от там подават данни към НАП по служебен път. От там нататък всичко зависи от дейността или липсата на такава.
Ако има нужда в НАП се подава декларация за СОЛ и се регистрира касив апарат.
СТМ - ако има работници на ТД.
Другуи институции - според дейността
Сигурно има някаква разлика. Особено при държавните служби. Еднаквите кодове подсказват, че разликата не е значителна :-)

Все пак при такова съчетание на длъжности бих назначила човека на длъжност счетоводител, а останалото - в ДХ. Не се знае дали по-нататък няма да си търси стаж именно като счетпводител.
1. Договорите по чл. 114 отдавна не са за до 40 часа месечно.
2. ДС се подписва при промяна в условията в договора, а не при промяна в процента на осигуровките, въведени със закон.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13131.msg79117/topicseen.html#new


Още на 02.01.2015 Катя е цитирала В Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 година, публикуван на страницата на НАП:
Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, НЕ МОЖЕ да се ползва в случаите, когато през данъчната година, освен доходи от трудови правоотношения, лицето е придобило необлагаеми доходи (пенсии, стипендии, печалби от хазартни игри, доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, и др.).

Според мен това е официално мнение на НАП и още не е променено.
Eдва ли ще може. Тя има друг доход, освен дохода по ТД.
Работник е бил в неплатен отпуск от 01.12.2013 до 30.11.2014 и е отработил м.12.
Правя изравняване за дохода, придобит през 2014 г. Лицето има облагаем доход 0,00, лични ЗОВ 11*16.80=187,80, внесен данък през 2014 - 0,00 лв.  Няма как да приспадна ЗОВ при годишното изравняване на данъка. Мога ли да ги приспадна от облагаемия доход за м.12 и да намаля данъка върху декемврийската заплата, при положение, че заплатата се плаща през м.01.2015?
Могат ли да я уволнят? - може и да могат. Зависи на какъв договор е.
сложили на нейно място човек - може да е по заместване, не се знае
Как ще стане с болничния, като от там ще й издадат само документи на руски език - мисля, че езика е най-малкия проблем. Не ми се вярва този болничен да бъде изплатен от НОИ.
Колкото до направените разходи за лечение - нещо се говореше, че ще се възстановяват разходи за лечение в ЕС,  но не съм чела закона. Пък и Молдова не е в ЕС...
Каква е тази първа категория с праг 1100 лв.?

Първа квалификационна група - ръководители :-)
Предполагам ....