Както и да го иввъртате, никак не звучи логично. Работодателят по ТД не прави годишно изравняване на осигуровките, а при годишното изравняване на данъка /за което е рано!/ се интересува само от другите ТД. Осигуряването и данъците от самостоятелна стопанска дейност на работниците на са негов проблем.
Колкото за справката в сайта на НАП - явно не гледате подходящата. Има такава със задължения, вноски, дати и връзката между задължения и вноски.

След като Ви искат въпросната сплавка, да Ви кажат в каква форма трябва да бъде и от къде да я взамете. Задължително трябва да Ви обяснят защо я искат. Все пак личните данни не се предоставят туку така само за задоволяване на любопитството на шефа или секретарката, нали?
Може. Достатъчно е: 1.  Вие да пожелаете и 2. Работодателят да се съгласи. И трябва да са в този ред
 Не се признава за  тр. и ос. стаж или не е обвързан с месечното възнаграждение?
За трудов стаж не се признава
Не, не си отговорила. Това за Д1 е ясно, но защо не начисляват ЗО в моя случай до датата на Д1?

Прочети какво съм питала в 12.01ч

Не зная през коя година не са ти начислили ЗОВ за частта от последния месец. През 2013 дъщеря ми имаше начислени ЗОВ за наколкото дни преди започване на работа.
Подавате ли Д7 за край на осигуряването? Май- не. Нали? Е ако започнете работа и се осигурявате от средата на следващият месец, тогава как ще разберат на коя дата сте започнали да се осигурявате

Мисля, че и ти си наясно как - от Д1 :) Поне за последния месец. Имах такъв случай - започване на работа от средата на месеца. Нарочно изчаках с вноските и като се мина известно време се появи задължение, пропорционално на дните.

Колкото до задължението за ЗОВ до края на месеца на прекратяване на ТД - такова няма да се появи, ако подадете Д7 с дата от следващия месец.
Смятам, че е правилно и издържано Д7 да е с дата първия ден след ТД, но на практика често съветвам да се подава с началото на следващия месец или въобще да не се подава, когато става въпрос за дни.
ЗДДФЛ, чл. 65, ал.13
В ТК се вписва основната заплата без "класа", така че всички ДС за увеличаване на добавката не се вписват. Вписва се само увеличението на осн. заплата.
Относно датите - за прекратяване 01.07, основание чл. 118 или 119, както е в ДС. На следващия ред за започване - пак 01.07. Двете дати са еднакви.
Начисляваш му и му плащаш само възнаграждението. С осигуровките и данъците да се оправя сам. Искаш документ с реквизитите на фактура и декларация, че е СОЛ.
чл. 167а (8) Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж
Защо да няма право?
Предполагам, че основанието за този 6-месечен неплатен не е чл.160 ал.1.
Какво значение има? Нали майката в действителност не работи. Договорът или ДС може да влезе в сила едва след сато служителката се върне на работа. Пък и това може да стане само с нейно съгласие /подпис/.
Едно пояснение: назначаването в друга фирма по време на действието на основния ТД може да стане единствено по чл. 111 при задължително спазване на междудневните почивки. Основанието би трябвало да е "Допълнителен труд по чл. 111, във връзка с чл. 68/1/1" . Предполагам, че горното е спазено и Назначаваме го за един месец във втора фирма по чл. 68 ал. 1 т. 1 е написано само за по-кратко.
Не е нужно да уведомявате работодателя си. Освен ако няма някакви изисквания за такова уведомяване, записани в трудовия Ви договор, длъжностната характеристика или вътрешните правила на фирмата.
Шефът Ви ще научи за дейността Ви, ако случайно направи справка, ако някой Ви наклевети, ако сам го информирате. Никой няма да го уведомява по служебен път.
 Или пък дали през сайта на НАП с ел. подпис мога автоматично да получа такава справка? Там видях, че има справка за осигурителния доход, но в нея няма колона за размера на платените осигуровки.

В сайта на НАП при достъп с КЕП или ПИК има справка за направените плащания и погасените с тях задължения.

Друг въпрос е, че това са лични данни, които не интересуват бъдещия Ви работодател.
Не се подава.
За по-сигурно - прочетете в КТ и наредбата
След като като наемателят е фирма, а наемодателите - ФЛ, то наемателят издава СИС, плаща  и удържа данък на всеки съсобственик по отделно. Включително и ако между тези съсобственици има някоий СОЛ. Фирмата подава Д55 и справка по чл. 73
чл. 38, ал. 1   При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите....

Аз го разбирам, че изброените неща, в т.ч. дворът, са на ... всички собственици.
Има много блокове, които са построени на общинска земя или на земя, собственост на ФЛ, различно от собствениците на етажите. Вижте какво е придобито с  нотариалния акт  - жилище с общи части, жилище със съответното право на строеж, жилище и земя ...

Относно самия договор за наем , добре да се консултирате и с адвокат.  После осчетоводяването е лесна работа :)
 Казвате, че двора е на 10 души. С тези 10 души сключвате договор за наем, плашате и отчитате плащането за всеки съсобственик по отделно, пропорционално на идеалните му части.
Добре е хубаво да изясните чия е собствеността дворното място. Може да е и на строителя на кооперацията, на общината или на друго лице.
В случая болничния не променя нищо. Ако не е болна, да не се хаби, а да се стяга за борсата.
КТ, чл.68, ал.4 не върши ли работа?