Добре, моля  за още малко разяснение  - управителите са решили да си платят данък дивидент. Подавам коригираща декл. по чл.92 - с попълнено приложение 7. Нужно ли е с тази сума да преобразувам и финансовия резултат в приложение 5 (от указанията разбирам, че могат да се включват разходите от т.10 на прил.5, но могат и не). След това декл. по чл.55 - за кой период подаваме отново - последното тримесечие на 2016 може би? и само с коригираните данни ли?  Благодаря

И защо ще подавате коригираща  по чл.92, след като ще разпределяте дивидент сега?
именно, но в програмата пише Работни дни за предходния месец.
Това ме обърка.
При определяне на възнаграждението за платен отпуск от значение е и броя на работните дни през предходния /или базовия/ месец. Нали има един коефициент за дните
При годишното изравняване.
Можете да напуснете без предизвестие само ако работодателят е  съгласен да Ви освободи по взаимно съгласие.
Болничните, отпуските и всички останали отсъствия не удължават срока на предизвестието.
При неспазено предизвестие се дължи обезщетение само за  неотработената част.
Свидетелството за съдимост - само ако длъжността го изисква.
Решение ли е да ги внесем в банкова сметка на фирмата, така че касова наличност да останат например 90000.
Добро решение, ако при проверка на касата можете да покажете тези 90000 лв или можете да докажете за какво сте ги изразходвали от 01.01.2017 до сега.
Всичко е така, само дето в Д1 не се отбелязва постъпване, а начало на осигуряване :)
Задължението за подаване на Д1 и внасяне на осигуровките възниква след като лицето си е потърсило обезщетението и му е било платено.
И внимавайте с кода на Д1
По пътя на логиката - първо 122/498 после 489/501 :)
Да, може. И не само може, но първата статия е трябвало да бъде съставена още при подаване на ГДД.
Точно така. Взема заем от банка и го предоставя на ЮЛ.  Къде  виждаш печалба ? Получава от ЮЛ едно към едно вноската която е дължима към Банката.  Вноската от ФЛ към банката е разход който не се отчита в ГДД. Има "приходи от лихви",но не видях да има ред за разходи за лихви.  Вероятно нещо пропускам и търся компетентно мнение.
В ГДД, подавана от ФЛ се деклалират и ризнават само такива разходи, които са свързани с дейността му. Например разходите на ЕТ, нормативно признати разходи на земезелски производители и наемодатели, НПР при граждански договор и т.н.
В случая ФЛ тегли банков заем не за някаква дейност, а за лични нужди. НАП не ес интересува за какво ще ползвате този кредит и какви лихви ще плащате по него. Това си е Ваш проблем. Е, има /или имаше/ някакво облекчение за лихвите по ипотечни кредити на млади семейства, но Вие може би не попадате там.
От друга страна - Вие предоставяте заем на ЮЛ, срещу който получавате допълнителен приход под формата на лихва. За НАП няма значение от къде сте взели пари за да ги дадете на ЮЛ /стига да имат доказан произход/. НАП се интересува от получения доход /лихва/ от дейността "предоставяне на заем".
От друга страна - за ЮЛ, на което сте предоставили заема, лихвата представява разход и намалява печалбата и данъка му точно с толкова, колкото Вие, като ФЛ, дължите по ГДД. Т.е. това, което е разход за ЮЛ е приход за ФЛ и крайния резултат за фиска е нула.

Ако не искахте да плащате данък, да бяхте уговорили други условия с ЮЛ - например безлихвен заем в размер на Вашия банков кредит + банковата лихва с ежемесечно погасяване на част от кредита/с размера на банковата лихва/. Това обаче може да стане, ако ФЛ и ЮЛ не са звързани лица.
Може ли ДУК да бъде безвъзмезден? - може, но не е желателно. Можете да погледнете ЗКПО, чл.16, ДОПК, ДР, §1, т.3 букви б, ж, м..., и т.8
Длъжни ли са двамата съдружника да се осигуряват като СОЛ, при условие, че не упражняват дейност в дружеството? - нито са длъжни, нито имат основание да го правят и при желание от тяхна страна.
Според КТ няма място за избор. Казано е 3 месеца, но не повече от срока на договора. Предизвестието може да е един месец само при ТД за един месец. Поне размера на предприятието, който се вписва в ТД. Иначе при вече действащ ТД реалното предизвестие може да е и 5 дни, ако до края на срока остават толкова. Няма да коментирам смисъла на предизвестие, което изтича са срока. Явно е от значение само   за определяне на обезщетението за неспазено предизвестие.
Едномесечно предизвестие,което фактически той не спазва,а спира да идва на работа.
Не идва на работа сега,  но до края на предизвестието може да дойде. Може да е болен или да  се "разболее"... ТД все още не е прекратен. За предсрочното прекратяване наистина Ви трябва подписа на работника.
Вижте какво съм писала в 11:12.
В молбата пише с едномесечно предизвестие,което служителя не спазва.
Как по-точно пише: "едномесечно предизвестие, което няма да спазя" или "едномесечно предизвестие", по време на което служителят не идва на работа?
Не съм убедена, че предизвестието не е "отработено", тъй като ТД /ще/ е прекратен с изтичане на предизвестието. Няма начин да бъде прекратен по-рано, защото работникът не е предявил такова желание в писмен вид. Ако ТД бъде прекратен от работодателя преди края на срока, то работодателят би дължал обезщетение по чл.220.
Според мен, въпреки отсъствието на работника, работодателят няма право да търси обезщетение за неспазено предизвестие. "Наказанието" за работника е липсата на осигуровки и заплата за един месец.
След като имаш подадено и прието  предизвестие и фиксиран срок, заповедта има само информативен характер. При прекратяване по чл. 326 по желание от работника, неговия подпис върху заповедта не е задължителен.
Нямате голям избор. Водите го самоотлъчка /без всякакви осигуровки/ и като изтече предизвестието, прекратявате ТД на основание чл. 326. Слагате копие от заповедта, оформената трудова книжка /ако е при Вас/, справката за ползвания отпуск и евентуалното обезщетение по чл. 224, и друго /ако има/ в една папка и чакате някога да се сети, че документите му трябват. Ако не сте му платили последната заплата - не плащате, докато не се яви. Давността е три години.
Не, не е првилно. Срокът е според датата "считано от...". Т.е от 29.09. до 05.10.
И двата ми осигурителни дохода са доста високи, всичко е коректно изчислено. Ако бях направила умишлено това, щях да си "боледувам" на воля през годините, а не да имам по един болничен в година за по 5 дни.
Ако смятате, че всичко е коректно - обжалвайте. Ако има грешка, ще я отстранят.
Съветвам Ви първо да проверите:
- върху какъв доход са правени авансовите вноски като СОЛ от началото на 2015 г. и какъв е средномесечния доход за 2015 по ГДД
- щом доходите са високи - прескачат ли максималния праг?
- има ли някакво увеличение на осиг.доход по ТД за периите, включени в базата за обезщетението /премии, добавки.../
- сравнете размера на болничния със средния нетен доход
- прочетете пак писмото. За какви първи три работни дни по болничните листи като самоосигуряващо лице става въпрос?
Различните срокове на предизвестие са често срещана практика.
Няма изричен текст за забрана в кодекса

Да, в КТ може няма забрана /не съв проверявала/ за различен срок на предизвестие, но определено има изискване за еднакъв срок :
Чл. 66. Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:....
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

От ГИТ са ми проверявали такива договори, нищо не казаха, в смисъл не ги обявиха за "незаконни".
Съжалявам, че ще прозвучи като заяждане, но или имате дебели връзки или нещо не е точно така, както казвате.

Обаче в този случай колко месеца ще е срокът на предизвестие? Може би само 1 м. и за двете страни?
Колко е предизвестието в конкретния случай не мога да знам, докато Кати не каже, но след като ТД е срочен /поне така пише в началото/, предизвестието трябва да е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора /чл. 326, ал.2 от КТ/
НОИ не са прави.
Имах подобен случай точно тази година с един работник.
Той се противопостави и ги съди и ги осъди.
Но съдиите взимат решението и може да вземат каквото си искат решение.
В нашия случай отсъдиха в негова полза.
За болничен от 2015? И във връзка с осиг.доход от 2015, включен в базата за изчисляване на болничния?
Би ли прикачил копие от съдебното решение. Без личните данни.