За 2.-я , ако беше тъй, не трябваше ли да е 1 Д1, вместо  4 (или 5)?... но както и да е, аз съм ги сметнал и дори направил /5 бр. Д1 , от които 3 бр. за сумата от 1/4 от общата сума от ГД и 1-та и последната за 1/2 от последната 1/4 от тази сума. + 1 бр. Д6 - сумарна.

Не, не трябва да е една Д1. Д1 се подава за всеки месец, през който е положен труда, като се посочват съответните дни в осигуряване. Няма как в една Д1 да посочите 4 месеца осиг.стаж.
Коментарът беше заради това: "не видях никаква връзка за частично внасяне на осигуровки /за непълен месец/". "Частично внасяне на осигуровки" е ако дължите 100 лв, а внесете 50. Разликата между осигуровките за пълен и непълен месец в осигуряване е само в размера на дохода, върху който се дължат.

И тъй като се оправяте сам, проверете отново колко броя Д6 /или  колко колони/ трябва да попълните. Отговорът е в Наредба Н13.
През този период се е работило на 6-дневна раб. седмица.
За стажа: явно проблемът е в "оня" месец. Явно не е зачетен цял месец за стаж. За съжаление ще се наложи да си изясните защо. Вижте в досието дали няма някакви заповеди за отпуск. Ако имате документи....
Последно - имате два жокера от мен:
1. Не намесвайте осигуровките по ТД в осигуряването по ГД.
2. Осигуровките са върху определен доход, а не върху пълен или непълен месец.

Колкото до чл.4, ал.3, т.6 - прочетете я поне няколко пъти.  Вижте и т. 5 и осмислете каква е разликата между тях. Успех!
При мен при вход с ПИК в новия портал виждам три данъчнозадължени лица: 1. ХХХХХ - ФЛ с ЕГН, 2. ХХХХХ - осигурител с ЕГН, 3.  ХХХХХ - осигурител с БУЛСТАТ.
От вчера. Или поне вчера го видях
В стария портал на същото лице имах и едно ЮЛ - ЕТ с ЕИК /заличено/. Сега не мога да го проверя, защото като вляза в стария портал - Е-услуги с ПИК, автоматично ме препраща към новия.

ПП  Не казвам, че не е каша :)
Не, няма проблем за въпроса... Не е ли ясен отговорът?... /не, не съм... предполагам, за разлика от Вас, нали/... И ако бях, едва ли щях да питам тук.

И да , /поне се надявам, да  знам/ какво правя...

Ясно :)
Тези грубо казано 20 лв разход за работодателя при болничен много добре знам какви са. Учудих се, че ги наричате "някакви" и че ги замесвате в ГД.
Колкото за осигуровките в първия и последния месец - лицето попада в т.6 от чл.4, ал.3 на КСО.

Толкоз с консултациите. Останалото - срещу заплащане.
Но е СОЛ и се обърках, трябва ли да се променя нещо във връзка с промяната на булстата или при него няма да има никаква промяна.
Вие разбрахте ли на кои лича се променя булстата? Вашият СОЛ имал ли е булстат? В смисъл - бил ли е вписан в регистър БУЛСТАТ? Най-вероятно не е
 (аз, както казах, гледах в 1 калкулатор за Осигуровки на служител по ТД, при 100% болнични за месеца, дава някакви 20 лв. разход за работодателя)
thejaguar, много се извинявам за въпроса, но не се сдържам да не попитам: Вие счетоводител ли сте? И имате ли поне някаква представа от това, което се опитвате да правите?
Реално за 1-я и последния месец (08 и 12) сумата, след приспадане на НПР, остава под МРЗ + 3 пълни (1/4 от Общото възнаграж.) и 30 лв. по-малко общи разходи за възложителя и 20 лв. повече чиста сума за получаване на изпълнителя. :)
И какво от това, че за някои месеци сумата след приспадане на НПР е под МРЗ? Нали лицето през цялото време е осигурено по ТД? Независимо, че е в болничен. Дано работодателят по ТД или НОИ не се сетят да обжалват тези болнични
 А лицето, което получава наем и е стелк и не му се удържа данък и има сеамо доход от пенсия, освен наема не подава декларация.

Ако цитирате текст от закона, където е предоставена такава възможност на наемодателите - пенсионери с ТЕЛК, ще съм благодарна.
Приемам, че под "не подава декларация" имате предвид "не подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ"
Да разбирам ли, че то няма да подава деклар. по чл. 50, след като има само доход от пенсия, телк и наем. А другото лице работи по тр. договор и е пенсионер. То трябва ли да подава по чл. 50 декларация?
Какво не разбрахте от отговора ми днес в 10:47?
:(
Най-добре е да последвате съвета на delphine  Днес в 12:43

ПП. А как се документира заплащането? /надали ФЛ. може да ми издаде Фактура/. С Констативен протокол?

Защо да Ви издава фактура? При плащането попълвате Сметка за изплатени суми.
Освен ако това ФЛ не е СОЛ по КСО. В такъв случай лицето издава документ с реквизитине на фактура, но Вие пък не подавате Д1, Д6, Д55....
За лицето получило наем за 2021 г. през 2021 г.
Ако питате за лицето:
- подава ГДД по чл.50
- Д55 се подава, ако попада в хипотезите за подаване
Какъв по-красноречив отговор от този:

Удържате данък - подавате Декларация чл.55.
Не удържате - не подавате..
Прощавайте, при СОЛ, който полага личен труд в ЕООД, трябва ли от името на дружеството си да подаде декл по. чл 62 ал.5?
А личния труд по трудов договор ли ще е ?
За СОЛа, не зная, но за дружеството - Д1, Д6, а догодина справка по чл. 73
Благодаря!
Тук ми възниква още 1 въпрос: След това декларация обр. 1 за лицето подаваме през новия БУЛСТАТ нали?
Е, нали ще подавате за периоди след 04.04.2022? Значи с новия
Обезщетението за бременност и раждане не може да е под минималната заплата. Така че 650. За сега. Ако до м.03. не я повишат
Стана ли ясно какво ще правим с ОКД5? Ще подаваме ли за прекратяване на дейност като СП/ЗП по БУЛСТАТ=ЕГН и начало като СП/ЗП по БУЛСТАТ нов?
ако не започна работа - един месец след уволнението подавам документи до работодателя (какви?) за обезщетение по чл. 222...
Подавате заявление, че искате да Ви се изплати обезщетението. Декларирате, че за периода от прекратяването на ТД  до   ... не сте започнали.работа. Представяте трудовата книжка за справка и за вписване на обезщетението
но вече към този момент вече получавам обезщетение от борсата...?
Към този момент ще сте регистрирани на борсата, но самото обезщетение за безработица ще започне след изтичането на месеца с обезщетение от работодателя
В месеца, с обезщетение от работодателя няма да имате здравни осигуровки и ще трябва да си ги внесете сама. Преди това трябва да подадете декларация обр.7 в НАП по лична карта или онлайн с ПИК
На какво основание сте регистрирани по ЗДДС?