Коригирайте Д1 за съответните месеци и си довнесете осигуровките.
Подайте и Д6-13 с дължимите осигуровки
Дължимите за годината. Т.е. върху окончателния осиг.доход
Следва ли лицето да изравни здравните си осигуровки за получените доходи от електронна търговия?

След като има доходи от електронна търговия, то лицето попада в категорията "извършващ търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ". В такъв случай подлежи на осигураване по чл.4, ал.3, т.2 от КСО и по чл.40, ал.1, т 2 на ЗЗО върху поне 610 лв месечно през 2020. Така че не само че трабва да изравнявате ЗО, но не и според чл. 40, ал.5 на ЗЗО.
Да, вариант 3 противоречи на указанията.
Вариант 2 също противоречи, но поне няма ощетяване на бюджета :)
Мисля, че съвсем подробно написах как трябва да е.

Указания за попълване на Таблица 1
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

Казано си е в прав текст. Дори е болднато.
Опитайте с Вашата схема в таблица 1 и/или 2 на ГДД. При тези цифри пак няма да се получи за довнасяне :)
Ако попълните с данните, които сте дали първоначално, ще видите, че по моята схема ще довнасяте повече. НАП  това  и искат :)

ПП Схемата, която Ви посочих, не съм си я измислила. Точно такива са указанията към Таблици 1 и 2
Как от  2000 , 5000 и 4000 получихте 12000?
Принципно:
2000+5000+4000= 11000
11000 25% от 11000 = 8250
8250/12=687,50
На ред 13 , колона 5 - 8250. За всеки месец в колона 5 - по 687,50
За месец ред в к.4  - по 420
В колони 6 и 7 - както се получи

Това е при условие, че и през 12-те месеца сте били СОЛ, независимо по колко дни, и се се осигурявали на 420 лв
Не смятам, че е нужно да променяте основната ик.дейност в АВ. В отчета за НСИ отбележете кода, който съответства на тазгодишната Ви дейност
Вариант 1: държите си парите в касата и във всеки един момент можете да покажете наличността
Вариант 2: внасяте ги в банка
Обезщетението до 410-ия ден ще получавате и ако напуснете работа преди това.
За периода от 410-ия ден до края на втората година имате право на обезщетение от 380 лв, ако сте на ТД и ползвате отпуск за гледане на дете до 2 г. или на 190 лв, ако през това време работите по ТД
осигуровките на СОЛ са си за негова сметка и съответно лихвите
Да, осигуровките са да негова сметка, но лихвите може и да не са :) Зависи кой е трябвало да внесе осигуровките - СОЛ-ФЛ или фирмата. Ако СОЛът си е плащал осигуровките от неговата сметка или по друг начин, но не чрез фирмата, тогава наистина са за негова сметка. В такъв случай Вие нямаше да питате за тях, нали :)
Щом осигуровките се внасят чрез банковата сметка на фирмата, какво е виновен СОЛът, че счетито е пропуснало датата? Той си поема задължението да възстанови сумата на осигуровките в касата/банката на фирмата, но защо да плаща и лихви?


Не казвате на какъв етап от майчинството сте - до 135 дни, до 410 дни, до 2 години...
По принцип:
1. Може. Предизвестието можете да подадете и без да се връщате на работа, докато си тече майчинството. Договорът се прекратява след изтичане на предизвестието. Може и по взаимно съгласие, ако работодателят е навит. Важното е при новия работодател да имате поне един отработен ден за да продължите с майчинството.
2. Може. Докато ползвате майчинството по ТД се водите "осигурена на друго основание" и върху ГД се дължат осигуровки /здравни и за пенсия/ и данък.  Част от осигуровките са да ваша сметка - 6,58 % ДОО, 2,2% ДЗПО и 3,2% ЗО. От сумата по ГД се приспадат 25%, върху остатъка се начисляват осигуровки. Данъкът е 10% от (сумата по ГД - 25% - личните осигуровки). Плащат Ви договорената сума по ГД, намалена с личните осигуровки и данъка
Най-вероятно не трябва да подава ГДД, щом има доходи само от ТД, но аз бих подала и бих попълнила таблици 1 и 2 само с авансовия осиг доход. Преди години при заверяване на осиг.стаж се заяждаха, ако няма Т1  и Т2. Напоследък чувам, че са се кротнали и гледат само персоналния регистър, ама знам ли кога на кого какво ще му текне....
Мисля, че "в с-ка 621 и в ГДД по чл.92 в увеличение" е по-правилен вариант, защото това е "наказание" за фирмата - платец, и няма основание да се задължава собственика- СОЛ.
Щом няма ПИК, да подадена хартия ГДД по чл.50 с попълнено приложение 13.
Или да си извади ПИК
ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

Личните вещи - столчето за кола на детето, количка, кошара.... и други, попадат в чл.13,  ал.1, т.2. Няма горна граница на прихода, няма значение и броя на продажбите. Достатъчно е да може да се докаже, че това е лично движимо имущество. И на не сте продали повечко броя от вещи, за които се предполага, че в домакинството се ползват в единична бройка

Лицето е било СОЛ. Трябвало е да декларира това обстоятелство пред платеца на доходи по извънтрудови правоотношения и не е трябвало да му удържат осигуровки.
Сега вече имате един гаф, не го замазвайте с друг. Все пак вариантите са два: или не включвате тези доходи в Т1 и Т2 , или ги отразявате в таблиците и правите годишно изравняване /само за доходите, които не са от непреработена селскостопанска продукция/ при авансов осигурителен доход 420 лв.
При първия вариант може да се направи засечка и да се установи грешката /в НАП има, в Т1 и Т2 няма/. При втория - има дублиране на осигурителен доход, може и да се наложи довнасяне на осигуровки. И при двата случая са възможни проблеми при пенсиониране, както и при болнични /асо СОЛа е с ОЗМ/.
Най-правилното е: отивате при платеца, правите корекции и оправяте нещата. Е, ако платеца не Ви бие и е навит да си създава работа

Справка:
НООСОЛБГРЧМЛ
Чл. 11.  (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението
Доходите с код 307 по времето, когато е бил СОЛ ли са?
Ако е "да", защо има удържани осигуровки?
Ако е "не" - не влизат в таблици 1 и 2, тъй като попълвате тези таблици само за месеците, през които ЗП е бил СОЛ