За 2018 не дължи, но ако продължи да продава без регистрация и през 2019 г, да си помисли дали не попада в разширения текст на т. 2 от ал.3 на чл. 4 от КСО, защото по силата на чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО ще трябва да внася ЗОВ по 44,80 месечно.
Разбира се, ако тези продажби са документирани :)
След като сте регистриран като свободна професия и вписан в регистър БУЛСТАТ, то с ПИК се виждат две данъчнозадължени лица: ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ обикновено съвпадащ с ЕГН. Това е така, защото има декларации се подават като св.професи,я а други като ФЛ. Явно в системата за достъп с ПИК понятието "ЮЛ" е дооста обобщено и включва свободни професии, земеделски производители и т.н. :)
Това, че сте спрели самоосигуряването, не означава че сте прекратили регистрацията си в регистър БУЛСТАТ
Добре. А колко е трудовия стаж при основен на 4 часа и два допълнителни на по 2 часа?
един ден

И при един ТД на 8 часа + втори на 4, трудовия стаж също е 1 ден
 един отработен ден да му е един ден трудов стаж - това за какво Ви трябва?
ако имаме един основен ТД на 4 часа - има 1 ден трудов стаж. Ако е само за трудовия стаж - повече не му трябва.
ако имаме един основен ТД на 4 часа и два допълнителни за по 2 часа, това прави ли един ден трудов стаж - Прави един ден осигурителен стаж
Може би пък някъде да е на граждански в някоя от фирмите... - може и да може, може и да не може. Зависи от работата
Не следва.
Посочва само осигуровките, които дължи като СОЛ по смисъла на КСО и НООСОЛ...
Като СОЛ по смисъла на ЗЗО си прави отделно изравняване, че но не подава Д6-13.
И на първо време махнете тази неразделна печалба на ЕТ.
После помислете как да върнете и личните средства.

Другите неща или не ги разбрах, или не мога да отговоря.
За Януари си удържате колкото трябва. В Д1 посочвате колко сте начислили и удържа ли. Данъкът за възстановяване в пълния му размер добавяте към чистата сума за получаване. Като отделно перо.
Възстановения данък не се отразява в Д1, а само в Д6. Сумата на данъка в Д6 е общия размер на данъка, който бихте дължали ако нямаше облекчение, минус облекчението.
Не се изисква равняване на Д1 и Д6 относно ДДФЛ
2) И това което остава за довъзстановяване не е до 240 лв. а до 222.44 лв., нали? (защото годишният му облагаем доход при нас е за ДОД 222,44 лв.)
Не, не е така. Приспадате от целия данък, удържан през годината /при Вас и при предходните работодатели/

1) Т,е. в 01/2019 мога да му възстановя до 111.83 лв., нали? - можете да възстановите цялата сума, независимо от конкретния данък на това лице за м.01. 
Възстановения данък приспадате от дължимия данък за всички служители през м.01 и рез следващите месеци до изчерпване.
bobo , Благодаря! Ще бъде прекратена по чл.71 ал.1 от КТ по инициатива на Работодателя. Дали ще има проблем с Агенцията по заетоста и НОИ за ообещетение за безработица?
Законов проблем няма, но вероятността за проверка е голяма. Напоследък зачестиха проверките на случаите "чл.70-чл.71 след няколко дни -борса". Ако всичко е оформено добре /ТД, присъствени форми, ведоомсти, заповеди и т.н./, проблемът ще е само забавяне на плащането.
Не, сол е и с решение на Едноличния собственик полага личен труд
Щом не е на трудов договор /по КТ/, тогава няма задължения по КТ и свързаните с този кодекс наредби.
Ако иска да взема по-високо възнаграждение - взема си решение за увеличаване с какъвто иска процент.

Д6 за данъка е според месеца на плащане.  Ако е в един месец - 1една Д6, ако е в два месеца - по една за всеки месец, ако не е платено - когато платите
Проверете си кода ан Д6.
Друг вариант за грешка не се сещам
При попълване на Д6 съм объркала сумата...

Това ме навежда на някои мисли:
- ако сумата в Д6 е объркана, а в Д1 всичко е вярно, как са приети тези Д1 и Д6?
- ако сумата в Д6 е объркана, и Д6 е приета , значи и някъде в Д1 има грешка, която трябва да бъде коригирана.

Единствения вариант да е приета грешна Д6 с верни Д1 е грешката да е в данъка /в Д6 с код 8/. Тогава системата би трябвало да приеме Д6 с отметка за неподаване на Д1
Да .
Пак да попитам: има две фирми, два независими юридически субекта? Макар и с един собственик и може би с един управител. Така ли?
Тогава какво Ви притеснява - всяка си подава отчетите поотделно.
Или питате конкретно за фирмата, която е със сменен собственик и/или управител?  ГФО се приема от актуалния собственик към момента на съставяне на отчета и се обявява от актуалния управител към момента на подаване. Тъй като не вярвам ГФО да е съставен преди 15.01., значи всичко ще се прави от новия собственик.
 Какво става - остава си безработна, но без обезщетение. Не е задължително да се опише от борсата - може да се надява, че  ще и търсят работа, че може да я включат в някакви курсове за квалификация и т. н.
Как ще се осигурява - задължително здравно по 22.40 на месец. За целта трябва да подаде декларация обр. 7 в НАП по адресна регистрация или по електронен път с ПИК от НАП. Срокът е 25-то число на месеца, следващ месеца в който е прекратено обезщетението. До тогава трябва да плати и първата здравна осигуровка
Не можах да разбера какво точно се е случило :(
ЕООД А купува дяловете на Б и В, собственици на ООД БВ и ООД БВ става ЕООД БВ със собственик ЕООД А. И имаме две фирми ЕООД А и ЕООД БВ, така ли?
"Отпускам считано от 06.11.2015" това е отговора. Минали са трите години.
 
благодаря
Бихте ли ми посичили нормативен текс които определя размера на ЗО неплатен отпуск до 3 ден за ЗО болничен ми е ясно.
Не съм споменала нищо за ЗО при неплатен отпуск до или след третия ден :)
Написала съм "ЗО при неплатен отпуск"