Пишете продължение и не вписвате в дневника за издаване на трудови книжки

Аз пък вписвам в дневника и издадените продължения, като посочвам номер и "продължение".
Както казва Мечо Пух: "Колкото повече, толкова повече" :)
Това с "фактурите зад гърба" винаги е било проблем за нас. Като строителна фирма ползваме отстъпки в много складове за строителни материали. Този факт е известен на повечето ни работници, а също е близо до ума и на някои клиенти. И всеки, който реши да си прави ремонт у дома, предпочита да си купи плочки, теракол, латекс... с фактура на наше име. Естествено е, че тази фактура въобще не стига до счетоводството. Не виждам как би ми помогнала и бъдещата услуга на НАП. Първо  - ще се наложи всеки месец са следя фактурите, издадени от над 20 доставчика. След това да сравня с това, което имам при мен. След това отивам да се разправям със всеки един доставчик кога и кому е издал останалите фактури. И какво в края на краищата правим с тези  "издадени на нас - връчени другиму" фактури? Нито мога да ги осчетоводя, защото не са при мен и защото нямам такава дейност в момента, нито могат да се анулират, защото доставчика няма оригиналите... И в резултат ще си влошим взаимоотношенията с доставчиците, ще си изгубим отстъпките, ще трябва да повишим цените на предлаганите от нас услуги и в крайна сметка пак сме уязвими при проверка от НАП за неосчетоводени "доставки"
тази начислена за м.1/2014; м.2 ...... и т.н до декември
Няма такава опция :) НОИ дава 90% от заплатата само на майките. Безработните получават 60% от от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

За да получите такова обезщетение, не трябва последните три години да сте получавала обезщетение за безработица и ТД не трябва да е прекратен по Ваше желание, с Ваше съгласие, или поради виновното Ви поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.
Този ТД при другия работодател, ще продължи ли след 06.04. ?
Аз не виждам нарушение, ако ТД за инвентаризацията е сключен като основен и приключи преди работникът да започне работа при Вас.
Е, ако наистина става въпрос за 01.11.2015 - нямате проблем. Тази дата е неделя :)
Сумата, която получите при изчисленията е обезщетение за 1 работен ден от месеца. Например - за м.02 са 20 работни дни, за март - 21.
Няма данъци и други удръжки върху сумата.
Ето и още нещо, на което трябва да обърнете внимание:

Затруднен достъп до www.nap.bg в събота (4 април 2015 г.) от 9,00 до 20,00 ч.

01 Април 2015


Уважаеми клиенти,

Поради ремонт на трафопост, осигуряващ електрическото захранване на НАП, на 4 април 2015 г. (събота) от 9,00 до 20,00 ч. интернет страницата, включително и Порталът за електронни услуги на Агенцията, няма да бъдат достъпни.

Извиняваме се за неудобството!
Нямате избор - договор със СТМ. Отдавна е трябвало да го сторите.
Производствената характеристика задължително трябва да е попълнена и подпечатана и от СТМ
Ааа, това било само разликата. Не съм видяла добре. Ето целия текст на чл.49, ал.1:
Чл. 49. (1)  Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

Ако нетното Ви възнаграждение е било по-ниско от 90% от осиг.доход, трябва да отчетете и този факт.
Тези 280 .в за цял месец ли са?

КСО
Чл. 49. (1) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на ....... . Дневното парично обезщетение не може да бъде .... по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната,
А за м. 05 ще искаш 3 дни удължение, така ли?

От мен имаш "не". Просто ще почнеш от по-рано.
Трябва разрешение от ИТ ако е под 18 години :)

И за ГД ли трябва разрешение?
Предполагам, че реда на осигуряване, е същия, като при ГД за 50 лв. с пълнолетен, който не работи другаде. Така е и за вноските, които се дължат.

За повече информация - КСО, чл.4.
Няма "автоматична" дерегистрация. Нито задължителна дерегистрация.
Можете да си подавате нулеви декларации до второ пришествие. Или поне до смяна на закона.
Ако погледнеш справката за заплатите на НСИ, ще видиш, че и там има ГД.

Та - осчетоводяваш както ти е удобно :)
Щом няма да работиш, а ще си ползваш отпуска, нямаш проблем.

Това: не може при договор на 4 часа да получава пълно майчинство важи ако работиш по време на майчинството.
Вие за постоянно ли ще работите ли при този работодател или само ще Ви назначат и ще отработите 1-2 дни?
Тъй като не зная номерата на графите - попълват се графата за осиг.доход по ТД и графата за осиг.доход като СОЛ.
Ако тези 10 дни болничен са само за сметка на НОИ, то:
- за 10 работни дни - заплата 2690 лв. /2690=5380:20*10/
- за 10 дни болничен - 4,8% от 210 лв. /210=420:20*10/

Тъй като има ограничение на осиг. доход - осигуровки само върху 2600 лв.