За размера на осигуровките можете да прочетете в КСО. За Д1 и Д6 - в съответната наредба.
И като разглеждате КСО - обърнете внимание дали в чл.4 няма изискване да се самоосигурявате.
Какво значи да са внесени само ДОО? Нали вноската за безpаботица е част от вноските за ДОО=
Имате ли или нямате 9 месеца с трудов договор през последните 15? Не е задължително да са последователни и не е задължително да са на 8 часа. Е, ако стажът е до 31.12.2014 - не трябва да е под 2 часа. Не е Ваш проблем дали работодателят е внасял осигуровки или не. Важното е да е подавал в срок декларация обр.1.
При определяне на размера на обезщетението за месеците без доход в 24-месечния период се взема минималната работна заплата.
защото няма осигурителни вноски за периода на неплатения отпуск

И какво, като няма осиг.вноски?

КСО
Чл. 9. 
(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
А чл.272 от КТ?
За да няма спор е по-добре да платят аванс за м.12, а не заплатата за м.12 :)
след 22,12, излизаме в отпуска, която е включена в изчисление на заплатите , но не се знае за непредвидени случай ако се появи болничен лист, затова питам тогава ще се появи надплатено и как се процедира тогава ?

Малко по-горе съм написала.
Ако има проблем между 22 и 31.12 - остава само да направите удръжка от следващата заплата. Дали е редно да удържате - чл. 271 от КТ
Може ли на 22.12 само да се преведат сумите на заплатите по сметки на служителите а ДОД и осигуровките да се внесат през януари или следва да се плащат заплатите и осигуровките и ДОД заедно ?

Може, естествено. Пращането на заплатите не е обвързано с внасянето на осигуровки, а още по-малко на данъка.
Осигуровките се декларират и внасят до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е положен труда. Данъкът се декларира и внася до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е направено съответното плащане.
Не разбрах това с реалните и фиктивните ордери.
Иначе - става. Стига да имате достатъчно неpазпpеделена печалба от минали години
Не съм чела закона за ограничаване плащанията в брой, и не зная дали вече влезе в сила ограничението от 10000 или  до края на 2015 все още става с 15000
8 месеца болничен без прекъсване? Такива болнични не се ли ограничават до 180 дни?

А по въпроса - периодът на болничния се зачита за трудов и осигурителен стаж, следователно имате право на отпуск за този период. Иначе казано - ще имате право на точно толкова отпуск, колтоко и ако вместо да боледувате сте работили.
подлежи ли на някакво преизчисляване - под.ежи Вижте ч. 54м от КСО.
трябва ли да подаваме някакви документи в тази връзка? - Д1 с верните данни.
ФЛ регистрирано по ЗДДС като ЗП, от 3 години подава нулеви СД по ЗДДС, продава имот. Не желае да начислява ДДС?
1.  Това какво общо има с темата?
2. Ако има възможност за избор - не начислява ДДС. Ако няма възможност за избор - начислява. Зависи какво пише в ЗДДС за имоти като продавания.
На последък бяха объркали заглавията на справките, но с налучкване се откриваше нужната :)
При мен сутринта се виждаха.
1. В Д1 няма отражение. В Д6 за данъка - вписва се реалната сума, подлежаща на внасяне. Т.е. - без тези 20, 40 ,60 ... лв
2. Работодателят си приспада възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му. Всичко е по начина, по който и до сега се правеше годишното изравняване на данъка. Само дето може би ще е с по-големи суми.
3. Не. Пази си я в архива за евентуална проверка.
За Д6 с осигуровките датата на плащане няма никакво значение.
За Д6 с данъка - имате два периода на плащане - по една  Д6 с код 8 за всеки период. Е, данъка за платеното през м.01 ще се декларира чак след 01.01.2016. Предполагам, че до тогава ще имате и други плащания...
Първият ден на предизвестието е денят, следващ деня на връчването. Самата дата на връчване от работодател на работник или от работник на работодател се документира писмено - чрез вписване датата на връчване в двата екземпляра на предизвестието, чрез входящ номер, по друг начин,. И обезателно с подписите на двете страни.

Някъде бях чела, че когато е регистрирано ФЛ по ДДС, отчитането на печалбата се приравнява като на ЕТ или нещо такова.

Потърсете къде е това "някъде" и решете спора.
Абсолютно съм съгласна, че се пишат само платените суми, но в никой случай не бих издала сл.бележка преди 01.01.2016. Ами ако шефът се развесели повечко по празниците и реши да плати по един празничен бонус на 30.12.?
Аз съм по бонусите :)
Лицето ще има право на болнични в смисъл на отсъствия, ако е болно.  Ще има право на болнични в смисъл на обезщетение, ако е осигурено за ОЗМ. Тъй като полагането  на личен труд може да е и с ОЗМ, и без ОЗМ, въпросът Ви няма еднозначен отговор.
ИМА ТЕЛК НАД 50% = ИМА ПРАВО!

Извинявам се за тона ....
  Аз съм напълно наясно,явно Вие не сте наясно какъв е въпросът ми. Защото на въпросното лице са отговорили,че щом има пенсия вече не поради заболяване /ТЕЛК/,а пенсия за осиг.стаж и възраст,няма право на това облекчение! Ако Вие,която се съмнявате,че аз не сам наясно се опитайте да отговорите на въпроса,а не се занимавайте с клюки!   
 

За да сме точни в отговорите, а не само да си клюкалим - ТЕЛКа все още ли е валиден? Ако е "да" - има ТЕЛК над 50%, има данъчно облекчение. Ако отговорът е "не" - няма ТЕЛК - няма облекчение. Дали е пенсионер или не, дали е пенсионер по борест или за стаж и възраст - няма никакво значение.
теоритично 3 години се смятат от датата за решение за получаване на обещетението, което е март 2013, 12 месеца изтекоха март 2014, до март 2016 стават точно 3 години от решението за ползване на обещетение.
ако сте компетентна да вземете отношение по въпроса ми, ще се радвам да прочета отговора ви, а не да се хващате за сметки

Хубаво де, да приемем, че са минали три години от последната Ви борса. Както си ги смятатеэ - така. Ограничението от трите години е  за отпускане на минимално обезщетение или за "пълна борса". За да Ви се отпусне обезщетение, трябва първо да отговаряте на условията на закона, а именно - да имате 9 месеца от последните 15 с трудов договор. Вие имате само 5. Значи въобще нямате право на обезщетение.

И не се заяждайте с колегите, а питайте както трябва.