Може при определени условия. Виж чл.67 ал.3 от КТ.
По кой член  - чл. 68, ал.1, т.1
Ако обстоятелствата са такива, каквито казваш - мисля че си права /без да проверявам номерата на колоните в справката /
След като ТД е сключен "на основание чл.70 ал.1 от КТ в полза на работника, във връзка с чл.68 ал.1 т.1" означава, че освен срока на изпитване трябва да е указан и срока на договора. Макар че нещата би трябвало да са в обратния ред, но това е друг въпрос. Важното е, че ТД е СРОЧЕН за ОПРЕДЕЛЕН СРОК. След изтичане на този срок  /не срока на изпитване, а този по чл. 68, ал.1, т.1/ ТД може да бъде прекратен независимо дали работникът е в болнични или не.

въпреки горното твърдение трябва да изчакам до юли, така ли?
 - Ако в края на юли изтича срока на договора  -изчакайте. И без това предизвестието при срочните ТД е 3 месеца, но не повече от срока на договора.
 - Ако в края на юли изтича срока на изпитване, а срока на договора е по-дълъг - датата 31.07. не променя нищо. Поне относно прекратяването на договора по инициатива на работодателя.


Този ТД може да бъде прекратен от работодателя по реда на чл.328 или 330, ако има условия за това или по чл. 325, ал.1, т.1 или 331, ако и работникът е съгласен.
В противен случай чакате изтичането на срока, за който е сключен договора.
При така сключен ТД за работодателя няма значение дали срока на изпитване е изтекъл или не.
Според мен- не

А защо да няма право? Нали казахте, че стажа е счетоводителски?
Няма да коментирам дали може или не може. Това са лични въпроси.
Чл. 35. (1) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:...
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител

Не е чак толкова субективно :)
1. Всяка фирма има Вътрешни правила за организация на работната заплата, в приложение или пояснения към която трябва да са посочени същите и/или сходни длъжности за определена професия
2. Има национална класификация на професиите и длъжностите, от където също воже да се правят заключения дали длъжността съответства на инженерната специалност.
3. След като този работодател има изисквания за професионален опит и стаж, то би трябвало да посочи кои заемани длъжности отговарят на това изискване, както и какви документи са нужни като доказателство.
Ами променете цифрата в т.11. Програмата ще го приеме. За покупките не е определящ процента на ДДС, а правото на ползване на данъчен кредит.

От страницата http://www.nap.bg/page?id=148
изтеглете и прочетете Ръководство на потребителя за ползване на продукта
http://www.nap.bg/document?id=4461
Там всичко е описано. Може пък аз да бъркам... Знам ли...
За 9 процентния не разбрах - една фактура, която е покупка в случая я описвам и в дневника за покупките  и в дневника за продажбите ли?
Не, естествено. :) Ако е за покупка - в дневника за покупките, ако е продажба  -в дневника за продажбите

ПП Надявам се въпросът да не беше виц
Доказването на стажа става с трудова книжка. Добре е да има и длъжностна характеристика на длъжността, която сте заемал.
Най-добре е да се обадите на бъдещия работодател и да попитате какви точно документи изисква и какво включва понятието "стаж по инженерната специалност". Всички останали съвети са субективни.
А прочете ли какво пише в т.8а  "доставки по чл. 163а"? Видя .и този ч.ен в ЗДДС? Това е пpи пpодажбата на отпадъчни матеpиали на лицензиpана фирма за вторични суровини
Колкото за 9 процентния данък  - в дневника за покупките според това, дали е с право на пълен ДК - т. 10 и т.11 или в съответните точки, ако е без право на ДК или частичен ДК. В дневника на продажбите  - т. 17
В самата програма на НАП всички точки са описани И с текст. Важното е да се чете!
Още два въпроса:
1. Отработени ли са 6 месеца от сключването на договора?
2. Как разбирате какъв е срока на предизвестието при посочения запис?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3428.msg67091;topicseen#new

Престани да питаш най-после. Още снощи ти посочих тази цифра.
Никой няма да седне да ти прави точни изчисления и да ти казва как да попълниш всички точки на Д1.

Цени времето и нервите на другите!!

Още веднъж моля въпросът да бъде изтрит!!
Дундарова, за кой ли път ще задаваш един и същи въпрос? Вече имаш достатъчно отговори. Пък и в законите ясно е обяснено.
Моля модератора да премахне питането
420 х 4.8%  : 20 x 19 =19,15
Толкова ли беше трудно да прочетете чл. 40 от ЗЗ0 и да пресметнете осигуровките пропорционално на дните?

За отработения ден - всички осигуровки и данък

На 7.05.2014-назначение на 470 лева.Отработен 1 ден,за който е начислена сумата от 23.50.От 8.05 излиза в отпуск за гледане на дете до 1 година.За останалите 19 работни дни от м.05-323 от НОИ/вече получени по сметката на майката/. Какви осигурителни вноски дължи работодателят за обезщетението? А за м.юни,м.юли и т.н.до навършването на 1 година на детето-420 х 4.8%=20.16 лева,правилно ли разсъждавам? Благодаря ви предварително! Моля да ми изпратите по имейла Вашия компетентен отговор:denkaNik@gmail.com Поздрави! Д.Николова

 Същото и тук:
 http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3201.msg67089;topicseen#new
За обезщетението - вижте чл. 48 -50 от КСО и калкулаторите в този сайт.
За осигуровките по време на отпукса - чл. 40 от ЗЗО
За отработения ден - всички осигуровки върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за длъжността, определен за 1 р.д.

За да получите точен отговор трябват много данни. По тези -толкова.
Наистина е най-лесно да платите данъка, а надвнесеното по ДОО да ползвате за покриване на следващо задължение.
Става съпрос за сметките след 04.03.2014, нали? Защото ако е по единната сметка от преди промяната, то все още можете да подадете заявление за прехвърляне.
Ако нямате "законово придобити доходи" за какво ще подавате декларация по чл.50 и защо ще се "записвате" като самоосигуряващо се лице? Работете си на черно, щом можете   :(

Ако искате да работите законно, то ще трябва да подписвате някакви документи за доходите си.

По-конкретни въпроси можете да обсъдите с познат или нает счетоводител
Спаред мен трябва да сесключи нов ТД. Друг въпрос е дали е възможно да е със срок на изпитване, след като вече е работил при Вас на същата длъжност.
При месеци с 31 дни често се получават такива "аномалии". Просто правилата заизчисляване на трудовия стаж са определени върху база 30 календарни дни.

Иначе няма проблем ТД да се прекрати считано от почивен ден.