Аз подадох по стария вариант. Приети са.
То нова програма на НАП още няма.
Не зная какъв софтуер ползвате, но тъй като осигурителния доход на ЗП е по-малък от този на другите СОЛове, когато подавате Д1 с код 12 ще излезе, че дължите повече осигуровки. Добре е да оправите нещата.
Колкото до ГДД - ЗП, които имат доходи от собствена непреработена продукция, не правят годишно изравняване на осигуровките и не попълват таблици 1 и 2.
Освен да се раздвоил, ратроил и прочие  :wink1:  В ЕООД - то, оттам минаваха осигуровките на самоосигуряващия бая време, сега пречка също няма.

Е, ако само собственикът е ползвал "лично"... Ама когато и работниците му са ползвали "лично" служебните автомобили, тележони или жилища... малко трудно ще влязат в сметка 107,,,,

ПП Не бих спорила с Вас.  Аз съм Никой, говоря само от собствено име, понякога греша, поправям се, поправят ме...  но Вие влизате във форума като счетоводно предприятие и се рекламирате като такова. Добре да давате по-професионални съвети.
Облагаем доход от дейност като самоосигуряващо се лице/ колона 5 от таблица 1 - какво  се включва в този облагаем доход

Олбагаемия доход на лицето /"личен труд" в ООД, печалбата на ЕТ, доход от свободна професия след приспадане на НПР и т.н./
тоест печалба за 2016 - 1000 лв.

Е, печалбата няма място в ГДД по чл.50. Освен ако този СОЛ не е ЕТ...
Едно време се ползваше често една симпатична сч. сметка 107 Сметка на собственика.

"Личното ползване" може да не е само на собственика, нали ;)
Да. Това го разбрах. И какво ще декларира в ГДД?

Може и да има нещо за деклариране:
Облагаем доход за 2016 – 1000 лв.
Остава да изясним този облагаем доход от какво е.....
Защо включват и начисления данък?
ДДС-то пращате в "ДДС за внасяне".  Останалите разходи - в разходи за дейността, като върху сумата начислявате 10% данък ( 123/452)
Имам следния въпрос: лице упражняващо свободна професия и в същото време упражнява дейност - ЕТ /пенсионер/ следва ли да се осигурява и на двете места? Благодаря ви предварително.

Едновременно свободна професия и ЕТ??Възможно ли е?

ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§1, т.29. "Лица, упражняващи свободна професия" са:....., за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване
.

Иначе - самоосигуряването е на ФЛ /по ЕГН/ и е само веднъж. При годишното изравняване на осигуровките се вземат доходите и от двете /от всички/ основания.
Аз изпратих мейли до НОИ и НАП, пък да видим какво ще кажат и те.
Малко е тъпо, че ми имат всичките данни и все пак не казват, че са взели повече пари.
Но аз съм решил да пробвам да си ги върна. От HR-а нямам много съпорт за момента. Тях май не ги бърка, че и фирмата ще вземе някой лев, защото няма да плаща нейната част от осигуровките.
Няма да можеш сам да си върнеш надвнесените осигуровки. Това е работа на осигурителя/работодателя, тъй като той е внесал и декларирал осигуровките. В твоя случай работа може да ти свърши всеки един от работодателите от м.09.2016. За предпочитане е това да направи настоящия работодател.

Документът, който ти трябва, няма точно наименование или формуляр. Документ /справка, служебна бележка, удостоверение.../ за осигурителния доход и внесените или дължими осигуровки за м..... Важното е да съдържа периода от... до..., осиг.доход за този период и да е записано, че осигуровките са внесени или дължими от този осигурител.
От НАП едва ли ще ти кажат какво да правиш, но ако имаш отговор - публикувай го тук. Ще е от полза.
От НОИ едва ли ще ти отговорят, защото не е тяхна работа.
Според мен е добре да имате поне един отработен ден като СОЛ, т.е. - да имате някаква дейност заради която да подлежите на самоосигуряване. Ако в деня на регистрацията се "разболеете", реално няма да имате дейност като СОЛ и подаването на декларацията за начало на самоосигуряване ще е неоснователно.
Е, де. Нали вече Ви е платена част от болничния. Сега само разликата :)
Ти лично погледна ли новия образец на ГДД по чл.  50? И видя ли някъде да се попълва името на съставителя на ГДД? Попълват се данни за съставителя на ГФО и то само в случаите, когато се прилага ГФО. И какво притиснително - ЗСч ясно е определил изискванията по съставяне на отчетите. И то не само от тази година. Дори обратното - за ГФО 2016 вече се допуска (при опредвлени условия) отчета да ае подпише от собственика.
Вижте КСО, чл. 4, ал.3, т.5. Евентуално и т.6.
При Вас получава 300 лв, а по другите два ГД?
Колкото до документите - при всички случаи трябват ГД, СИС и сл.бележка за данъка, Д55, справка по чл. 73.
Това, ако този пенсионер не е СОЛ.

ПП ГД за поддръжка и месечно възнаграждение ми прилича на прикрит ТД, но Вие си знаете по-добре.
1. да
2. да
3. да
4. не , но все пак прочети указанията
От 2015 дохода е над 7500 лв. и за 2017 трябва да се осигурява на 550 лв.
Благодаря.
Дано само да не бъркате дохода на СОЛа с дохода на фирмата му.
Да, отнася се за всички СОЛове, без ЗП.
Обърнете внимание на пълния текст:  Минималните месечни размери на осигурителният доход за СОЛ съобразно облагаемия ИМ доход от 2014 г. /или от 2015, ако питате за 2017/ КАТО САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.
ХХХХХ , погледни това от там тръгва въпросът на питащата.Тука не е твърде ясно зададен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19294.msg116337.html#msg116337
Погледнах го, но и там не е много ясно. За това зададох уточняващите въпроси.
А отговорът ми е абсолютно точен. Както и твоя в другата тема. Остава да разберем кой е приложим в конкретния случй ;)
Върху каква сума са внасяни осигуровки през останалите месеци? Какъв е доходът през останалите месеци?
Ако през годината се е осигурявал върху 12*2600 и годишият осиг.доход по ГДД е над 12*2600, НЕ трябва да довнася осигуровки.