В Д1 - като нетно възнаграждение /увеличение на "стандартното" нетно възнаграждение/ . С уговорката, че не съм убедена, че въобще се отразява в Д1
В Д6 се отразява като по-малка сума на дължимия данък. Пример: ако ДДФЛ без облекчението е 544 лв, то намалявате с 444 и в Д6 посочвате 100 лв. Толкова и внасяте. Ако общия ДДФЛ е 300 лв, намалявате с 300, не подавате Д6 с код 8. Следващия месец/и/ приспадате останалите 144 лв.
Възможно е. ЕООД сключва договор за наем с ФЛ /по пазарни цени!/ и на базата на този договор прехвърля партидите за ток и вода.
И ГДД. Не може само декларация. За трудовия договор ще трябва да приложите сл.бележка от работодателя.
Доколкото си изясних след върнете и сучене с един господин от НАП, СОЛ отчита (за целите на авансовото облагане) само доходите от дейността си като СОЛ. ГД са отделни и тях не ги включват към тази категория (на принципа на НОИ, които ги отчитат, като доходи които СОЛ е получил извън дейността, за която е регистриран)
Значи  ако СОЛ - съдружник в ООД се осигурява на 420 лв., не получава възнаграждение за личен труд и има 20000 лв от ГД след НПР в друга фирма, то след две години  ще се осигурява пак на 420 /според господина от НАП/, а осигуровки ще се довнасят за разликата до 20000 и осиг.стаж ще бъде заверен на 20000 /според НОИ/
Така ли?
 :hmmm:
А защо е издаден касов бон? Връщането на парите не е продажба, а само паричен поток. Това плащане/връщане на пари не се отразява в дневниците по ДДС. Изключение - ако за аванса има фактура, то тази фактура трябва да бъде анулирана или да бъде издадено КИ. Не съм сигурна кое от двете. Ако анулирането е без протокол, анулираната фактура се отразява само в дневниците на издателя. Ако има протокол или КИ, те се отразяват и в дневниците на получателя.
Според него , това е печалба!
Или не задавате въпроса както трябва, или трябва да смените счетоводителя.

ПП. Не разбтах какво общо има кредита с парите в касата, с печалбата и с данъка....
Работникът по ТД има два варианта да се възползва от това данъчно облекчение:
1. Чрез работодателя. Подава декларация пред работодателя до 31.12.2015 г, работодателят прави изравняване на дохода и данъка и възстановява надвнесения данък. Самата декларация се прибира в архива на работодателя и се пази за проверка. Работникът, ако няма друг доход, освен ТД, не подава ГДД.
2. Чрез НАП. Работникът подава декларацията за данъчното облекчение в НАП заедно с ГДД. От НАП възстановяват надвнесения данък по банковата сметка на лицето. Нсед необходимите проверки, разбира се :)
Работодателят няма задължение и възможност да подава ГДД на работниците си.
Работник, който е в неплатен отпуск, незачитащ се за стаж, си регистрира фирма и започва да се самоосигурява. Декларира пред работодателя, че е СОЛ от 07,12,2015.
Питам се трябва ли работодателят /за сметка на лицето, разбира се/ да внася ЗОВ и да подава Д1 с вид осигурен 28 за периода 01. - 03.12. ? Т.е. осигуряването като СОЛ за част от месеца счита ли се че "подлежи на осигуряване на друго основание"?

ПП Не ми е за 2,40, Къде с тях, там и без тях. Нито има проблем със здравноосигурителния статус. Искам работодателят да е изряден.
Няма такъв данък, който да се дължи върху парите "на каса".
А счетоводителят Ви на какво мнение е?
Какви пък глоби може да има?
За неподадена в срок ГДД.
Не ми се проверява каква е давността, но от 30.04.2015 няма и година....
Единственото, което можете да направите, е да издадете служебна бележка за облагаемия доход през 2014 г. Ако вече не сте му издали такава. Да си взема бележката и да си подава ГДД за 2014 /плюс всичките глоби/
Да, подавам Д1 и Д6 за всеки месец поотделно, а Декл по чл 55 също ли трябва до 25 Януари ...... дохода е плучен реално през 4-то тримесечие и не удържам данък. В Д6 също ще посоча само осигуровките, без данъка.
Д55 е до 31.1.
Един приятелски съвет: щом сте поела ангажимент и за счетоводство и за ТРЗ, прегледайте поне най-често ползваните наредби и данъчни закони. Там си пише всичко, вкл. сроковете.
За удържането лицето ще си декларира какво е в СИС-а.
Каква СИС, след като изпълнителят е СОЛ?
Това, че е пенсионер, няма значение за Вас. Подписва една декларация, че е СОЛ и нищо не удържате.
Аз не разбрах дали питащата е изпълнител или възложител по този ГД.
Първата част на въпроса ме навежда на мисълта, че е изпълнителя. Тогава защо тя ще подава Д1 и Д6?
Ако е възложителят, какво значение има дали тя е на трудов договор или не?
При ЕООД няма изравняване на осигурителен доход.

Как да няма изравняване на осиг.доход при СОЛ-собственик на ЕООД???
Само ЗП и тютюнопроизводителите не изравняват.
Нали това съм описала. През 2014 г е на трудов договор. Облагаемият доход
е под 5040 лв.Самоосигуряващ е от началото на 2015 г. и се осиурява на 420 лв.
Интересува ме тази таблица за самоосигуряващите се лица отнася ли се за
ЕООД или само за ЕТ?
Отнася се за всички СОЛ  без ЗП, само че облагаемия доход на различните СОЛове се формира по различен начин
не същата ми е длъжността.
А работодателят същия ли е?
Ако и работодателя и длъжността са като старите, не може да е със срок на изпитване. Ако поне едното е различно - може.