Ами щом "се осигурява на тавана", слага отметка на съответното място в СИС и не удържате осигуровки.
Майчинските зависят от размера на осигурителния доход. Няма съмнение, че при по-висок доход и майчинството ще е по-добре платено. С колко - въпрос на сметки.
Не зная дали сте запозната с негативите при работа на непълно работно време, но ако вече не сте натрупали 12 месеца осигурителен стаж, би трябвало да се замислите. При работа на непълно работно време осигурителния стаж се преизчислява спрямо 8-часов работен ден. Например: ако работите на 4 часа два отработени дни се зачитат за 1 ден осигурителен стаж. Ако започнене работа по втори трудов договор, то един ден работа по единия ТД на 4 часа + 4 часа по втория = 1 ден осиг.стаж
Може би се има предвид новия чл. 446а, ал.3
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

Не съм юрист и не смея да твърдя, че мисля правилно, но четейки горния текст, стигам до следния извод: когато върху сметките на едно лице е наложен запор и по тази сметка се превежда заплата, то банката удържа и превежда на ЧСИ всичко, което е над МРЗ. Независимо, че преди това работодателят е удържал и съответната част според чл. 446.
Това не поставя ли в неравностойно положение лицата, получаващи заплатата си по банков път спрямо тези, на които се плаща в брой?
А може би не тълкувам правилно....
ще е от значение за авансовите вноски за следващата година
Да попитам ДОД на личен труд по ЕГН или ЕИК се плаща.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21623.msg129282.html#msg12928

 ditzve
Отговор 15 | 19.11.2017, 12:40

ДОД за личния труд на собственика на ЕООД се превежда по ЕИК на дружеството
446 а т.3 в нашия случай означава ли че всичко над мрз ще бъде дадено на чси
Прочетете пак т.3. Удържа се всичко над двукратния размер на МРЗ или над 2,5 МРЗ, ако издържа деца.
Не мисля, че Вашия случай попада в т.3.
Декларация 6 с код 8 не се засича с Д1.
Ако подавате Д1 само за СОЛа с личен труд, би трябвало да сте чекнали, че не се подава Д6
А с какъв код подавате Д6?

за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:
8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица , .....
Данъка върху доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ попада именно в чл. 42
Бихте ли уточнили:
- Какво означава "е СОЛ в България"?
- Къде живее лицето? Каква част от годината е в България?
- Къде е центъра на жизнените му  интереси?
Не!
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21659.msg129440.html#msg129440
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21612.msg129228.html#msg129228

Е, ако ЕООДто няма дейност, може.

За да няма недоразумения, добре е да зададете въпроса по-ясно и да споделите повече факти.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21671.msg129478/topicseen.html#new

Колеги  ,при подаване на ГДД по електронен път  до 31,03,2017 ще се ползва ли отстъпка от 5 % ? Някъде  четох,че отпада,но сега като чета в страницата на НАП  оставам с впечатление ,че се запазва.
Запазва се като отстъпка, но само до 31.01.
Няма начин. ДУ е преди СОЛ в реда за осигуряване.
Здравейте, СОЛ /собственик на ЕООД/ се осигурява на 460,00лв., от началото на 2017г., за този период трябва да пусна ДУК на 2600.00лв., въпроса ми е за да няма надвнесени осигуровки, на каква сума трябва да го осигурявам по ДУК.
По ДУ на 2600, а за СОЛ-а - корекции и искане за възстановяване на надвнесеното.

ПП Защо чак сега се сетихте за ДУ? Нали знаете, че ще има глоби и лихви?
Дължите.
Всички осигуровки са както при първия трудов договор.
Освен ако по първия не сте осигурен на максимума.
Не. Освен ако в първата се осигурява и по ДУ и като СОЛ.
Няма как едновременно да спрете осигуряването, но да продължите дейността. Освен, ако в системата на НАП това не става автоматично, ако се подаде ОКД5 с осигуряване през друг ЕИК.
Явно става автоматично. Не съм го пробвала, но така казват:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20726.0.html
Имам следното питане. Лице, което е назначено на работа по ТД на 12.07.17 г. и има само 3 отработени дни в месеца, след което излиза в продължителен болничен до ден днешен, трябва да бъде освободено с утрешна дата. Каква е базата за изчисление на обезщетението по чл.224 ?
Заплатата по договор.
Ако е съдружник и ако прекрати договора за управление - може.
Този въпрос не го ли обсъждахме вече?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21529.msg128913.html#msg128913

Както виждам - и отговорите са същите :hmmm:
Щом е ЕГН-то - първо заличаване с грешноот ЕГН, после редовна с вярното. Двете в един файл и отмятате, че няма Д6