Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Това не променя темата за размисъл, а само момента на прилагане :)
Нали трябва да знаем как да харчим през годината, за да ползваме това облекчение
Чл. 22д.  (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1

Вие нямате безкасови плащания и не изпълнявате условие 3.
За да ползвате отстъпката, не е задължително да сте похарчили всичките си приходи. Достатъчно е да сте похарчили 80% от тях по безкасов път. Независимо за какво - за дейността си, за храна, за битови сметки... Другите 20% може да са похарчени в брой или да не са похарчени.

Във връзка с въпроса Ви се замислих: Счита ли се за безкасово плащане прехвърлянето на при от разплащателната в депозитна сметка? А превод към сметката на съпруга/та, от която той/тя тегли и  плаща в брой ежедневните разходи?
Здравейте! Някой имал ли е следния казус - лице, собственик на ЕТ, придобива право на пенсия за ОСВ през 2016г. На патент е. Социалните и здравните осигуровки ли изравнявам в табл.1 и 2, или само здравните, тъй като към настоящия момент той вече е пенсионер?
Попълва Т2 за цялата година, а Т1 само за периода, когато е подлежал на осигуряване и за пенсия
 има се предвид, че изплаща дивидент на държавата
По много причини. Първата е държавно участие в капитала.
Аз нещо не разбрах: нали Досега е бил самоосигуряващо се лице. С какво полагането на някакъв труд във фирмата променя нещата?
Какво значение има  лицето ще бъде търговец, а не управител., когато това лице е СОЛ?

Да не питам повече, но дано във фирмата да има друго лице, което да управлява, защото само с един търговец не е много добре.
Щом в ЕООД-то има нает персонал, явно има дейност. Наличието на дейност предполага осигуряване на собственика.
Няма глоба. Отстраняваш пропуските, плащаш още една такса, публикуваш отново в законовия срок (не зная колко е, но трябва да пише в отказа или в указанието) и чакаш още околко една година за да видиш резултата
На таблета имам разни картинки 🐝🐞☕
Само дето трудно му уцелвам буквите и пиша неграмотно :(
Развесели ме :wink1:
Добре, че магазина е за мебели, защото ако беше бакалия, не ми се мисли какво тичане ще падне 🏃🏃🏃🏃  за евентуалните кражби няма да коментирам
Може, ако при всяко плащане в брой тичате до другия магазин и донасяте фискалното бонче.
С "ръчни" касови бележки  става само когато касовия апарат е на ремонт, когато няма ток и при сторно
Обикновено парите се теглят от банката и веднага (същия ден) се внасят в касата.
Ако се вземат като служебен аванс - при отпускането се определя за какво ще се ползва и кога да се отчете.
Ако е за дивидент - трябва преди това да има решение на общото събрание или на едноличния собственик за разпределянето. После, в сроковете по ЗДДФЛ, се подава Д55 и се внася данък.

Добре е тези въпроси да задавате на счетоводителя си. Той най- добре ще Ви обясни вариантите в зависимост от сумите, честотата, дейността и т.н.
За втората фирма не правете нищо докато не излезе регистрацията!
После  - според случая, решенията и желанията.
Дали може да е управител на ТД - може, стига да има и друг управител, който да го назначи.
За осигиряването - по всеки един договор се осигурява поотделно докато сумарния осиг.доход стигне максимума.
Ако търсите икономии и не гоните висока пенсия или майчинство - забравете ДУКовете и изберете самоосигуряване.
Вероятно управителят е единствения, който може да тегли пари от банковаъа сметка на фирмата. Обикновено ги тегли и ги внася в касата на фирмата от където прави плащания, свързани с дейността.
Ако питате дали управителя може да взема пари от сметката или касата на фирмата за лични нужди - може. Трябва да се оформи като дивидент, служебен аванс, предиставен кредит и т.н.
Не разбрах за какво точно се отнася въпроса на Николаева - за ДУК или за личен труд на съдружник? Във втория случай какво значение имат осигуровките?
Може. Ако преди това е платен аванс. Ако стоката е някакъв бонус.

Е, при аванс стоката фигурира във фактурата с някаква стойност, а цялата фактура е нулева
декларация за неактивност и го подава в НСИ

Образец 1010а е за търговските дружества, данъчнозадължени по ЗКПО. ЕТ се облага по ЗДДФЛ.
Хммм, тази алинея е много специфична. Налични ли са условия за прилагането ѝ? Дано знаете какво правите.
По другите въпроси:
Срокът за регистрация в Агенцията по заетостта е 7 работни дни от прекратяване на договора. Срокът за регистрация в НОИ е 3 месеца от прекратяване на ТД. Справка КСО, чл. 54а, 54б
По време на "платената борса" няма осигуровки за общо заболяване и майчинство, така че нямате право на обезщенетие при болничен. Ще Ви бъде платен болничен само до 30 дни след прекратяване на ТД. Справка КСО, чл. 42
1. Плащането на личния труд не е задължително. Може да получава само дивиденти.  При проверка може да има проблем само ако демонстрира висок жизнен стандарт, а няма достатъчно доходи.
2. Няма минимум
3. Може да си плаща когато реши. Не коригира Д1, а се отразява за конкретния месец. При определяне на авансовия данък приспада осигуровките само за конкретния месец. После в ГДД излиза на възстановяване.
4. В едните месеци има доход и осигуровки, в другите само осигуровки. Накрая всичко се сумира.
Ако ЕТ работи и реализира печалба то тогава тази печалба е и доход на СОЛ и той внася осигуровки и данъци върху нея. Ако авансовите вноски са направени пред ЕООД то тогава цялата печалба /доход в ЕТ подлежи на облагане. Направете си сметка къде ви е по изгодно и какви са Ви целите.

Точно в това отношение няма никаква разлика къде ще се самоосигурява. Самоосигуряването е по ЕГН. В края на годината се прави изравняване на осиг.доход от цялата дейност /ЕТ + личния труд в ЕООД/, а осиг.вноски се приспадат от общия облагаем доход /независимо в кое приложение на ГДД/.
Ако се търсят икономии на данъци и осигуровки - по-добре дейността на ЕТ да се "изтегли" към ЕООДто.
В т. 16 трябва да е 0400
Първото поле вече липсва.