А за м.12.2018 каква е заплатата Ви? Кога е платена - през м.12.2018 или през 01.2019? Нещо друго от минали години да Ви е плащано през 2019?

Тук само може да гадаем. За точна информация попитайте бившия работодател.
Обикновено решенията на ОС се записват в протокола от събранието. :)
Няма значение как ще го наречете, важно е да има съгласието на съдружниците, да е  описан труда, който ще се плаща и възнаграждението. Може и договор да е, може и ГД - все тая. Аз лично предпочитам 'решение'
Е, и?
Първо: предполагам, че става дума за управител, че който е съдружник/собственик и се самоосигурява именно като съдружник, а не като управител по ДУ.
Второ: предполагам, че става въпрос за дужеството, чрез което е избрал да се самоосигурява, независимо че в определен момент реално не внася осигуровки, защото е достигнал месечния максимум.
Трето: в наредба Н8 ясно е посочено, че в подобни случаи не се посава Д1 само ако самоосигуряването е без ОЗМ.
До тук не виждам никакво противоречие.
Аз пък имам такъв въпрос:
Имам три фирми с /почти/ еднакъв предмет на дейност. ООД1 е със съдружници Иван и Стоян. ЕООД2 е със собственик Петър. ООД2 е със съдружници  Иван и Петър. ЕООД1 и ООД2 са с едно и също седалище. ООД1 и ЕООД1 имат един и същ офис. Трите фирми работят едновременно. ООД1 е регистрирана по ЗДДС.  ООД 2 и ЕООД 1 са с годишни обороти по около 30-40 хил.лв. всяка. Та: тия две фирми попадат ли в новите постановки за задължителна регистрация?
Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Евентуално КСО.
Нищо не искам да постигна (от осиг. точка), но би било добре да избегна глоба, ако пък липсва, а е било необходимо. Правя аналогия със СП по ЗДДС, които понякога са нулеви, но ги подаваме, нали?
В случая няма такава аналогия. Д1 се подава само там, където е декларирано самоосигуряването.
Погледни ЗКПО - 12 месеца след спиране на амортизацията по САП трябва да продължиш да начисляваш по ДАП. След това да правиш корекция...
Чудя се, ако спре с амортизациите на 01.01.2019, дали до 31.12. ще са минали 12-те месеца и в ГДД за 2019 да има и начислено по ДАП, и корекция....
Виж в днешния ДВ
Щом имате И друга дейност, освен тази по ТД, трябва да се осигурявате и за нея . За целта трябва да се регистрирате (трябвало е вече да сте регистрирани!)  като СОЛ и да внасяте осигуровки минимум върху 560 лв месечно, а в края на годината да довнесете върху реалния доход.
Като се има предвид, че осигуровките са около 27% и 15% данък, май нещата наистина отиват към 42%
До три дни след подписване на новия ТД и най-късно до 31.12. - еведомление за новия ТД.
От 31.12. до 07.01. - уведомление за прекратяване на стария ТД.
Добре е заповедта за прекратяването са е издадена преди подписването на новия ТД. Е, моге и в един ден :)
Доколкото гледах справкана и доколкото можах да разбера: в първата част на декрарацията всеки работодател, вкл. и основния, попълва САМО сумите, които е платил. Във втората част на спирката основния работадател или работодателя към 31.12. попълва даните за данъка и то само ако е правил годишно изравняване.
Ако получава възнаграждение за личния труд в ООДто - подава. Ако не получава - не подава
Ако постъпленията в сметката Ви са някакво захранване от парите в касата на фирмата или от Ваше име като собственик (с известни уговорки!), а са плащане от други лица (явно клиенти), то те ще се третират като приход . А щом има  приходи, значи има или е имало дейност.
Има разлика между постъпления/плащания и приходи
И закриите тази набирателна сметка. Нали вече сте регистрирали фирмата
 
Приходи по сметка от трети лица и липса на дейност са меко казано несъвместими.

Ако имате превод от лице Х, лице У и лице Z и издадете фактура на фирма АБВ, е малко странно.  За Вас не зная, но на фирма АБВ може би ще се наложи да доказва, че лицата X, Y  и Z имат някаква връзка с нея и са платили за нейна сметка

Най-добре се свържете със счетоводител. Докато не е станало късно.
Така и го правя, но друг колега ме съветва да да не ги пускаме през дружеството, та затова ми беше питането. Мерси!  :good:
Опитайте да подаде Д1 на СОЛ-съдружник по ЕГН. Предполагам, че системата ще върне декларацията с текст "няма открит осигурител с идентификатор ХХХХХегн-то"
Здравейте,
Съдружник в ООД се осигурява през булстата на предприятието, но при подаване на Д1, задълженията на СОЛ (полагащ личен труд без възнаграждение), не се отразяват като задъжения на ООД-то. Той не плаща и осигуровките си през него, а чрез личната си банкова сметка. Дали е добре да продължва да го прави по този начин или през ЕГН да бъдат подавани Д1(месечно), а Д6 в следващата година?
Д6-13 се подава само по ЕГН.
За Д1 - щом е СОЛ като съдружник в ООД, то Д1 се подава чрез ООД-то и по ЕИК на ООДто. Самото внасяне на осигуровките може да е чрез ООДто (като после съдружникът  връща парите) , чрез личната сметка или карта на СОЛ или в брой в банката.  Задължението възниква след подаване на Д1 от дружеството, но длъжник е СОЛ- ФЛ
Първо: допълнителният ТД не става автоматично основен след прекратяване на основния ТД. В случая вторият ТД също трябва да се прекрати и да се сключи отново като основен. Разбира се, ако има желание за продължаване на работата.
Второ: ако основния ТД е бил прекратен след пенсионирането, би трябвало да е изплатен и обезщетението. В такъв случай следващите работодатели не дължат нищо.
Друг въпрос е, ако предходния освен ТД е бил прекратен преди пенсионирането. Тогава ще дължите обезщетение при прекратяване на договора с Вашата фирма.
Как е по добре да се осигуряват като Сол с личен труд или само като СОЛ - както желаят. Няма никакво значение

Всъщност осигуряването е едно и също - като СОЛ, независимо дали се плаща лечнея труд или не.
Дали ще си плащат за личния труд или не, е въпрос на избор.
Нали Ви казах, че за 2019 е платения са 8% от 280
280/21*7*8%
Останалите сметки ще проверя утре
Много се извинявам, пиша от телефона, а той са прави на умен и ме коригира :(
Да се чете:
"Нали Ви казах, че за нелатения са 8% от 280
280/21*7*8%"