Може, защо да не може.  Ако заплатите за м. 5 са платени преди 31.05,то Д6 с данъка се подава от 01.06. до 30.06.
Ако заплатата за м.5 е платена след 01.06., то за Д6 с данъка трябва да почакате до 01.07.
За Д1 и Д6 с осигуровките няма проблем да се подадат сега, независимо от датата на плащане на заплатите..
  Работникът /служителяТ се задължава да постъпи на работа на  в седем дневен  срок   минало доста повече толкова време някакви последствия ?
Това за седемдневния срок вписано ли е в ТД?
Ако е вписано, но работника не е постъпил на работа, просто ТД не е влязал в сила. Заличавате уведомлението.
Ако не е вписано или е уговорен друг срок, ТД започва от постъпването на работника, удостоверено писмено. Проверявате какви са намеренията и или човекът почва работа когато дойде, или заличавате уведомлението.

И друг път не подавайте уведомление за неподписан /несключен!/ ТД.
 до 30-ия ден след датата на прекратяване на договора
И аз така зная, но вече има плащане за всичките дни на започнатия болничен. 33 дни след прекратяване на ТД. Междувременно ми беше донесено продължение на болничния, което аз представих в НОИ с точно указана дата на прекратяване на осигуряването. Питах на гишето за справки какво да правя с евентуално следващо продължение. Отговорът беше: "Носите го. Щом нетрудоспособността е започнала преди прекратяване на ТД, всичко ще бъде платено".

За сега не ми е донесено ново продължение....
Знам, че в този форум не е прието да се спори, но никога не съм имала пълна яснота по този въпрос.
От една страна има такова правило, че щом са отработени всички работни дни на месеца, то се счита 1 месец ТС
От друга страна - как да е 1 месец, след като е постъпил на 4-ти.

Т.е. - и двете сте прави, но коя е по-права?
Когато безсрочен ТД е прекратен по време на болничен /чл. 326, ал.1/ и болничният е за общо заболяване с много продължения, до кога НОИ  ще плаща обезщетение: до 30-ия ден? До края на започнатия болничен, ако е над 30 дни? До края на последното продължение, дори това да е 5 месеца след ТД?
Първо - вижте как е вписан предмета на дейност на това ЕТ. Случайно да няма "и други, разрешени от закона"
Второ - какъв документ мислите че трябва да издаде ФЛ-изпълнител при приключването на ГД? Документ с реквизитите на фактура или фактура?
Трето - все пак поискайте повече обяснения от Вашия юрист. 
Ето това е важното :good:
Ако ЕТ е счетоводна кантора и ФЛ сключи граждански договор за плетене на пуловери, то може да има граждански договор.

Като чета допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, не съм убедена, че ЕТ може да полага какъвто и да е труд по извънтрудови правоотношения, както не може да упражнява занаятчийска дейност и дейност като свободна професия. Всяка стопанска дейност, която върши, би трябвало да я върши като ЕТ.
Може и да не съм съвсем права, но бягам от ГД с ЕТ.
Може би има предвид това:

ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
30. "Извънтрудови правоотношения" са правоотношенията извън тези по т. 26, 28 и 29, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.
Никой не е казал, че задължително трябва да продадете всичко. Можете да си включите активите в ликвидационния дял. Е, пак има някакъв данък :-)
Препоръчах разпродажбата като по-лесен начин. Още повече, че имате да покривате стари загуби. Не може хем да не плащате данъци, хем бизнеса да върви, хем и да се отървете от стоката.
Говорете пак със счетоводителя си и го помолете да Ви обявни различните варианти с цифри и с оглед на конкретните данни на Вашите активи и пасиви.
Бракуването на стоки става при определени условия. Закриването на фирма не е едно от тях.
Да уточним: ще закривате магазина или ще закривате и самата фирма?
В първия случай прибирате стоката и активите и си ги пазите за по-добри времена.
Във втория - всичките Ви активи /пари,стока, дълготрайни активи/ формират Вашия дял при ликвидирането. Плащате данък върху ликвидационния си дял и получавате всичко за себе си. После можете да се разпореждате с нещата както намерите за добре - да ги ползвате, да ги продадете, да ги изхвърлите.
Ако ще ликвидирате фирмата по-добре разпродайте каквото можете, покрийте си задълженията и/или загубите и после закривайте.
При подаване на Уведомлението излизаше код за достъп, може би той трябва да се въведе някъде, но къде, не намирам
С този код се проверява дали уведомлението е обработено /валидно/.
Като влезете в страницата за Д15 някъде на втория или трети ред има посочен адрес. Отивате там. Справки. Статус. И правите проверка.
Ако това Ви върши работа...
Зависи от Вашата счетоводна политика.
Можете да го отчетете като разход за счетоводни цели, но за данъчни трябва да направите корекции и ДАП. Вижте изискванията на ЗКПО

Има осигуровки.
Има данък
Д1, Д6, Д55, справка по чл.73
Според мен върху 111 лв. по ТАЗИ сметка и корекция на предходните СИС, като и там удържите осигуровки.

Обезщетението е една БРЗ. Д1 е само за 01-29.06 с цялата сума. Осигуровките са за пенсия и ДЗПО. Няма здравни.
Потърси в подобни теми - въпросут е дъвкан, дъвкан...
Обезщетението по чл. 222, ал.1 е за оставане без работа до един месец. Един месец след прекратяване на договора. Освен ако с акт на Министерския съвет или колективен ТД не е уговорен по-дълъг срок.
Работникът може да потърси това обезщетение едва след изтичане на този месец.
В същност защо смятате че обезщетението по чл. 222, ал.1 ще обхваща два месеца? 30 и 31. 05 са неработни дни. При период на обезщетението от 30.05 до 29.06 включително ще има дни в осигуряване и Д1  само за м. 6
Как да постъпя?
Първо - да уточним датите на предизвестието и на прекратяването на ТД. Второ- колко е предизвестието по този ТД?

Ааа, то било друго :)
чл.222 , ал.1 извинете ме
За това обезщетение - когато му дойде времето. Може човекът за започне работа...

Иначе - една брутна заплата делите на работните дни в периода на обезщетението. Числото умножавате по работните дни за всеки от двата  месеца в този период
Работодателят държи на служител да му  бъде прекратен договорът от 30,05,Затова изготви предизвестие към него от 29,04. Въпросът ми е как се постъпва със обезщетението по чл.221,ал. 1, тъй като обхваща двата месеца и как да се начисли. Април лицето е в платен отпуск  и декл.1е подадена.
Обезщетение по чл.221,ал. 1 при предизвестие от 29.04 и прекратяване на ТД от 30.05?
Благодаря. И аз мисля да направя точно това