Вие сте посочили сума за доплащане 50 лв. Ирена наистина е нагласила визовете дейности, за да получи тази сума. Не виждам проблем ако действителните числа са по-различни и цялата стойност на услугата не е 550 лв, а 555,24 с ДДС.

И не е задължително да е за измазване на стая и за пренареждане на паркет :)
Добре де, нали имате надвнесено по тези сметки. Значи някога е внасяно. Защо пак  гр. 46/гр.50? Сега не правите нищо. Просто изравнявате разчета с начисленото сега и внесеното някога.
Не сте в нарушение. Стига тези 250 - 260 лв да стигат на лицето да се издържа :)
Като цепите стотинката, защо въобще се занимавате с ДУ? СОЛа Ви стига.
Зависи дали имате нужда от втори човек. Зависи дали имате някакво "спуснато отгоре" щатно разписание
Обърнете внимание на това съобщение!
http://www.nap.bg/news?id=1841
470:21х3=67,14лв

Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, чл.1, ал.3 или 4
Вижте и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Скрит текст :

Извинявам се, но съм копнала малко по-стара редакция на наредбата. В новата нещата стоят по същия начин, само дето се цитира чл. 40, ал.5 от КСО. В сайта на НОИ има актуална наредба, но е в PDF и трудно се копира.
КСО чл. 6, ал.3

Обезщетението от работодател е 70% от дневното възнаграждение.  Осигуровките за тези три дни са върху обезщетението, но не по-малко от МОД за 3 дни.
Каква е разликата между Управител/по ТР/ и СОЛ или само Управител на минамлният праг? Този съдружник как управлява - по силата на дружествения договор или по силата на договор за управление? Или по ТД за управител? И трите са възможни. Изборът се прави от общото събрание на съдружниците, а не от счетоводителя. Вида на осигуряването е според направения избор. Дали се подава нещо в НАП /декларация ОКД5, уведомление по чл. 62, .../, зависи от вида на осигуряването и от подписаните договори.

ПП За мен решението СОЛ е най-разумно, но все пак не съм наясно с фактите.
1. Защо е било нужно да се прекъсва самоосигуряването?
2. Има ли сключен ДУ или ТД за управител?
3. Ще продължава ли да работи във фирмата и какво ще върши - управленска дейност, друга дейност или и двете?

Мисля, че сама ще стигнете до отговора.
Не съм казала "само след завършване", а че се предполага че е след завършването
При ГД може да се договори всякакъв вид плащане :)
А твоят пример граничи с ТД за надомна работа :)
След като ГД е за 6 месеца, то се предполага, че плащането е след завършване на работата по договора. СИС се издава при плащането.
Дали ще има ЗОВ, зависи от сумата по договора. Ако договорената сума за 6-те месеца е под 2720 лв /(2720:6 -25% НПР):6=340 лв/, няма да има ЗОВ, а само данък. Осигуровките, Д1 и Д6 са след плащането в срокове, посочени в наредбата. ДОД и Д55 също са след плащането.

Като гледам колко неща не са Ви ясни, опасявам се да не направите грешка и с формулирането на ГД. Да не се окаже, че е прикрит трудов договор ...
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ
СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И
МОРСКИТЕ ЛИЦА
чл.2 (3) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

Останалото можете да прочетете в наредбата и в КСО.
Пишете тогава. Мохете да ползвате и куриер, ако не Ви е скъпо.
Все пак поразпитайте дали някой от преките шефове няма телефон на този или на друг бивш служител от Сливен. Не са работили без надзор, нали? И все с някого са контактували. 27.05. не е толкова отдавна.
Предполагам имате телефон на това лице. Обаждате се и искате банкова сметка. Обяснявате, че болничният няма да бъде изплатен, ако до еди коя си дата не представи такава. След това подавате нужните документи.
Фирмата в ликвидация е все още действаща фирма. В нея могат да бъдат назначавани работници на ТД. Основанието на ТД може да е всякакво. Единственото логично /не и законово/ ограничение, за което се сещам, е сключването на безсрочен ТД.
""Избраните" дни в месеца не трябва ли да са фиксирани в ТД? И за всеки месец да са еднакви?
Поне аз така разбирам чл. 114

Ако мислите да работи барман само от време на време и това да не е предварително обвързано с определени дни и часове, направете ТД за вътрешно съвместителство или просто допълнете ДХ на администратора. Тъй като не съм наясно какви са кодовете на длъжностите, но ако бармана е с по-висок МОД от МОДа заплатата на администратора, то помислете за вдигане на заплатата.
До колкото виждам има последен ден в осигуряване. Знаци тази Д1 обхваща периода до 12-ти вкл. А след това?
А каква сума посочихте в т.27? Само тази част, която се отнася за периода 01-12 или 210 лв?