По добре използвайте някои други тривиални трикове за прекратяване на договора и "пълна" борса. Е, вярно е, че всичките са свързани с някой друг работен ден + осигуровки, ама е по-чисто
Не е проблем.
Не питахте ли вече за това?
След като ДУ не е сключен по КТ, то не съм убедена, че може да се ползва отпуск, регламентиран в КТ.
Нали няма да работят, защо е нужно да ги инструктирате? Когато се върнат на работа - тогава.
Не обърнах внимание, че става въпрос за "период на деклариране", а не срок за деклариране", т.е. за това, което изписвате в сайта на НАП при подаване на Д6

В м.ноември съм декларирала осигуровки за м.10 и данък за м.09 с период 01.10.2014-31.10.2014
Правилно е, ако заплатите за м.9 са платени през м.10.
Данъка за м.09 се декларира през ноември с период 01.10.2014-31.10.2014. Пробвай електронно да го подадеш през декември. Не би трябвало да ти го отхвърли, само че ще имаш лихви, тъй като падежа за плащане е минал.

И дали ще мине само с лихви?
Новата версия на наредбата действа вече 11 месеца. Не научихте ли кога се подава Д6 с код 8?
Хайде пак: Д6 с код 8 се подава от първо до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащането!
Може да подадете по ел.път. Може и да не Ви глобят, а може и да Ви глобят. Въпрос на късмет.
За да е сигурно, че няма да Ви глобят, "преосмислете" датата на плащане. Ако имате възможност, естествено.
Не може да освободите работник по време на болничен! Ако болничният е започнал по време на предизвестие и продължава и след датата на предизвестие, трябва да го освободите след края на болничния

Това не е вярно. Болничният не удължава предизвестието. ТД се прекратява веднага след изтичане на предизвестието, независимо дали лицето е в отпуск, болнични или на работа, независимо дали е делничен или празничен ден.
За платеното през м.9 или за заплатите за м.9?
Как е осъществено плащането - по банка или касово?
При всички случаи ще трябва да подадете Д6 с данъка
При комбинация "платеното през м.9" и "платено по сметка" - очаквайте глоба
При комбинация "заплати за м.09" и "платено в брой" - помислете на коя дата е "извършено" плащането.
Другото са вариации :)

Може ли да се издава КИ през 2014 г. към ф-ра от 2012 г.?

Може, защо да не може. Стига да има основания за издаването и датата на издаване на КИ да е днешна /или от м.11.2014 ;)/
Във връзка с този основен ТД, който се е оказал втори, искам да попитам две неща:
1. Къде реално е работил човека през спорните дни? На две места по 8 часа по едно и също време или..?
2. Какво мислите да правите с уведомлението по чл. 62, подадено за основен ТД?
Здравейте мога ли в един и същи месец с два протокола на ОС за три поредни месеца да разпредели дивиденти от каса под 15000 лв

Това болднатото не го разбрах. Иначе може и всеки ден да провеждате Общо събрание на съдружниците и да вземате решение за разпределяне на дивидент по 10 лв
Ами пак 20 лв осигуровки. Ако нямаш работни дни между двете майчинства или тези дни са малко, пак ще вземаш минимума 340 лв или колкото ги направят догодина.
Значи няма място за безпокойство.
Добре е пак да пуснеш искане за издаване на УП2 и евентуално на УП3. След като фирмата обявява свободни работни места - погледни адреса от обявите. И виж кой адрес си взел от ТР  -трябва ти адреса за кореспонденция, който може да се различава от адреса на седалището.
Колеги, направихте ли си труда да прочетете цялата статия? Признавам си - аз не издържах.
А научихте ли нещо ново? Аз - да. Две неща:1. "Когато ДУК е сключен като граждански", в него е необходимо да се регламентира времето за почивка на управителя; 2. Самото вписване на управителя в "съдебното решение" често се тълкува като сключен ДУК. Не разбрах дали трябва да е вписано, че ще управлява срещу възнаграждение, за да се тълкува като сключен ДУК, или вписването се счита за сключен ДУК срещу възнаграждение?
С цялото ми уважение към "Български законник" и с уговорката, че не съм юрист, а прост инжинер и калпав счетоводител, бих посъветвала редакцията на списанието да е по-критична към материалите, които публикува. Под заглавието на тази статия очаквах да науча нещо ново и интересно, а не разширен преразказ на КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ и някои други закони. Освен това дразни многократната употреба на "договор за управление И контрол", вместо договор за управление и договор за контрол, употребата на понятието "граждански договор", вместо договор по ЗЗД. Употребата на "вписване по съдебно решение" в смисъла на "вписване в учредителния акт или договор" през 2014 г., също не ми изглежда юридически издържано.

Съжалявам, че и аз много Ви задържах, но трябваше да споделя възмущението си
Мисля, че темата вече е обсъждана. Ясно е, че нещата не са ясни :(
Ще чакаме указания. :(
Дано поне те да са ясни, а не само да преразказват добрите намерения на предходните законотворци
Аз лично не зная такова ограничение.
А помислихте ли как бихте осчетоводили тази фактура, ако не ползвахте счетоводна програма? И ако никъде не отразявахте на коя дата фактурата е пристигнала при Вас. Аз бих отразила разхода за април или когато трябва, ДДСто сега или когато я включа в дневника.
Е, накарайте програмата да направи нещо такова ;)
Значи знаеш, но ни будалкаш :)
Ти как мислиш?