По всяка вероятност от НОИ са прави. Явно за посочените периоди сте се самоосигурявали на по-висок осиг.доход, който не сте доказали с доходите си според ГДД. Коригирането на болничните върху реалния осиг.доход е в сила от 01.01.2015. Вижте чл.54м от КСО.
Вашата "вина" е, че не сте си определили коректно авансовите осиг.вноски. Няма да Ви обвинявам, че сте направили това умишлено с цел по-високо обезщетите.
1. Няма да е основание за отказ.
2. Какво значи: собственикът не желае трудов на 4 часа ? Няма задължение да назначава счетоводителя като негов служител на трудов договор. Достатъчно е да сключи договор за счетоводно обслужване с фирма или лице, които се занимават с такива услуги.
3. Съветвам Ви да не отлагате договора със счетоводител. Всяка забава може да се отрази негативно за джоба на собственика (щях да напиша " на джоба Ви", но Вие се разграничавате от собственика....)
Няма законово основание да искате работодателя да плати за забавянето на трудовата книжка. В КТ не е записан конкретен срок. Ако можете да докажете нанесени вреди или пропуснати ползи, можете да съдите бившия работодател, но първо си направете сметка какво сте изгубили. Пропуснали сте около половин месец обезщетение за безработица. Тъй като сте напуснали с предизвестие от Ваша страна, обезщетението щеше да бъде 4 месеца по около 150 лева. За половин месец - около 75-80 лв.
Относно борсата: ако се бяхте записали веднага след прекратяването на договора, щяха да Ви отпуснат минимума (както вече казах). При започване на новата работа трябваше да прекратите борсата. Ако от новата работа Ви съкратят или напуснете до 9 месеца, щяхте да имате право на остатъка от вече отпуснато обезщетение. Ако работите повече от 9 месеца и прекратите договора преди да са минали 3 години от датата на отпускане на предходното обезщетение, пак ще имате право само на минимума. Независимо от основанието за прекратяване.
След като сте започнали нова работа без регистрация на борсата, сега поне имате повече шансове: 1. да работите дълго и безпроблемно, 2. да прекратят договора при по-изгодни за Вас условия, 3. отново да напуснете по Ваше желание или по взаимно съгласие и да отидете на борсата с минимално обезщетение.
Относно осигуровките: за "дупката" дължите само здравни осигуровки, които за пълен месец са 18,40. Трябва да си ги сметнете пропорционално на неотработените дни и всички работни дни в месеца. Преди това трябва да подадете декларация образец 7 в НАП по лична карта. След като не сте в осигуряване от 27.08., Д7 се подава до 25.09. Това е по закон. На практика: ако нямате други пропуски в здравното осигуряване и ако не Ви трябва удостоверение за липса на задължения, можете да не подавате Д7 и да не внасяте осигуровките за тези няколко дни.

И все пак проверете какви дати са записани в трудовата книжка и в заповедта за прекратяване на ТД.
Ако правилно Ви разбирам: уговорен е срок на изпитване 3 месеца в полза на работодателя, като първия месец е и в полза на работника. И този първи месец е изтекъл без отсъствия, отпуски или болнични. В този случай работникът не може да напусне Или чл.71. Може да поиска да напусне по чл.325, ал.1, т.1, но работодателят не е длъжен да се съгласи. Работодателят може е да приложи чл.71, но не е длъжен да го направи. Остава напускане по чл.326. Това не могат да откажат.
Щом сте започнали работа, НЕ се записвайте в бюрото по труда!!!! Това може да Ви доведе неприяти последици в следващите ТРИ години.
И няма смисъл да се занимавате с предходния работодател.
Други разходи не е ли оборота по 609?
А по принцип ще има ли проблем с този един ден прекъсване...е разбира се ако вземат та и продължат договора
Само ако този ден не Ви достига за изискуемите 12 месеца осигурителен стаж. Но и това не е голям проблем
От мен- първия работен ден с новата заплата.

ПП По принцип: 1.  В ТК се вписва основната заплата, а не осиг.доход; 2. Промяната на МОД не изисква задължителна промяна на РЗ.
опционен/
Бихте ли пояснили?
Да, трябваЛО е да внасяте здравни осигуровки за периода 15.03.-02.05., като до 25.04. е трябвало да подадете декларация обр.7.
Ако това е единственото прекъсване в здравното осигуряване, можете да оставите нещата така. Имате "право" на 3 месеца от последните 3 години без здравни осигуровки без това да се отрази на здравноосигурителния Ви статус.
Ако искате да оправите нещата има няколко варианта:
- да отидете в НАП, да подадете декларация 7, да платите глоба за закъснението и да си внесете осигуровките и лихвите
- да изчакате една година и да направите същото, но с малко повече лихви и без глоба за Д7 поради озтекла давност
- да отидете в НАП, да си вземете персонален идентификационен код (ПИК), да подадете Д7 по интернет с ПИК. Така ще намалите вероятността за глоба. Осигуровките и лихвите пак ще трябва да платите.
Да де. Някаква група, създадена 2006 година :(
Нека да ги харесва колкото си иска, но не да ги сравнява със създаването на България (да не ползвам пренебрежителното изписване ВG)
Нямате право на обезщетение тъй като са минали повече от 9 месеца след като сте почнали работа. Ще имате право на платена борса вече след три години отново.
И двете твърдения не са верни.
Има право на обезщетение. То няма да е остатъка от старото, а само 4 месеца по около 150 лв. Тъй като регистрацията е закъсняла с един месец, периодът на обезщетението ще бъде намален със закъснението.

ПП Избягвам да коментирам имената на потребителите, но БГесъздаденаслед... много ме обижда. Ако беше МоятаБГкъщаепостараотАме рика, щях да отговоря още снощи и с повече обяснения.
Това "на нивата" много прилича на работно място и ако след  "Нямахме проблеми" се добави "все още" или "защото не ни провериха", ще ми изглежда по-правдоподобно.
Орхидея21, дали може да сключите ГД или не, зависи от характера на работата. Ако няма работно време и работно място, не се изисква спазване на трудова дисциплина, има краен резултат, който може да бъде надеждно определен и измерен, наистина няма да има проблем с ГД. Всяко отклонение от горните изисквания носи риск в размер на 1500-15000 лева. Проблем може да възникне само при проверка от ИТ в момента на изпълнението.
Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице
А за този сайт имате време? Или на готово е по-лесно?

ПП Като чета предходните Ви питания, май не си падате по четенето :(
Не, не е тайна! Обидно е колега да задава такъв въпрос. Недопустимо е да не можете да  търсите информация в сайта на НАП :(
Не бих отговорила на такъв въпрос, зададен от лице, професионално занимаващо се със счетоводно обслужване.
 :(
Предполагам, че и другите колеги са на същото мнение.
Или: дошъл да търси работа и сте го развели по обекта, за да му покажете, че работата е тежка и не е за него.

ПП Много зависи какво е писал в анкетата.
И какво значение ще има стажа, след като няма да работите? Болничният ще бъде малък. Майчинството едва ли ще се увеличи.
Най-добре помолете счетоводителя на фирмата на мъжа Ви да
Ви обясни нещата с дати и цифри