Този въпрос не го ли обсъждахме вече?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21529.msg128913.html#msg128913

Както виждам - и отговорите са същите :hmmm:
Щом е ЕГН-то - първо заличаване с грешноот ЕГН, после редовна с вярното. Двете в един файл и отмятате, че няма Д6
Ако отчетете телефона като разход, отстъпката ще е приход.
Ако го отчетете като актив с нулева стойност - и прихода ще е нулев
Ако е ЕООД - става с еднолично решение. :)
Нещо друго трябва ли? - осчетоводяване на решението :)
За да влезе в дневниците:
Дт 4531 - 0
Кт 401 - 0

:)
Не мога да посоча норматив.
В ЗДДС, чл.114 изисква фактурата да съдържа количеството и вида на стоката, вида на услугата и единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката. Поради тази прична, когато във фактурата основанието е по-общо /"По договор",  "по протокол", "по оферта" и т.н./ , към фактурата трябва да е прикрепен съответния документ, съдържащ количества и единични цени.
Ако опитът може да Ви е от полза: При нас 90% от фактурите издаваме  на база протокол за извършени услуги. Обикновено протоколите са с много позиции, а във фактурата описваме само номера и датата на протокола и евентуално датата на договора. Не сме имали проблеми при проверка, но винаги са търсели проколите. Не сме имали проблеми с ползването на данъчен кредит по фактури от доставчици с основание "по складова/и разписка/и №..." и прикрепени към тях разписки с вид, количество и стойност.
Намерих и това http://narabota.bg/личен-труд-на-самоосигуряващ-се-съдружник-index356.html, незнам как може да се избегне данъка.

Не можах да разбера нищо от линка и не разбрах защо го публикувате.
За данъка: прочетете отново ЗДДФЛ относно облагането на лицата по  § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби - от възнаграждението се приспадат внесените чрез фирмата през месеца осигуровки на съдружника.

Някак си ми е неудобно да обяснявам такива елементарни неща на човек, който съставя и заверява ГФО и изкарва хляба си със счетоводство :(
Обезщетението за майчинатво не може да е под минималната заплата, така че ще получавате 460 лв през 2017, а догодина - каквато МРЗ приемат.
Разбира се, ако имате поне 12 месеца осигурителен стаж (при работа на 4 часа - поне 2 госини работа)
Оставете 2016. Оправете се за тази година. Нека собственика да си вземе решение за заплащане на личния труд в размер по-малък или равен на осиг.вноски. Така с един куршум убивате няколко заека:
- имате облигационно отношение
- собственикът има доход (поне не се увътря с осигуровките :))
- фирмата има признат разход
- тъй като (доход-осиг.вноски)≤0, няма данък и няма нищо, което да трябва или да е трябвало да се попълва в Д1 и Д6 в повече от попълненото за СОЛ.

Допълнителното, което трябва да се направи, е ГДД на собственика за 2017. Не помня дали се подаваше справка по чл.73, но можете да проверите.

И не се плашете да опитате нещо ново! :)
Имаше едно становище на НАП по въпроса. Малко по-късно ще се опитам да го намеря.
Не зная какво Ви притеснява "личния труд", особено ако възнаграждението е по-малко или равно на осигурителните вноски.
Да си вземе решение за плащане на личния труд и ето Ви облигационно отношение.
Пък "заплащането" може да е по 50, 100, 123 лв месечно ;)
Достатъчно е, но протокола или офертата трябва да са прикрепени към фактурата.
От мен имате "да". Протоколът и фактурата трябва да вървят заедно.
Здравейте! Фирмата, която водя е само една с не толкова сложни операции и го правя чисто като услуга на мой роднина, без да искам каквото и да е възнаграждение. Не съм чак толкова навлязъл и просветен в счетоводството, затова можеше коментарът Ви да не е толкова заядлив. Ако не Ви е харесало написаното от мен, можеше просто да не отговаряте
Коментарът ми не е заядлив. Направо съм възмутена!!! Точно заради такива като Вас въведоха това  изискване. Работейки на черно, срещу нищожно възнаграждение или безплатно Вие подбивате цените в бранша, а с непознаването на елементарните норми петните името на професията.

ПП И въпреки всичко съм Ви помогнала. Не съм сигурна, обаче, дали сте разбрали съвета ми :(
Благодаря за отговора!
А ако започнат да ме разследват, и им покажа сключен граждански договор за извършената услуга ще се разминат ли нещата, или трябва да съм регистриран като СОЛ, упражняващ свобондни професии ?
Изобщо има ли някакъв начин да избегна бъдещи главоболия ?
Вие съставяте и подписвате  ГФО, а задавате такива лаишки въпроси. Не Ви ли е неудобно?
А нещата могат да се "оправят" елементарно: ГД от м.март, платен м.октомври (все още е възможно) или ноември и със спазени всички формалности, произтичащи от това.
 :hmmm: Абе година и три месеца ТРУДОВ стаж на 4 часа май не дават право на плащане на майчинство
Ако е само този стаж.
Нямате друг избор, освен да опитате.
Знаеш ли това със СБ как работи - искам и не получавам :)))
Знам :) Не получавам и не разрешавам отпуск :) Особено неплатен в края на годината.
1. Имате право (не задължение!)да го пуснете в неплатен отпуск 30, 50, 100 дни, години... Няма законово ограничение.
2. Щом от началото на годината е работил другаде, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО искате служебни бележки от ВСИЧКИ работодатели през годината за ползвания платен и неплатен отпуск. Ако през годината е ползвал повече от 30 р.д. неплатен, независимо при кой работодател, при Вас неплатения ще е БЕЗ стаж.