Проблемът е, че това, което е изгодно за Вас не винаги е възможно или изгодно за работодателя.

Един идеален вариант, изгоден за Вас и неудобен за работодателя би бил чл.327, ал.3. Тогава имате право и на обезщетение за неспазено предизвестие и на пълна борса.

Скрит текст :

Проблемът е,  дали конкретната промяна е "промяна на работното място" и дали работодателят има право да извършва такава промяна. Зависи от конкретния Ви договор .


Друг вариант : чл.328, ал.1, т.12 "при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор". Без допълнително обезпечение от работодателя, но с право на "пълната" борса. И тук основанието е спорно и трудно доказуемо

Вариантът чл.71 е много удобен, но само ако договорът е бил със срок на изпитване и преди да излезете в майчинство сте работили по-малко от 6 месеца

Неизгодни за Вас (минимална борса) са чл. 325, Ал. 1, т.1 (взаимно съгласие), чл.326 (с предизвестие от Ваша страна) и чл.331 (срещу 4 заплати)

Има и още няколко варианта, но изискват повече време, сговорчив работодател, отработено време (заплати, осигуровки...)

Трябва да се има предвид, че от НОИ станаха много чувствителни към всякакви законови "врътки"  и почти винаги правят проверки при видимо нагласени условия на "изгодно" прекратяване на ТД.

Ако работодателят има желание (поне в 80 процента от случаите) може да Ви предложи добър вариант, съобразен с конкретното предприятие и дейността му.
  Поведението им е незаконно, ако получавате под МРЗ. Оспорвайте разпореждането за отказ да Ви регистрират и да Ви изплащат обезщетение. Да отворят КСО и да четат.
Бихте ли посочили къде в КСО пише че когато едно лице към момента на регистрация работи на ТД при непълно работно време с възнаграждение под МРЗ,  може да получава обезщетение за безработица
Може да е правшлно, може и да не е. Зависи този "нов съдружник в ООДето който е бил на ТД" какво върши в ООДто. Ако изпълнява само това, което е в длъжностната му характеристика по трудовшя договор и в рамките на работното време по ТД - правилно е.
Всеки ел.инструмент си има фабричен номер. Пише го на уреда и в гаранционната карта. При нас в дневника на ръчните инструменти ги водим по тези фабрични номера. Проблем е как да се отразяват преносимите лампи, удължители и други, които също подлежат на периодични проверки за изправност
А ако имаш 5 договора по 114 от КТ?

Ако имам 5 ТД за работа през определени дни в месеца, то първият от тях (според датата на сключване) ще е основен и ще е на основание чл 114. Всички останали ще са допълнителни на основание чл.110 или 111. Разбира се, в тези допълнителни ТД може да е упоменато "във връзка с чл.114", а може и да не е. Достатъчно е да е посочено в кои точно дни (и часове) ще се работи по всеки от договорите.
Няма начин един човек да работи едновременно по два (3, 4, 5...) ТД на основание чл.114

Другото нява да коментирам. Всеки чете законите и ги прилага както ги разбира. И си носи отговорността, естествено.
Благодаря, че ме информира, мила, че не знаех. От теб го научих.
Моля!
Заповядай пак. Има още много неща да научиш.
Колега Трифонов,  в КТ ясно е посочено на какви основания се сключва ДОПЪЛНИТЕЛЕН (втори) ТД и чл.114 не е сред тези основания.
И не смятам, че няма значение по кой член е сключен договора.
При всяко подновяване на КЕП трябва отново да въведете средство за автентикация (вход с имейл и парола“)
Най-вероятно по чл.111.
Обикновено се добавя и "във връзка с...(чл.67, ал...., 68, ал... т....., 114, 70....)" според конкретната ситуация
Направете си копие на осигурителната книжка, за периода, когато се заверяваше, а след това, вероятно регистрацията, също ще свърши работа. Въпросът е колко точно професионален стаж искат, съгласно ЗУТ и наредбата.

Питащият е СОЛ от 2017. Тогава вече нямаше осиг.книжки :)
Попитайте тях какъв документ искат и какъв признават
Може
Т.е. питате дали маже да пригяачите ОПР, баланс и др. на PDF без собстненоръчни подписи и печати, а само подписани с КЕП?
Не зная за такава опция
Обикновено се прикачат сканирани документи в PDF формат и накрая се подписва самото заявление за подаване.
Миналата година (поне аз тогава го ползвах за първи път) можеше да се попълни декларацията по чл.13 директно в сайта и да се подпише с КЕП

Май ще се наложи да обясните пак какво точно искате да попитате
Е, Г2 няма как да стане с PDF формат :)
Предполагам, че нямахте предвид точна това.
Здравейте,
Моля за съвет. Грешно поставих правоъгълния печат за приключване на трудова книжка от лявата страна. А този за осигурителен стаж е равен на зачетения трудов стаж на дясната страница. Мислите ли, че е проблем ако ги оставя така?
Къде видяхте изискване кое да е в ляво, кое в дясно?
Нямате проблем.
А какъв ще е оборотът от 09.22 до 08.23 вкл., колега?
Не може да те назначат на ГД
Абе може, но струва скъпо :)
Освен в държавни и общински служби. Там все още има работещи по ГД на гише (бюро) с работно време