Да допълня: това писмо/заявление представяте на работодателя не по-рано от един месец след прекратяване на договора и не по-късно от три години след това. Месецът с обезщетение по чл.222, ал.1 е осигурителен стаж за пенсия и се вписва в трудовата книжка. За този един месец трябва сами да си внесете здравни осигуровки след като подадете в НАП декларация обр.7
Здравейте,
Като физическо лице трябва ли да подам двете декларации - Декларацията за регистрация като самоосигуряващо лице №818 с ЕГН и Декларация образец 5 за авансово внасяни осигуровки С ЕИК И ЕГН?
Колега Кейт, като прегледах темите Ви във форума, видях, че и преди сте се занимавали със СОЛ. Няма начин да не знаете кога и как се подава Декларацията за регистрация като самоосигуряващо лице. Ако нещо се съмнявате,  погледнете НООСЛМРБГРЧ, както и образеца на самата декларация.  Не вярвам да не знаете и какви месечни декларации подават СОЛовете. Наредба Н-13 е кратка. В чл.7 може да прочетете кога се подава Д5
Цитат
 ако не се съглася на преназначаването и не успея да намеря работа освен дължимото от него обезщетение ще имам ли и право на "пълна" борса или е само обезщетението?
Ако не се съгласите с преназначението и работодателя прекрати договора "поради намаляване обема на работа" с едномесечно предизвестие, то ще имате право на обезщетение от работодателя за оставане без работа до 1 месец и "пълна" борса, като плащането от борсата започва след изтичането на този месец, който Ви плаща работодателя. Регистрацията на борсата е обаче е до 7 дни след прекратявате на договора.
Не мога да гадая как ще постъпи работодателя, ако откажете преназначението - дали ще Ви съкрати поради намаляване обема на работа или ще Ви принуди да се съгласите на "взаимно съгласие", или...

Цитат
Ако предложа да бъде премахната клаузата от 3м. изпитателен срок в това преназначение по чл.70 и те го приемат,...
Смисълът на това преназначаване е именно изпитателния срок по чл. 70 и възможността след това договорът да се прекрати по чл.71. Ако няма клауза за изпитателен срок, няма смисъл да Ви преназначават - без срок на изпитване и на новата длъжност вариантите за прекратяване на ТД са както и на досегашната длъжност.

Цитат
Тоест, при назначаване по чл.70, уволненито би следвало да бъде чл. 71 или дисциплинарно, 
Е, за дисциплинарно уволнение трябват дисциплинарни нарушения и спазване на съответната процедура. За най-малкото неспазване на процедурата по дисциплинарно уволнение може да осъдите работодателя и съдът да отмени уволнението.
Освен това - при дисциплинарно уволнение борсата е само 4 месеца по 18 лв на работен ден

Цитат
тъй като аз в момента не отговорям на основните функции и отговорности на новата позиция?
Ако не отговаряте на изискването за заемане на новата длъжност, не би трябвало да Ви назначават на нея. Обаче след като вече са Ви назначили, знаейки, че не отговаряте на изискванията, не могат да Ви уволнят по чл 628, ал.1, т. 5 "при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата" , по т.6 " когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа" или по т. 11 " при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях". Все основания, които дават право на "пълна" борса без обезщетение от работодателя за оставане без работа до 1 месец.

Назначаването със срок на изпитване с чл.70 предполага, че поне по документи /дипломи, стаж.../ отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, но работодателят все пак иска да провери уменията Ви, сработването с екипа и т.н.
Цитат
 Той ми каза, че след което ще ме съкратят и ще мога да си получа максималното обезщетение от бюрото по труда.
Като изключим, че то чл. 71 не е "съкращение", а "прекратяване на договора", да ,при такова прекратяване ще имате право на "пълна" борса. Много важно е в заповедта да пише "прекратяване в изпитателния срок по инициатива на работодателя"

Цитат
 предвид, че съм в изпитателен срок, те ще могат да ме уволнят още в момента след подписването от моя страна на преназначаването
Е, чак в същия ден,,, Ще трябва все пак да поработите малко, за да се "убедят", че не ставате за тая длъжност. И ако това "малко" е по-малко от месец, много вероятно е от НОИ да направят проверка на работодателя, а на Вас да забавят изплащането на обезщетението за безработица докато тече проверката.

Цитат
 Предполагам не желаят да ме съкратят на сегашната ми позиция, тъй като ако го направят доколкото разбирам следващите 6м няма да могат да назначат никой на нея
Никъде няма посочено подобно изискване за някакъв срок, през който да не назначават нов човек на същата позиция. Може да назначат още на другия ден. Проблемът е, че при прекратяване на договора поради намаляване обема на работа първо трябва да Ви отправят предизвестие от минимум 1 месец, което трябва да отработите или да Ви заплатят и второ- -ако не си намерите работа до един месец, Ви дължат обезщетение от 1 заплата /вкл. осигуровки върху нея/. А със срок на изпитване няма такива обезщетения
Да не са някакви преоценъчни резерви, ревалоризация или нещо подобно. Имам спомен, че нещо се отчиташе като резерв, после с ПЗР на ЗКПО се ползваше за нещо си или се отписваше с увеличаване на данъчния фин.резултат. Май беше някъде 2003-2005 г.

ПП Аз бих ги ползвала за покриване на загуба или връщане на собственика /ако е внесъл нещо по чл. 134/. Не и за увеличаване на печалбата и дивиденти
Д6 с код 8 (за данъка) не се обвързва с Д1 и може да се подава без Д1
Защо Ви притеснява да му изплащате личен труд във висок размер ? Там осигуровките на СОЛ служат за намаляване на данъчната основа при изчисляване на данъка. Ефектът е еднакъв с по-малко администриране. :smile1:
Защото ДУК звучи гордо :)
И ако става въпрос за кредит - банките незнайно защо държат на ТД и ДУК, а СОЛа с възнаграждение или само с дивидент е нежелателен.
Тогава според вас да го оставя като СОЛ с личен труд и 5000 лв възнаграждение
Вие нямате право да решавате - решението си е на собственика/собствениците. Вие само може да съветвате, да посочвате плюсовете и минусите на всеки един вариант.
И каквото и да правите, трябва да се съобразявате с конкретните обстоятелства в конкретната фирма и конкретните желания на собствениците. "Така ми казаха във форума" не е адекватен аргумент
Цитат
 само ще спра СОЛ, правилно ли е според вас?
Как да знаем дали е правилно? В периода на ДУК само ще управлява ли или ще върши и други дейности?
И защо Ви е ДУК /по-високи осигуровки/, като спокойно може да си плаща тези 5000 /или колкото решите/ като възнаграждение за личния труд и пак ще си намали печалбата

Включвам се в групата "Фенове на възнаграждението за личен труд на СОЛ"
Прочетете отново чл.4, ал.3, т.6 от КСО. Записано е "осигурени на друго основание през съответния месец"
1. Няма ограничения за размера на възнаграждението - то е предмет на договора. При ДУК няма работно време, така че "управленска дейност за 1 час месечно" е без никакъв смисъл
2. Щом възнаграждението е 20 лв, данъкът е върху 20 лв. Минималният осигурителен праг е само за осигуряването.
3. Не виждам защо да не може. Особено ако сте сигурни, че този ДУК ще продължи да управлява до края на годината. Друг въпрос е, че тъй като плащате наведнъж, то и данъка трябва да внесете наведнъж според датата /месеца/ на плащане.

ПП Отговорили сме еднакво, само дето моят отговор излезе със закъснение :( Е, няма да трия
Във момента той е самоосигуряващо си лице. Тоест разходите по неговите осигуровки не са разход за фирмата.
Осигуровките сами по себе си не са разход на фирмата, но никой не го спира да си плаща възнаграждение за личния труд, което да е разход на фирмата.

Цитат
Кое би ми било по-изгодно- да се регистрирам като свободна професия или да бъда назначена на трудов договор във фирмата му
На този въпрос няма еднозначен отговор. Всичко зависи от очакваните приходи, от възможните разходи, от периодичността на приходите, от желанието Ви за осигуряване /по-голяма бъдеща пенсия, по-високо майчинство и т.н/ .
Тук има един Калкулатор: "Кое е по-изгодно ЕООД или freelancer?"
Напълно е възможно. Доходът от дивидент е доход от капитал, а не доход от труд и не е осигурителен доход
Понеже вече не мога да се коригирам:
В горния текст съм подчертала "ФЛ по чл.29а", вместо да подчертая "лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон" по чл.26, ал.7
ако ги потвърдя тези суми не е ли вече късно, не е ли трябвало до 30,04, да се подаде декларацията ..
Лицата по чл. 51, ал. 1,подават ГДД в срок от 1 март до 30 юни /чл.53, ал. 1 от ЗДДФЛ/
Това са лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а,
Попринцип знам, че винаги могат да пишат, че не съм се явила.
По принцип такова "писане" е нарушение, а и често е невъзможно да се направи
Идея си нямам дали точно в тази фирма и точно за Вашето присъствие могат да "пишат", че не сте се явила или и дори с хоум офисната си работа не сте оставили "следа" от присъствие. Единствено работодателят може да каже. Ако има желание да извърши това нарушение, разбира се.
То ако има желание, може да Ви освободи и по взаимно съгласие. 
Договорът може да бъде заличен само ако изобщо не сте започнали работа. Ако сте започнали и имате отработен ден или часове, няма начин да се заличи.
Нали не е подадена - какво ще коригирате?
Освен това никъде няма изискване Д6 с осигуровките и Д6 с данъка да се подават едновременно
Д6 с код 8 може да се подава без Д1