ДОО и ЗО се изравняват в отделни таблици.
В Т1 за м.02 в колоната за осиг.доход, върху който са внесени авансови осигуровки, вписвате дохода, върху който сте внесли ДОО. Колкото и да е той. Общия реален годишен  осиг.доход на лицето като СОЛ разделяте по равно за м.01 и м.02. Ако трябва - довнасяте. Ако не трябва - не довнасяте
За Т2 предполагам, че Ви е по-ясно. Само да не забравите да впишете и пенсията
Може от м.02.
Но САМО ако не я осигурявате Вие, а тя се самоосигурява.
Въпросът ми е след като получава решението през средата на месеца /15.02.2024/ това означава ли ,че за половината месец дължи всичко /ДОО,ДЗПО,здравно/, а за другата половина от месеца само здравно. Съответно ако е така как ще се попълни Д1.
Ще подаде две Д1

От значение е не кога е получено пенсионното решение, а от кога е в сила.


ПП Вярно, че 80-90лв са си пари, но и аз бих избрала вариАнт 2.
Мерси, ако посоча последен ден в осигуряване , няма ли да е неосигурена и здравно ?
С първата Д1, дето е "само здравно", посочвате начало на осигуряване.  И да пропуснете, не е фатално
Здравейте , управител на ЕООД получава ТЕЛК решение на 18.01.24. Нужно ли е да подаде Декл. за промяна на осигуряването ,че ще е само за здравно и в какъв срок ?
Това, че е получил ТЕЛК решенше още нищо не значи. За да избере "само здравно" трябва и да се е пенсионирал
Вписването със задна дата е възможно само чрез ИТ
При започване на работа по ТД не Ви ли е връчена справка от НАП? Проверете си в досието
Счетоводителят да провери какво е подавал в съответния тридневен период

Например КТ Разчети със собствениците, аналитично Собственик 1, собственик 2....
Погледнете на какво основание са съставени АУАН и дали в съответния член не е посочено, че санкцията е за всяко отделно нарушение
Ако вършат някаква работа в дружеството - да, ако само чакат дивидент - не
И преди Ви казах - при висок оборот помислете за друга форма на осъществяване на дейност.
Регистрацията по ДДС като ФЛ има и още негативи - ще трябна да начислявате ДДС не само върху извършваните от Вас услуги като свободна професия, но и върху много от сделките, които правите като ФЛ - отдаване на лично имущество под наем, продажба на лично имущество и т.н.
Не виждам какви принципи и/или семейно положение биха Ви попречили да изберете икономически по-изгоден вариант за осъществяване на дейност, но все пак решението си е Ваше.
Успех!
И защо ще бързане с регистрацията по ДДС? Освен ако не е онази по 97а.
Ако се очаква приходите Ви да са достатъчно големи за регистрация по оборот, защо Ви е СП, а не регистрирате ЕООД например....
Колкото до "гимнастиката" с каквато и да е самостоятелна дейност може и да не си заслужава, но може да е наложителна. Просто няма начин (законно) да се вземат едни пари хей така без данъци, без осигуровки, без декларации, регистрации и т.н.
Ами ако прекратя трудовият договор и си оставя само моето ЕТ, какво би следвало да плащам ?
Същото. Освен ако заплатата по ТД не е била 3750 лв и нагоре. Е, тъй като няма да имате друг доход, цялото данъчно облекчение заради ТЕЛКа ще ползвате изцяло за дохода като ЕТ.
Същото ще е, ако работите като свободна професия, занаятчия, собственик на ЕООД. Разликата е само в начина на определяне на данъчната основа и осигурителния доход.
Според мен  най-неудачната форма за осъществяване на стопанска дейност е ЕТ. Предпочитам свободна професия или ЕООД
С ТЕЛК 50и над 50 процента ще имате облекчение за дохода като физическо лице, в това число като ЕТ, свободна професия, занаятчия. Естествено до размера на остатъка от облекчението, което не е ползвано по ТД.
Ако сте пенсионер (вкл. с инвалидна пенсия) като самоосигуряващо се лице можете да изберете да се осигурявате само здравно и да икономисате 19.8% или 24,3% осигуровки

"Просто декларират дохода в края на годината" Може. Но би трябвало да се декларира като доход от търговска дейност без регистрация като ЕТ. Данъкът е 15% от печалбата, дължат се осигуровки, подава се отчет в статистиката.... По мое мнение не е много удачно.
За да бъдете самоосигуряващо се лице първо трябва да имате основание за това - съдружник или собственик на фирма, регистрация като свободна професия  или като занаятчия...
Нямам представа дали може да се регистрирате като занаятчия който прави манкюр, картички и декорации едновременно. Може би е по-добре да се регистрирате кано свободна професия с различни дейности. Или да си регистрирате фирма. Фирмата е по-изгодна ако разходите са над 25%от приходите, ако печалбата е над МРЗ месечно, ако дейността не е патентна, ако... абе вариатни всякакви.
Възможно ли е това да бъде договор и фактура по ДДС на името на физическо лице или следва да се документира по друг начин?
Това е начинът. Договорът е с нотариална заверка.
Чая и кафето също могат да минат по ЗБУТ - осигурявате тонизиращи напитки. Ако го няма в предписанията на СТМ, поискайте да го впишат
Зависи от количествата :) 10 кг кафе на месец при трима служители едва ли ще се признае.
1. 12
2. Щом няма данък, не се подава Д6 с код 8

Да не забравите да попълните т.31
При всяка временна нетрудоспособност (болничен) се определя обезщетение на базата на осигурителния доход 18 месеца преди началото на месеца, през който е възникнала нетрудоспособността.
Т.е. ако сте осигурен за ОЗМ и се разболеете днес 04.02.2024, обезщетението ще се изчисли според осигурителния Ви доход за периода 01.08.2022-31.01.2024. Ако се разболеете на 15.07.2024, периодът за изчисляване на обезщетението ще е 01.01.2023- 30.06.2024
Дано разбрахте

Да допълня: право на обезщетение за временна нетрудоспособност може да имате само ако към момента на настъпване на неработоспособността сте осигурен за ОЗМ и имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ (общо някога във времето)