Проверих: взема се дохода от последните 24 месеца ПРЕДИ месеца, в който излизате в майчинство. Така че дохода от дните през м.06 няма да окажат абсолютно никакво влияние.
За първата година се взема дохода ОТ който е изчислено майчинството, а не това, което сте получавали.  Т.е. ако сте получавали 630 лв, ще се вземе 700. (600 лв са изчислени като 90% от 700).
Дохода, ОТ който е изчислен болничния.
Единия ден отпуск (дори да е неплатен) ще се отрази на майчинството с около 1/500 от разликата във възнаграждението за този ден спрвмо предходните.
В момента нямам достъп до КСО, но си мисля, че че се вземаха 24 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността, т. е. до 31.05, а не до 20.06. Можете да прочетете някъде в чл. 41 -  49
Обезщетението за безработица е 60% от средния доход от последните 24 месеца. Когато в тези месеци влизат болнични и майчинство - за доход се взема  дохода,
от който са изчислени тези болнични. За отпуска за гледане на дете до 2 години - като доход се взема минималната работна заплата за периода (560 през 2019, 510 през 2018, а не 380).
Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
Сметка  за изплатени суми
Служебна бележка
Всяка от тях - когато ѝ дойде времето.
За неправомерно пуснатия трудов договор. Реално работата, която е извършил не е била за трудов договор, тъй като 2 дни по 2 часа, не е 5 дни в седмицата по 8 часа, както е обявено в НАП и другото , което е няма регламентирано работно време. Това си е чист ГД.
Какво е това ограничение 5 дни по 8 часа?
Има ли работно място и работно време? Тогава какъв ТД? Знаете ли колко би струвало на работодателя, ако при проверка хванат охрана без договор или дори с ГД?
Освен това: какво значи "пуснал е ТД за 1 месец"? Направихте ли проверка с ПИК колко отработени дни има по този ТД , какъв е осигурителния и облагаемия доход? Ако трябва да си търси още пари от втория работодател.
А това: от НОИ са се били свързали с него и настоял, моят близък да напише молба, че желае  длъжността му да бъде сменена звучи меко казано нелепо.
прочетох какво се крие зад отговорът Ви, мого благодаря! Реших да го пусна просто до завършване на определена работа в полза на работодателя, прекратяване с едномесечно предизвестие
Какво е това "до завършване на определена работа в полза на работодателя"? Или е "до завършване на определената работа" или "до завършване на определена работа със срок на изпитване в полза на работодателя".
И при срочен ТД, какъвто е договора по чл. 68, ал.1, т.2, срокът на предизвестието не може да е един месец.
Щом лицето работи по ТД, върху всеки ГД се начисляват и внасят осигуровки до достигане на максималния осигурителен доход. Няма значение дали сумата по ГД е под или над МРЗ. Разликата при ТЕЛКа е единствено в данъка - според сумите може да не се удържа.
Добре е сметките да са за всеки ГД поотделно. Д1може да е една, ако ГД са в един месец.
Не би ли следвало, щом има болничен към единия работодател , а липсва за втория, то тогава да не се изплати обезщетение? - следва. Но следва и първия работодател да промени по дадената Д1, защото дните на отсъствието вече не са болничен. Следват и други проблеми, някои от които посочих по-горе.
не би ли следвало след молбата да му връчат допълнителното споразумение и там да се види, дали на новата длъжност ще има срок на изпитване? - следва, но какво от това? Само че вече е поискал преминаването на нова длъжност и никой не може да забрани на работодателя да провери способностите му.  Най-много да не подпише това ДС и отново се връща в изходната ситуацията - или-или.
Отговорност на работника или служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор
Чл. 414а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., обявен за противоконституционен с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.)
Защо цитирате това, което вече не е в сила?
Проблемът е работата по време на болничен.  Първо от НОИ няма да платят нищо по болничния. Второ основният работодател с основание може да обжалва болничния. Трето - щом болния не е болен по време на болничния, може да се търси дисциплинарна отговорност.  И т.н, и т.н. Нищо не е в полза на работника.
Мобата за смяна на длъжност най-вероятно ще води до ДС с добавен срок на изпитване. Последствията: възможност за прекратяване на договора в с
рока на изпитване без защита по чл.333 (заради ТЕЛКа). Плюсът за работника е, че ше има право на "пълна борса", защото при дисциплинарно уволнение ще е само минимума.

Признавам, че много хора са притиснати от нуждата и правят невъзможни неща за някой лев допълнително.  Не мога оправдая тези, дето заради този някой лев сами си подливат вода.
Някой може ли да ми цитира точните членове, при които може да се ползва максимална  борса?
Не. Но може да ти цитираме точните членове, при които борсата е минимална . Можете да ги прочетете в КСО, чл.54б или в разясненията в сайта на НОИ. Всички останали членове стават
Няма такава комбинация "по взаимно съгласие с едномесечно предизвестие от страна на работодателя". Или е едното или другото. В първия случай е минимално обезщетение. Във втория - "пълна борса".
Според мен разпределянето на дивидент не се третира като дейност, пждлежаща на (само)осигуряване.
Твърдението "има разход - има дейност " не е вярно поне във връзка с ГДД.. Вижте условията за фирма без дейност
1. Според мен от 19,06, от когато не работи в дружеството. Кой е управлявал от 19-ти до 26-ти не мога да знам :)
2. Самия отчет най-вероятное съставен и подписан преди 19,6 от тогавашния собственик и е приет от тогавашното ОС. Сегашния управител подписва другите документи - декларация, пълномощно или каквото трябва. Ако се съставя и приема сега - от актуалните собственици и управител
Имате право на всичкия отпуск,  който не сте отложили поради ползването на друг вид отпуск (болнични, майчинство). Имате право да го ползвате до две години след връщането на работа.  Нужно е да подадете молба/заявление и работодателят да разреши.
С уточнението че не съм наясно с бюджетната сфера:
Ако започнете работа  и Ви вдигнат заплатата, ефектът може да е двустранен ефект - да получите по-високо обезщетение за неползван отпуск, но и да платите по-високо обезщетение за неспазено предизвестие. Ако имате под 10 отработени дни в месеца, промяната на заплатата няма да окаже влияние и върху двете обезщетения.
Може би в бюджетните имат други правила, но при всички случаи ефектът е върху всички обезщетения по КТ.
Има процедура: плащате си всеки месец възнаграждение за личен труд по 510 лева и внасяте съответния данък. Може да си плащате и по повече, че но в края на годината може да се наложи да довнасяте осигуровки. Може да не си плащате всеки месец.

ПП Счетоводителят Ви от 01.01.2019 ли е в отпуск, та още се самоосигурявате на 510лв?