Щом актива е на ЕТто и ЕТто отдава под наем, то прихода си е на ЕТто и се отразява върху печалбата от дейността на ЕТто. Оттам - и в облагаемия доход и осигурителния доход при годишното изравняване.
Заредете последната версия на програмата
Защо чак на 08.04?
Заличете ктария запис и направете нов още тази вечер. Или утне рано сутрин на място. И лицето почва работа на 05.04.
Евентуално може да допуснете, че на 04.04. е работил по съществуващ и тегистриран ТД, но основанието е объркано поради техническа грешка. Това, само ако нямате друг изход.
За да се удържат, трябва да има от къде :) ЗП си внася осигуровките, има-няма доход :)

Осъществяващия дейност земеделски производител е длъжен да се самоосигурява върху минимум 400 лв. Като пенсионер може да избира за какво да се осигурява: за сички осигурителни рискове + здравно, за пенсия + здравно, само здравно

ПП Като гледам историята, Вие сте колега. Занимавате се със СОЛове...
А колко е средното нетно възнаграждение?
Работникът може да постъпи на работа СЛЕД като е получил справката за приетото уведомление от НАП. Това не сте спазили.
Съвет: направете всичко възможно да заличите присъствието на работника на 01.04. и евентуално на 02.04.(на справката има час на регистрацията. Съобразете се с него!) Тези един-два дни ги платете на човека от джоба си и без документи.
За първата година майчинство се взема дохода, от който е изчислено обезщетението.  За мтората година, когато сте получавали 380 лв, се взема минималната работна заплата за периода/480 за 2018, 560 за 2019/
1. И за болничния
2. На база договорената заплата
Добре е да декларира при всяко плащане
С деветки става.
Самоосигуряването е по ЕГН и е върху всички осигурителни доходи на лицето, независимо от основанието.
Д6-13 също е по ЕГН и в нея се включват всички дължими осиг.вноски на годишна база.
Съмнявам се, че ще може да се възползвате от тази благинка. Преди две-три години ограничиха възможността болничния след прекратяване на ТД да се ползва от всеки.
Ето какво пише в сайта на НОИ:
В случай че временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Точната формулировка може да прочетете в КСО, че чл. 42.

Напомням, че ТД със срок на изпитване не означава срочен ТД.
Въпросът ми е ще влезе ли в сила първото увеличение от 01.05.2019г. при положение че съм в болничен.  - като сте в болничен, нали не получавате заплата ?
 Иначе: самото ДС влиза в сила от... подписването му, ако не е записана друга дата.  Самото увеличение ще има реален ефект само когато имате отработени дни /заплата/.
за колко време трябва да се върна на работа, за да влезе в сила и да се използва при изчисляването на майчинство. - колкото повече, толкова по-добре. Като се вземе предвид, че майчинството се изчислява от осигурителния доход през последните 24 месеца /около 500 работни дни/, то един отработен ден с 10 лв по-висока заплата ще увеличи майчинството с 2 стотинки. Преценете дали си заслужава да рискувате здравето си и това на бъдещото човече за някакви стотинки.
Само да уточним нещо: Какво разбирате под "безработно лице"? Което получава обезщетение за безработица или което не работи  и само си внася здравните осигуровки по чл. 40, ал.5?
Отговорът на Делфинчето се отнася за тези, дето сами си знасят ЗО. Предполагам и питането е за тях, но все пак трябва да е ясно :)
Може.
Освен ако по основния ТД няма някакво ограничение
Когато прекратяването на договора е по взаимно съгласие, по желание на работника или поради негово виновно поведение (дисциплинарно уволнение), обезщетението е минималното и не зависи от стажа и дохода.
КСО, чл. 54б, ал. 3
Взаимно съгласие  = 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв. месечно).
Може. Има пенсионни фондове, предлагащи доброволно осигуряване