здравейте искам да попитам къде мога да проверя дали съм дисциплинарно уволнена
В трудовата книжка.
В заповедта за прекратяване на договора.
1. Отваряте ЗСПД и ППЗСПД и четете какво трябва да съдържа служебната бележка/удостоверението. Обърнете внимание, че сумите се включат в месеца, през който са платени.
2. Потърсете в интернет образец на удостоверение за доход са детски.
3. Намерете си счетоводител докато не е станало късно.
Здравни и социални осигуровки - до осиг.доход 2600 месечно. Първо е трудовия договор, после - каквото остане за гражданските. Това нещо го декларирате в съответната точка на Сметката за изплатени суми.
Данъкът по ГД - 10% от сумата по договора след приспадане на процента признати разходи и личните осигуровки по съответния договор, ако има такива.

Застрахователите не искаха ли регистрация като СОЛ?
Рискова е, защото бременната е на 35г. Естествено ,че ако има сериозен  проблем цифрите не са важни. Питам дали ще има разлика в майчинството при ползване на болничен до раждане и ако си на работа.
Зависи.
Ако преди болничния е получавала по-висока заплата, а в момента работи на по-ниска, по-изгодно е да ползва болничен.
Ако при дадени обстоятелства въобще има място за тънки сметки.
Вероятно имате.
4 месеца по 9 лева на работен ден.

Е, един месец и няколко дни вече сте пропуснали. Ако сега се регистрирате, ще ползвате непълни 3 месеца
КСО, чл.54б, 54в и нататък. Четете и анализирайте
Ето една извадка от общите условия на една томбола.
От 13.8.2015 са минали 3 години, но по данните, които посочвате, нямате 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор) през последните 18. Това значи, че въобще нямате право на обезщетение за безработица.  Ако не бъркам сметките.
Няма такава опция
Ако когато за последно сте се осигурявали като СОЛ сте го правили на "високия" процент и имате 6 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ(общо от началото на трудовия си път) , след възобновяване дейността като СОЛ Ви трябва 1 отработен ден и може да ползвате болничен. Ако е за майчинство, нужни са 12 месеца (общо).
Ако до сега нямате нужните месеци с ОЗМ, самоосигурявате се до натрупването им.
Ако като СОЛ сте се осигурявала без ОЗМ (ниския процент), можете да започнете да внасяте за ОЗМ чак от януари догодина и след това да ползвате болничен.
Може. Трябват 12 от последните 18. Може да са разпокъсано, при различни работодатели, с паузи между тях.
Все още няма изискване за пордължителност на ТД.
Все още имате право и при един ден работа при посления работодател.
Е, вече все по-често проверяват фирмите, направили подобни прозрачни услуги
Надявам се да не сглупи да подаде ОКД5 със задна дата и с избрано "осигуряване за ОЗМ", че тогава и с подаването на Д1 ще е в нарушение :)

Дори и ако писмено приеме предложението за уговорено обезщетение ли?
Ако не приеме предложението, няма начинда прекратите ТД по чл.331. И това важи не само за майките.
И двете Д1 (заличаващата и новата) - в един файл. Подавате заедно с Д6 с увеличението.
За данъка: щом плащате цялата сума през м. 09.(което е нормално), данъкът е вътху цялата сума и е за м.09. В Д6 - за м.09., дата на начисляване/плащане 30.09., срок на попаване от 01.10.до 25.10.
При прекратяване на договора по чл.325, ал.1, т. 3, 4 или 5 не се пише "по инициатива на работодателя", а "поради изтичане срока на договора", "поради завършване на определената работа" или "поради завръщане на титуляра" (според случая). Това за инициативата е важно при прекратяване на договора по чл.71 (в изпитателния срок).
Прекратяването на ТД по чл.325, ал.1, т.3, 4 или 5 НЕ ограничава обезщетението до минималното и МОЖЕ да се ползва "пълна борса". Важното е между двата договора да не се регистрирате като безработна.
Напоследък зачестиха проверките от НОИ на работодатели, прекратили ТД  по чл.71 след няколко дневна работа. Не зная дали проверяват и при чл.325/1/3 и 4. Всичките тези основания си личат от пръв поглед, че са нагласени, но СА ЗАКОННИ и ако всички документи (договор, заповед, уведомления към НАП, ведомости за заплати, Д1, отчитане на присъствия и т.н.) са оформени както трябва - няма никакъв проблем.

ПП Не зная дали наистина работодателят е казал, или Вие се плашите като видите чл.325, но ограничението на КСО се отнася САМО за т.1 (взаимно съгласие), а не за останалите точки. В заповедта и в трудовата книжка освен члена, задължително се вписва и точката.
Хайде уточните си:
- дали този горд собственик  работи и в двете дружества, някое от тях или в нито едно
- ако работи, на какво основание полага труд - ТД, ДУ, личен труд, всякакъв вид труд като СОЛ, комбинация от предходните
- ако се самоосигурява- чрез кое дружество то прави.

След това прочетете наредбата за осигурявавето на СОЛ и една декларация обр. ОКД5 и обърнете внимание, че се подава И за начало на дейност.
За Д1 при  СОЛ, осигурен другаде на максимума, можете да погледнете в наредба Н-8 и в указанията към Д1. Ясно е описано. Вариантите най-общо са три - с ОЗМ, без ОЗМ и със заплащане на личния труд.