Абе не съм съвсем сигурна. Работникът е подал предизвестие и има желание да си го отработи /няма начин да се докаже противното, ако самият той не то е заявил/. Изведнъж работодателят не му дава възможност да работи, а прекратява ТД по своя инициатива, неспазвайки вече заявеното предизвестие.
Вярно,  по чл.71 може да се приложи веднага, но когато вече има подадено предизвестие от другата страна...
Може би трябва да се изкаже някой по-компетентен по трудово право.
Лично аз не бих рискувала. Или ако и двете страни бързат, бих се надочила към чл.325/1/1
А кога е положен труда по всеки един от договорите?
Ако трудът е в един месец - да, сумира се и се внасят ЗО и по двата.
Датата на плащане не е от значение
Може по електронен, може по банков, може да ги внесете на каса в някоя банка, може с Изи пей....
Напишете някакво решение на КУТ или ГУТ, че тези дърва се нужни за осигуряване на ЗБУТ и хем са разход, хем с право на ДК ;)
А какъв отговор очаквате? Влезте в системата и проверете в "подадени". Там би трябвало да има данни за резултата
Много Ви благодаря!
В началото на 2020г ли трябва да отнесе закубата с/ка Д121-с/ка К123

Не прочетохте ли delphine Днес в 11:48  За счетоводни цели - при вземане на Решение от собственика на ЕООД
Когато вземе решение - тогава. Обикновено преди това трябва да е съставен и ГФО
Обикновено - от десетина минути до час
Щом лицето е СОЛ, не удържате нищо,не подавате нищо, не издавате нищо. Искате от лицето документ с реквизитите на фактура.
А Вие основн работодатл на лицетоли сте към 31.12.2016?
Ако "да", сложете отметка в т.7 и клетките ще са активни.
Ако "не" , попълнете данните както са. То и при отговор "да" пак попълвате данните като са. Макар че при годишното изравняване заради тези стотнки сигурно щеше да Ви се яви 1 лв данък за връщане
Не зная дали Вие можете. Дали това ще се прави или не, зависи от Общото събрание на съдружниците или друг управителен орган, който има право да взема такива решения.
Да, възможно е и е съвсем нормално загубата да се "покрива" с  неразпределена печалба от минали години. Дали за целта могат да се ползват и резервите - зависи от самите резерви
Отново това "Начислени НА (в случая 03.01.)" и "Начислени КЪМ (в случая 31.12.)" :)
Я си спете спокойно . Вие не начислявате НА 31.12.
Има още по-нова версия на програмата от 04.02., но не ми се вярва проблемът да е във версията.
За статистика се попълват само тези отчеди, по които имате данни.
Ще Ви пусне и без справка за работната заплата
Не, не дължи.
Дори и ако в двете ЕООДта си плаща по 300 лв за личния труд, а се осигурява само в едното върху 610, то при годишното изравняване няма да ДОвнася осигуровки.
Майчинството е обезщетение,  а не облагаем доход и няма място в декларацията по чл.50.

Понеже питахте: периодът на майчинството се зачита за  осигурителен стаж при пенсиониране. Само че не си представяйте, че като работите (или ползвате майчинство) по трудов договор и същевременно работите (или ползвате майчинство) като самоосигуряващо се лице, то един календарен месец ще се зачита за два при пенсиониране. Не, ще си се зачита за един. Само дето осигурителния доход ще е по-висок.
Изравняването не е по дружества, а общо за доходите па ФЛ като СОЛ.
Самоосигуряването е един път на едно ФЛ, независимо на колко основания подлежи на самоосигуряване
Изравняването е общо за доходите на ФЛ като СОЛ, а не е по дружества и/или основания за самоосигуряване.
Наименованието на клетка 19  е "Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103" По ясно от това?
А лихвите за закъснели осигуровки от заплатата на работника ли ги удържате? Те нямат място в справката по чл. 73, ал.6

Между другото: Днес има нови актуализации на програмите на НАП за Д1/Д6 и за ДДС
 от НАП искат осигуровки за всяко поотделно до достигане на максималния осигурителен доход??
Точно това ли поискаха или Вие така го разбрахте?
Лицето е длъжно да подаде ОКД5 за започването на дейност на трите места, само в една от декларациите посочи и избрания начин на осигуряване. Само на посоченото основание прави осиг.вноски минимум върху 610 лв, а в края на годината прави годишно изравняване на осиг.доход на база на общия доход на СОЛа на всичките основания /може да не са само три - може да има и ГД например /
Да си призная не мога да схвана каква е целта на "гимнастиката"?
За да коригират по-малко? Може би :)

От въпроса разбрах следното:
- през м.12 лицето е получило обезщетение по чл.222/1, върху което са дължими/внесени осигуровки съгласно КСО. Значи през м.12 лицето е осигурено на друго основание през м.12
- през м.12 работи по ГД.  Съгласно чл.4, ал.3, т.6 от КСО върху възнаграждението по ГД се дължат осигуровки  независимо от сумата.

Периодът, през който лицето работи по ГД, възниква основание за задължително осигуряване и на основание  трябва да се спре плащането на обезщетението за безработица. Лицето трябва да уведоми НОИ в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 54д, ал.1, т.1 /виж чл. 54д, ал.3/ За настъпване на обстоятелства се счита началото на работа по ГД /обикновено е датата на сключване/, а не датата на плащане.