ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Този текст не беше ли същия и миналата година? Промяната е само в датата.
И пак го обсъждахме...

А може би бъркам? Все пак нямам ЕТ-та.
Това за 20-те лева си го пише винаги. Не е в него проблема.
Най-често е в изписването на адресите. Системата изисква: Населено място, улица, номер или населено място, квартал, блок. Не допуска квартал-улица или улица-блок. И не обяснява грешката
Тази година неработещите ЕТ имат задължение до 31.03.2019г. да подават в търговския регистър Г2 с декларация за това че са били без дейност 2018г. Подаването на Г2 е без такса до 31.03.2019г.

Това сигурно ли е?
Да.
И оценка на риска и т. н.

Имате един ТД, че значи един работник/служител
Значи трябва да бъдат издадени СИС за всяко плащане и служебна бележка за годишния облагаем доход и удържания данък
А наемателят ФЛ ли е или ЮЛ?

Дали се плаща по банка или в брой, не е обезщетение от съществено значение.
Неплатеният отпуск на какво основание е?  Времето зачита ли се за стаж или не?
Какво пише като причина за неприемането?
Като собственик и управител на ЕООД трудно може да спира и почва самоосигуряването си, както и да е на ТД за по-малко часове. ГД (поне за сега)са основния доход на лицето.  Четох толкова противоречиви неща по въпроса за осигуряването (особено за ЕООД), което вместо да ми помогне, повече ме обърка. Важното е да се намери адекватно решение, което да не спира инициативността на хората и затова, моля за малко подкрепа и помощ!!! Защото така годишното довнасяне е наистина много повече, отколкото без самоосигуряването точно като собственик и управител. Например,може ли друго лице да е управител без възнаграждение и без осигуровки за управител, а да се назначи (и в кой момент и от кой) по ТД на друга длъжност.
Предварително благодаря!

Задавате много въпроси, на които не може да Ви се отговори накратко. Вашият счетоводител би трябвало да е запознат с повече подробности и би Ви дал конкретен отговор или би изяснил възможните варианти.

Като начало:
"Например,може ли друго лице да е управител без възнаграждение и без осигуровки за управител" - това не е добра идея. Особено ако управителят е друго /трето/ лице. Имайте предвид, че осигуровките на управителя ако не са на по-висок праг /обикновено е по-висок/, то винаги са в по-висок процент.

Ако СОЛът се самоосигурява върху минимума /560 за 2019/ и не получава доход за личния труд /напълно възможно/, то за 12 месеца ще е внесъл осигуровки върху 6720 лв. Да предположим, че в рамките на годината има няколко ГД за 6500 лв общо, то при годишното изравняване няма да има осигуроки за довнасяне. Още повече, че ако ГД е с друга фирма, в която лицето не есъдружник, то ще има право и на НПР.
От друга страна - щом ГД е основния доход, защо не спре самоосигуряването като собственик на ЕООДто, което явно не работи и да го осигуряват само по ГД?
Длъжен е да декларира, че е СОЛ.
Отразява ГД в таблиците към ГДД.
Разпределя за всички месеци, през които е СОЛ.
Дали ще внесе повече или по-малко - божа работа :)
собственика е пенсионер

"ОсигуряваМЕ", "плащаМЕ", " трябва да платЯ" ... Останах с впечатлението, че Вие сте собственик.  Е да, може да сте и собственик и пенсионер. И да говорите за себе си в трето лице

И вярвайте повече на счетоводителя си!
във фирмата осигуряваме дъщеря ми и един пенсионер, на който плащаме само здравна осигуровка. .

Само здравно? Като какъв го осигурявате?

За останалото имате отговор.
И те са? Ако другият съдружник се осигурява на максималния осигурителен доход или?
Благодаря!

Първото и най-важно обстоятелство: дали съответния съдружник извършва някаква дейност в дружеството.
Второ: Дали пенсионерът, ако отговаря на условие 1, желае да се осигурява за пенсия или не.
Има и други обстоятелства: под каква форма съдружникът упражнява дейност /ТД, ДУ, СОЛ със или без заплащане на личния труд.../, осигурява ли се на друго място като СОЛ или на максимума... Последните две не изключват регистрацията като СОЛ, ако такава е нужна.
Аз казвам 26,88 лв.
А Вашият счетоводител какво казва?
Най мразя когато въпроси, свързани съз законите се задават от адвокат :(
Ще отговоря само заради Дицве: не, самите договори не се пращат към НАП с ГДД. Както каза и колегата по-горе, показват се при проверка
Нали е само за декември? От декември до декември
При определени обстоятелства може.
И каква е целта на тези 4 работни дни?

26.01.2019 е събота.