НСИ е Национален статистически институт. И едно време, и сега - все си е статистика.
Счетоводна политика не се подава никъде. Преди години в бланките на НСИ имаше справка за счетоводната политика. Сега - в ТР се публикува ГФО, който съдържа и "приложения", а едно от приложенията е аналогично на старата справка
Благодаря за изчерпателния отговор.
Последните изречения /за съветите на юристите и на синдикатите/  много ми харесаха. Аз обаче предпочитам да съветваха работодателите как да използват въпросния текст в своя полза. Все пак аз съм работодател и в условия на криза гледам да икономисам нещичко... ;)
Ако това ЕТ има дейност, то лицето задължително се осигурява като СОЛ върху минимум 420 лв. При определена граница на облагаемия доход от предходни години, този минимален осиг.доход може да е по-висок.
Осигуровките по трудов договор не изключват осигуровките като СОЛ - ЕТ. Възможно е едно и също лице да се осигурява по един или няколко трудови договора + един или повече договори за управление + СОЛ.
Максималният месечен осиг.доход не може да надвишава  2200 лв, като при достигане на границата първо са доходите от трудови договори и ДУК, след това - от граждански договори и накрая - като СОЛ.
В конкретния случай - при ТД с осиг.доход 2000 лв и действащо ЕТ - лицето трябва са се самоосигурява върху 200 лв за дейността си като ЕТ. Ако дохода по ТД е под 1820 - осигуровките като ЕТ са минимум върху 420
Използваният термин "не по-малък от 1 година" да се разбира  не като право за работодателя да определя по големи от 1 година периоди на придобиване на правото и преизчисляване на доплащането!!!


Наистина ли така трябва да се разбира? Не може ли да се приемат Вътрешни правила за начисляване на "клас" след 3-тата  или след 5-тата година? Според Вас - ИТ биха ли допуснали такова нещо?

ПП На практика начислявам "клас" след първата година - понеже нямам недвусмислени аргументи, пък и не ми се спори с ИТ. Все пак се надявам тази неясна формулировка да може да се тълкува и по друг начин....
1. Нещо не разбрах - осигурявате се на 315 + 2000 = 2315 лв? Над 2200?
2. Като ЗП осигурена ли сте за общо заболяване и майчинство?
3. Не съм съвсем наясно с майчинството, но при изчисляването му не се ли смятат повече месеци назад? Щото макс.осиг.доход е 2200 само от 1 месец.
В ГДД към НАП посочвате входящия номер на ГФО от статистиката.
За ТР подавате отделно ГФО, само с изискуемите форми + нужните протоколи и декларации
Само да попитам - този ДУ на какво основание е сключен - по ЗЗД или по КТ /трудов договор с длъжност управител/?
Ако разбирам добре въпроса - пита се: След като ДУ е без възнаграждение - дължат ли се осигуровки по него спрямо МОД за управител?
А границата е ясно защо :)
Не е ли 25то число на месеца след плащане на заплатите?
Пращате с код 0-редовни данни. Нали не е приета
Пускате отново Д1 само за тези лица, за които не приета
1. На този въпрос не мога да отговоря, но мисля, че 1 ден болнични при 4 часов работен ден се зачита за 4 часа осиг.стаж
2. Платения отпуск се счита за стаж при 4 часов работен ден. Т.е. - пак на половината от трудовия стаж.
3. Работата по график не влияе върху осиг.стаж. Ще повлияе извънредния труд, ако имате такъв. Работата в почивни и празнични дни се отразява върху заплатата, т.е.  - на осиг.доход
Според нас или според ИТ?
Според ИТ има работно място. За подобно нещо /ГД за боядисване на две стаи/ ми направиха предписание. Е, не посмяха да ме глобят, но инспекторката поиска на следващия ден да има факс с копие на справката за приети уведомления по чл.62.
Има възможност/и:
1. Работа без документи и палите свещ да не Ви хванат - явно това не Ви устройва
2. Граждански договор за сума под 310 лв, но за шофьор не Ви го препоръчвам. Ако имате опит в тази насока и можете да формулирате добре предмета на договора - дерзайте. Това е най-лесния вариант. Още повече, че не се обявява никъде и днес има документи - утре няма :)
3. Трудов договор за 1 /2, 3/ дни - срочен или за определена работа. В 7 дневен срок от започване на работата лицето подава декларация в НОИ за временно спиране на обезщегението. После в 7 дневен срок от прекратяването отново се регистрира в Агенцията по заетостта и продължава с обезщетението от там, до където е стигнал. Прочетете подробно КСО, чл.54а - 54и.
Едва ли някой може да ти разясни какво точно имат предвид нашите законотворци.
За сега продължавате осигуряването по стария начин.
До следващи указания :)
Данъка върху дивидента не се ли превежда по сметката за данъции и осигуровки на ТГ на НАП по седалище на фирмата-платец?
Ако се самоосигуряваш на 420 теоритично не е необходимо да имаш доходи от дейността си като ЕТ, свободна професия или съдружник. Все пак проучването на пазара, търсенети на клиенти, изготвяне на оферти и т.н. не е ли дейност? Все пак - при заверка на осиг.стаж искат и годишната данъчна декларация, така че е добре да имаш някакъв минимален доход /не е нужно да е 12*420/ през годината.
Ако мислиш да се самоосигуряваш на повече от 420 - обезателно трябва да имаш съответния доход.
Ако предвижаш майчинство  -осигурявай се И за този риск и внасяй осигуровките в срок, за да нямаш проблеми.
Там си има "Пенсионер съм и желая да се осигурявам за:..."
Някъде около ред 175
Няма начин да започнете легално дейност и да не се осигурявате /самоосигурявате/. Като пенсионер-самоосигуряващо се лице може да изберете да се осигурявате само здравно.
За съжаление никой не се интересува дали имате средства за живот /не казвам "нормален" живот/, а казват, че щом имате някакъв страничен доход вече сте длъжник на хазната. Дори да получавате под 420 лв на месец, то осигуровките са минимум върху тази сума.
Като инвалид с над 50% поне имате /някакво/ данъчно облекчение.