Трябва. Срокът на предизвестието е задължителен елемент.
В края на краищата този срок на предизвестие си е приложим независимо от срока на изпитването.
При настъпване на нетрудоспособността работникът е осигурен във Вашата фирма. Носи Ви болничен, подавате го в НОИ. При попълване на приложението отмятате, че ТД е (ще е) прекратен на 01.08.2021. Разбира се, ако този ден попада в периода на болничния. Прекратявате ТД от 01.08. (с изтичане на предизвестието), независимо от болничните. Вижте КСО, чл.43 (ако не бъркам) - след прекратяване на ТД от НОИ ще продържат да плащат.
Във втората фирма постъпва на работа когато оздравее. Ако още го чакат. Няма значение дали новия ТД е подписан и обявен в НАП преди или след началото на болничния, преди или след прекратяване на ТД с Вашата фирма.
Може да проверите в КТ какъв е реда за отмяна на предизвестието. 
Първо си уточнете какъвпточно ще е договора с контрагента - дали ще е трузов с физическото лице (говорите за заплата), дали ще е двуг вид договор с ФЛ или ще е договор с фирмата.
Ако извършвате услуга на фирма от ЕС, трябва  предварително да се регистрирате по ЗДДС (като фирма или като ФЛ). Изключение в случая на ТД на ФЛ.
Тъй като задавате много въпроси, изискващи дълги разяснения, най-добре си платете на счетоводител
И - да, трябва да подадете в НСИ и ТР декларация за неактивност (срока май мина...)
Да, прекратява се ТД, но с 1 м. предизвестие за съкращение. Нали?
С предизвестие от 1 до 3 месеца, според това което е записано в ТД.
Относно чл. 222, ще подпиша допълнително споразумение между мен и работодателя, че не желая изплащане в следващия 1 м.
Такова споразумение няма никаква юридическа стойност. Не може да се откажете от свое право.
Колегата Ви е обяснил какво става на практика.
Чл. 54б, ал. 3 и 4 КСО
Е, това е основанието за прекратяване на ТД,  което в случая не е ограничение (чл.328, ал.1) и 3-годишния период от предходната борса (тук питащия поиска разяснение).   Вие казахте,че има и друго. Попитах Ви, тъй като не се сетих какво е това "друго"
Дали ще е минималния размер или нормалния - зависи от другите неща, които не казвате.
От кои други неща зависи дали размера на обезщетението за безработица ще е минимален или максимален? Освен основанието за прекратяване на ТД  и времето от предходната борса?
Друг въпрос е дали въобще има право на обезщетение или не.

Чл.328, ал.1 дава право на "пълна борса". Ако 3 години преди това не сте получавали обезщетение за безработица.
Трите години се броят от датата на отпускане на предходното обезщетение
Първосигнален отговор: Можете. Данъчното облагане е както при ЕТ /15% от печалбата/, а  дохода включвате в годишното изравняване на осигурителните вноски като СОЛ.

Но все пак: Все пак вие не сте СОЛ като шивачка, а като свободна професия, занаятчия или нещо друго. Доходите от продажба на изработените от Вас продукти може да са /и най-вероятно са/ доходи от упражняването на свободната професия или занаятчийска дейност и данъчното облагане ще е на това основание.

 Осигурявам се като СОЛ ,но извършвам  дейност за друг - това не го разбрах. Или Вие не сте се изразили правилно.
Може. Стига от самата фирма, където ще работи по ТД да нямат изискване към работника за неупражняване на самостоятелна стопанска дейност. Както е например при държавните служители.
Може да бъде назначен по който и да е член от КТл Най-добре е основанието на да съответства на реалните условия на договора.
Здравейте, а в НАП подава ли се годишна декларация по чл 92. ?
Ако ситуацията Ви е като на boneks, да, подава се
Осигурява се за това, което работи. Възможно е само по ТД, само като СОЛ или ТД+СОЛ.
Ако имате нужда от счетоводител, можете да ми пишете.
... но се чудех за декларацията по член 92?
Ами прочетете този член и свързаните с него
Ако плащате - може.
Прекъсване на дейност свързвам със спиране на самоосигуряването. Ако е така, щом като не е в осигуряване, вече няма право на обезщетението за гледане на дете до 2 г. Значи подава прил.11 за промяна на обстоятелствата
След 180-ия ден от болничните Ви пращат на ТЕЛК. От там могат да продължат болничните, да Ви предложат пенсиониране за определен период, и т.н. , включително и да решат,че вече сте трудоспособен/а.
И аз клоня към срочен ТД - с определен срок или по-скоро за определена работа (описвате събитието). Това за предизвестието и отпуските бих си го оставила "по шаблон". Ако не ме мързи, ще го изтрия и ще запиша "по всичко, неупоменато в този договор се прилагат минималните изисквания на КТ". Или нещо подобно
В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от касата се изплаща само с РКО.

Албумът с първични счетоводни документи отдавна не е задължителен.  Според ЗСч задължителни са само някои реквизити на документа,  не и наименованието и формата.
Нищо не Ви пречи да промените заглавието на "РКО" (не зная как и дали може да стане в приложението)
2011   -11 х.лв.
2012   -36 х.лв.
2013   -11 х.лв.
2014     -5 х.лв.
2015  +22 х.лв.
2016  +5  х.лв.
2017  - 16 х.лв.
2018  -  4 х.лв.
2019  + 10 х.лв.
2020  + 33 х.лв.
т.е. да приспадна 33

ЗКПО, чл. 70, ал. 1 Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването ѝ през следващите 5 години.

Т.е.  не би трябвало да може да приспадате загуби, реализирани преди 2015.
По мои сметки би могло да приспаднете до 15 х.лв
Все пак изчакайте и друго мнение

ПП Е, пиша много бавно и marpan_64 ме е изпреварила :)
Справка 5?

 
Явно съм отворила някаква ГДД за по-стари периоди и там така е писало :(

В ГДД 2020, при намаленията на фин.резултат в т. 21 , шифър 8210 пише: "Вж. помощна справка "Пренасяне на данъчни загуби", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg Приспадане на данъчна загуба"

Самата справка е : "Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
2.     Пренасяне на данъчни загуби"
Подава се като прикачен файл, като се посочва в част IV - Образци и документи, които се подават заедно с декларацията, т. 6 "Други"

Сега се надявам да съм права :)