809   Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

А прочетохте ли какво включва чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?
Някой дали пусна декл.6 с новите изисквания за код 5 да се пише 25.03.2019г?
Къде, освен в програмата на НАП, са посочени тези изисквания?
Проверете как точно е записано в закона. Доколкото помня е "в един от следващите 12 данъчни периода"
Идеята е бюджета да се пълни ритмично. Вярно, може първите тримесечия да е 0 и да се плати през декември, но и това е по-добре, отколкото всичко в края на март.
За субективния фактор няма да коментирам, но щом има фирми с НПП под 300000, които по желание правят авансови вноски, значи повече им харесва 4*500, отколкото 2000 наведнъж
Д1 редовна, Д6 редовна с увеличението.
Вероятността за глоба е под 20%.
Е, ще има лихви, но те са бял кахър :)
Подавате с КЕП и се надявате да не Ви хванат :) Друг изход няма
Помислих си, съкращение, после 1 месец обезщетение, и отидохме в април, а и кой знае кога се е регистрирал...  :smile1:
Аз пък за това не помислих  :hmmm:
Значи всичко зависи от коя дата е отпуснато предходното обезщетение.  :yes3:
2. На 4 м. на минимума, защото нямате 3 г. от предишната си борса.
Е, от март 2016 до 10.04.2019 щи има три години :)
Обезщетението се изчислява минимум от минималната работна заплата,  т.е. поне 560:22 за всеки ден неползван отпуск.
Върху сумато се начислява и удържа 10% данък
Явно всичко опира до това,  дали прилагането на този член е основателно, законосъобразно и допустимо.  Всичко зависи от това, как е записано местоработата в ТД и каква е конкретната промяна. 
Първо работодателят може за отхвърли като неоснователна молбата Ви за напускане.
Второ - от НОИ може да направят проверка дали е имало основание за прекратяване на ТД по този член или нещата са нагласени за "пълна борса".
Накарахте ме и аз да проверя.
Да, дава грешка без каквато и да е логика.
Явно ще чакаме 11-3
На код.5 се попълва винаги 25-то число, независимо дали е работен ден. И миналата година беше така на програмата заложено.
Не е вярно. Попълва се последния ден от месеца, през който заплатите са начислени и/или платени. Работя с програмата на НАП и ог 1-2 години насам попълвам като max0701 и не съм имала проблем. Включително и при Д6 за м.01.2019.
Нито осигуровките, нито данъка на СОЛа са разход за фирмата. Или поне не трябва да се отчитат като такива. След като не са отчетени като разход, знаи не влияят на финансовия резултат.
Начисленият разход за личния труд е 550 лв. Ако не сте платили до края на годината 520.29 или 379.10 (според това, как си оправяте разчетите с осигуровките), увеличавате финансовия резултат с 550 лв.
ДУК,  ако е тип трудов договор, не увеличавате. За СОЛ- а със сигурност увеличавате със ЗДДФЛ. Поне аз мисля така.
Какво ще увеличава с данъка? Нали той въобще не е отчетен като разход на фирмата?
Да не питам какво се увеличава със  ЗДДФЛ (закон) :)
Този проблем с трудовата книжка и аз го имам. Не ми носи трудова книжка и казва, че там където е работил, фирма в друг град и по-точно в София са му плащали пари на ръка, не му били дали трудова книжка. Той е млад човека, но се съмнявам все да е работил без договор, мисля че ме лъже. Но на какво основание да откажа да му издам трудова книжка, нали все на първото работно място трябва да се издаде.

Да попълни декларация по чл. 348, ал. 2 от Кодекса на труда
По принцип не е редно така, относно трудовата книжка, имала съм такъв случай, от Инсп. по труда казаха, че просто не му се издава книжка и това е, може да му се издаде  УП3 за осигурителния стаж, трудовият му стаж ще остане така ненанесен.
Или му издайте приложение 2 от Наредбата за ТК и ТС
От къде го взехте това 230?
560/2=280
280/20/4=3,50 или 560/20/8=3,50
Все едно и също е.
Ако смятате месеца с 20 р.д. Обикновено се смята с 21
И аз не зная но мисля, че че не може.
В края на краищата ПИК се взема бързо и безплатно. Вземете, опитайте и ни кажете. Ако не става ще трябва да си вземете нов КЕП.