А каква е продажната цена?
Всичките варианти са възможни.
Ако наистина няма дейност и ако сте спрели самоосигуряването, не би трябвало да има проблем.
За Д1 може и да може, но за Д6 за данъка няма да стане.

Какво целите с това ранно подаване? Да си създадете ядове, че ако човекът утре излезе в билничен
Опитайте и за предходните години.

Само да попитам - удържан ли Ви е данък през годините?
Заради взаимното съгласие на - 4 месеца по 9 лв за работен ден (около 200 лв месечно)
Явно не съм Ви разбрала. Щом се опира само до плащането, не виждам какъв е проблема. Освен няколкото стотинки лихва.
Остава да проверите ведомостта. Ако там е пропуснато - коригирахте, ако може, или добавете нов ред.
Добре де, какво променяте?
Правилното е корекция на Д1 и нова Д6 с увеличението.
Ако сумата е малка, не си играйте - включете я в настоящия месец
Опитвате се чрез корекция да промените т.12?
Може. Ама щом ще прави нещо във фирмата си трябва да се самоосигурява. Поне за времето, през което прави нещото.
И имайте предвид точката за данъчно облагане на личния труд са съдружници и акционери с над 5% участие в капитала. Това, че го наричате "ГД" не променя нещата
А Вие сте...?
през месец октомври - щом ПЛАЩАТЕ през октомври, може и без данък. Каквото реши изпълнителя по ГД
Как и кога  се декларира договора  - самият договор не се декларира никъде
Как и кога  се декларира  данъка - с декларация по чл. 55 до края на месеца, следващ тримесечието на плащане. Ако има удържан данък
какви деклараций се подават - Д55 от възложителя и ГДД от лицето. Освен това - СИС и сл.бележка
Проверете в Д1-корекция сте попълнили същите данни в т.12, данните за лицето, месецът...
Вижте чл. 305, ал.3. Евентуално и чл. 113
И двата  варианта са възможни. Бих предпочела първия - променя се всичко с един замах :)

По т. 1 - например по чл.325, ал.1, т.1
По третия въпрос - не трябва

Предстои ми да правя същото и се чудя дали трябва някъде (например протокол от ОС) да се уточни, че лицето продължава да е управител ?!? ... и как да го оформя.
След като питате и за СОЛ, предполагам че лицето е И съдружник във фирмата. Погледнете учредителния акт, който е публикуван в ТР. Пише ли там, че въпросното лице е управител (независимо самостоятелно, заедно, поотделно..)? Ако пише, че какъв е проблема? ОС взема решение да прекрати ДУ и толкоз. Човекът си остава управител по учредителен акт и за дейността си започва да се самоосигурява.

Към Нина87: можете да прекратите ДУ и започнете СОЛ всяко време. След датата на пенсионирането СОЛът може да е "само здравно". Аз бих го направила от началото на месеца след пенсионирането.
Когато ни представят ТЕЛКово решение по ТД, не го носим никъде, нали. Само си го пазим в досието на работника, че та при нужда да оправдае по-голямата отпуска и по-малкия данък. Не мисля, че че при СОЛ - ЕТ е различно. Да го покаже само на счетоводителя си
Полагат Ви се 58 дни - 2*20 за двете години майчинство и 18 за 11-те месеца неплатен.
Можете да го ползвате. Работодателят трябва да разреши
ТД сключен на основание чл.67 ал.1, може да бъде прекратен по чл.71.  - да.
договора трябва да е посочена връзка с чл.70 ал.1 от КТ - задължително. Иначе няма да имате право да приложите чл.71. Освен това трябва да е посочен срока на изпитване и в чия полза е уговорен (т.е. по чия инициатива може да се прекрати по чл 71)
като това не е декларирано в НАП - това НЕ СЕ декларира с уведомлението към НАП
Работника е във фирмата от почти 3 месеца и следва да бъде освободен - ако срокът на изпитване още не е изтекъл,може да ползвате чл.71
Имайте предвид, че ТД със срок на изпитване може да се сключи само веднъж с един работник на една длъжност. Ако този човек някога в миналото е работил при Вас на същата длъжност, сега не може да се възползвате от чл 70, а след това и от чл.71.
Скрит текст :