Вземате двата екземпляра от фактурата, установявяте кой къде е сгрешил и "грешният" прави корекция.
Недопустимо е една фактура /с един номер, една дата, един издател/ да е с различни стойнокти в различните екземпляри.
Здравейте,
аз съм СОЛ и платих през февруари 2016-та осигурителни вноски за ноември и декемемврийските ми се изчистиха и справката ми за задължения е чиста, но като отворя архив 2015-та ми излиза, че имам неплатени задължения за ноември, а вноските ми за тези задължения стоят като надвнесени (остатък). Имате ли някаква идея дали НАП ще си ги прихванат някога или да пусна молба? Не ми се иска да пускам молба, за да не им се набия на очи и да ми напишат акт затова, че съм платила по-късно.
Този въпрос не го ли задавахте вече? Или може би не и в този форум? Казах Ви - ако не можете да си изясните нещата само от справките на сайта на НАП или по телефона, отидете на място, но не на гишетата, а при инспекторите
Втория ми въпрос е има ли право работодателя по втория ми трудов договор да го прекрати след изтичане на първата година майчинство, по мое желания?

По вторият въпрос - всеки работодател /по първи или по втори ТД/ има право да прекрати трудовия договор по време на болнични и/или майчинство, когато прекратяването става по Ваше желание.
Не е точно така. Имахме го вече този проблем сблъскан с НАП. Щом има ЕООД задължително се осигурява от там.
Това няма ли да пречи, ако ЗП кандидатства за субсидии и трябва да представи документ за самоосигуряването?

ПП Не съм наясно. Питам за да си изясня нещата за себе си, защото може би скоро ще се сблъскам с този проблем.
А да прикача ли помощната справка към ГДД?
По желание.
Доколкото съм наясно със ЗДДС, обикновено ДДС се начислява при продажбата и от продавача. Малко са случаите на сделки в страната, при които ДДС се начислява от купувача. Аз се сещам само  за покупка на отпадъци от лицензирани фирми.
Добре де, нали купувате, а не продавате? Защо ВИЕ ще начислявате ДДС? Това е работа на продавача. Ако е регистриран по ДДС.
А на каква основа и с какъв документ е начислявала ДДС?
Вие нали купувате, а не пpодавате?
Благодаря.
Т.е. той не може да се води вече земеделски производител, така ли?
Не, води си се земеделски производител. Само осигуряването е чрез ЕООД :) И код осигурен в Д1 няма да е 13, а 12

Не съм сигурна колко е правилно, но ако в ЕООД няма да има "личен труд",  бих предпочела да оставя осигуряването чрез булстата на ЗП, а за ЕООД да подам само `започване на дейност`.  Вноските ще са върху 420 лв, разбира се и ще подлежат на изравняване според всичките доходи на ФЛ-СОЛ без дохода от продажба на непреработена зем.продукция.
Охххх.... Не четете ли бе хора... Ако не наредбата, поне във форума....

Заплати за м.01.2016, платени през м.02.2016:

Д6 с код 5 - т.9 - 01.2016, т. 18 - 29.02.2016. Подава се до 25.02.2016

Д6 с код 8 - в т. 9 - 02.2016, в т. 18 - 29.02.2016. Подава се от 01.03. 2016 до 25.03.2016
Ако брутото е 1000, а нетото 850, то 80% от брутото е 800 и тъй като е над нетото, ще вземате 800.
В същия пример при нето 750, ще получите 750, защото обезщетението не може да е над нетото.

ПП Цифрите за примерни. Не съм сигурна и за процента на обезщетението. Нямам достъп до КСО
КСО, чл 54м
Или някъде наоколо
Да. Както до сега.
Въпросите Ви са много хаотични и личи, че не сте наясно не само какво да правите, но и как да попитате. Нещата няма да станат с питания по форумите и с "този каза, онзи каза..." Добре е пак да потърсите услугите на счетоводител.

А това за 7-дневния срок за Д1 е ..... невярно
Всичко е така. Само вноската може да е с едно платежно - заедно с останалите ЗОВ за месеца.
ЗО, чл.40, ал.1, т.5
Скрит текст :

Това е основанието.
Като го препрочитам стигам до извода, че при ЗП осигуровките трябва да са на база 300 лв., а не върху 420, както е за останалите СОЛове и за работещите по ТД

Говорим за ЗП, осигуряващ се за ОЗМ /"високият процент"/, нали?
Дивидентът няма място в ГДД по чл. 50. Нито в таблиците за изравняване на осигуровките, нито в приложенията за определяне на данъка.
Данъка върху дивидента се декларира с декларация по чл. 55. Ако става въпрос за дивидент, разпределен през 2015 - изпуснали сте срока за деклариране.

За пред банка най-лесно ще е с ГД. Стига банката да "хареса" дохода по ГД и да не го смята за "случаен"
За да се увеличи дохода над 420 лв, трябва наистина да има доход. За доход на СОЛ-собственик на ЕООД от неговата фирма възможността е една - решение за изплащане на личен труд. Изплащането на личния труд се отразява всеки месец в Д1. Върху това възнаграждение се дължи данък и този данък всеки месец се декларира с Д6. Ако мислите да направите нещо за 2015 г. - помислете имате ли възможност да подадете корекции на Д1 и Д6.
Предполагам, че варианта с ДУ не Ви устройва. Свързан е с повече разходи и също с Д1 и Д6.
Има и още един вариант - да си намери някоя друга фирма, на която през 2014 да е извършил услуга по ГД и тази услуга да е платена през четвъртото тримесечие. Това е добре, ако целта на повишаване на осигурителния доход е по-висока пенсия, но не става за по-високо майчинство.
А дохода от "личен труд" на собственика в кое приложение и с какъв код се декларира?
9 месеца или 11 месеца, ако това е по-благоприятно за лицето при пенсиониране.
Не можах да видя от кога е влязла в сила ал.8 на чл.9 от КСО, но си мисля, че Шулева беше министър преди 2011 г.

Скрит текст :