Зависи от целта и гледната точка :-)
След като собственика ще се осигурява, какво Ви вълнува активността? Може би да се обосновете при заверка на осигурителния стаж?
Ако става въпрос за ГДД на предприятия без дейност - мисля,че не бива да подавате такава. Нали все пак ще има някакви разхоби за банкови такси, някаква загуба....
Колкото до НСИ - ако тези разходи са под 500 лв, можете да подадете декларация за неактивно предприятие.
А защо трябва да си иска петдесетте лева? Нали ще са останали само от декемврийската СД. Няма ли да може да си ги приспадне от ДДСто за февруари? Ако тогава има да внАся повечв, разбира се.
Не виждам причина да не отчетете като разход и почистващите препарати, стига да са в нормални количества.
Колкото до кафето - че е разход, разход е, но дали няма да се тълкува като социален разход, не зная.
ако е на високият процент има право на болнични
ако е на високият процент не може да пусне еднократно обр.1 за цялата година
Да. Особено ако в трите дни прекъсване има поне един работен.
Погледнете в ЗДДФЛ. Там е описано кога и как лично имущество се предоставя на ЕТ.
Обърнете внимание и на реда за връщане на това имущество на ФЛ.
Иначе става и с протокол.
Нека кажат и по-компетентните колеги, но мисля, че е правилно /или поне законосъобразно и допустимо/ КИ да е в настоящия период, а фактурата - в следващ.
Съгласно закона ако не си подновите ТЕЛКА, при изплащане на заплатата по ТД можете ползвате данъчно облекчение за м. януари 2014 включително /чл.18, ал.2./ Ако не са Ви удържали данък от февруари 2014 насам - не е правилно и е незаконно.
Сега можете да подадете данъчна декларация и да ползвате данъчното облекчение за цялата 2014 /чл. 18, ал.1/ и внесения данък ще Ви бъде възстановен.
Ако Ви бъде издадено пожизнено ТЕЛКово решение с нетрудоспособност 50% или повече, ще можете да ползвате посоченото данъчно облекчение.

Ето и текста от ЗДДФЛ:
Скрит текст :

Ако се самоосигурявате на максимума и в края на годината не докажете този доход, то ще има недължимо внесени осигуровки, които ще Ви се върнат или приспаднат от следващи задължения. Ако междувременно е определено високо майчинство, то ще бъде преизчислено и ще трябва да връщате.
Ако се осигурявате по договор за управление, нещата са по-изгодни. Е, осигуровките ще са малко повече, и ще трябва да си "плащате" заплата /да има пари във фирмата, чрез които да документирате това плащане/, но в края на годината нито ще изравнявате, нито ще връщате от майчинството.
1. Така сключеният ТД е допълнителен за определена работа. Не се посочва срок, а се описва работата /проект, обект, вид дейност с краен резултат/. В уведомлението също не се посочва срок.
2. Да
4. Допълнителния ТД не се вписва в трудовата книжка. Издава се УП.
Нямам пред себе си КТ, но допълнителните ТД са по член около 110-112. В уведомлението си има отделен код.
Сключвате ТД по чл 11* във връзка с чл. 68, ал.1, т.2

И да, работодателвт по първия ТД преизчислява данъка. Няма значение, че е на два часа, важна е последователността на сключване. За втория работодател остава да следи достигането на осигурителния максимум.

Между другото - убедете се, че основния работодател само ще намали работното време, а няма да прекрати ТД и да подпише нов след Вашия.
Нито при СОЛ, нито при ДУК има работно време.
Осигурява се или като СОЛ на минимум 420, или като ДУК минимум върху МОД от колона 1 за съответната дейност.Или СОЛ + ДУК.
ТД си е отделно.
Може да ги приспаднеш във ведомостта, а може да ги внесе на каса с ПКО. Въпрос на предпочитания :)
Аз обикновено приспадам във ведомостта при първата заплата след неплатения и още тогава внасям по-малко данък.
А Вие реално не сте ли удържали тези пари? Време е да го направите :)
По въпроса: тези ЗОВ за сметка на лицето се приспадат от годишния облагаем доход и най-вероятно ще има данък за възстановяване.
Това си е Ваше и/или на шефа решение.
Все пак не може да го назначите на нова длъжност от 01.01. Това може да стане едва след като подпишете нов ТД или ДС, подадете уведомление, получите справката и я представите на лицето за подпис. Т.е. - не може със задна дата.
Ако нямате никакъв друг доход /детски, болнични, обезщетение за безработица, лихви по разплащателна сметка, печалба от тотото и т.н/ - подайте. Имате шанс.
Като подадете заявление, ще Ви дадат един списък с нужните документи - справки за оборота, оборотни ведомости, ... , декларации за разни неща, вкл. за обслужващия счетоводител и за наема на офиса, обяснения и т.н.

ППЗДДС
Документи във връзка с регистрацията
Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец - приложение № 1.
(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от закона;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;
3.  декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а, чл. 97б и чл. 99, ал. 1 от закона.
Предимно по документи, но... божа работа :)