Обезщетението от работодател е 70% от дневното възнаграждение.  Осигуровките за тези три дни са върху обезщетението, но не по-малко от МОД за 3 дни.
Каква е разликата между Управител/по ТР/ и СОЛ или само Управител на минамлният праг? Този съдружник как управлява - по силата на дружествения договор или по силата на договор за управление? Или по ТД за управител? И трите са възможни. Изборът се прави от общото събрание на съдружниците, а не от счетоводителя. Вида на осигуряването е според направения избор. Дали се подава нещо в НАП /декларация ОКД5, уведомление по чл. 62, .../, зависи от вида на осигуряването и от подписаните договори.

ПП За мен решението СОЛ е най-разумно, но все пак не съм наясно с фактите.
1. Защо е било нужно да се прекъсва самоосигуряването?
2. Има ли сключен ДУ или ТД за управител?
3. Ще продължава ли да работи във фирмата и какво ще върши - управленска дейност, друга дейност или и двете?

Мисля, че сама ще стигнете до отговора.
Не съм казала "само след завършване", а че се предполага че е след завършването
При ГД може да се договори всякакъв вид плащане :)
А твоят пример граничи с ТД за надомна работа :)
След като ГД е за 6 месеца, то се предполага, че плащането е след завършване на работата по договора. СИС се издава при плащането.
Дали ще има ЗОВ, зависи от сумата по договора. Ако договорената сума за 6-те месеца е под 2720 лв /(2720:6 -25% НПР):6=340 лв/, няма да има ЗОВ, а само данък. Осигуровките, Д1 и Д6 са след плащането в срокове, посочени в наредбата. ДОД и Д55 също са след плащането.

Като гледам колко неща не са Ви ясни, опасявам се да не направите грешка и с формулирането на ГД. Да не се окаже, че е прикрит трудов договор ...
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ
СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И
МОРСКИТЕ ЛИЦА
чл.2 (3) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

Останалото можете да прочетете в наредбата и в КСО.
Пишете тогава. Мохете да ползвате и куриер, ако не Ви е скъпо.
Все пак поразпитайте дали някой от преките шефове няма телефон на този или на друг бивш служител от Сливен. Не са работили без надзор, нали? И все с някого са контактували. 27.05. не е толкова отдавна.
Предполагам имате телефон на това лице. Обаждате се и искате банкова сметка. Обяснявате, че болничният няма да бъде изплатен, ако до еди коя си дата не представи такава. След това подавате нужните документи.
Фирмата в ликвидация е все още действаща фирма. В нея могат да бъдат назначавани работници на ТД. Основанието на ТД може да е всякакво. Единственото логично /не и законово/ ограничение, за което се сещам, е сключването на безсрочен ТД.
""Избраните" дни в месеца не трябва ли да са фиксирани в ТД? И за всеки месец да са еднакви?
Поне аз така разбирам чл. 114

Ако мислите да работи барман само от време на време и това да не е предварително обвързано с определени дни и часове, направете ТД за вътрешно съвместителство или просто допълнете ДХ на администратора. Тъй като не съм наясно какви са кодовете на длъжностите, но ако бармана е с по-висок МОД от МОДа заплатата на администратора, то помислете за вдигане на заплатата.
До колкото виждам има последен ден в осигуряване. Знаци тази Д1 обхваща периода до 12-ти вкл. А след това?
А каква сума посочихте в т.27? Само тази част, която се отнася за периода 01-12 или 210 лв?
Явно влизат, щом този този период влиза в 18 месечния период за определяне на обезщетението

КСО
чл. 41 (2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
...
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
Пак повтарям - тук не става въпрос на право или задължение. Просто в закона е казано, че тези дни се зачитат за стаж. И толкова. Няма искам, няма не искам.

КТ  Чл. 160. (3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

КСО чл. 9 (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Аз пък се чудя дали тези 30 р.д не могат да бъдат не първите, а средните или последните дни от един дълъг неплатен.... Нито в КТ, нито в КСО или другаде е посочено кои точно дни са тези 30.
Мисля, че не става по желание. Просто първите 30 р.д се зачитат за стаж.
Сгреших. чл.331 ал.1 от КТ
Моля да ме извините, че Ви заблудих.
Доколкото зъм наясно, това обезщетение не е за определен период и по него няма никакви осиг.вноски. Обезщетението за безработица би трябвало да започне веднага след прекратяване на ТД. Независимо кога реално ще се плати.
Т.е. - няма да има прекъсване на ЗОВ
Така става ;)
Можете да ги подадете, но очаквайте глоба. Д1 и Д6 за осигуровките  за м.05.2014г е трябвало да се подадат до 25.06.2014. И това не зависи от датата на начисляване и/или плащане.
За Д6 с данъка няма проблем. Подава се от 01-ви до 25 -ти на месеца, следващ месеца на удържането на данъка /плащането на заплатите/
Не казвате какво обезщетение изплащате. Ако по това обезщетение не се дължат ЗОВ, то лицето трябва да подаде Д7 и да си внесе ЗОВ за периода.
Обезщетението за безработица се прекъсва през периодите, за които се плащат обезщетения от работодателя. Обикновено "платената" безработица започва след обезщетението по чл. 222, ал.1
Приложение 15 се попълва от фирмата, в която работите. Може би там не сте представили документи /трудова книжка, УП и т.н./ че имате прудов стаж преди постъпването при тях. Най-добре представете доказателства за трудовия си стаж пред настоящия работодател и помолете да отстранят грешката. Нямат право да Ви откажат.
Не трябва правоъгълен печат и въобще не се приключва трудовата книжка. Нали още работите.
Трябва да Ви издадат УП2 и евентуално УП3 до датата на ТЕЛКа.