Здравейте,
Съдружник в ООД се осигурява през булстата на предприятието, но при подаване на Д1, задълженията на СОЛ (полагащ личен труд без възнаграждение), не се отразяват като задъжения на ООД-то. Той не плаща и осигуровките си през него, а чрез личната си банкова сметка. Дали е добре да продължва да го прави по този начин или през ЕГН да бъдат подавани Д1(месечно), а Д6 в следващата година?
Д6-13 се подава само по ЕГН.
За Д1 - щом е СОЛ като съдружник в ООД, то Д1 се подава чрез ООД-то и по ЕИК на ООДто. Самото внасяне на осигуровките може да е чрез ООДто (като после съдружникът  връща парите) , чрез личната сметка или карта на СОЛ или в брой в банката.  Задължението възниква след подаване на Д1 от дружеството, но длъжник е СОЛ- ФЛ
Първо: допълнителният ТД не става автоматично основен след прекратяване на основния ТД. В случая вторият ТД също трябва да се прекрати и да се сключи отново като основен. Разбира се, ако има желание за продължаване на работата.
Второ: ако основния ТД е бил прекратен след пенсионирането, би трябвало да е изплатен и обезщетението. В такъв случай следващите работодатели не дължат нищо.
Друг въпрос е, ако предходния освен ТД е бил прекратен преди пенсионирането. Тогава ще дължите обезщетение при прекратяване на договора с Вашата фирма.
Как е по добре да се осигуряват като Сол с личен труд или само като СОЛ - както желаят. Няма никакво значение

Всъщност осигуряването е едно и също - като СОЛ, независимо дали се плаща лечнея труд или не.
Дали ще си плащат за личния труд или не, е въпрос на избор.
Нали Ви казах, че за 2019 е платения са 8% от 280
280/21*7*8%
Останалите сметки ще проверя утре
Много се извинявам, пиша от телефона, а той са прави на умен и ме коригира :(
Да се чете:
"Нали Ви казах, че за нелатения са 8% от 280
280/21*7*8%"

Ако имате 6 отработени, 7 неплатен и 8 болничен, сумата е около 85 лв с малки вариации според процента на ТЗПБ, който дължи работодателя /от 0,4 до 1,1/
Около 150 лв се получават при 13 отработени дни (или 6 отработен и и 7 платен отпуск)  и 8 дни болничен. Проверете как са отчетени тези 7 дни!
Не вярвам, че при МОД 566 ще са Ви назначили на по-висока заплата. Не допускам, че са Ви начислили три дни от 45-дневния болничен за сметка на работодателя.
Нали Ви казах, че за 2019 е платения са 8% от 280
280/21*7*8%
Останалите сметки ще проверя утре
Е, здравните за неплатения ще намалят данъчната основа и данъка ще падне със 75 ст. Доколкото тези 66,82 не са само осигуровки, а осигуровки И данък, то при правилно пресмятане ще са по-малко.
Не, че не мога да Ви кажа точната сума, но първо не съм сигурна в данните, които посочвате, второ - каквато и сума да Ви кажа, ще я приемете за вярна без да помислите и да прочетете нормативите. Не мисля, че целта на форума е да си правим мечешки услуги. Дадох Ви достатъчни напътствия за да решите как да постъпите. Имайте предвид, че нито аз, нито друг колега ще носи отговорност за последствията от Вашите действия.
283лв*8% = 22, 66лв или част от тази сума и разделям на дните, в които лицето е било в неплатен + болничен, тоест 283лв / 15дни (в отпуск и болничен) *8% ЗО :blink: или на цялата 566лв /15 *8%…. ?И ги добавям към осигуровките на отработените дни? Изобщо смятам ли нещо правилно?  :blush:
Да бяхте прочели Закона за здравно осигуряване :( Поне чл.40.
За неплатения, ако не е осигурена на друго основание - 8% от 280 лв, пропорционално на работните дни и при "обикновен" неплатен са за сметка на работника.  За болничния - 4,8% от 560 пропорционално на работните дни. И двете не зависят от МОД за длъжността.
Върху болничния има здравни осигуровки.  Обикновено такива има и за дните в неплатен отпуск
Само да попитам:
Кога е платено по тези фактури?
Нямат ДДС, защото са издадени от нерегистрирана българска фирма, или доставчикът е от ЕС?
Само да поясня, че съдружникът не е съдружник чрез ЕТ-то, а като ФЛ в ООД-то. Той си  развива бизнес отделно от ООД-то като ЕТ. Това променя ли нещата? Платено е чрез фирмената сметка на ЕТ ХХХ.
И аз така разбрах, че съдружник е ФЛ Иван, а не ЕТ "Иван".
От това : "В разписката са записани имената на лицето, което плаща, а не на ЕТ-то", направих извода, че парите идват от ФЛ Иван, а не от ЕТ "Иван". В края на краищата Вие гледате документа и в него не се споменава за ЕТто, нали?
Аз бих си го отнесла на разчет без да забърквам ЕТ. Пък в ЕТ да си отчетат плащане на собственика или както решат. Не, че не може и заем, но за това трябва договор, лихви (нали са свързани лица).... Пък ако върнете парите веднага или бързо - колко стотинки ще е лихвата?
Разчет със съдружника - ФЛ.
И му върнте парите от  касата/сметката на ООД-то.
Дали разхода ще е признат или не, зовиси от услугата, а не от датата на фактурата.
Би трябвало да отразите разхода в годината на получаването и плащането на услугата. Да коригирате фин.отчети и ГДД. И т.н., и т.н.
Въриантът да я отразите в 2019, без да признавате разхода, е малко... замитане под леглото.
В края на краищата зависи и от сумата.
КСО
Чл. 48а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Болничният 45-дни преди термина е за бременност и раждане
Не претендирам, че разбирам от търговско право, нито тази част от денонощието предполага трезви мисли, но:
- каква е стойността на 50% от дяловете на капитала?
- защо парите се превеждат по сметката на дружество, а не на ФЛ, от което купува дяловете? Или освен че плаща лично на ФЛ закупените дялове, внася още 20000 лв във фирмата?
- не Ви ли се струва нелогично някой да преведе 20000 лв, макар и в съсобственото си (вече) дружество хей така без всякакво основание?
- за тази програма, дето "възникнала от мен нищото", какво сте на мислили, че сте се наели да ѝ правите оценка от независим (предполагам)  оценител? ФЛ-автор ще я продава ли на дружеството? Ще я апортира ли? Ще се увеличава ли капитала? Ще формира резерви ли?
Най-добре е първо да се изясни кой какво, как, на кого, за какво и на какво основание дава. После осчетоводяването ще дойде от самосебе си.

Условието да ги отразя без да са дължим към него т.е. няма да ги търси и да не се внасят данъци - вариантите са: апорт, вноска по чл. 134 от ТЗ, заем... . Вярно, при заема парите трябва да се връщат и има лихви и данъци, но връщането може да е след 5, 10, 20... години, а а лихвата е разход на дружеството и тези 10%,които ФЛ дължи като ДДФЛ, фирмата няма да плати като корпоративен данък (не в единия джоб, а в другия)
Влиза в дружеството само купува дяловете на напускащ съдружник? Влиза като нов съдружник?
Тези 20000 като дялова вноска ли са? Или плаща на напускащия съдружник? Или ги внася в дружеството като собствени средства /чл.134 от ТЗ, заем .../?
Съдружникът, който е съставил програмата по какъв начин я е предоставил на дружеството - резултат от текущата дейност? Апорт? Продажба на права?
Въпросите явно са много. За някои не се и срещам.
Интересно. А ако се самоосигурява на 560 лв. всеки месец, а получава през месеците суми по-малко от 560 лв. То ще му върнат осигуровки, а стажа ще му се зачете ли в случая?
Е, не :)
Ако се самоосигурява на минимума /560 лв за тази година/ и получава доход като СОЛ под 560 в месечно, няма надвнесено, защото не може да се осигурява под минимума. Стажът ще бъде заверен на 560.

 Няма ли вариант, при който да има кой да му дава пари за осигуровките?
Лично аз не зная такъв :)
Някой пита ли безработните кой им дава пари, за да си плащат здравните :(
 Въпроса е как се доказва каква част е за фирмата и каква за лично ползване?
Не зная от къде сте, но в София месечната карта за градския транспорт в най-лошия случай е 60 лв, ако се купува инцидентно. При редовно пътуване с карта обикновено се вади поименна, която без каквито и да е привилегии е 50 лв. Е, и 80% да признаете за служебно ползване, разходът ще е около 40 лв месечно или под 50 лв спестен корпоративен данък годишно. Ползвания данъчен кредит ще е  7-8 лв месечно. Да не говорим, че този разход може да бъде оспорен, тъй като управлението е  безвъзмездно. Заслужава ли си г-н Управителя да чака докато му напишат фактурата? Обяснете му, че трудът по описването, осчетоводяването и т.н. на подобна фактура не оправдава икономията
В светлината на идеите на НАП това "последователно" ми се струва, че може да стане и "едновременно". Нали целта е да не се раздробява дейността на малки, нерегистрирани фирми.
Подкрепям това мнение.

Между другото - нямаше ли някъде от преди години някакво подобно ограничение за разделянето на оборота по свързани фирми? Май беше във връзка с патентите....