Може да си трупа задължения към фирмата до второ пришествие. Стига фирмата да има пари :)
А НАП вярно ли питат за осигуровките? Или Вие си мислите, че ще питат? Защо не питат безработните от къде вземат пари за ЗО?
Не Ви пожелавам наистина от НАП да питат, защото за осигуровките едва ли ще са против, но ще питат какво яде, как си плаща сметките, как покрива жизнения минимум...
Възможности: договор за управление или трудов договор.
Щом не е собственик/съдружник не е възможно да се самоосигурява. И не само че не може да е СОЛ чрез булстата на тази фирма, но дори да е СОЛ в друга фирма, за управлението на тази пак трябва да е по ДУ или ТД.

Не коментирам "безвъзмезден ДУ" или "ДУ без заплащане ", защото според мен едно са пълна глупост  и второ - има отклонение от пазарните принципи при сделки със свързани лица
Автомобилът не се ползва за дейността? Тогава какви разходи отчитате свързани с този автомобил?
Зависи брутното какво съдържа. Изчислението е от осн.заплата + добавките с постоянен характер (клас, вредни, ДМС...) да последния предходен месец, в който има отработени поне 10 дни
705.37/4=176.34
705.37-560=145.37
176.34 > 146,37      -> удържате 146,37
Ами следят редовно какво се вписва в ТР.
След някой ден ще получите и покана от Метро, от телефонни оператори и т. н.
Щом сте работили 12 /пълни/ месеца, единствената възможност за обезщетение е 4 месеца по 9 лв на ден. Няма значение как ще се прекрати договора
Е, това е по-добрия вариант от случая, ако сте работили под 12 месеца и продължите да вземате остатъка от старото обезщетение, което ще е по-малко
Зависи колко точно сте работили. Ако е по-малко от 12 месеца и при зарочване на работа сте уведомили НОИ,  сега ще имате право на остатъка от определеното вече обезщетение. Иска се в 7-дневен срок да се регистрирате в Агенцията по заетостта.
Ако сте работили 12 и повече месеци, сега ще имате право на минимума (4 месеца по 9 лв на работен ден), тъй като от отпускането на предходното обезщетение не са минали 3 години.
Аз подадох ненулево ДДС днес.Прие го без проблем има си входящ номер.
Е, и?
Днес е 03.08. и е съвсем нормално.
Реквизитът "МОЛ" не е задължителен във фактурите.
Може да впишете склададжията или магазинера, ако те са материалноотговорни за сделката
Да. 4 месеца по около 200 лв на месец.
Освен ако не е пенсионер или подлежи на осигуряване на друго основание
Значи ГД е за седем месеца. При това условие и при 25% нормативно признати разходи, ако брутната сума по договора е 5227 лв има осигуровки и нямате право на обезщетение. Ако брутната сума е 5226 лв може да имате право на обезщетение за безработица.
Датата на плащане не е от голямо значение. Важното е кога е положен труда (целия период на на ГД)
Значи има някаква грешка. Говорете с шефа и/или със счетоводителя
Заплата Ви тогава колко е била? Под или над 560 лв?
Имате отработени един месец след майчинството и преди платения отпуск? Този месец отработени  месец е от 1-ви до 30-ти, от 10-ти до 10-ти другия месец или от 20-ти до 20-ти?
Осигурителен доход - доход, върху който са внасяни осигуровките за безработица. Обикновено по-голямото от брутната заплата и минималния осигурителен праг за длъжността.
Събира се осиг. доход от последните 24 месеца и се дели на сумата от всички работни дни в тези 24 месеца. Получава се средно дневния осиг. доход. 60%от него е дневното обезщетение за безработица. В месеците на "платената борса" получавате различни суми според броя работни дни в съответния месец
За целите на ЗС (придобиване на права на съставител на ГФО) - да
Няма начин хем да сте в неплатен над 30 РАБОТНИ дни, хем да Ви тече трудов стаж
Нито осигурителен.
За да си внасяте сама осигуровките трябва да имате основание - да регистрирате фирма, ЕТ, свободна професия и т.н. .
Трети /незаконен!/ вариант е да се разберете с шефа да Ви "води" на работа, а Мие да му покривате разходите.
Ако ТД е прекратен например на 02,08., то за м.08 сте "осигурен на друго основание" и по ГД ще се дължат осигуровки. Независимо от сумата.. След като има осигуровки, не отговаряте на условията за отпускане на обезщетение за безработица.
Ако ТД е прекратен считано от 01,08, /31,07, е последен работен ден/ и сумата по ГД разделена на месеците на действие на този ГД, намалена с 25%, е под 560 лв - по ГД няма осигуровки и имате право на обезщетение за безработица. Ако сумата е над 560 - ще има осигуровки и няма борса .
Уважаема колежка,  имам много болен човек в къщи. Който изисква значителни разходи. Затова се опитвам да потърся средства, за да не тегля кредит. Временно решение е, но все пак е нещо.
Защо тогава работите по ДУ без заплащане? Не виждам логика да работите без пари, а да търсите пари за безработа :(
Като изключим факта, че безвъзмезден ДУ с лице, което не е съдружник, е нарушение на пазарните принципи /санкционируемо по чл. 16 на ЗКПО/, ако не е подавана Д1 за ДУК-а, сигурно ще успее  да се дореди за обезщетение за безработни.

Иначе: споделям мнението на Делфинчето