Здравеѝте !
ако фирмата не развива временно деѝност , но не е спряна ,мога ли да си внасям осигуровки като собственик .
Какво значи "не развива дейност"? Ами "развивайте" (пуснете една- две фактури през годината за по 100-200 лв на близки и познати) и се самоосигурявайте.
Здравеѝте !
Имам две години и половина платени осигуровки като собственик на ЕООД .
Да. Е, ако внасянето на осигуровките е законообосновано (има някаква дейност във фирмата).
А в таблица 2 пише ли нещо за проценти?

Вижте указанията към таблицата
С уговорката, че мойте СОЛове са без ОЗМ, та може и да бъркам:
В Д1 посочвате дните в болничен на съответния ред в т.16
За дните в болничен попълвате т.17 съответната част от 610, в т.18 - 4,8%.
За дните извън болничния, попълване съответната част от 610 лв в т. 21 и процентите за осигуряване
Ако смятате, че с "усвояването" на кредита:
- извършвали сделки по  чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не сте   осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство продажба;
- не сте осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,

то спокойно подайте декларациите, които се подават от фирма без дейност.
В Декларация обр.1 сега е с код 12. След сключване на Трудов договор ще бъде и с код 01.

И ще спрете самоосигуряването? А кой ще върши всички останали дейности освен чисто трудовите задължения на фармацевта /напр. управление/? В отговора си на 22.06.2020, 19:56 delphine Ви е обяснила, че би трябвало да си остане и самоосигуряването.
Има много  спорове по въпроса дали собственик на ЕООД може да назначи сам себе си на трудов договор. Повечето отговори са, че не може.

Аз нищо не коментирам и не споря с никого. Само посочвам фактите.
М.май изобщо не Ви интересува.
За м. 6 заплатата е 610+131,76=741,76
За 1 работен ден се полагат 741,76/22=33,716
Лицето има /очаква се да има/ 12 отработени дни и 10 р.д. болничен, три от които за сметка на работодателя.
За трите дни се полагат 33,72*3*70%=70,80
За отработените дни 12*33,72=404,60
Общо: 475,40
Осигуровки /ДОО, здравни и т.н./ се дължат върху тези 475,40, ако МОД за длъжността е под 697,25 лв. Ако МОД е над 697,25, осигуровки се дължат върху МОД:22*15. Осигуровките се делят между работник и работодател по обичайната схема.
За седемте дни болничен от НОИ се дължат здравни  от работодателя в размер на 4,8%върху 610:22*7=194,09

За заплатата:
От 475,40 се приспадат личните осигуровки, изважда се обезщетението за трите дни и върху остатъка се начислява 10% данък.
Нетната сума е 475,40 - лични осигуровки- данък.
Едноличен собственик на ЕООД се осигурява върху доход 610лева като самоосигуряващо лице.Може ли да се увеличи осигурителния доход и подава ли се допълнителна информация в НАП.?
За може е - може.
В НАП се подава информация само с поредната Д1.
Друг въпрос е дали ще има полза от това увеличение, ако няма увеличение на реалния осигурителен доход. Обърнете внимание на чл. 54м от КСО.
 Трябва ли съдружникът в майчинство да декларира спиране на дейност с ОКд 5?
Не, не трябва.
Може да помисли да спре самоосигуряването единствено в случай, че като СОЛ не се осигурява за ОЗМ, а болнични ще получи на друго основание (ТД, ДУ...)
 Проблем ли е ако ел.подпис е на нейно име, но ще го ползва другия съдружник?
Може да е проблем. Щом КЕП е на нейно име, значи тя подписва документите. Следователно извършва дейност по време на болничния и НОИ може да откаже плащане.

Направете КЕП на името на другия съдружник.
Не.
Пишете си 18. Пък СОЛа може да работи когато си иска.
Не си играйте с ГД в строителството! Те са много уязвими при проверка от ИТ. Основният мотив е, че има работно място. Да не говорим за изискванията за трудова дисциплина и безопасност на труда. В подобни случаи от ИТ препоръчват ТД по чл.114 иле по чл.68, ал.1, т.2.
При положение, че стоките се считат придобити през м.12, то доплащането им в началото на годината, може ли да се приеме от някой като осъществяване на покупка на стоки?
Според мен плащането по стара фактура не е "дейност"
А кога е родено бебето?
Вторият ТД не се вписва в ТК.
Издава се УП
Значи чл. 111.
След като е втори - по чл.110 или 111, в зависимост от това, дали основния ТД е при Вас или не.
Това: просто се допълват двата договора не го разбрах.
В срок си до 23:59 на 15.06.2020
 :wink1:
Възможно ли е ДУК да бъде уговорено плащане пропорционално на отработено време, а оттам и по-малко осигуровки?
Не, не е възможно. При ДУ няма работно време. Дори в договора да е уговорено някакво почасово присъствие, осигуровките не може да са под МОД за управител /за 8 часа/ според дейността на фирмата.

Ако собственика е "работещ собственик", т.е. върши всичко във фирмата /не само да управлява/ и управлението е по ДУ, то е длъжен да се самоосигурява да дейността си извън управлението.
Най-икономичното е самоосигуряване върху 610 лв  без ДУ. При СОЛ също няма работно време
А текст: Получател подпис, име и фамилия  на получателя, виждате ли?
Подписът отдавна не е задължителен реквизит на фактурата. Това се отнася като за подписа на издателя, така и за подписа на получателя.

Някъде е уточнено, че и длъжността на получателя в предприятието трябва да се запише при получаването й.
Никъде няма такова изискване.

gergenetsite, прочетете отново чл. 6 от Закона за счетоводството за изискванията към първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател/ какъвто е фактурата/ и чл. 114 ал.1 от ЗДДС, където е посочено задължителното съдържание на фактурата. 
Остроумниченето само по себе си не е лошо, но когато се основава на знание, а не на избиване на комплекси!

Моля модераторите да обърнат внимание на публикациите на потребител gergenetsite!