Здравейте , когато СОЛ има възнаграждение за положен  личен труд само данъка ли се декларира всеки месец без осигуровки. :blush:
Въпросът не е ясен.
Ако става връпрос за Д6 - да, ежемесечно /или каквато е срочността на плащане/ само данъка. Другото годишно.
Ако става въпрос за Д1 - обикновено и осигуровките и данъка. Понякога, когато Д1 вече е подадена с максимален доход или с код 22 - само допълваща Д1 с код 90 за данъка и облагаемия доход
Регистрирах се само в Бюрото по труда - според мен обезщетението ще бъде отпуснато според тази регистрация. Т.е. - за чл. 331 - 4 месеца по 9 лв на ден.
Не мога да гарантирам със сигурности не искам да Ви попарвам надеждите за нещо по-добро заради чл. 325/1/4. Тъй като вече сте "задействали" процедурата, не Ви остава нищо друго, освен да се регистрирате отново в 7-дневен срок. Пък ако имате късмет...
И пишете за резултата, тъй като често има такива въпроси, но няма обратна информация.
Най-вероятно ще имате право. Въпросът е колко.
Ако не са минали 3 години на от началото на предходното обезщетение, сега ще вземате минимума. Ако са минали три години - имате шанс за "пълна борса".
Може би така:
Амортизация/сгради
Печалби и загуби от текущата година/сгради
След нотариалния акт.
дали имам право да съставям месечни отчети и да се подписвам на тях?
След като няма специални изисквания за това - защо да нямате право.
Друг въпрос е дали можете, дали ще Ви позволят, дали влиза в задълженията Ви  и т.н.

ПП Проверете си да не би бюджетните организации да имат някакви специфични изисквания.
Може ли управител с ДУК да претендира за трудова злополука по време на служебно пътуване? -  след като се осигурява за ТЗПБ, защо не. Друг въпрос е дали има смисъл и дали по-високото обезщетение за временната нетрудоспособност ще оправдае ядовете му като управител на предприятие с ТЗ.
Може коригираща със всички данни плюс облагаем доход, нетен доход и данък.
Ако вече е подадена Д1 с максимален осиг.доход, може нова, редовна с код 90 само с данни за облагаем доход, нетен доход и данък.
Д6 - само с данъка, който е в увеличение на вече подадените.
Благодаря много за бързия отговор!!!

Ако бяхте писали само в една тема отдавна щяхте да имате отговор. Или поне да бяхте погледнали и тук: https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19391.0.html

ПП Не държа на благодарности. Предполагам, че и Делфинчето не очаква такива
Въпросът ми е,ако не ги плати дотогава и ги забави какво следва? - това не е Ваша работа или Ваш ангажимент
Ще получавам ли борса или не,докато не се плати всичко? - ако редовно е подавал информация в персоналния регистър /Декларация 1/, няма ад имате проблем.

На 19.12. посетете бившия си работодател и поискайте /писмено/ да Ви изплати обезщетение за оставане без работа. Носете си трудовата книжка за да покажете, че през този месец не сте работили и за да може да впишат периода на обезщетението.

Ако питате какво ще стане, ако не е подавана Д1, ако не Ви платят обезщетение и т.н. - бих Ви отговорила с контравъпрос: Ами ако всичко си е подавано?

Спете спокойно, очаквайте обезщетенията и си търсете по-добра  работа
Здравейте,имам самоосиуряващо се лице което до сега е осигурявано на 2600 не е полагало личен труд, но сега трябва да направя корекция на дек.1 и дек.6 от януари 2018 до момента със възнаграждение за личен труд -2600 . Въпроса ми е трябва ли да искам задължително предписание ои НОИ или направо в НАП да отида с молба за корекция и новите данни.
Можете да коригирате Д1 без предписание до април догодина.
Ако е подавана Д1 на СОЛ с осиг.доход 2600, сега подайте нови, редовни Д1 само с облагаемия доход и данъка /код 90, ако не бъркам/
Нямате законово право да изисквате от лицето да върне парите. Ако има желание, може да го направи.
Може да стане и само с ПКО. Може и с начет на касиерката.
Предложи ми и вариант да подам молба за напускане месец преди да изтече майчинството ми и когато изтече, вече да се водя безработна. Тогава щели да ми изплатят отпуска наведнъж „под формата на обезщетение”. На мен, обаче, този вариант никак не ми вдъхва доверие. Затова потърсих помощта Ви. А и отпуск, който трябва да бъде изплатен, не е обезщетение, нали?

Това е вариант. Същото е като това: Можете да подадете предизвестието 30 дни преди изтичане на отпуска, който евентуално сте почнали да ползвате.

Изплащането на неползвания отпуск при прекратяване на договора от Е обезщетение по чл. 224 от КТ.
 Как да разбера от 2001г насам дали имам обещетение за безработица?

Осигуровки за безработица има при трудови договор и при договори за управление и контрол. Няма осигуровки за безработица при граждански договори и самоосигуряване, както и при трудов договор, когато е ползван дълъг неплатен отпуск /над 30 работни дни в годината/
Датата 29.11.2018 очевидно не е ПРЕДИ 01.01.2018, а е СЛЕД 31.12.2017

От значение ще е не общия Ви стаж, а осигурителния стаж,  с осигуровки за безработица, за времето СЛЕД 31 декември 2001 г. /т.е. - от 01.01.2002 г насам/. За стаж от 11 години и 1 ден до 15 години, обезщетението ще е 10 месеца.
Това е, ако не сте били на борсата през последните 3 години
Здравейте!
Съкратен съм по чл.328 ал1 т3 и връчих декларация (по чл.222 ал 1) на моя работодател, че не съм си намерил работа след в 1 месечен период което той ми го подписа, че му е връчено(тоест имам черно на бяло). Аз декларирах в НОЙ, че ще получавам от него  това обезщетение. И сега 1 месец след изтеклия месец нямам обезщетение питането ми е следното ако не ми го плати това какво мога да направя, има ли някакви лихви които да го подпрат и мотивират и какви са те (питам да мога да се позова на тия аргументи). Другото което ме интересува е губя ли нещо ако не си давам книжката да ми отразяват тоя месец на обезщетение нещо наказуем ли съм ...Понеже счетоводителката му ме уведоми че това ми се води осигурителен стаж и т.н. но просто не ми се рискува вероятността да ми кажат трудовата ти книжка я загубихме...?

За да Ви платят това обезщетение, трябва да си го поискате писмено, като попълните декларация, че през този месец не сте работили и представите трудовата книжка за справка. След като платят, че вписването в тр. книжка е за минути и може да стане пред очите Ви. В НОИ обикновено гледат дали има вписване на обезщетението.
Има няколко варианта:
1. Продавате молба (или заявление, че както е модерно да се казва) за напускане по взаимно съгласие (по чл. 325, ал. 1 т. 1 от КТ). Ако работодателят е съгласен прекратява договора "от днес за утре". В 7-дневен срок би трябвало да Ви отговори.
2. Продавате предизвестие за по чл. 326 за прекратяване на договора. Вземате си входящ номер или подпис на шефа с дата върху Вашия екземпляр. Броите 30 дни след от първия ден след документираната дата на връчване нататък и на 31-вия ден сте безработна. По време на предизвестие то може да ходите на работа, да ползвате отпуск (ако Ви бъде разрешен), да ползвате болнични (ако сте болна) на и т. н. Можете да подадете предизвестието 30 дни преди изтичане на отпуска, който евентуално сте почнали да ползвате.
3. Продавате предизвестие за по чл. 326 и заявявате, че няма да го от работите и искате да напусне те веднага. Съгласявате се да платите на работодателя на обезщетение за в размер на една брутна заплата и прекратявате договора от "от днес за утре".

Относно борсата и трите варианта са равносилно. Понеже напускат по Ваше желание или по взаимно съгласие, обеетенкето може да бъде единствено минималното - 4 месеца по около 200 лв.
за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава ..... - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

Кое точно не е ясно? Ако сте работили в чужбина от 01,12,2017 до 15,03,2018, то за това време ще се смята както следва:
м.12.2017 - 18 работни дни - 460 лв
м.01,2018 - 22 р.д. - 510 лв
м. 02.2018 - 20 р.д. - 510 лв
01.-15.03,2018 - 10 р.д. - (510/21)*10=242,86 лв

Това се сумира с осигурителния доход през останалите месеци от 24-месечния период. Общата сума се дели на сумата работни дни и полученото се умножава с 60% или 0,60 и това е обезщетението за 1 работен ден.
Почти правилно сте разбрали. За времето на работа в чужбина и се взема минималната работна заплата. Сптавка: КСО,  чл. 54б или 54в.
Ако в чужбина сте работили чрез български работодател, е по-различно, защото осигуровките са внасяни тук.