1. Не бъркайте данък печалба (за фирми и еднолични търговци) с данъка върху доходите на физическите лица.
2. Вижте Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл.13. Там са описани условията, при които доходите от продажбата на имоти са необлагаеми. Във всички други случаи се облатат с 10% данък.
По мое мнение няма да има право на обезщетение, защото времето без трудов договор  (от 15.10.2016 до 12.02.2017 и от 01.10.2017 до 31.12.2017) е повече от 6 месеца и няма начин да има 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица. То и по сегашните правила не може.
При положение, че 01.05. е неработен ден и има(ше) някъде записано, че ако са отработени всичките работни дни в месеца, то за ТС се зачита едни месец, може би по- правилно е 6 месеца....
Може би.
Колкото до проблем - не мисля, че ще има.

ПП Извън конкретния случай: винаги съм се чудила когато ТС = ОС 3 м. и 28 дни, колко точно е ОС? Нали като се смята ОС 21 дни са 1 месец.... И как точно този ОС 3м. и 28 дни на 8 часа ще се сумира с ОС 1 месец, 15 дни и 4 часа при работа на 4 часа? Ама такива са правилата.
Ако стажът е от 01.02. до 30.07 и 31.07 е неотработен работен ден, и аз бих писала 5 месеца и 30 дни.
Сакън!!! Не минавайте на "малкия" процент преди майчинството!!!
И какво Ви обърка този 12 месечен стаж? Лицето или го има или го няма. А може да го придобие и по време на майчинството.
Има много теми по въпроса. Този стаж е ОБЩО от най-първия работен ден при най-първия работодател до момента. Включително и времето, зачетено за осигурителен стаж с вноски за ОЗМ като СОЛ.
1. Не е проблем.
2. Може, но ако в края на годината има по-малко доход като СОЛ, за осигурителен доход ще се признае реалния доход, но не по-малко от минималния. Надвнесените осигуровки ще подлежат на връщане или приспадане. Ако има обезщетение (болнични) изчислено върху по-висок доход от реалния, то ще бъде преизчислено и подлежи на връщане.

Напомням - дохода на СОЛа в ЕООД не е печалбата на фирмата.

Колкото до майчинството - така посочените факти не я лишават от това право.

Като чера предходните Ви теми, изглежда сте счетоводител или ТРЗ. Би трябвало да знаете къде да прочетете повече.
С верни данни във есички полета
Заплатата се състои от основна заплата и добавки. В ТД се записва основната заплата и начина на изчисляване на добавките (достатъчен е записът "добавка за трудов стаж и професионален опит съгласно Вътрешните правила за организация на РЗ").
В трудовата книжка - основната заплата по договор.
В уведомлението - също. В същност в уведомлението няма значение какво пишете за заплата. И нищо да не пишете, пак става.
За промяна на заплатата не се подава уведомление.
Дали ще направите ДС или ще пуснете заповед за начисляване на "клас" - въпрос на организация и предпочитания. Правите това от месеца, през който е представен документа за стажа.
Колкото до личния картон - добре е да си нанесете всички известни данни.
Ако ТД приключва на 30.12, т.е. 31-ви в неработен ден, може би ще хванете старото правило, но знам ли...
Не, не влизате в полето  на скритото разпределение на печалба. Това си е доход от труд - има осигуровки, има данък...
За плащането в брой нищо не мога да кажа - погледнете затона и указанието.
СОЛ, пенсионер, който е продължил да се осигурява за фонд Пенсии една година след пенсиониране, сега от 01.12.2017 решава, че ще се осигурява само здравно. Дейността не е прекъсвана.
В декл. обр. 1 трябва ли да се попълни последен ден в осигуряване /30.11.2017/ и от следващия месец - само здравно?

От мен - да.
"то всъЩност в тях няма какво да се декларира за това лице" - тогава защо да подавате Д55?

ПП И не "назначавайте" по ГД. Макар и пенсионери :)
Подайте заличаваща Д1. После проверете какво е заличено (едната или и трите). Ако са заличени и трите - подайте редовна Д1. Един път :)
Едно допълнение към промените в КСО относно обезщетението за безработица: в ал.3 на чл.54б вече е включен и чл.331.
Имам подобен казус!! А на някои дори не знам на кой доставчик са платени сумите чрез ПОС терминал. И собственика не знае къде са и за какво са..
Не смятам, че трябва с тях да се увеличава фин.резултат, защото не съм ги осчетоводила като разход,/ и не са  увеличили себестойността на продукцията/
съответно, не са ми  намалили печалбата.
Няма нито да предполагам, нито да гадая за какво са.. Това са платени от сметката на фирмата суми, които собственика трябва да възстанови.
Ще ги закрия както колежката е написала.
Има разлика между "фирмата е платила по банка сума на доставчик без фактура" и "платени някакви суми от сметката чрез ПОСтерминал". Първото е разход без разходооправдателен документ, второто си е ... харчене.
Да, при Вас най-добрия и единствен вариант е възстановяването на парите от собствиника.
Не виждам защо набърквате скритото разпределение на печалбата? Не е ли достатъчно да увеличите финансовия резултат за данъчни цели с размера на плащането, за което нямате фактура?
Предполагам, че има доставка и че доставената стока/услуга е включена в себестойността на продукцията Ви
Т.14 си е добре. Само че за 4 дни осиг.доход не е ли по-малко от 460?
В данъчно-осигирителната  сметка би трябвало да има това, което сте посочили в Д1. Важно е и какво има в т.16 и какъв осиг.доход е посочен.