Ясно , той си ме е водил на работа, всъщност аз съм взела заплата за този ден. Но в НОИ при осн. ми работодател има отбелязан този ден като болничен, а при вторият не. Благодаря!!!
Хем сте била болна, хем сте била на работа при втория работодател? Хубава работа! Сама сте си създала проблем. Рано или късно, дори чак при пенсионирането Ви, проблемът ще блестне в цялата си прелест. Колкото по-късно, толкова по-трудно ще се оправи.
Разберете се с втория работодател да оформи този ден като неприсъствен. Най-добре като неплатен отпуск.
Здравейте, имам нужда от помощ и разяснение по тази тема. Рабатя при2 работодателя, но забравих да си поискам болн. Лист за втория раб. , койго е от 5.8.2016г. , а лич. Лекар ми откозва да даде, че бил мин. Месеца, но осн. Ми работодател ми го изплати във сегашната ми заплата . Какво след сега? Благодаря ви предварителна.
Ако успях правилно да разбера от многото съкращения: Не сте представил болничен пред втория работодател. В такъв случай и болничният при първия работодател няма да бъде изплатен от НОИ. Оправяйте се с лекаря.
Как се подава декл. 1 и 6 на човек осигуряван на максимума?
Никак?
Два въпроса и от мен:
Как се подават Д1 и Д6 само с нули?
Как се уволнява човек по ГД?
Не можете да издадете нова ТК. Издава се само от ИТ по определен ред. Вижте КТ.
Стажът за "клас" зачитате само от представена ТК или представено УП.
И аз не разбрах: услугата е м.3-4.2016, а Д1 е за м 5-6.2016?
 :question:
Нямате
Защо толкова категорично?
Най-вероятно има право на обезщетение за безработица, но по добре да не се възползва от него.
Не виждам проблем. Не ползвате ДК, не намалявате печалбата, вземате си парите от работниците....
Евентуално ако решат, че е социален разход....
Каква е процедурата ако ИТ не даде разрешение за съкращаване на лицето?
За съжаление КТ не дава право на работодателя да прекрати ТД с работник без да има някое от основанията на чл. 328 или 330. Работникът може да отправи предизвестие за прекратяване на ТД без да посочна причини, но работодателят не може. Особено неприятно е когато има основание по чл. 328, но лицето е под закрилата на чл. 333 и ИТ не даде разрешение. Единственият изход в случая е да убедите лицето да се съгласи на чл. 320/1/1, чл. 326 или чл. 331. Без негово съгласие нищо не става. Ще си го държите докато той не напусне или не направи дисциплинарно нарушение.
А обясниха ли ти защо не се полагат? Да не си се разписала под някоя "молба" за отпуск и да си "ползвала" дните без да знаеш?
Принципно времето в болничен се зачита за стаж и не намалява полагащия се отпуск.
Щом е постигнато взаимно съгласие, няма проблем ТД да се прекрати на това основание, въпреки започналото предизвестие.
Ако ТД се прекрати по взаимно съгласие страните не дължат обезщетение по чл. 220/2
Ако  ТД се прекратява по взаимно съгласие, то основанието на заповедта трябва да е чл. 325, ал.1, т.1. 
Предизвестието не е отработено цялото. Страната, по чиято инициатива не е спазено предизветието, дължи обезщетение.

Основанието за прекратяване е неправилно. Не може хем чл.326, хем взаимно съгласие. Или едното, или другото.
За ДДСто- може.
За разхода - щом е от 2015 може да се наложи да правите корекции на отчетите и т.н.
Вече имаше такава тема.
Трябва да си начислите ДДС с протокол
Запорът върху дяловете с нищо не ограничава дейността на ЕООДто и задълженията на управителя. Ограничението е само при продажбата на дяловете. Подписването и обявяването на ГФО нямат общо със запора
Нулева декларация 55 не се подава
Според мен щом плащат по програмата, единственото правило е "защото било в съответствие с програмата". Добре е все пак да се уверите, че такова  изискване наистина съществува /официално, черно на бяло/.
Подавайки ОКД за начало на дейност в дружеството те всъщност декларират, че упражняват дейност като съдружници.

Само да допълня: "упражняват дейност като съдружници" не означава само управленска дейност, а всякаква друга дейност в това ООД която не е забранена от закона, естествно
[...след преназначаването мога ли да допълня още четири месеца срок на изпитване?
Да

А според мен е "Не"
Къде е истината?
Трябва да прекратите ТД по чл. 68/1/1 и да сключите нов за заместване. Със съответните уведомления. Щом вече е била на същата длъжност със срок на изпитване, позече нямате право да я изпитване. Нищо, че сте я изпитали само 2 месеца. Назначаването на нов ТД означава, че сте доволни от работата й.