ЕТ няма никакви приходи и разходи, т.е. фирмата не е упражнявала дейност. В същото време не е подадена декларация ОКД 5 за прекъсване дейност т.е. за прекратяване на осигуряването и ежемесечно са подавани Д1 и годишна Д6 , плащани редовно дължимите суми за осигуровки - трябва ли да се заличат
подадените Д1 и Д6 и ако да , на какво основание

Да.
Основание: КОД и НООСОЛ...
Ами ще трябва да подадете и ОКД5 със стара дата. Прави са от НАП. Щом няма дейност, няма основание за (само)осигуряване. Колко и разтегливо  да е понятието "дейност".

ПП  След като сте внасяли осигуровки, защо не деклариране поне едни 100 лв приход :(
Да, при ЕТ няма възнаграждение за личен труд.
Да, може да започне да се самоосигурява върху 1500, пък и върху повече.
Не, не уведомява никого, освен НАП с поредната  Д1. И с годишната Д6, разбира се.
Но !!! Ако в края на годината посочи недостатъчен доход в ГДД, за осигурителен доход при пенсиониране ще се зачете реалния доход, но не по-добре малко от минимума.
По собствено желание?
Основанието няма никакво значение. Отпуснато Ви е били обезщетение, взели сте само част от него, започнали сте работа по трудов договор, уведомили сте НОИ в 7 дневен срок (надявам се!) и обезщетението е спряно. Работили сте по-малко от 12 месеца и се регистрирате в 7 дневен срок. Ако всичко това е така, имате право на остатъка от вече отпуснато обезщетение. И при напускане по Ваше желание.
Та казвате: по-добре с цигани, ама с български паспорт, отколкото с бели хора с опит :(
И като ги пообучим да бягат в Белгия, Германия, Холандия.... И ние пак с новобранци :(

Благодаря за насоките. Ще прочета и ако има поне някаква светлинка в тунела, пак ще питам.
Поради липса на работници имаме намерение да сключим ТД с лица от Западните покрайнини и Македония. Някои от тях са и с българско гражданство и за тях - като за българи. Интересува ме как да процедирам с тези, дето нямат? Трябва да проуча въпроса и да преценя дали си заслужава. 
Първо -каква е процедурата? Второ - има ли някакво облекчвние (административно или друго) при наемане на лица от Западните балкани? Трето - моля за насоки към закони, правилници, сайтове и т.н.

Обезщетението явно не е минималното, а е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца преди прекратяване на договора. За този период се взема:
- дохода, върху който са Ви осигурявали по трудов договор,
- сумата, от която са изчислени болничните или майчинството, ако има такива
- минималната работна заплата за страната за периодите без осигуровки, с неплатено майчинството и  неплатен отпуск.
Да, вписан съм в търговския регистър. Не съм само пълномощник към ДФЗ
Е, това е по-тежкия вариант. Има всички основания да Ви търсят осигуровки и то не върху минимална сума.
Като начало - добре е още сега да определите възнаграждение и да започнете с осигуровките. И да подавате и Д1 и Д6 всеки месец. Пък за миналото - когато Ви хванат /забележете - казвам "когато", а не "ако"!/
Имам дружествен договор/учредителен акт, които са подадени с Декларация 4.

С това не отговаряте на въпросите ми: Договор за управление имате ли? Вписан ли сте в ТР като управител? Да не бъркате управител с упълномощен представител на фирмата пред ДФЗ?
Нито пък имам спомен каква е тази Декларация 4

Счетоводителите ще ги сменя,

 това е добра стъпка като за начало.

 въпроса е да знам какво мога да направя от тук нататък.

Сключете договор с друг счетоводител. Представете му всички документи и се вслушвайте в съветите му. Не избягвайте и тези, които са свързани с вноски към бюджета.

Счетоводителите ни тогава казаха.... Значи фирмата е имала повече от един счетоводител? И на никой не му хрумна, че щом сте управител, без да сте собственик, това не трябва да е безплатно и без осигуровки? Още повече, че става въпрос за свързани  лица. И никой не се замисли за какво Ви осигуряват във ВУЗ и каква е поредността за осигуряване? И това е продължило 5 или повече години? Поне като сте завършили ВУЗа, не се ли сети някой от счетоводителите, че нещо е променено? Не ви ли проверяваха от ДФЗ през всичките тези години?
Ако нещата наистина са така, зарежете тези счетоводители и си вземете един, ама познаващ поне   основните закони.
Още няколко допълнителни въпроса: Договор за управление имате ли? Вписан ли сте в ТР като управител? Да не бъркате управител с упълномощен представител на фирмата пред ДФЗ?
Декл.1 с 1(код корекция) - това какаво означава. - когато подадете Д1 с код "корекция", системата замества данните от предходната Д1 с данните на коригиращата. Коригиращата Д1 трябва да съдържа всички коректни данни /попълват се всички полета, които се попълват и в редовната декларация/
има ли шанс да не се занимавам с това всеки месец - има, но можете да се възползвате от него само до 25.02. на съответната година. За "само здравни" май има и други възможности, но сега не ми се чете.
Ако доходите Ви са САМО от трудов договор - не сте длъжни да подавате годишна данъчна декларация.
Ако освен доходите по ТД имате и други доходи, трябва да подадете данъчна декларация и в нея декларирате всички доходи, включително и тези по трудов договор. Прилагате служебна бележка за получените суми по ТД и удържания данък.
Щом имате дейност като ЕООД в България, подлежите на (само)осигуряване, независимо от осигуряването по трудовия договор.
Веpоятност за пpовеpка на доходите Ви като физическо лице винаги има.  Особено ако някой е декларирал, че Ви е платил сума по извънтрудово правоотношение, която липсва в данъчната Ви декларация /доходи по граждански договори, доходи от наем, продажби чрез куриерски фирми и т.н./. Или ако разходите Ви значително надвишават приходите /покупки на скъпи автомобили, имоти и др./
За повече въпроси и по-конкретни отговори - обърнете се към обслужващия Ви счетоводител. Ако нямате такъв - добре е да си намерите.
Успех!
Нещо не го разбирам това ...
Имам предвид буквалния текст на чл.328::
Чл328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;...

Явно колегите ползват някакви готови бланки, или са се презастраховали, преписвайки "творчески" текста. :)
Очевидно е, че предизвестието е отправено от работодателя, а не от работника. И както казах - по-важно е какво пише в заповедта.
Не се притеснявайте. Нещата  не изглеждат зле :) Е, по правилно би било да пише "на основание чл.328, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 326, ал.2, но не е голям проблем. Важното е в заповедта да пише "на основание чл.328, ал.1, т.1 - поради закриване на предприятието". И предполагам, че точно това ще пише.
 Последната година и половина преди това съм била без работа и съм ползвала обезщетение от борсата.
При тая ситуация както и да напуснете, обезщетението може да е само 4 месеца по 9 лв на работен ден. Ако имате право.

На работа съм от 02.10.2017 г. на срочен трудов договор. ....
Предишният ми трудов договор е от 01.02.2015 г до 31.03.2016 г.
По тази информация няма да имате право на обезщетение, защото нямате 12 месеца с трудов договор от последните 18 месеца.

по какъв член да подам молбата си за напускане: по взаимно съгласие или с предизвестие?
Ваша работа. Може да подадете молба за освобождаване по взаимно съгласие, пък яко работодателя не е съгласен, пускате предизвестие

Какъв е срокът на предизвестие
Какъвто е записан в трудовия Ви договор /от 30 до 90 дни/
Чл.326 във връзка с ... е основанието на предизвестието. Прекратяването на трудовия договор е (ще е) на основание чл.328, ал.1, т.1.
Ако през последните 3 години  не сте получавали обезщетения за безработица, сега ще вземате 60% от средния осигурителен доход  от последните 24 месеца.
Ако сте получавали  - основанието за прекратяване няма значение. Ако отговаряте на изискванията за отпускане на обезщетение, ще имате право само на минимума - 4 месеца  по 9 лв на работен ден