който се удържа от изпълнителя (не "служителя")?

Защо да не е служител? След като е "назначен" и има работодател?
И не става въпрос за данък, а за глоба. И не 11%, а от 1500 до 15000. Вярно е, че се плаща от работодателя
;)
Служебната бележка е за платените възнаграждения. Щом няма плащане през 2012 - няма и сл.бележка за 2012. Издайте му сл.бележка за 2013. Най-добре, след като платите всичко дължимо.
Нещо не разбрах за тези 2200...
Ако за 1 и 2 април осиг.доход е бил по 1100 лв на ден, то върху обезщеетнието не се внасят осигуровки. Това поне е сигурно :) За Д1 не мога да кажа. Пък и не ми ке чете...
Ако за тези два дни осиг. доход е пропорционалната част от 2200, т.е. по 100 лв на ден, то гледате сумарния осиг доход за месеца/200+обезщетението/ да е под 2200.
Желателно е да има опис, макар че при много документи е трудоемко. Но спестява ядове.
Ако има много фактури от един доставчек - можете да ги опишете заедно. Напр. Фирма ХХХ - 10 бр, ст-т 15000. Друг вариант - нареждате документите по 5-6 на масата, така че да се вижда номера и фотографирате. Предполагам след втория месец ще намерите удачната форма.
Напиши в Гугъл "Файлът не може да бъде намерен"
Има много теми и достатъчно отговори.
Що не си направите подходяща длъжностна характеристика?
Не зная как е при шофьорите, но в строителството провеждаме ежедневен инструктаж само на работниците, които през съответния ден работят на обекта. По предписание на ИТ в книгите за ежедневен инструктаж се подписват и проектантите, управителя, допи счетоводителя, когато в съответния ден са били на обекта.
Отсъстващи работници и такива, чиито работни места не подлежат на ежедневен инструктаж, не се подписват.
Не зная какво разбираш под "сега", но ако се отнася за период преди 11.05.2013 г - трите години няма да са минали :)
Моля.
И да не забравите Протокол от решението на Общото събрание за приемане на отчета и таксата за вписване :)
Имаше и нещо за облекчена форма на ГФО...
E, само с 5 единици в капитала не ще да е :))
Елементите на ГФО са изброени в Закона за счетоводството.
Не е задължително. Нали всичко отива в една сметка.
Коригираща Д1 с верни данни и нова Д6 с разликата за доплащане
1. Понятието "опростена фактура" отдавна не съществува. Всички фактури са си... фактури. Въвежда се в дневника за покупките с код 01. Внимавате кои колони попълване. По фактурата нямате право на данъчен кредит
2. При Вас как идват парите - по банка или в брой? Издавате ли фискален бон? Осчетоводявате според плащането. Какво общо има Спиди?
3. Може. Зависи от счетоовдната Ви политика и дали водите отчет на купеното и изразходвано гориво. Все пак - ако разхода за гориво е значителен  -по-добре ползвайте 302 или някаква аналитичност към 601. Ще Ви е нужно най-малкото при попълване отчета за статистиката..
Трябва да се подаде нова ОКД5, в която се декларира, че започва дейност с новата фирма и ще се самоосигурява по ЕИК на старата. Или обратното  -както му изнася повече.
Началото на дейност е разтегливо понятие.  Със сигурност това е поне датата на първата издадена фактура, на първия сключен договор /за наем, трудов, за поръчка и т.н/. В по-широк смисъл - може да е датата на първите фактури за купени материали свързани с дейността.
Протоколът към декларациите съдържа самото пълномощто. Важното е да има подпис на управителя /или един от управителите/ и печат.
Не е нужна нотариална заверка.
Добре е ОКД5 да се с датата на реалното почване на осигуряването. От 2000 до сега е минала давността и няма да Ви глобят.
Не може да се подаде декларация за прекъсване на осигуряване  без да е подена за започването
1. Вие сте ползвала полагащия се платен отпуск при стария работодател, че и отгоре. За това нямате право на обезщетение за неползван отпуск.
2. Не дължите на стария работодател нищо - нито отработване на тези два дни, нито връщане на полученото за тях. Цитираите на управителката посоченото от create
3. Поискайте от стария работодател служебна бележка за ползваните дни платен отпуск и я представете на новия рабоотдател. При него ще имате право на 2 дни по-малко от полагащия Ви се по трудов догоовр платен отпуск.
Поискайте си служебна бележка и  за ползвания неплатен отпуск или че не ста ползвала такъв.
Проверете на място. Носете си Вашето копие на ГДД.
Ако ГДД е подадена на хартиен носител, може да е възникнала техническа грешка при вкарването в системата.
Проверете и какво сте декларирали.

Предварително се извинявам - не съм наясно с правото на ползване на отстъпка, но задълженията се отразяват в системата на НАП според декларираното и не се проверяват /освен при ревизия/