Извинете за нахалния въпрос, но Вие счетоводител на възложителя  ли сте? Или ТРЗ? Ако отговорът е "да"  -срамно е да питате за такива неща. :(
Ако отговорът е "не" - имате две алтернативи: да наемете счетоводител или ТРЗ  или да започнете с четенето /на първо време - КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ/. Само с въпроси по форумите не става.

По така представените данни мога да дам само принципни отговори на Вашите въпроси:
- щом има данък, трябва декларация по чл.55
- щом има осигуровки, трябва да се подават декларации 1 и 6
- сроковете за внасяне на данъка и подаване на всички декларации, свързани с ГД, са според датата на плащане по договора, а не според датата на сключване.
Viki2007 /която не се включва в дискусията/, подавайте днес и ще сте в срок, щом ще започне от утре! Толкова ли е трудно?

В срок, в срок, ама може и да не е в срок ;)
Не случайно колегите споменаха нещо за датата на подписване на ТД, но Вики си мълчи....
Ако ТД е подписан на 26.09.2014 или преди това, то срокът вече е изтърван
Нямате право да издавате нова ТК на работник, който вече е имал такава.
Вижте КТ ,чл.350, ал.2
Не виждам нужда от такова уведомление. Отговаряте само ако Ви питат :)
Осиг.книжка е на осигуряваното лице /работника/, значи пишете неговото име и неговите данни. Името и данните на СОЛа вписвате там, където пише "осигурител"

ПП Скоро не съм попълвала осиг.книжка и не си спомням къде точно се пише името на СОЛа-осигурител
Вижте закона, но мисля, че до пет записа могат да се подават и на място. За нулеви декларации съм сигурна, че може на място.

Виждам, че сте се включила и в другата тема за чл. 446 от ГПК и сте прочела, че според почти всички тълкувания ограничението за МРЗ се отнася само до дохода от пенсия. Нещо, с което аз лично не съм много съгласна, но не съв достатъчно компетентна, за да се защитя.
Та  - правите удръжка от тези 25 лв в размер на 1/5 или 1/4 в зависимост от това, дали има деца.
Освен ако запора не е за издръжка - там може би ще трябва да удържите цялата сума.
Май е възможно.
Поне при СОЛ - ЗП не се издава ТК, а осиг.книжка дори и на работещите по трудов договор.
Върху осиг.доход.
Е, предполагам ;)
Щом договорът е срочен с определен срок, то заповедта за прекратяване на договора има само информативен характер и застрахозка, че те попадате в чл. 69/1. Не е нужно мнението и/или съгласието на работника. Достатъчно е да бъде писмено уведомен. Това може да стане и пред свидетели.
Щом може да управлява дистанционно, какъв е проблема?
Попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските, т.е. месеца на възникване на задължението /когато са платени заплатите/. Във Вашия случай - м.08.2014
В една колона, една сума
Плащате всички тези заплати през м.08.2014, значи задължението за удържане на данъка възниква през м.08, а задължението за внасяне - до 25.09.2014. В т.18 на Д6 вписвате 31.08.2014. Вижте промените в наредбата и указанията на НАП. 
В т.16 попълвате цялата сума на данъка върху всички платени заплати.

Ето извадка от наредбата:
Скрит текст :


А това е за т.9
Скрит текст :
Щом е над 50% май не се удържа и данък. Разгледайте СИСа и вижте ЗДДФЛ.
Не е болка за умиране. Важното е като платите плащането да е документирано по съответния ред:)
С лиск да бъда цензурирана, ще кажа следното:
Новатор, много често задавате въпроси свързани с трудови договори и осигуряване, уж за близки и познати. Ако мислите сериозно да за се занимавате с тази дейност ще трябва да четете повече. Не става само с въпроси по форумите.
Може да сте новатор, но няма да измислите нито нов КТ, нито нов КСО. Е, вярно е, че и КТ и КСО /особено КСО/ много често се променят, но основните принципи си остават.
Четете!
За предпочитане /от теоритична гледна точка/ е управителят да  е по договор за управление.
Възможно е /и по някота по-икономично от практическа гледна точка/ управителят да е на трудов договор.
"Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството", т.е. и доходите не се гледат, както и може да е станала студентка редовно обучение СЛЕД като се е родило детето.
В последното не съм убедена че е възможно
Да, така е.
Според дейността, която упражнява в дружеството са възможни следните комбинации:
- само ДУ, ако само управлява. Може да се приложи както за собственика, така и за трето лице.
- ТД за управител, ако само управлява. Може да се приложи само за трето лице /нает управител/
- СОЛ за цялата му дейност във фирмата /и управление и друга дейност/. Може да се приложи само за собственика.
- ДУ + СОЛ, ако освен управлението върши и нещо друго. Може да се приложи само за собственика и то ако много държи да има и ДУ.
- без осигуряване - докато фирмата няма дейност.