3600 лв на година прави по 300 лв на месец. Защо не оформите нещо за "личен труд"?
Този доход при всички случаи трабва да е деклариран с ГДД. Не може да се оформи плащане през 2013, след като сумите са платени преди това по банков път
Пътища много, но колата се е обърнала....
А защо не погледнахте в Закона за ДДС? Там си пише...
Чл. 178. Данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.
Чл. 180. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.
Чл. 180а. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба-за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция- за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това, че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
(4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв.
(5) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по ал. 4- от 200 до 600 лв.
Предполагам, че не сте подавали уведомление за ДС за повишаването на заплатата. И не е нужно.
 В справката на НАП излизат ТД както са регистрирани първоначално - със съответното основание, дата и заплата.
Хич да не Ви притеснява, че заплатата е ниска. Такава е била. Аз имам ТД, регистрирани 2003 г, със заплати от 180 лв...
Eсела не върши ли работа?
Или намери някоя бланка за фактури и промени името.

Никога не съм харесвала този "документ", наречен "проформа фактура" и винаги съветвам да не се ползва. За целта има други форми  - оферта, ценово предложение, справка за дължими суми и т.н. Ако трябва  - издайте оригинална фактура.
Не се притеснявайте. Нали посочвате различните длъжности и периодите от-до на отделни редове. Трудовия стаж е общо и само накрая.
Твърдо - вариант 2.
Да, вземат се 24 месеца назад. За месеците без оситуровки се взема МРЗ /ако не бъркам нещо/ и се изчислява средна стойност.
Самото обезщетение ще започне да бзема след като направи 12 месеца стаж /7-8 действителни и 4-5 от болничния/
Ами защото така е според ЗДДФЛ. Данъкът по ТД е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане. Това, че сте внесли някаква сума по сметката на НАП, не означава, че точно тази сума ще отиде за погасяване на това конкретно задължение. От 01.01.2013 насам задълженията се погасяват според срока на изискуемост, така че вашият данък ще бъде отразен като платен чак на 25.08, ако до тогава паричките по сметката не са усвоени за друго.
Почването на работа винаги е в плюс. Ще имаш някакъв стаж преди майчинството. Няколко месеца след това ще ти се натрупат и заветните 12 месеца и поне за част от майчинството може да получаваш обезщетение.
Осигуровките трябва да са според МОД за 19-те дена. Данъка  - според платеното.
Не казвате нищо за 3-те дни от работодател. Предполагам нямате проблеми с тях. Само да напомня, че върху тези 3 дни няма данък
Има едно указание на НАП за съдържанието и срока на подаване на Д1 и Д6 в различните случаи. Има много примери.
http://www.nap.bg/document?id=3942

Като декларираш данък при неплатени заплати е грешно. ДДФЛ се дължи при плащане на заплатите. Виж ЗДДФЛ.
Работодателя плаща първите 3 РАБОТНИ дни
Така че първият отговор по темата е верният - 27.06., 28.06. и 01.07.

Фран, защо си изтри поста? Сега моя коментар виси във въздуха :(
E, не така :) Точно за данъка има значение :)
Не бъркай данъка с осигуровките.
Теоритично - сумират се всички доходи, приспадат се всички лични осигуровси и т.н, опредемя се облагаемият доход от всички източници/сумарно/ и след това де приспада данъчното облекчение за 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.
Тъй като законът дава някакво "предимство" на доходите от трудови договори и там данъчното облекчение се ползва АВАНСОВО през годината, то до края на годината е "изчерпано" правото на облекчение /12*660=7920/ и от останалите доходи нама да има какво да приспадате.
Не го обясних много добре, но се надявам  да разберете.
каза ли са му, че не може защото имал 1 ден от Юни.

Това не може да бъде основание за отказ. Може би има нещо друго...
Хайде по-бавно...
1. Един управител на фирма може да е СОЛ, само когато е съдружнис в тази фирма.
2. Управител на фирма, който не е съдружник в нея, може да управлява само по силата на някакъв договор /ДУ или евентуално ТД/
3. Ако едно лице е съдружник в две или повече фирми и се самоосигурява, то избира чрез коя фирма ще се самоосигурява.  Ако работи и в другите фирми, подава ОКД5, че започва дейност, но вноските са само чрез избраната фирма.
4. ако може нищо да не плаща! - ей това няма как да стане :)
Ами, защото нямаме фирмена каса т.е парите за тези общи неща си ги делим.
Предполагам и счетоводител нямате....
А касов апарат поне няма ли? Приходи някакви... За уставния капител няма да питам. Сигурно е 3 лева.
Както казва create - решете въпросите на Общо събрание. Обезателно се посъветвайте със счетоводител, а ако трябва- и с адвокат.
Забърквате се в голяма каша и колкото по-рано вкарате нещата в ред  -толкова по-добре.
Отговорите на по-голямата част от въпросите можете да намерите в дружествения договор ва фирмата.
За останалите питайте счетоводителя си.
Между другото - не ми стана ясно зако управителят ще дава част от данъка върху наема на помещението? Не плащате ли от фирмената каса/сметка? И като този управител напусне, кой ще управлява дружеството оттук нататък?
Хубаво прочетете трудовия си договор. Тези 6 месеца да не се отнасят за друго? Напр. срок на изпитване?
Иначе  - предизвестието по безсрочен ТД е от 30 дни до 3 месеца, според договореното в ТД. Ако имате колективен трудов договор, то в него може да е регламентиран спок на предизвестие според продължителността на трудовия стаж.
Относно ТД - може да си е съвсем реален. Не мога да гадая. Но всяка точка от този договор, която противоречи на КТ е нищожна.
Обърнете се към работодателя за разяснение или корекции.
Имам предвид, че базата ще е както ако е на работа
Да, ако беше на работа на 12-ти щеше да е на 4 часа, а на 15 и 16 на пълен работен ден. Така работят останалите му колеги.
Намаленото работно време не е установено с ДС, а със Заповед по чл.138а със срок на действие до 14.07. вкл.
Работник е на 4-часов работен ден по чл.138а до 14.07.2013 включително. От 15-ти трябваше да е на 8 часа. От 12.07. човекът е в болнични и аз трябва да платя първите 3 дни - 12,15 и 16.07.
Каква сума да платя? За първия ден като за 4 часа, а за втория и третия като за осем?
Някакви други мнения?