Осигуряването за безработица не е свързано с основанието на ТД. За да има осигуровки за безработица трябва да има отработени поне 5 дни /40 часа/ през месеца.
Щом ще работи 8 часа в месеца, не би трябвало да внасяте осигуровки за безработица.
В колона 7 не трябва ли да е 12*420
В този аспект - при ЕТ данъка е 15% + осигуровки върху печалбата. При ЕООД може да мине само с 10-те процента.
А ако мислите, че при ЕТ няма счетоводно отчитане - лъжете се. Дали отлитането е "по-кофти" или по-малко кофти, не зависи от вида на фирмата, а от дейността, оборота и др.подобни.
При "разваляне" на сделка не е ли по-удачно анулиране на фактурата?
Щом фирмата Ви работи и Ви сте собственик и управител имате три начина на осигуряване:
1. Ако извършвате само управленска дейност по договор за управление  -осигуровките са като при трудов договор за длъжност управител.
2. Да се самоосигурявате. Това е най-икономичния вариант. Правите авансови осигурителни вноски  минимум върху 420 лв., а в края на годината да правите изравняване на осиг.доход и ако трубва - довнасяте осигуровки.
3. Ако сте управител по ДУ и вършите и нещо друго във фирмата си - осигурявате се и не двете основания /т.1+ т.2/

Както виждате - няма начин да се осигурявате за определен брой часове
Това, че работите на ТД не е от съществено значение. Поне при тази заплата.
Всичко зависи от конкретните дати. Става въпрос за 4 дни!
Броят се всички периоди /дни, месеци/ с осигуровки за безработица, т.е. - всички дни с трудов договор над 2 часа дневно и месеците с поне 21 работни дни при ТД на 2 часа
лицето няма финансова възможност да назначава по тр.дог. лице да работи в търг.му обект дакато е в болнч.за бременност и раждане
А има ли физическа възможност да работи в търг. обект дакато е в болнч.за бременност и раждане? Въобще- търговският обект ще работи ли или не?
Подаването на Д1 е задължение на работодателя. Не е необходимо Вие да знаете за това.
Единственото, което можете да направите, е да напомните на бившия работодател, че трябва да подаде декларации 1. Можете и да се жалвате в инспекцията по труда или да подадете сигнал в НАП. Не мога да гарантирам, че ще има полза от това.
Пак повтарям  -да ходи да се записва. Ако отказват - да го напишат черно на бяло.
Неплатените осигуровки не трябва да са проблем. Важното е навреме да са подавани декларации обр.1.
Да ходи да се записва. Ако има проблем - да откажат в писмен вид.
Заплатите можете да си търсите по съдебен път.
Не казахте пак осъществявяте дейността "правител във фирмата си - по ДУ, като СОЛ?
Ако сте СОЛ  -подадена ли е декларация зза регистриране на СОЛ? Ако сте ДУ - вписан ли е в ТР? Не че е  задължително, но от НОИ винаги го изискват.
А подавани ли са декларации 1 за периода от януари до ноември?
За да платите сега осигуровките, трябва да имате основание. Ако не са подавани Д1 - ще трябва да ги подадете. Плюс глобите.
Отваряте ЗДДФЛ, четете чл.13 и преценявате.
Ако този имот е жилищен, изминали са повече от 3 години от придобиването и е единствения продаден имот през 2013 - необлагаем.
Ако имота е нежилищен или е селскостопанска земя, изминали са повече от 5 години от придобиването и през 2013 до два такива имота- необлагаеми.
Ако имота е придобит по наследство или завет - дохода от продажбата е необлагаем
Не виждам от какво значение за въпроса е пояснението, че лицето е СОЛ?
Ако дохода от продажбата на този имот е облагаем  -да.
Ако питате дали ще се включи в изравняването на осигуровките - не.
За свободните професии нямаше ли "вратичка" - да издават само касови бележки от кочан?
ГД с длъжност? С работно време? Предполагам и с работно място?
Относно осигуровките - при ТД до 5 дни /40 часа/ месечно не се дължат осигуровки за безработица.
Аз мисля, че трябва да попълните колона 5.6 от Таблица 2 и да довнесете ЗОВ
Из указанията към Таблица 2:
Скрит текст :

Изискването за изравняване на ЗОВ при безработните е регламентирано и от чл.40, ал.5 от ЗЗО
Скрит текст :

А надвнесения данък, ако има такъв, можете да си го поискате от НАП.
Простете за невежеството, ама защо закръглявате дължимия корпоративен данък? Не трябва ли данъка да е 7,10, а не 7,00? Или е само заради примерните цифри?

Към 999777 но след начисляването ми ще се промени стойността по 123 в оборотката Ще се промени. И какво от това?
Би трябвало този данък да се удържа и внася от възложителя по договора, освен ако сумата се плаща през четвъртото тримесечие.

Ситуацията е аналогична на ситуацията с другите ГД. Разликата е в процента НПР и осигуровките.

Предполагам не сте свободна професия или друг вид самоосигуряващо се лице.
Какво те притесняват, щом има авторско право?
Скрит текст :

НПР е тази част от дохода, която не се облага с данък. НПР не са за ничия сметка