Има осигуровки.
Има данък
Д1, Д6, Д55, справка по чл.73
Според мен върху 111 лв. по ТАЗИ сметка и корекция на предходните СИС, като и там удържите осигуровки.

Обезщетението е една БРЗ. Д1 е само за 01-29.06 с цялата сума. Осигуровките са за пенсия и ДЗПО. Няма здравни.
Потърси в подобни теми - въпросут е дъвкан, дъвкан...
Обезщетението по чл. 222, ал.1 е за оставане без работа до един месец. Един месец след прекратяване на договора. Освен ако с акт на Министерския съвет или колективен ТД не е уговорен по-дълъг срок.
Работникът може да потърси това обезщетение едва след изтичане на този месец.
В същност защо смятате че обезщетението по чл. 222, ал.1 ще обхваща два месеца? 30 и 31. 05 са неработни дни. При период на обезщетението от 30.05 до 29.06 включително ще има дни в осигуряване и Д1  само за м. 6
Как да постъпя?
Първо - да уточним датите на предизвестието и на прекратяването на ТД. Второ- колко е предизвестието по този ТД?

Ааа, то било друго :)
чл.222 , ал.1 извинете ме
За това обезщетение - когато му дойде времето. Може човекът за започне работа...

Иначе - една брутна заплата делите на работните дни в периода на обезщетението. Числото умножавате по работните дни за всеки от двата  месеца в този период
Работодателят държи на служител да му  бъде прекратен договорът от 30,05,Затова изготви предизвестие към него от 29,04. Въпросът ми е как се постъпва със обезщетението по чл.221,ал. 1, тъй като обхваща двата месеца и как да се начисли. Април лицето е в платен отпуск  и декл.1е подадена.
Обезщетение по чл.221,ал. 1 при предизвестие от 29.04 и прекратяване на ТД от 30.05?
Благодаря. И аз мисля да направя точно това
СОЛ ще подава ОКД5 за възобновяване на самоосигуряването. Като разгледах документите открих, че преди това не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването. Няма нито самата декларация, нито печат в осиг. книжка. Самоосигуряването е спряно през 2002 г. Стажът з 2002 не е заверен. Не са правени проверки.
Как да се процедира сега:
- една декларация за спиране със задна дата /без глоба поради давност/ и една за възобновяване
- декларация за възобновявяне, пък ако не я приемат - тогава горното
Има ли нещо страшно?  :blush:
По кой член освобождавам, ако се прекрати договора с тримесечно предизвестие от страна на работника? - 326 / 1   
Когато договорът е втори, кое основание е водещо за начин на прекратяване?    - според мен се прилага всичко, свързано с чл. 111 - предизвестие 15 дни                       
Ето ти извадка от такъв договор:

2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите по т. 1.2. от настоящия договор
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при условията, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на писмено предизвестие до насрещната страна. Срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Броите само работните дни между 22 и 31.12. Те със сигурност не са 8
Нали е за покупка, а не за продажба. Споко тогава. :-)
Аз бих се замислила защо ф. е отразена с грешна стойност, защо има неплатена част, каква част е доставена, има ли следващо КИ....
 Условието за регистрация е предходните 12месеца оборотът (т.е. издадените от фирмата фактури) да надхвърлят 50хил.лв.

Това е едно от условията :)
Има и някои задължителни регистрации според дейността, според клиентите...
Аз залагам на първи приход(продажба, ф-ра или маркирана сума на ФУ).

Стига да може да се защитиш при проверка :))

Ето конкретен пример: Регистрирам строителна фирма на 05.01. Сключвам договор с клиент на 01.02. за ремонт на негово помещение. От 10.02. започвам да купувам материали, на 20.02. назначавам работник, ремонтирам помещението до 30.03 и подписвам приемо-предавателен протокол. Издавам получавам плащане в брой на 10.04. Не издавам фактура, а само касов бон.
Та кога според Вас съм започнала дейност?
Ами всичко, което може да се тълкува като дейност - първа фактура за продажба, подписване на първи договор, първа фактура за покупка...
Да не забравиш да впишеш периодите без стаж  на съответната страница отзад в ТК.

ПП.  Видях, че вече е написано. Извинявам се за дубъла.
Към Таня:
За по-лесно :-)
Да не се налагат корекции на Д1, например.
Имате право да промените вътрешните правила. Стига да се отнася за всички работници. Добре е да не е със задна дата.
Благодаря ви за съдействието.
 За да не отварям нова тема, да попитам, може лисамоосигуряващ се управител да сключи договор за личен труд (продавач консултант), тъй като сам си продава в магазина си(бижутерия). И осигуровките му може ли да се внасят на каса в нап като задължено лице е той с ЕГН и данъка(от личния труд), пак на каса само, че задължено лице е фирмата с булстата, за да не захранва всеки месец банковата сметка, туй като приходите са само от касовия апарат.

Може с личен труд. Може и само като СОЛ.
Може на каса.
Най-добре е да си намерите счетоводител.