Здравейте, съдружник и управител съм на ООД. Интересува ме, като управител с ТД на ООД имам ли право да упражнявам и свободна професия паралелно с ТД на управител?
Принципно имате право. Освен ако в учредителния акт на дружеството, в което сте съдружник, или в ТД не е записано че не може да упражнявате друга стопанска дейност и/или дейност в определена сфера
Няма за довнасяне, има да възстановяване :) Ако наистина е внесъл осигуровки върху 12*710, а не върху 3*650+9*710
Редовна само с увеличението
 очаквам всеки момент някой чиновник от нап да реши, че съм фирма защото съм продал 6-7 часовника.
Със сигурност няма да решат, че сте фирма. Защото не сте. Могат обаче да решат, че упражнявате търговска дейност без да сте регистриран като ЕТ и да обложат доходите Ви както при ЕТ. На Вас остава да решите дали да се съгласите с НАП или да докажете, че не сте упражнявал търговска дейност.

 Също така кой и как доказва, кой часовник съм продал?
НАП приема, че имате доходи. От какво точно - ще трябва Вие да го доказвате. Как - с документи.

 Как да докажа, че за 500 лв съм продал часовник, който съм купил за 350Евро, а не за 250 лв? -с документи: документ за придобиването на часовника (с описание какъв точно е, колко струва, кой Ви го е продал...), разписка или каквато бележка издава куриера, че сте изпратили часовника, документ за плащането и т.н.
Вариант има. Само дето това си е търговска дейност и данъчното отлагане най-вероятно ще е като на ФЛ, упражняващо търговска дейност без регистрация като ЕТ (с формиране на печалба като приходи минус разходи и 15 процента данък)

Съвет: едно ЕООД вероятно ще е по изгодно. Е, зависи и от приходите...
Нали в приложението към НОИ е вписана рождената дата на детето. Автоматично ще спрат
Е, при ТД може да е допустимо,  но с сод 14..  :hmmm:

Подкрепям първия отговор по темата относно фриволното "прилагане" на Закона
 По въпроса над 5000 лв. само по банков път. Под 5000лв. по желание на работника.
Това съм го пропуснала. Къде то пише?
Пуснали сте с код К и същите данни? И чакате заличаване? Когато Д1 е с код К, системата замества данните от старата Д1 с данните от новата. Както описвате, Вие сте заменили едни данни със .... същите.
Щом искате заличаване, подайте с код за заличаване (третия код в менюто). После проверете дали се е заличила само едната Д1 или и двете. Ако се налага (заличени и двете) подайте отново "редовна" Д1
да това го знам, но това пак не изключва варианти от това което казах

Между другото не зная с какво болничният освобождава собственика (управителя) от задълженията му към държавата. Дори да се осигуряват на високия процент и да си вземат болничен, това не променя голяма част от задълженията на фирмата към държавата (ДДС, Д1, Д6, Д55, ГДД и т.н.)
Единственото, за което се сещам, че се "удължава" по уважителни причини (болничен) е регистрацията на безработен в АЗ. Дори при ревизия болничният не спасява - можете да упълномощите счетоводителя или адвоката си да Ви представлява.


Струва ми се, че просто търсите възможност да се измъкнете от проверка от НАП,  да се оправдаете за неизпълнени задължения и/или някакъв начин да "прецкакате" системата. Не сте единствен - много други са се опитвали, но малцина (единици) да успявали. И то временно. После ги пише в новините
Ако е подадена Образец 6 по ЕГН на СОЛ за 2011 с месец 13.
То Образец 6:
е същата като горе, само че с код корекция: К.


Не. Ако е подадена Д6-13 за 2011 с някакви данни, сега подавате нова, редовна (код ция 0) само с размера на увеличението за фондовете, за които има увеличение.

Намерете си сченоводител!!!!
Корекцията на задълженията става веднага с приемането на Д1. Дори и няколко минути по-рано (от лични наблюдения)
има в предвид действия по които може да се задължава от държавата собственика да права във връзка с фирмата си. Толкова ли трудно да се предвиди?
И за това си има лек :) Като се разболее спира всякаква дейност на фирмата и си пуска една ОЛД5 за спиране на самоосигуряването. Като оздравее - обратното.
Е, докато боледува, никой не освобождава счетоводителя му (ако има такъв) да подава в срок СД по ДДС, Д1 и Д6.
А защо сте формирали неразпределена печалба? Дори да сте избрали облагане по чл.29а (като ЕТ), също не би трябвало да имате неразпределена печалба от минали години. Това са си средства на ФЛ (ЗП)и е добре да се отчитат като такива (сметка Разчет със собственика)
По принцип статията неразпр.печалба/Разпл.сметка  не е добра.  Минете пак през разчет със собственика -  неразпр.печалба/разчет със собственика и после разчет със собственика/банкова сметка
е намирам декларация в НАП с която да сменя името
Къде точно искате да смените името?

как става смяната от един директор на друг? - предполагам по начина, по който е назначен.

За да получите какъвто и да било отговор, първо трябва да дадете някаква информация - на какъв договор е този директор, на какво основание се сменя и т.н. Пък като отговорите на моите въпроси, сигурно ще откриете отговор и на Вашите
210/304 като операция възможна ли е? - Щом 210 е Р-ди за придобиване на ДМА, да. Обикновено тази сметка е в група 61, но сметкоплана отдавна не е задължителен.
Но, при разписката за връчването дето се е подписал накрая пише ЕГН то му и данъчния му вика, че там пишело ЕГН то му, но така пак не е ясно кой трябва да отговаря по това искане!
Като се е подписал под името и ЕГНто си, какво повече иска? Получил е съобщението и трябва да предприеме необходимите действия в срок.

може на един адрес да има и друго лице със същите имена. Жилището може да е под наем и от самото семейство може да има друго лице със същите имена!
Възможно е. Много често при "традиционните" семейства се случва дядо и внук да са Георги Иванов Георгиев. Но в повечето случаи и двамата са запознати с този факт. И Вашия познат със сигурност би трябвало да знае дали на същия адрес е регистриран друг Ростислав Денисов Хаджидимитров (името е случайно)

ДОПК, чл.9, Ал 1  Страна (субект) в административния процес по този кодекс е: .... 2. всяко физическо или юридическо лице, от чието име или срещу което е образувано административно производство по този кодекс.
Вижте и чл.14 и малко след него
А защо да не се подава справка по чл-73 ал1 от фирмата?