Тук не става въпрос лицето да работи за някого. Става въпрос съседката да я извика да забавлява децата й (които са рожденици) в ролята на аниматор, за което съответно ще получи заплащане.
Всъщност лицето работи ЗА някого - в конкретния пример за съседката. Това си е  "най-обикновен" граждански договор с възложител съседката и изпълнител непълнолетния аниматор. Законът не забранява устна форма на договаряне.
Вижте в КСО и ЗДДФЛ кой е длъжен да внася данъка и осигуровките при ГД (доход от извънтрудови правоотношения) между две ФЛ.  Напомням, че при  месечен доход под МРЗ и неосигурен на друго основание изпълнител не се зължат осигуровки, а само данък.
Съвет: с оглед на отговорностите, които поема младежа и възможните инциденти, добре е за се сключва писмен договор между възложителя и младежа + един негов родител.
Изисква ли се 10% данък?
Е да де - изисква се. И за това се подава ГДД.
Върху каква сума ще се начисли данъка зависи от формата, под която ще се плати дохода. Най-вероятно след приспадане на НПР.
регистацията по чл. 97а е за да си внасяш ДДС-то, което не е начислено от европейския партньор и нищо в ЕС да не се губи.
Е, за сметка на "частичната регистрация" не ползваш данъчен кредит
Ако тези 24 дни отпуск+болничен са календарни, изпитателния срок изтича на 03.11. и от 04.11 вече е "изпитан".
Ако това са работни дни - вижте колко календарни дни включват съответните периоди и ги прибавете от 11.10. насам
Значи да Ви направят управител на фирма.
За пенсия и болнични - има вариант чрез регистриране на фирма, ЕТ, свободна професия....
За безработица - освен още един трудов договор или договор за управление в някоя фирма, друг вариант няма.
Преди документите за майчинство имате за подаване други документи, свързани с осигуряването.
За майчинството се попълва едно приложение с данни от болничния, лични данни, банкова сметка и т.н. Подава се в НОИ по електронен път.
Добре е да направите консултация със счетоводител за процедурите, декларациите, сроковете, вариантите...
Извинете, ако Ви засягам, но за да отговоря на въпросите Ви трябва да зная какъв е трудовия Ви договор - "нормален" /работили сте дълго, боледувате, пак ще работите .../ или е сключен само за да си ползвате дългия болничен?
Може 2-3 месеца по-рано. Стига вече да имате 12 месеца общ стаж с осигуровки за ОЗМ (трудов договор)
Да, дипломата става
Може.
Отивате в Агенцията по вписванията, регистър БУЛСТАТ, носите копие от документ,  удостоверяващ правото да упражнявате самостоятелно определена професия, попълвате формуляр, плащате такса (май беше 10 лв) и готово. До 7 дни се регистрирате в НАП като СОЛ.
За майчинство се изисква 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ (придобити независимо кога) и поне 1 ден в осигуряване с ОЗМ преди болничния
Много се извинявам, но в момента нямам интернет. Бихте ли ми цитирали ЗЗД и/или ТЗ какво е договор за прокура и какво договор за управление. 
Например: ако е с режим "домашно лечение", пък работата по ГД е изисквала напускане на дома, и някой реши да провери това (работодател или от НОИ) има опастност болничния да бъде оспорен и да не бъде платен
Какво се притеснява? Нали има разпореждане за отпускане на обезщетение за безработица. Като мине месеца ще му платите, ще попълните трудовата книжка, ще си подадете Д1, и ще се възстанови плащането на безработицата.
Обезщетението не е отказано, а само е спряно плащането. Вижте КСО, чл.54д, ал.1 и 3.
Именно.
Всичко е възможно под слънцето :)
Един горд собственик на ЕООД с 2 лв капитал много държеше отрочето му да е назначено на длъжност "изпълнителен директор", щото било "по-така". Обясних, че тази длъжност е предвидена за АД с двустепенна форма на управление, но с радио не се спори.
А управителя не трябва ли да се впише? Не самия договор, а името на управляващия
(Не че разбирам как ЕТ ще има управител, но все пак...)
Може.
Може. Например чрез прокурист. С всичките вписвания, осигуровки и т.н.
Не разбирам от касови апарати и ПОС терминали,  но си мисля, че като продавам моя  стока, парите трябва да постъпят или в моята каса (при плащане в брой) или по моята сметка (при плащане с карта) , за което издавам касов бон.
При Вас парите, за които сте издали касов бон, са постъпили по чужда сметка и сега си ги искате. Не е ли трябвало предварително да се разберете как ще се третира услугата "ползване на чужда сметка"?
Такава Д1 без отработени дни и без осиг.доход няма да мине в системата на НАП.
След като 01.11 е понеделник, то последния ден в осигуряване е бил 29.10 (петък) и би било редно това да е записано в Д1. Не е проблем да напишете и 31.10. Лично аз бих го направила така.
За самата заповед: зависи какво е основанието за прекратяване. Ако не е срочен ТД, който трябва да приключи задължително считано от 01.11., датата "считано от" може да е 30.10., 31.10, 01.11 или 02.11. Ефектът е един и същ. Аз бих предпочела "считано от 01.11"