Не видях, че трябва да има и обезщетение по чл.220 .  Май наистина нещо липсва
Сумата изглежда КАТО правилна за 20 от 23 отработени дни и 27 дни обезщетение за отпуск
Едва ли нещо може да се сметне точно по тези данни.
Първосигнални сметки - 362,90:23=15,78, 15,78*47=741,66
И не пише, че срокът на изпитване е уговорен в полза на...? Защо тогава въобще е вмъкнат този срок?
Ако са съгласни на 325/1/1 - става.
Само работникът да не е тръгнал към борсата...
Работниците ли искат да напускат? Пред срока на изпитване или след това? В чия полза е уговорен срокът?
Обикновено в срока на изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати ТД по чл.71 ,л.1 без предизвестие, а само съз заповед /ако е в полза на работодателя/ или със заявление /ако е в полза на работника/. В рамките на срока за изпитване другата страна може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие, уговорено в ТД.
След изтичане на срока на изпитване  -всяка от двете страни може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие по реда на КТ.
Мисля, че така беше. Поне до 31.12.3012
За по-сигурно  вижте наредбата. И следете за измененията за 2013
Да и на трите въпроса. Д6 - покрай годишното приключване да края на 04.2013
Като пропусна терминът "самоназначава"  -този собственик на ЕООД не е ли СОЛ?
Ами работещото се осигурява, подана декларации... Неработещото не се осигурява, не подава декларации /изкл. ДДС/
Ако е бил на 8 часа, то осиг.стаж е равен на трудовия.
В ТК пишете признат стаж от първи работен ден до първи неработен ден след прекратяване на ТД, години/месеци/дни, като при пресмятането изваждате периода в неплатен без стаж. Периодът, незачетен за стаж се вписва отзад в тр.книжка на съответната страница.
И признатия за стаж непл.отпуск е 30 РАБОТНИ дни.
Работещото - има приходи и разходи, неработещото - няма.
А може и да няма приходи и разходи и пак да е "работещо" - как може да се докаже, че СОЛът не проучва пазарите, не си тълси клиенти и т.н.... Стига през това време да си внася осигуровки ;)
Самоотлъчка?

ПП Надявам се добре да сте оформили това дисциплинално уволнение. С писмени обяснения от работника и т.н.
Драги, има толкова начини да си "спестите" осигуровки, но всичките до един са незконни или "покрай закона" и мястото на обсъждане не е тук.
И защо ги осигурявате на цели 4 часа? Помислете за 2 часа, за неплатен отпуск... Пък и защо въобще да са на трудов договор. В края на краищата се отива на едни и същи глоби - защо да се набутвате предварително. То проверка я има, я не, а при ТД трябват и осигуровки, и застраховки за трудова злополука, и СТМ... Все пари на вятъра
Само да допълня - дните са 30 работни, а зачетения осигурителен стаж за периода е 30*2=60 часа
Ако има 9 от последните 15 месеца с трудов дотовор, не е пенсионер и вече не е СОЛ - има право
Щом не сте платили на ФЛ - нито Вие имате разход, нито ФЛ има приход.
ФЛ не подава ГДД, а Вие не подавате справка по чл.73. Ако сте начислили разхода за наем - увеличавате със сумата годишния си финансов резултат. Справка - ЗКПО.
Внасят се осигуровки. За пенсия и ДЗПО. Също и ДДФЛ.
Подава се Д1. Издават се УП 2 и УП3 за осиг.стаж и осиг.доход за този месец.
Отзад на ТК има страница за обезщетенията.
Така е. Поне до 31.12.2012 г.
От 01.01.2013 срокът за внасяне на данъка май е променен
Използвам случая и аз да благодаря на Катя за разясненията.
Макар, че това е още проект - как тълкувате текста:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална
дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

Аз го разбирам, че ако заплатите за м.01 се начислят или платят на 28.02, то срокът за  Д1 е края на м.02. А осигуровките трябва да са внесени до 25.02 според новото КСО. Така ли е?
И ако заплатите за м.01 се платят на 05.02, то осигуровките  могат да се внесат на 25.02, Д1 също на 25.02. болничните до 15.02. Нали?
Една добавка: ако СОЛ е работил на ТД, който е бил прекратен, но продължава да се самоосигурява - пак няма право на обезщетение за безработица, тъй като е осигурен на друго основание. Ако е прекратил и дейността си като СОЛ, не е пенсионер и по ТД е имал 9 от последните 15 месеца с осигуровки за безработица - ще се вреди до обезщетение.
Може. Няма законово ограничение. Нали е над 18 години.
Стига той самият да има възможност да носи и двете дини под една мишница.
Потсетете го при започване на работа по ТД да подаде декларация във ВУЗа, че е осигурен другаде и да му спрат здравните осигуровки.