"пише главница  0 лв" - това означава, че осигуровките за м.май, юни, юли са платени. Или са покрити с някаква друга вноска. Има лихви, защото плащането/погасяването/ е било със закъснение.
Наемателят -ФЛ не издава никакъв документ. Би трябвало наемателят да издаде поне някаква разписка за получените пари.
Към ГДД не се прилага нищо.
Заплатите на кого? На работницита по ТД, на управителя по ДУ, личния труд на собственика?
Прочетохте ли какво пише в ЗКПО за увеличането на фин.резултат в различните случаи?

Едно е сигурно - заплатите не се показват в намаление в ГДД.
Управителят на фирмата издава заповед кой да изготви съответните документи и в последствие ги утвърждава.
СТМ само съдейства - с информация, с образци, с акъл...
http://www.nap.bg/news?id=1804

Заповед за реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения

05 Март 2014

Със Заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г.  на изпълнителния директор на НАП е определен редът и начинът на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез подаване на заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП.
 
Щом плащате през м.03 и удържате данъка през м.03, но ДАНЪКА Е МАРТЕНСКИ!!!
В Д6 горе попълвате м.03, по средата - размера на целия удържан данък, а долу дата 31.03.2014 и подавате декларацията от 01.04. до 25.04!
Според мен в д1 трябва да запиша периодът до датата на извършване на услугата, констатирана с Протокол.
Подкрепям. Щом имате протокол за приемането.
Според мен статията при покупката не е правилна. По правилно е първо да го "заприходите" в гр.30 аналитично актиив под прага, а при бракуването за го "изпишете" на разход: Дт гр.60/ Кт гр.30
Ако имате някакви приходи /пари от вторични суровини, резервни части.../ при бракуването - отчитате ги като Други приходи от продажби или като Материали.

Това, което сте направили, означава че сте го отписали /изписали на разход/ още при покупката и при последващия брак /бракувате нещо, което вече е отписано?!?/ не правите никакъв запис. Освен ако няма приходи, разбира се :)
Може да изплащате "личен труд" по всяко време, стига да има решение за това. Може собственика въобще да не получава възнаграждение за личен труд.
Друг въпрос е самоосигуряването - щом дружеството има дейност и собственика работи в това дружество, независимо дали му се плаща личния труд или не, задължително трябва да се самоосигурява.
По въпроса - няма да сте в нарушение, ако самоосигуряването е започнало с началото на дейността.
Щом ТД на титуляра не е прекратен, то мястото се "пази" без ограничение във времето. Вие не сте "отстранен" от работа, а съвсем законно трудовият  Ви договор е прекратен на основание чл.325, ал.1, т.5 със завръщане на замествания работник.
Може, но тогава в сметката е имало "голяма" наличност.
Да отнеса въпроса за голяма наличност на пари въобще - в касата и по сметки.
Може да нямат печалба за разпределяне :)
Сега може и да нямат, но след една ревизия може да се окаже, че тези недокументирани разходи са довели до недокументирани приходи ;)

И един въпрос към по-знаещите - от къде може да се появи голямата касова наличност освен от приходи от клиенти, значително надвишаващи разходите /тогава има и печалба/, вноски от собствениците /те могат да се върнат/, получени заеми или финансирания /тук голямата каса не е проблем/? Изключвам кореспонденцията с внесения капитал, щото в този случай наличността едва ли е голяма.
Сигурно може, но ако платите дивидент ще Ви излезе с 5% по-евтино.
Задържението към собственика не влияе на финансовия резултат!!!
Можете да увеличите печалбата с повече приходи или намаляване на разходите
Щом собственикът иска - какъв е проблема? Вземате всичките решения на собственика или на съответния орган на сдружението, който има право да взема такива решения и покривате загубите според начина, описан в тези решения.
Не зная как е при ЮЛНЦ, но при стопанските предприятия покриването на загубата от минали години с печалбата от минали години става след решение на Общото събрание и на едноличния собственик на капигала. Не е работа на счетоводителя да приспада загубата.
Ситуацията със салда едновременно и по 122 и по 121 не е ненормална.
Аз разбирам нещата така: Наемодателят трябва да построи офис върху негов имот, той да остане негова собственост и да го отдава под наем.
Наемателя има интерес да ползва този офис и дава някакви пари за по-бързото изграждане. После наемодателя му връща парите чрез наема.
Има два варианта за тълкуване и отразяване на стопанската операция:
1. Наемателя предплаща авансово 12,18,24 или колкото се разберете месечни наеми /приходи за бъдещи периоди/. Наемодателят си ползвате парите и всеки месец прави прихващане. Не съм наясно как стои въпроса с ДДС
2. Наемателя дава заем на  наемодателя. Всеки месец наемодателя прави погасителни вноски по заема, а наемателя си плаща наема
след като е преминал инструктажът на работното място, обучението и изпитът  и на лицето му е разрешено да работи

Основанието е точно това времето се признава за стаж
Как да си търсите правото -  подате молба за отпуск и искате да получите отказ, съдържащ израза "няма право, защото не е работила" в писмена форма. С този документ отивате в ИТ. Е, първо  предупредете работодателя за намеренията си...
Разбира се горното е крайност и ще ви навлече неприятности, за това опитайте с добро.