Щом ще заличат уведомлението, нямате проблем. Все едно тскъв договор не е имало. Нали не сте се отписала от борсата?
М.10 не е ли четвърто тримесечие, т.е. Д55 и данъка - до 31.01.2015?

ПП. Бавно пиша :-)
Няма такова. Това е стар текст
И вие ще го обучите ей така и ще го пуснете дс си ходи?
Ами защо не си го назначите по чл.68 или по 114, щом ще е за определени дни?
Обикновено работят, но днес май има бъг.
Проверете в ел.услуги за приетите декларации. Точно до бутона Подаване на месечни СД има бутон Подадени СД.
Дивидента? Или печалбата?
Дивидент е онази част от печалбата от минали години, която се предоставя на собственика срещу 5% данък.   Останалата част от печалбата се "реинвестира". Разпределянето на дивидент не е задължително.
Ако няма някакво конкретно изискване за аптеките, то ЕООД /винаги/ е за предпочитане пред ЕТ. Аптеките не са на патент, нали?
Дел. Не видях че сумата е платена през 2014, а през 2015 може евентуално да се връща....
На издателят едва ли са нужни повече документи. Е, не говорим за документираните разходи около това проучване  -материали, командировки, заплати.../ Получателят обаче трябва да има някакъв документ покрай фактурата - Доклад за проучването, таблици, графики...
Договорът е важен, но няма задължение да е в писмена форма.
Има право да прекрати договора с изтичане на срока. Без никаква защита за Вас.
Болничните ще се изплащат до 30 дни след прекратяване на договора.
Майчинството  - социални помощи
Съжалявам.
Намерете си работа при познат работодател преди 45-дневния болничен. Поискайте от лекарите да оставят някаква пауза между болничните, за да имате възможност да свършите това.
Отпуска по всеки ТД е пропорционално на признатия трудов стаж.
В първия случай - минимум 20 р.д. по първия договор и минимум 3 р.д. по втория.
При втория случай - минимум по 20 р.д. по всеки договор
Защо не? Стига да има основание за КИ.
Щом е управител на фирмата, трябва да е с 1
Ако е управител на магазина - с 5
А нямате ли възможност да подадете декларация за спиране на самоосигуряването съ задна дата /2011г/ и след това за възобвовяване на самоосигуряване от 2012 г /или от когато има вноски/? Минала е давност и няма да има глоба. След това подавате една Д7 и правите вноски като безработен.
Е, ако е имало дейтост, няма как да сатне...

И не смятам че можете да подадете Д1 на СОЛ само за здравни осигуровки.
Едно УП2 за целия период, като времеро на 4 часа описвате помесечно
Едно УП3 с два реда - за периода нс 8 часа и за периода на 4 часа.
В ТК в "правоъгълния" печат вписвате целия трудов стсж и не пишете нищо за равенство на ТС и ОС.
Е, много рано е подал/а декларацията. Добре би било да изчака едномесечния срок и тогава.
Вие дължите обезщетение. За периода от 11.09. до 30.09. в размер на брутното възнаграждение, пропорционално на работните дни в този период. За периода от 01.10 до 10.10  -  в размер на разликата между възнаграждението при Вас и това при новия работодател. Пак пропорционално на работните дни.
Щом е върнат единия болничен, то и другия няма да бъде изплатен, докато не се отстрани грешката.
Щом е на първи /основен/ ТД, значи кода е 01. Самоосигуряването и подаваните във връзка с това Д1 са си проблем на самоосигуряващия и/или фирмата му.
Колкото до болничния -ако сте го подали на 15.09 и още 15 дни обработка, то вероятно парите скоро ще дойдат.
Като СОЛ лицето осигурено ли е за ОЗМ? Ако е "да", то от фирмата на СОЛа подали ли са втори екземпляр от болничния ?
Зависи дали има основание за самоосигуряване, а не от това дали е пенсионер или не. Като пенсионер може да избира дали да се самоосигурява за пенсия, за пенсия или за болнични или само здравно. За целта подава съответната декларация ОКД5. Не ме питайте задължително ли се подава и какво се попълва, защото не мога да Ви отговоря.
Трябва ли да се подаде и декларация за прекратяване на осигуряването като СОЛ в НАП и след няколко дни да се подаде такава за започване на осигуряването ? - не трябва