Годишно - ГФО в ТР и НСИ, ГДД в НАП
Месечно - справка по ДДС, Д1 и Д6
Да по всички въпроси.
А като собстневик на ЕООД имате ли доходи? Ако имате - посочвате и тях. Ако нямате  -не посочвате, но Т1 и Т2 е добре да попълните
Дано поне нотариалния акт за покупката да е бил на истинската цена, та сега да нямате данък
ГДД от името на детето, подадена от родителя. Не се прилага никакъв документ.
Проверете все пак дали дохода е облагаем и дали въобще трябва да се подава ГДД.
Най-вероятно имота е придобит по наследство /не си обяснявам как непълнолетен ще закупи имот/.
Защо мислите, че може на 420?
Не че е от значение, но по-добре да е според мястото на дейност
Поне е по-удобно
Щом нямаш други доходи, освен тези по ТД - не подаваш ГДД
Да. С код 8
Ако са мъжки и млади - помагам
Много са ми мътни тези съдружници. Имам въпроси, но искам точен отговор, а не да чета разни закони, наредби и да си нагласям отговора.
Най-точен отговор - вземаш сапун, по възмижнист антибактериален,  топла вода - около 37-39 градуса и една четка и излъскваш тези съдружници докато се изяснят.
Зависи за какви длъжности са ТД и какво ще вършат съдружниците извън тези ТД.
Ако ТД са за управители и вършат само това - няма нужда от самоосигуряване. Само да вметна - При ТД за управител можете да съставите една по-широкообхванта длъжностна характеристика, която да включва и извършване на медицински услуги, почистване на кабинета, деловодство и т.н.
Ако ТД са за други длъжности - лекар, мед.сестра ..., то поне този съдружник който реално управлява трябва И да се  самоосигурява. Другият не трябва да подписва нищо.
Защо да не е възможно? Договора е срочен, знае се кога приключва. Разрешена е отпуска - и за нея се знае колко дни е и кога приключва. Давате заповедта за отпуск и  заповедта за прекратяване на ТД в един ден. Внимавайте - в заповедтта да пише "считано от ... /неделя/"
Тогава - в четвъртък, сряда или преди отпуската...
Трябва да е с дата петък или преди това и да е връчена най-късно в петък
Осигуровки се начисляват върху брутната заплата, но не па-малко от МОД за длъжността при съответния предмет на дейност на работодателя.
Ние нито знаем за каква заплата сте се спазарили или ще се спазарите, нито знаем предмета на дейност на работодателя.
Освен това - заплатата може да е по-ниска от дохода, върху който се дължат осигуровки.
Във всяка една фирма трябва да има човек, който да познава законите или пона - най-нужните от тях. Този човек обикновено е юристконсула, а понякога - счетоводителя.
Зависи как е формулиран ГД. Ако е един ГД със срок от 01.01 до 31.03 - по-добре едно плащане след представяне на ГФО.
Фнимавайте с формулировката та предмета на ГД, за да не с еокаже прикрит ТД.
А най-добре е този счетоводител, който ви върши работа да е регистриран като свободна професия, ЕТ или /Е/ООД.

ПП Похвална ивициатива на НАП.
Счетоводителят ли пита или възложителя? Или счетоводителя на възложителя?
Малко странни въпроси... ама за 10 лв на месец -толкова се предлага...
Д1 и Д6 се подават СПОРЕД датата на плащане на възнаграждението. Д1 се подават ЗА месеците, през които е положен труда.
При всички случаи по-добре е да започнеш работа по трудов договор преди болничните
Всякак става ;)
Аз бих посочила в заповедта една дата на влизане в сила поне няколко дни след датата на заповедта. Бих пуснала предизвестие и заповед едновременно
Това си е моя преценка.